epub
 
падключыць
слоўнікі

Алесь Звонак

Петрусю Броўку

О сіла часу! Хоць бы на хвіліну

Змог чалавек хаду тваю стрымаць,

І вечна юнай далечы вяршыні

Адкрыла б ты яму тады сама...

 

Калі б... І ўсё ж скрозь тлум жыцця

зямнога

Ці раз прарвуцца даўніх пор вятры,

І хоць на міг саступіць час дарогу

Далёкай яве сонечнай пары.

 

Тады ўспамін бярэ кірунак просты

Ў свет, дзе ўладарка — маладосць сама,

Дзе ёсць цяпло сапраўднага сяброўства,

Дзе месца чорнай зайздрасці няма;

 

Дзе памяць сэрца светлым адвячоркам

Заслону год пражытых расхіне,—

І ты глядзіш з крутой Сафійскай горкі

На рух плытоў па ўзбуджанай Дзвіне...

 

Якія воку бачыліся далі,

Святло надзей праз шэры вэлюм хмар,

Дзе ёсць усмешка светлая Купалы

І задуменны коласаўскі твар!..

 

Дзе ёсць на грам удачы пуд няўдачы

І першы хлеб, зароблены радком,

Навекі сэрцу мілыя Ушачы,

І ласка маці, і бацькоўскі дом...

 

...Плыты сплылі. Абрыўкі ж летуценняў

Праз пылу залацістага налёт

Праступяць часам хараством нятленным

Растопяць крохкі марнаслоўя лёд,

 

Каб зноў плыла паэзіі паводка,

Дзе бліскаўка сапраўднага радка

Была найдаражэйшаю знаходкай

У трапяткіх ад радасці руках...

 

О часу ўлада! Усё ў цябе так проста,

А паспрабуй твой лад пераінач!

Вось ты сыходзіш з Бруклінскага моста

Былым хлапцом аднекуль з-пад Ушач.

 

Чужыя ветры кратаюць нясмела

Срабрысты пыл няшчаднай сівізны.

Ён мроіць: пахне вечар пахам спелым

Наддзвінскай той духмянай збажыны.

 

Ён мроіць: звоняць чыстыя крынічкі,

Гамоняць дзівы-дзіўныя бары,

падаюць на дно азёраў знічкі,

Як жнівеньскае поўначы дары...

 

Там родны дом, усё, што сэрцу міла,

Там цёплы подых росных берагоў...

І льецца ў песню голас мужнай сілы

Пад сінь нябёс айчыны дарагой...

 

О песня сэрца! Ўсюды і заўсёды

Яна, як лёс, як неба ў светлы дзень,

Яна сяброўка ў горкі час нягоды,

У пору страт цяжкіх, у дні надзей...

 

Яна, як сонца першы бляск над светам

Як першае любові пачуццё...

...Якое ўсё ж ткі шчасце быць паэтам,

Навекі закаханым у жыццё!

 

1965


1965