epub
 
падключыць
слоўнікі

Адам Глёбус

Хоку

* * *

 

Кропля падае

на лілёвы цёмны лёд

і плыве ў вясну.

 

* * *

 

Ціха, сьнег ідзе,

Толькі каляндар сказаў -

надыйшла вясна.

 

* * *

 

Вясновым ранкам

паліць у парку сьмецьце

малады салдат.

 

* * *

 

Чорная ліпа,

спавітая слатою,

чакае цяпла.

 

* * *

 

Вежы аблокаў

над каменнай гарою

заружавелі.

 

* * *

 

Раніца ў шыбу

ціха пастукалася...

Пара над кавай.

 

* * *

 

Блакітны ранак,

апрану ўсё новае

у гонар вясны.

 

* * *

 

Першы дзень вясны,

трэба ўмывацца сьнегам

з самай раніцы.

 

* * *

 

Ранак, варэльня,

горка-салодкі водар -

кубачак кавы.

 

* * *

 

Лапкі ядлоўца

і пралескі на стале

ў шкляначцы з вадой.

 

* * *

 

Капеж, дворнікі

на даху рыдлёўкамі

сякуць ледзяшы.

 

* * *

 

Хваёвы водар,

кедравая ігліца

блішчыць на сонцы.

 

* * *

 

Стаю на вежы

з выбітымі шыбамі,

над нашым сьветам.

 

* * *

 

Над могілкамі

хмары плывуць няспынна.

Сыходзяць сьнягі.

 

* * *

 

Шукаюць вочы

сярод жоўтых аблокаў

дарогі, птушак.

 

* * *

 

Дастаю штодня

водар сьвежай газэты

з паштовай скрыні.

 

* * *

 

За вакном сьнег.

Кубачак гарачай кавы

гатую сабе.

 

* * *

 

Сонечны ранак,

жаўтавокая котка

выйшла з пад'езду.

 

* * *

 

Ранак, парк стары,

узьлятаюць галубы -

ледзь чутны ветрык.

 

* * *

 

Паралеляграм

сонечны на шпалерах,

вясновы ранак.

 

* * *

 

Адчыніў дзьверы -

скразьняк прынёс духмянасьць

травы і бэзу.

 

* * *

 

Шэрую траву

вецер цёплы і сухі

на асфальт прынёс.

 

* * *

 

Шчыліны ў плоце -

пасечанае сьвятло

ляжыць на зямлі.

 

* * *

 

Сонца, капяжы,

але калюгі ўначы

павымярзалі.

 

* * *

 

Еду ў трамваі,

паўпустым і халодным,

на кніжны кірмаш.

 

* * *

 

Блакітна-шэры

кавалак тынкоўкі

разломліваю.

 

* * *

 

Парушыначка

трапіла ў вока маё -

вокамгненны боль.

 

* * *

 

З кнігаю ў руцэ

наведваю кавярню,

накрапвае дождж.

 

* * *

 

Першы дзень, калі

лёду няма на ганку.

Сьціхлі капяжы.

 

* * *

 

Сонечны настрой

па вільготным пяску

разьліваецца.

 

* * *

 

Надыходзіць час

занесьці на сьметнік

зімовыя боты.

 

* * *

 

Вецер. Груд. Вясна.

Як вуркочуць галубы

слухаў і маўчаў.

 

* * *

 

Шэра-жоўты сьнег

плямамі ў полі ляжыць,

вецер гоніць пыл.

 

* * *

 

Шалахнуўся куст,

зашчабятала птушка...

Ізноў цішыня.

 

* * *

 

Побач з дарогай

доўгія, нежывыя

трубы ляжалі.

 

* * *

 

Сухое дрэва.

Прыляцелі вераб'і -

пошчак, мітусьня.

 

* * *

 

Сіні аўтобус

спыніўся й павітаўся

з жоўтым дзьмухаўцом.

 

* * *

 

Кветачку набыў,

а каму падараваць

так і не знайшоў.

 

* * *

 

Пасыпаўся дождж:

на інжыры вераб'і

зашчабяталі.

 

* * *

 

Ідуць насустрач

людзі, хаваючы твары

ад ветру і дажджу.

 

* * *

 

Шклянка на стале.

У празрыста-шэры цень

муха запаўзла.

 

* * *

 

Ціха, сьпіць дачка

ў пакоі, а за вакном

дробны дождж ідзе.

 

* * *

 

Каля бардзюраў,

на асфальце растаюць

кавалкі лёду.

 

* * *

 

Быкі на бойні:

чорныя сьлёзы ў вачах,

цяжкі дух крыві.

 

* * *

 

Старое дрэва

пяшчотныя лісточкі

паўпрыгожылі.

 

* * *

 

Ружовы камень

на зялёнай траве...

Шукаю словы.

 

* * *

 

Сухая трава

ціха шэпча пад ветрам

песьню пра лета.

 

* * *

 

Чорная каза

жоўтым вокам зіркае

на гаспадара.

 

* * *

 

Зь берага камень

спаўзае ў ваду вельмі-

вельмі павольна.

 

* * *

 

Каляровае

паветра Эстоніі

пахне трэскамі.

 

* * *

 

Дарога ў полі,

фурманка, стары чалавек,

кола скрыгоча.

 

* * *

 

Мэтрапалітэн,

у чаканьні цягніка

разглядваю столь.

 

* * *

 

Гутарка дзяцей,

хутка і мая дачка

гаварыць пачне.

 

* * *

 

Зь лёгкім сумам

трываю галаўны боль,

вясновы ветрык.

 

* * *

 

Самотны груган

нізкую аблачынку

зачапіў крылом.

 

* * *

 

Сьпілаваны сук

на сухі асфальт упаў -

безнадзейны хруст.

 

* * *

 

Вечар, парк стары,

шоргат старэчых крокаў,

азіраюся.

 

* * *

 

Перакулены

сьвет у калюзе жыве...

Шпурляю камень.

 

* * *

 

Качкі і кірлі

лунаюць над вадою

цёмнай Сьвіслачы

 

* * *

 

У пясочніцы

алавяны салдацік

пад дажджом заснуў.

 

* * *

 

Дзе схавалася

за вясновай смугой

маё юнацтва?

 

* * *

 

Сшытак бэзавы

набыў, а што запісаць

і ня ведаю.

 

* * *

 

Вечар. Мястэчка.

Каля кожнай хаты

сьлівы красуюць.

 

* * *

 

Маленькі пакой,

фотаздымкі на сьцяне -

твары знаёмых.

 

* * *

 

Набліжаюцца

хмурынка і маладзік,

аддаляюцца.

 

* * *

 

Атрутны водар

магноліі напоўніў

маёвую ноч.

 

* * *

 

Малады ліхтар,

ты, напэўна, першы з нас

павітаесься.

 

* * *

 

Рэдзенькі блакіт

і празрыстая поўня

над даляглядам.

 

* * *

 

Кардыяграма

на стужцы папяровай,

доўгай, бясконцай...

 

* * *

 

Гартаю кнігу,

не чытаю, а гляджу

рэпрадукцыі.

 

* * *

 

Навальніца, дождж,

плачуць-плачуць ліхтары

сьветлымі сьлязьмі.

 

* * *

 

Гляджу на поўню

праз агеньчык запалкі -

маленечкая.

 

* * *

 

Жаданьне заснуць?

Не! Жаданьне прачнуцца

і не засынаць.

 

* * *

 

Дом над вадою...

О, колькі сноў вяртае

мяне ў гэты дом.

 

* * *

 

Ты не гавары,

што ня хочаш спаць зусім

і ня любіш сон...

 

* * *

 

Наліваецца

лякам цёплым, залатым

ліст магноліі.

 

* * *

 

Сёньня чуйна спаў,

слухаў празь няпэўны сон

шолах дажджавы.

 

* * *

 

Знайшоў у лесе,

зьбіраючы суніцы,

драўляны гузік.

 

* * *

 

Залаты трысьнёг

сее кропелькі расы

ў сінюю ваду.

 

* * *

 

Выпаўзла жабка

з-пад вільготных камянёў

муху ўпаляваць.

 

* * *

 

Гладыёлусы,

захутаныя ў марлю,

едуць на кірмаш.

 

* * *

 

На суседзкі плот

верабей пераляцеў

зь яблыні маёй.

 

* * *

 

Невялікі сад,

маладзіца босая

яблык-штрыфель есьць.

 

* * *

 

У калянадзе

прыемна схавацца -

сонечны ранак.

 

* * *

 

Высокая столь,

блакітныя шпалеры,

сіні матылёк.

 

* * *

 

У маім двары

сітаўка блакітная

скача па пяску.

 

* * *

 

Рукі кабеты

над дзіцячай калыскаю,

чалавечы сьвет.

 

* * *

 

Бруіцца вецер -

засыпаючы сьляды -

пясок бруіцца.

 

* * *

 

Каля дзяржбанку

на пыльным тратуары

знайшоў капейку.

 

* * *

 

Па рудой сьцяне

жучок паціху паўзе,

лета ажыло.

 

* * *

 

Белае неба,

а ў ім шэры матылёк

уздымаецца.

 

* * *

 

На яркім сонцы

крухмальныя карункі

фіранак сьнежных.

 

* * *

 

Пыльныя пальмы

высахлымі лістамі

ледзь-ледзь варушаць.

 

* * *

 

Белакрылая

кветка вэнтылятара

на вакне расьце.

 

* * *

 

Кавярня ў вежы,

музыка, млявасьць, кава.

Шэры, спакойны дзень.

 

* * *

 

Уздоўж прыбою,

бязгучна, па каменьні

ляціць цень кірлі.

 

* * *

 

Паласатая

яшчарка са сьцяжыны

ўцякае ў траву.

 

* * *

 

Які вялікі

ліст! Ня знойдзецца кнігі

такі засушыць.

 

* * *

 

Колькі матылькоў

віецца над чаромхай

каля альтанкі.

 

* * *

 

Высокі комін,

аблокі доўгія плывуць,

талінскі вецер.

 

* * *

 

Дапамагаю

выпаўзьці з-пад лісточка

божай кароўцы.

 

* * *

 

У белым небе,

о, як высока, як шмат

зялёных шышак.

 

* * *

 

На веях маіх

зьнікае сонечны пыл,

вецер у хмарах.

 

* * *

 

Сьпёка, на дварэ

селі курыцы купацца

у гарачы пыл.

 

* * *

 

Басанож іду,

чорна-сіняя сьцежка,

сьціхае конік.

 

* * *

 

Стручок гароху

зялёнаю рыбкаю

высьлізнуў з рукі.

 

* * *

 

Жонка і дачка

сьпяць у цёплай цішыні,

жнівеньскі спакой.

 

* * *

 

Рэчка ратуе

ад сьпёкі, ад горычы

і ад маркоты.

 

* * *

 

Цячэ, шапоча

жвір скрозь пальцы... У руцэ

застаўся камень.

 

* * *

 

Пыл на паліто,

каля жалезнай брамы

чакаю брата.

 

* * *

 

Іржавы ліхтар

сьпіць пад дажджом у парку,

стоячы сьмірна.

 

* * *

 

Рукі, рыдлёўка,

дождж, дзёран, жвір, камяні...

Моўчкі працую.

 

* * *

 

Дожджык перастаў,

а вада яшчэ цурчыць

з вадасьцёчных труб.

 

* * *

 

Вулка вузкая,

патыхае вільгацьцю

стогадовы брук.

 

* * *

 

Кубачак кавы,

белы цукровы кубік,

сухія кветкі.

 

* * *

 

У трубах рэха

павялічвае памер...

Сэнс непарушны.

 

* * *

 

З вачэй цяжарнай

жанчыны паглядаюць

дзьве розныя душы.

 

* * *

 

Цэлы Божы дзень

цяжкая гарачыня -

горад змучыўся.

 

* * *

 

Абараняйце,

чорныя акуляры,

хворае вока.

 

* * *

 

Стома, здранцьвеньне,

на скронях гарачы пот,

не варушуся.

 

* * *

 

Не здымаючы

ахоўных акуляраў,

разьвітваюся.

 

* * *

 

Чапіў анучу,

спалохаў шалахвоста -

няма спакою.

 

* * *

 

У зеляніне

аранжавыя зоры -

кветкі гарбуза.

 

* * *

 

Каханка плача,

хавае твар за букет

гладыёлусаў.

 

* * *

 

Лісток сьціскаю -

зялёны, тапалёвы,

гаркаваты сок.

 

* * *

 

Зусім няблага

ляжаць і доўга думаць

пра сьпелы агрэст.

 

* * *

 

Успамінаю

дзедаў каменны ганак -

трэснуты жорнаў.

 

* * *

 

Сонечны вечар,

пылам і галубамі

пахне гарышча.

 

* * *

 

Ля плыткай вады

цёплай ліпеньскай рэчкі

па пяску іду.

 

* * *

 

З далані на далонь

перакідаў каменьчык

і слухаў хвалі.

 

* * *

 

Вецер незнарок

перагарнуў старонку

маленькай кнігі.

 

* * *

 

Карункі шуму

на жвір шпурляе хваля

і цягне назад.

 

* * *

 

Са жмені ў жменю

няспынна і марудна

сыплецца жарства.

 

* * *

 

Залацістая

на вялікай паніве

рыбіна ляжыць.

 

* * *

 

У рудым збанку

блакітнае малако,

парожні кубак.

 

* * *

 

Стол. Відэлец. Нож.

Памідоры. Агуркі.

Шклянка, сок. Гладыш.

 

* * *

 

Астудзіў сьпіну

сьвежы, цёплы вятрыска -

безумоўна, кайф.

 

* * *

 

Куст ядлаўцовы

пад маціцовым небам -

вечны вандроўнік.

 

* * *

 

Вечар, піск стрыжоў

пранізьлівы, трапяткі

над цёмным дваром.

 

* * *

 

Золата крыжоў

плыве над купаламі

чужога храма.

 

* * *

 

Вільня, ціхі двор,

пад шэраю сьцяною

папараць расьце.

 

* * *

 

Хлопчык-акрабат

на чырвоным дыване

стомлены сядзіць.

 

* * *

 

Стогадовы дом,

і каля яго цьвітуць

гладыёлусы.

 

* * *

 

Кацяня дайшло

да вакна ў стары падвал

і схавалася.

 

* * *

 

Шэра-жоўтае

менскае нізкае неба

кратаю рукой.

 

* * *

 

Чорнае неба,

маўклівае чаканьне

ў аэрапорце.

 

* * *

 

Сыботні вечар,

зьбіраю зь нізкай ліпы

цьвет на гарбату.

 

* * *

 

Ціха паклікаў

круглалісты званочак

мяне ў дзяцінства.

 

* * *

 

Іду дахаты,

салодкі ліповы дух

супакойвае.

 

* * *

 

Пад алешынай,

у завоіне маўчыць

мяккая вада.

 

* * *

 

Гарачы вецер

па зялёнай дарозе

коціць жоўты ліст.

 

* * *

 

Квадра, парк стары,

пахне скошанай травой

малады туман.

 

* * *

 

Ноч, прыслухаўся -

стракочуць гадзіньнікі;

ці то конікі...

 

* * *

 

Па-над сасною

поўні жоўты дыск плыве

на хмарах сініх.

 

* * *

 

Падае зьнічка

за далёкі чорны лес;

забыў жаданьні.

 

* * *

 

Плывуць аблокі

у ласкавай цеплыні,

месячная ноч.

 

* * *

 

Успамінаю

далёкае каханьне

пад платанамі.

 

* * *

 

Чужы, чорны дом.

Бясконцы глухі паркан.

Бразнула клямка.

 

* * *

 

Джаз разгойдвае

карабельны рэстаран...

Ці наадварот?

 

* * *

 

Кураць і танчаць

маладзіцы п'яныя.

Весела глядзець.

 

* * *

 

Цёмная поўня

шэпты кляновых шатаў

слухае ў цемры.

 

* * *

 

Прытаіліся,

як пачвары марскія,

на пяску карчы.

 

* * *

 

Вугаль на зубах,

печанае бульбы смак,

салёны дымок.

 

* * *

 

Залаты агонь,

моўчкі з братам сядзелі,

блакітны попел.

 

* * *

 

Гудзеньне мора.

Моцны, пякучы вецер.

Чорная вада.

 

* * *

 

Бездапаможны

матылёк на шыбе

шукае выйсьце.

 

* * *

 

Дзьверы на гаўбец

адчыніў, а мой сябра,

месяц, не прыйшоў.

 

* * *

 

Гарадзкая ноч,

шчыльная гарачыня,

кропелькі зорак.

 

* * *

 

Не памылюся -

назваўшы запальнічку

любімай кветкай.

 

* * *

 

Ціхі шум машын.

Ноч. Гадзіньнік. Я і ты.

Цёпла. Споры дождж.

 

* * *

 

Патушы сьвятло,

чуеш - бьецца-бьецца ў шкло

шэры матылёк.

 

* * *

 

Срэбная хмара

стала побач з поўняю,

вецер стаміўся.

 

* * *

 

Шчупака сасьніў.

Не, не жывога, на-

маляванага.

 

* * *

 

Прачынаюся,

пью халодную ваду

і засынаю.

 

* * *

 

У сінім садзе

цяжарная жанчына

сьпелы яблык есьць.

 

* * *

 

Халодны вецер,

празрыстае паветра,

аголены сад.

 

* * *

 

Сьліва на стале,

побач востры нож ляжыць;

зараз сьліву зьем.

 

* * *

 

Дворнік пад вакном,

ён мяце-мяце асфальт,

ён бліжэй-бліжэй.

 

* * *

 

Як непрыемна

вільготную адзежу

раніцай надзець.

 

* * *

 

Гуляю з дачкой

пад жоўтымі ліпамі

старога сквэра.

 

* * *

 

Ральля, груганы,

гара пад нізкім небам,

салодкі вецер.

 

* * *

 

Аса на шыбе -

дзынкнае пажаданьне

вярнуць свабоду.

 

* * *

 

Ляснула шыба,

шкло блішчыць на падлозе,

стаю басанож.

 

* * *

 

Чырвань рабіны

ў зеляніне дваровай,

вось спаткаў восень.

 

* * *

 

Вербы па рацэ

пасылаюць у нябыт

сумныя лісты.

 

* * *

 

Туманны ранак,

над сівою рэчкаю

лунаюць кірлі.

 

* * *

 

Сонны смоўж паўзе

па падасінавіку

маладзенькаму.

 

* * *

 

Чародка сітавак

пабудзіла ціўканьнем

навакольны лес.

 

* * *

 

Шэрая зямля,

скача жвавы верабей,

жоўтая трава.

 

* * *

 

Падасінавік -

згубленая шапачка

чорнага дзятла.

 

* * *

 

Дзеці зьбіраюць

каштаны на асфальце,

халодны ветрык.

 

* * *

 

Дзіця ў касьцёле

слухае арган. Вітраж

чырвоны зьзяе.

 

* * *

 

У Койданаве

сады спавівае дым -

паляць бульбоўнік.

 

* * *

 

Лёгенькі лісток

да мяне ляціць-ляціць

шэрым матыльком.

 

* * *

 

Жоўтыя ліпы,

знаёмая вуліца,

чужыя людзі.

 

* * *

 

Сіні кіпарыс,

калі паглядзець праз дождж,

робіцца вышэй.

 

* * *

 

Праз кастрычнік

іду пад каштанамі

і па каштанах.

 

* * *

 

Скляпеньні, крокі,

водгульле, палёт-лісток

сухі лунае.

 

* * *

 

Шоргат шэрых хваль

доўга слухаю адзін.

Дух марской травы.

 

* * *

 

Жорсткі хвалялом,

насьцярожанае мора,

шурпаты вецер.

 

* * *

 

Глядзіць сланечнік,

нахіліўшы галаву,

на ранішні сьнег.

 

* * *

 

Пад белым небам

у сухой траве заснуў

руды сабака.

 

* * *

 

Лялька ў калюзе,

нерухомыя вочы

глядзяць з-пад вады.

 

* * *

 

Кідае лісты

ў фантанчык зь лебедзем

стогадовы клён.

 

* * *

 

Ціха падае

лісьце з паркавых клёнаў,

падае ціха.

 

* * *

 

Вецер у сьпіну.

Коціцца сухі лісток,

а за ім другі.

 

* * *

 

Вяртацца мушу,

вяртаньне будзе хуткім...

Ізноў дарога.

 

* * *

 

Гаворым з братам

пад цёмнымі букамі,

палім няспынна.

 

* * *

 

На ціхай вадзе

дзікія качкі сядзяць,

хуткі цень кірлі.

 

* * *

 

Зачапілася

за гатычны кіпарыс

хмарка горная.

 

* * *

 

Пад ляскоўкаю

нечакана знайшоўся

салодкі яблык.

 

* * *

 

Я забіў жучка,

А спытай мяне - нашто?

І не адкажу.

 

* * *

 

Палахлівае

лісьце паляць у парку,

полымя й вецер.

 

* * *

 

Восеньскі кантраст -

на бліскучым блакіце

жоўта-цёмны клён.

 

* * *

 

Парк прапах дымам.

На гурбе чорных лісьцяў

танчыць агеньчык.

 

* * *

 

Чорная вада

у калюжыне стаіць,

а над ёю - я.

 

* * *

 

На рэчку хадзіў

паглядзець, ці замерзла,

чакаю зімы.

 

* * *

 

Чужы завулак -

тут нават чырвань цэглы

цяпла ня мае.

 

* * *

 

Холад восені,

у вясну ляціць-ляціць

матылёк сухі.

 

* * *

 

Ты мяне суцеш,

доўгая дарога да

шэрага неба.

 

* * *

 

Лілея ў шклянцы,

дух яблыкаў-антонаў,

сьлёзы каханкі.

 

* * *

 

Нашто блукаю

і каго шукаю тут,

сярод туманаў?

 

* * *

 

Памажыце мне

каханую забыць, кля-

новыя лісты.

 

* * *

 

Сланечнік высах,

ледзь чутны водар мёду

застаўся ў лістах.

 

* * *

 

Несупынны дождж,

як дзіця, спадзяюся

на заўтрашні дзень.

 

* * *

 

Рукі нямога,

чырвоныя на дажджы,

хутка гавораць.

 

* * *

 

На камень-валун

сеў самотны вандроўнік,

халодны вечар.

 

* * *

 

Легкаважны дым

не магу ніяк схапіць

за блакітны хвост.

 

* * *

 

Як непрыкметна

на вагоннай падлозе

сьлед высыхае.

 

* * *

 

Сьпяць дарожнікі,

лыжка ў шклянцы на стале

ўсё зьвініць-зьвініць.

 

* * *

 

Так дрыжыць вагон,

што ніводнай літары

роўна не пішу.

 

* * *

 

Стаміўся ехаць,

нарэшце, той прыпынак,

дзе ўсе сыходзяць.

 

* * *

 

Чаму ж вы, пташкі,

ня зьведалі адзіноты

па-над зямлёю?

 

* * *

 

Агарнулі лес

восеньскія халады,

вогнішча кладу.

 

* * *

 

Колькі каштанаў

прынёс дадому й расклаў

у кніжнай шафе.

 

* * *

 

Паўночны вецер,

дождж, шэрая дарога,

ноч, валацуга.

 

* * *

 

За галінамі

чорна-сінімі плыве

белы маладзік.

 

* * *

 

Восеньскі ўспамін -

на вясковых могілках

пахіліўся крыж.

 

* * *

 

Сталёвы вецер,

коціцца па асфальце

звон кансароўкі.

 

* * *

 

Ліхтар, прыпынак,

высачэзная постаць

пад парасонам.

 

* * *

 

Не дае заснуць

скразьняк у электрычцы,

бязбожны холад.

 

* * *

 

Поўнач у мэтро,

мармуровая сьцяна

слухае мяне.

 

* * *

 

Жаданьне - заснуць,

не патушыўшы сьвятла,

глыбокая ноч.

 

* * *

 

Спаць і толькі спаць,

больш нічога не хачу;

не магу заснуць.

 

* * *

 

Дзьверы зачыніў,

а ў пакоі скразьнякі

не пазьнікалі.

 

* * *

 

Халодны пакой,

ціўканьне гадзіньніка

не дае заснуць.

 

* * *

 

Дзе падзеўся ты,

ясна-белы маладзік?

Не кладуся спаць.

 

* * *

 

Вадкая цемра,

уздыхнула машына,

вуркоча матор.

 

* * *

 

Нізкая вярба

ўсё кранае на вадзе

адлюстраваньне.

 

* * *

 

Ноччу падаў сьнег,

а нараніцу растаў -

цёплая зямля.

 

* * *

 

У чаўне вада,

на вадзе - срэбра поўні

і тонкі лёдзік.

 

* * *

 

Вельмі многа сплю,

дык чаму цалюткі дзень

пазяхаецца?

 

* * *

 

Далёка ў небе,

марозным сінім ранкам

сканала зорка.

 

* * *

 

Квітнее сьліва.

О, не-не - падалося...

Навокал шэрань.

 

* * *

 

Дробныя зоры

востра міргалі, золкасьць,

час разьвітаньня.

 

* * *

 

Стары чалавек

спытаў у вялікай гары:

- Ці гэта зноў сьнег?

 

* * *

 

Цёмны шэры ліст

падае на першы сьнег,

нахіляюся.

 

* * *

 

У вакно гляджу,

на стале астывае

шклянка малака.

 

* * *

 

Над таполямі

шэра-маціцовае

неба студзеня.

 

* * *

 

Сонны настрой -

вуркоча рэпрадуктар,

слоў не разабраць.

 

* * *

 

Гляджу на шэрань

і не магу пакінуць

занятак марны.

 

* * *

 

Мокрая далонь -

бо на ёй дадому нёс

першы цёплы сьнег.

 

* * *

 

Марозны ранак,

двухгадовая дачка

шукае поўню.

 

* * *

 

Падняўшы з долу,

павесіў на галіну

дзіцячы шалік.

 

* * *

 

Ціха, сьняжынкі

на паркавыя вазы

апускаюцца.

 

* * *

 

Надпіс на сьнезе,

вецер схапіў і панёс

белую думку.

 

* * *

 

Белая шыба;

сонечны, марозны дзень

толькі пачаўся.

 

* * *

 

Шэрань на слупах.

Не спыняецца цягнік

ля вясковых хат.

 

* * *

 

Сваім холадам

бела-блакітны аркуш

запалохвае.

 

* * *

 

Парэзаў палец,

выціраю цёмную кроў

зь белага стала.

 

* * *

 

Згадаю вясну -

сьнег і лёд на імгненьне

зазелянеюць.

 

* * *

 

На ўчарнелы парк

зноў зімовыя дажджы

сеюцца штодня.

 

* * *

 

За нізкім плотам

цяпла й вясны чакае

гарод пад сьнегам.

 

* * *

 

Апякаюць твар

вецер і сьнежаньскі дождж,

лёд на паліто.

 

* * *

 

Цаліком іду,

сорак дзён парожняя

дзедава хата.

 

* * *

 

Пануе шэрасьць -

на местачковым пляцы

туман адліжны.

 

* * *

 

Засьнежаны сквэр,

сабачы брэх над рэчкай

разьлягаецца.

 

* * *

 

Качар на хвалях

вузкай балотнай рэчкі,

сьнег на берагах.

 

* * *

 

Пяро на сьнезе

кінула чорная птушка,

каму, як ня мне?

 

* * *

 

Так па-японску -

празь белыя жалюзі

глядзець на зіму.

 

* * *

 

За вакном ляціць

вечарова-чорны сьнег

праз маю душу.

 

* * *

 

На зялёны лёд

бела-жоўты цяжкі сьнег

падае праз дождж.

 

* * *

 

Вечар, ліхтары

над пустой дарогаю

нахіліліся.

 

* * *

 

Шафа зь люстэркам,

там сьпяць пах нафталіну

і зімовы дух.

 

* * *

 

Мяккі сьнег ляціць;

раптам шэры матылёк

у памяці ўзьнік.

 

* * *

 

Брудны шэры сьнег

вечаровае сонца

пазалаціла.

 

* * *

 

Чужы чалавек

прапанаваў зь ім выпіць

моцнай гарбаты.

 

* * *

 

Навокал сьнегу -

ні прайсьці, ні праехаць -

насыпаў люты.

 

* * *

 

Цьвярозы мароз,

за лесам вежавы кран,

лілёвы вечар.

 

* * *

 

З дачкой на руках

дамоў, на пяты паверх,

падымаюся.

 

* * *

 

Чорная кава

астыла канчаткова,

нарэшце - крокі.

 

* * *

 

Сьвятло зьбіраю,

каб асьвятляць сьвет сноў

зімовай ноччу.

 

* * *

 

Надакучвае

пасылаць падарункі

самому сабе.

 

* * *

 

Чорны тэлефон,

як скарбонка, прыхаваў

галасы сяброў.

 

* * *

 

На адпачынку

раніцай люблю згадаць

каляровы сон.

 

* * *

 

Дваццаць год прайшло,

а ракавіна тоіць

галасы мора.

 

* * *

 

Колькі радасьці

яны раней дарылі -

лісты каханкі.

 

* * *

 

Чалавечы лёс.

Не хапае нават слоў,

што ні гавары.

 

* * *

 

Зараз я сябе

у люстэрку не пазнаў...

Зрэшты, ну і што.

 

* * *

 

Добрая душа -

ён і зь дзецьмі гаварыў,

як з дарослымі.

 

* * *

 

Гартаю кнігу,

у гармідары літар

зьяўляецца сэнс.

 

* * *

 

Нараджаемся,

паабяцаўшы Богу

хутка памерці.

 

* * *

 

Самы лепшы верш

запішу на газэце

й шпурну ў сьметніцу.

 

* * *

 

Верш на паштоўцы

запісваю алоўкам,

а потым тушшу.

 

* * *

 

Чытае хлопчык

гучна, па складах, мой верш,

ніякаватасьць.

 

* * *

 

Бяз дай патрэбы

на аловак насадзіў

катушку нітак.

 

* * *

 

Некалі ў мяне

плястмасавы чалавек

у скарбонцы жыў.

 

* * *

 

Кроплі чарніла

ўпалі на чысты стол -

зорнае неба.

 

* * *

 

Ломкі лябірынт

падлічвае памылкі

лягічных крокаў.

 

* * *

 

І паміж сяброў

не магу пазбавіцца

адзінотнасьці.

 

* * *

 

У прорву часу

ляцяць нашыя крокі...

Рэха, успамін.

 

* * *

 

Пыл, пясок, жвір,

жарства, камяні, груды,

горы, сьнег, неба...

 

* * *

 

Накіроўваю

ў падземны пераход

свае пакуты.

 

* * *

 

Аб кант коміну

разьбіваецца погляд

на рэчаіснасьць.

 

* * *

 

Пазабаўляцца б

з такім прывабна-сінім

электрадротам.

 

* * *

 

Мэтазгоднасьці

ўказальнік блакітны

не вызначае.

 

* * *

 

Адваротная

пэрспэктыва дарогі

сыходзіцца ў сэрцы.

 

* * *

 

Памыляюся,

за павелічальным шклом

той жа самы сьвет?

 

* * *

 

Хто табе сказаў,

што мінулае маё

не належыць мне?

 

* * *

 

А ці трэба па-

мятаць, які зараз дзень,

можа, ведаеш?

 

* * *

 

Брат мой гаварыў:

- О, які ён салодкі,

водар атруты...

 

* * *

 

Непераможны,

як дух безнадзейнасьці,

смак самагубства.

 

* * *

 

Сустракаюцца

не зусім падобныя

і сярод блізьнят.

 

* * *

 

Так яно лепей, -

калі ніхто ня прыйдзе.

Крокі пад вакном...

 

* * *

 

Два гадзіньнікі

і ніводзін не ідзе.

Як гэта добра.

 

* * *

 

У бясконцай чарнаце

бразнуў клямкаю

нечаканы госьць.

 

* * *

 

Сталёвы месяц,

жалезабэтонны мост,

срэбная вада.

 

* * *

 

Лютаўская ноч,

мароз; а мурын ідзе

без капелюша.

 

* * *

 

Не магу заснуць.

Напішу пра галалёд -

астуджу душу.

 

* * *

 

Каляровы сон

завітаў сярод зімы -

з кветкамі вяргінь.

 

* * *

 

Ноч глыбокая.

Перачытваю наноў

Іса і Басё.

 

* * *

 

Не магу заснуць.

Слухаю далёкі гуд

аэрадрому.

 

* * *

 

Ці не вар'яцтва -

марыць пра бессьмяротнасьць

лютаўскай ноччу?

 

* * *

 

Лётае вецер,

страсае зоры на сьнег,

рыпяць таполі.

 

* * *

 

Ідзе гадзіньнік.

А куды? Невядома.

Спыню маятнік.


1990-1996?

Тэкст падаецца паводле выдання: Круглы год. Менск, Літаратура, 1996.
Крыніца: невядомая