Барыс Пастарнак

Гефсіманскі сад

Мігценне зорак роем хаатычным

Давала звыш ілюзію святла

Сцяжыне, што вакол гары Маслічнай

Ад вод Кедрону ўверх спіраллю йшла.

 

Сцямнелы шлях спыняўся на вяршыне.

За ёй у небе Млечны шлях бялеў

І вабіў так, што шэрыя масліны

Па ім ісці імкнуліся далей.

 

А тут быў сад з надзелам. Іісусе

Сабраў любімых вучняў за сцяной

І мовіў так: “Душа ў смяротнай скрусе.

Ганіце сон. Маліцеся са мной.”

 

І адцураўся шчыра, без прытворства,

як ад дароў, пазычаных на час,

і ад улады, і ад цудатворства

і стаў смяротным, як і кожны з нас.

 

Начны абшар здаваўся месцам судным –

Самотным краем змроку, небыцця.

Паўночны свет быў ціхім і бязлюдным,

І толькі сад прывязваў да жыцця.

 

Хрыстос маліў Айца ў крывавым поце,

Каб чашу смерці неяк абмінуць, –

І бачыў толькі бездані чарноцце

І у Сябе – людскую слабіну.

 

Мальбой змягчыўшы жудаснасць рэалій,

Ісус да вучняў крочыў. А яны

Усе, як ёсць, салодка, мірна спалі,

Палёгшы, дзе прыйшлося, на зямлі.

 

Ён пабудзіў іх. Словам агарошыў –

Чаму яны не разам з ім, а ў снах?

І абвясціў: “Прабіў мой час апошні!

Сын Чалавечы ў здрадніка ў руках!”

 

І, ледзь прамовіў, як аднекуль люду

Набегла шмат: прыслужнікі, рабы,

Старэйшыны, і кніжнікі, і Юда –

Прыклаўся пацалункам – як забіў.

 

А Пётр, свой меч узняўшы, замахнуўся,

Адсек камусьці вуха праз адчай.

Ды сціх, пачуўшы раптам ад Ісуса:

“Хто меч падняў – загіне ад мяча.

 

Калі б Айцец Нябесны мой абрушыў

На карнікаў маіх свой Божы гнеў,

На мне і валасочка не крануўшы,

Рассеяліся б ворагі мае.

 

Але жыццё дайшло да той старонкі,

Што ўсіх святынь утвораных свяцей:

Калі прароцтваў велічных скарбонкі

Ва ўсёй павінны збыцца паўнаце.

 

Хада вякоў на прытчы вязь падобна.

Усё ідзе па руху па свайму.

Я для сцвярджэння ісціны Гасподняй

У муках чалавечых смерць прыму.

 

Сыйду ў труну – і ў трэці дзень устану.

Заззяе сонца, рэкі ажывуць.

І да мяне, як баржы каравана,

На суд плыты стагоддзяў паплывуць.”Пераклад: Таццяна Дзям'янава

Беларуская Палічка: http://knihi.com