epub
 
падключыць
слоўнікі

Барыс Пастарнак

Гефсіманскі сад

Мігценне зорак роем хаатычным

Давала звыш ілюзію святла

Сцяжыне, што вакол гары Маслічнай

Ад вод Кедрону ўверх спіраллю йшла.

 

Сцямнелы шлях спыняўся на вяршыне.

За ёй у небе Млечны шлях бялеў

І вабіў так, што шэрыя масліны

Па ім ісці імкнуліся далей.

 

А тут быў сад з надзелам. Іісусе

Сабраў любімых вучняў за сцяной

І мовіў так: “Душа ў смяротнай скрусе.

Ганіце сон. Маліцеся са мной.”

 

І адцураўся шчыра, без прытворства,

як ад дароў, пазычаных на час,

і ад улады, і ад цудатворства

і стаў смяротным, як і кожны з нас.

 

Начны абшар здаваўся месцам судным –

Самотным краем змроку, небыцця.

Паўночны свет быў ціхім і бязлюдным,

І толькі сад прывязваў да жыцця.

 

Хрыстос маліў Айца ў крывавым поце,

Каб чашу смерці неяк абмінуць, –

І бачыў толькі бездані чарноцце

І у Сябе – людскую слабіну.

 

Мальбой змягчыўшы жудаснасць рэалій,

Ісус да вучняў крочыў. А яны

Усе, як ёсць, салодка, мірна спалі,

Палёгшы, дзе прыйшлося, на зямлі.

 

Ён пабудзіў іх. Словам агарошыў –

Чаму яны не разам з ім, а ў снах?

І абвясціў: “Прабіў мой час апошні!

Сын Чалавечы ў здрадніка ў руках!”

 

І, ледзь прамовіў, як аднекуль люду

Набегла шмат: прыслужнікі, рабы,

Старэйшыны, і кніжнікі, і Юда –

Прыклаўся пацалункам – як забіў.

 

А Пётр, свой меч узняўшы, замахнуўся,

Адсек камусьці вуха праз адчай.

Ды сціх, пачуўшы раптам ад Ісуса:

“Хто меч падняў – загіне ад мяча.

 

Калі б Айцец Нябесны мой абрушыў

На карнікаў маіх свой Божы гнеў,

На мне і валасочка не крануўшы,

Рассеяліся б ворагі мае.

 

Але жыццё дайшло да той старонкі,

Што ўсіх святынь утвораных свяцей:

Калі прароцтваў велічных скарбонкі

Ва ўсёй павінны збыцца паўнаце.

 

Хада вякоў на прытчы вязь падобна.

Усё ідзе па руху па свайму.

Я для сцвярджэння ісціны Гасподняй

У муках чалавечых смерць прыму.

 

Сыйду ў труну – і ў трэці дзень устану.

Заззяе сонца, рэкі ажывуць.

І да мяне, як баржы каравана,

На суд плыты стагоддзяў паплывуць.”Пераклад: Таццяна Дзям'янава