epub
 
падключыць
слоўнікі

Алесь Звонак

Ноч пад новы год у Запаляр’і

Льецца цьмянае святло

Ў шыбку слюдзяную.

Свет снягамі замяло,

Сцюжай ахінула...

 

Вунь самотны маладзік

На марозе стыне,

Год стары, падвёўшы лік,

Растае ў пустыні.

 

Промнік да акна прымёрз,

Мо згубіў дарогу?..

Многа тысяч доўгіх вёрст

Да твайго парогу.

 

Не дайсці... Туман густы,

Пад снягамі сопкі.

Поўнач. Ціша. Ноч. І стынь.

І былому — кропка!

 

Не, не згодзен! Новы год,

Маладыя крокі

Ты скіруй з маіх шырот

Да яе далёкай...

 

Да тае, што сіні лёд

Запалярнай ночы

Прабівае навылёт

Позіркам жаночым,

 

Да тае, што цеплынёй

Ласкавага сэрца

Сагрэе закутак мой

Стылы ў паняверцы...

 

Што сумненняў снег і лёд

Растапляе верай,

Што надзей высокі ўзлёт

Шле замест хімеры...

 

Веру ў закліка твайго

Незямную сілу,

У блакітавы агонь

Тваіх зрэнак мілых...

 

Веру ў знак былых прыкмет,

Мілая сяброўка...

Да цябе ён значыць след

Месячнай падкоўкай...

 

Толькі ты мяне чакай

З доўгіх падарожжаў,

Я прыйду ў твой светлы край,

Стану на парозе.

 

Рукі ў рукі, што было,

Праплыло паводкай!..

Мары светлае вясло,

Шчасных дум чародкі

 

Хай плывуць праз рэштку год

Па ружовай плыні,

Хай растопяць стынь і лёд

Горкае часіны!..

 

1945


1945