epub
 
падключыць
слоўнікі

Артур Вольскі

Дарога

Пад цяжкай ношаю былога,

з трывожнай думкай аб вайне

я да цябе прыйшоў,

дарога,

што з дому вывела мяне

ў той дзень,

па-летняму лагодны,

які надзей нам столькі нёс,

калі на Мінск —

мой горад родны —

бяда звалілася з нябёс.

Блакіт расколваўся ад грому.

Сталёвым ветрам скрозь мяло.

Шугаў агонь у вокнах дома

маленства светлага майго.

На ўсход —

адзіны быў ратунак

з-пад смертаноснага гала.

Ты падказала мне кірунак,

і прыняла,

і павяла,

дарога,

з вогненнага пекла,

што ўсё, здавалася, зграбе.

А неба здраджанае

секла

гарачым градам па табе,

па мне,

па людзях.

Нехта гінуў,

крывёй фарбуючы асфальт.

А ззаду ўжо страляла ў спіну

чужое

злое

слова:

— Хальт!..

Пад цяжкай ношай успамінаў

пакутваць буду ўвесь свой век,

што ў час ліхі цябе пакінуў

на глум,

на крыўду

і на здзек.

А ты мне вернасць захавала

і, хоць пабіта скрозь была,

у бітве з лютаю навалай

назад —

дадому —

прывяла...

Хоць —

у абноўленым убранні

ты сёння ззяеш, нібы шкло,

цябе пазнаў я:

ў тое ранне

табой

жыццё маё пайшло.

Ты,

безумоўна,

тая,

тая,

што ўстала з попелу і тла,—

мая адзіная,

святая

дарога праўды і святла.