epub
 
падключыць
слоўнікі

Альгерд Абуховіч

Воўк і лісіца

“На табе, нябожа,

Што мне нягожа!”

Раз папалася лісіцы

Ажно тры злавіць курыцы.

Прыдушыла, дзве з іх з’ела,

Трэцю скрыла. Сама села −

Як па працы − пад стажком.

Воўк галодны йшоў нішком,

А што з кумою быў знаём,

То такую рэч павёў:

− Ах, сястрыца, − кажа кум, −

Я ад рання браў на вум,

Каб што-кольвек мне пад’есці,

А тут, на злосць, негдзе ўлезці.

Падхапіў бы я хоць птушку...

Да авец падходзіў збочку,

Ды пастух чупрыну чэша,

I сабака прытым брэша −

Прыступіцца няма складу!..

Дай ты, кумка, яку раду!

− Ох, мой куме даражэнькі!

То ж стог сена цалюсенькі,

Еж, як хочаш, − не шкадую,

Хоць апошнім, ды частую!

А маўчыць наша лісіца,

Што пад корчам ёсць курыца.

− Дзякуй, дзякуй! − сказаў шэры

І пацягся без вячэры.

 


1861-1894?

Тэкст падаецца паводле выдання: Беларуская літаратура: Хрэстаматыя. Частка другая. (Другая палова ХІХ ст.) Дапаможнік для польскіх студэнтаў па спецыяльнасці “Беларуская філалогія” / Уклад. і камент. М. Хаўстовіча. Мн., 2006. − с. 165