epub
 
падключыць
слоўнікі

Алесь Звонак

Я гэты дзень пяю...

Каторы раз, каторы раз

Я гэты дзень пяю,

Як нараджэння светлы час,

Як маладосць маю!

Каторы раз, каторы раз,

Суняўшы сэрца бой,

Я паўтараю дзіва-сказ,

Падказаны табой!

 

І, заварожаны красой,

Дзіўлюся сам не свой,

Як ты хусцінкай снегавой

Прыкрыла твар і строй,

Як раскаціў туман сувой

Па руні маладой,

Як пурпуровай мітульгой

Кіпіць сцягоў прыбой,

 

Як роўна дыхаеш, зямля,

Аддаўшы ўсё спаўна

За нот, за рукі ў мазалях,

За працу дацямна!

І чую я: гудзе здаля

Басовая струна —

Святочны голас узняла

Людская гамана...

 

Каторы раз, каторы раз

Нясу я песень дар

У гонар твой, рабочы клас,

І твой — зямлі ўладар!

І тым, хто ўзняў высока нас

Да серабрыстых хмар,

Тым, хто пранёс праз бурны час

Агнёвых сэрцаў жар!

 

Хвала табе, братоў хаўрус,

Што не разліць вадой,

Што злучаны ў адзін саюз

Дзяржаўнаю рукой!

Гадоў пражытых цяжкі груз

Ты з гонарам пранёс,

Змяшаўшы тых у прах і друз,

Хто нёс нам рабства лёс!

 

Закон сяброўства, век жыві,

Свой круг шырокі множ!

Хай высахнуць сляды крыві,

Забойца кіне нож!

Цану сяброўству і любві,

Праверыўшы ў агні,

Мы клічам: прэч, крывавы вір,

Прэч, чорны цень вайны!

 

След рэвалюцыі на ўсім,

Жывы, гарачы след,

І там, дзе войны сцелюць дым,

І дзе праз мора бед

Ідуць народы шляхам тым,

Што наш народ праклаў.

О свет стары, дрыжыць пад ім,

Гарыць пад ім зямля!

 

Гудзе хай восень на дудзе,

Шумяць дажджы ў двары,—

Услаўце, людзі, гэты дзень

Кастрычніцкай пары!

Услаўце, людзі, гэты дзень,

Бо час, абмыты ім,

На цэлы век памаладзеў

У поступе сваім!

 

Каторы раз, каторы раз

Душа мая пяе,

Калі ў перадсвітальны час

Зямля ад сну ўстае,

Калі аркестраў гром ураз

Над плошчамі плыве...

Хай гэты дзень і гэты час

Над вечнасцю жыве!

1972


1972