epub
 
падключыць
слоўнікі

Алесь Звонак

Сонечнасць

Добра лёгкім надыхацца ўдосталь

Перамытым дажджамі паветрам!

Добра спраўдзіць сатканыя сцюжай

Прадчуванняў зімовыя сны!

І адчуць, як бягуць легканогія,

Трапяткія вясновыя ветры

Лашчыць грыўкі зеленатравыя

Маладой легкадумнай вясны...

 

Ах, красуня! Гамонку ўзнаўлення

Чую ў срэбры тваіх ручаінак!

І навострана вока на цуды,

І на дзівы настроены слых:

Ажываюць ад сонечнай ласкі

Мірыяды іскрынак-расінак,

Мірыяды раслінак-травінак,

Мірыяды лічынак малых...

 

І над тым ізумрудным разводдзем,

Дзе разбуджаных нетраў дыханнем

Уздымаецца цёплая пара

Ад вільготных узоравых скіб,

І над тым шклобетонным калосам,

Дзе лягла прамізна скрыжаванняў,—

Раскалолася зыркая сонечнасць

На праменьчыкі ўсмешак людскіх...

 

Той зямной пекнатой дух працяты

Акрыяе, уражаны раптам,

Ад цяпла на душы загрубелай,

Ад святла ў пацьмянелых вачах!

Ён пакліча у далеч паходаў

Па нязведаных сонечных трактах,

Дух вандроўны няўтольных шуканняў,

Што да сівых гадоў не ачах...

 

Крылы ўзяць бы ў юнацтва на шчасце

Для палёту арлінай дарогай,

Скуль відаць, як на цёплай далоні,

Ўся залітая сонцам зямля!

Глянеш проста ў людскія абліччы —

І мякчэе іх выраз нястрогі;

Глянеш вышай — расчэрчвае неба

Рэактыўнага следу пятля...

 

Так і трэба! Вясна, гулкім рэхам

Поўні вушы, і душы, і сэрцы

Тым, хто створан для міру і шчасця

Для адвагі, для працы, для ўцех!

Хай растуць толькі кветкі і злакі

Для працягу жыцця, а не смерці,

Хай растуць толькі травы і дрэвы,

Хай цвітуць толькі песні і смех!..

 

1967


1967