Арсень Ліс

Браніслаў Тарашкевіч як асветны і грамадскі дзеяч

Прамова Арсеня Ліса на Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці”, прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння стваральніка першага нарматыўнага дапаможніка "Беларуская граматыка для школ".

Запісаў Юрась Пацюпа.

Канферэнцыя адбылася 19–20 студзеня 2017 г. у Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. На канферэнцыі прамова прагучала ў запісе.

Апублікавана ў:

Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці : зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі(Мінск, 19–20 студзеня 2017 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. – 418 с.

Спампаваць