epub
 
падключыць
слоўнікі

Хведар Жычка

Чыстыя вытокі

Маналогі дзекабрыстаў

 

Праз тоўшчу гадоў,

праз дрымоту снягоў

з далёкіх сібірскіх нор-руднікоў

даносіцца стоены звон ланцугоў.

 

Там розум,

адвагу,

узлёт светлых мар,

нядолі цяжар гордых сэрцам ахвяр

хацеў пахаваць напалоханы цар.

 

Ды ў прысаку памяці рускі народ

іскру надзеі збярог ад нягод,—

і ўспыхнуў пажарам Семнаццаты год.

 

Гневам народным раструшчаны трон.

Поступам дружным працоўных калон,

жыццём

зацвярджаецца новы закон.

 

І ў першых шарэнгах байцоў маладых

мы бачым і светлыя вобразы тых,

хто горда стаяў ля вытокаў святых;

хто першыя ў полі ўзрасціў каласы

братэрства і волі — не дзеля красы.

 

Паслухаем сёння мы іх галасы.

 

Кандрат Рылееў:

 

 

Погибну я за край родной,—

Я это чувствую и знаю...

Свой жребий я благословляю.

 

«Споведзь Налівайкі»

На славу мне або на смерць ісці? —

не падарыў лёс выбару такога:

была ў мяне адным-адна дарога,

была любоў адзіная ў жыцці.

 

Не вынес дух прыгнёту векавога.

І як кароткі век ні караці,

а гнеў святы павінен дарасці

да адмаўлення і цара і бога.

 

Прадбачыў я і блаславіў шлях свой:

ірваўся ў бой з паднятай галавой,

пад шыбеніцу стаў без пакаяння.

 

А песню нельга задушыць пятлёй,—

яна, як Фенікс, з попелу паўстане

і будзе мужных клікаць на змаганне.

 

Вільгельм Кюхельбекер:

 

 

И славу мог купить за миг короткой муки...

 

«Грэчаская песня»

Не, не зайздрошчу я свайму герою:

за міг кароткай мукі славу ён купіў,

а я за волі міг так шчодра заплаціў —

багаццем, славай, гонарам, здароўем.

Усё, усё аддаў. І не шкадую.

Навошта слава мне, высокі чын?

Ёсць у мяне багацце —

успамін

пра незабыўную хвіліну тую,

калі з сынамі лепшымі Айчыны

глыткамі піў я вольніцы нектар,

а царскім войскам непрызнаны цар

хаваўся моўчкі за вяльможаў спіны.

 

І ёсць яшчэ ў мяне скарб незлічоны —

цяпло спагады, шчырасці сялян

з-пад Оршы, Мінска, Слоніма, Пружан,

што мне далі прытулак у дзень чорны.

 

Міхаіл Лунін:

 

 

Народ мыслит, несмотря на

глубокое молчание...

Власть, на все дерзавшая, все-

го страшится.

 

«Пісьмы з Сібіры»

Мяне,

ужо зняслаўленага, абшальмаванага,

старога і нядужага,

звязанага па руках і нагах

забаронамі і абмежаваннямі,

вы —

усемагутныя, здаровыя, сытыя —

спалохаліся?

Ха-ха!

Вы спалохаліся мяне?!

Зноў скруцілі,

закулі ў жалеза,

морыце голадам

і тайком шукаеце

наёмніка-забойцу...

Што ж, спяшайцеся

са мной расправіцца:

вы можаце пазбавіцца

ад няўгодных людзей,

ды не пазбавіцеся

ад іх ідэй!

Мае пісьмы

лятуць у Лондан,

каб са старонак

герцэнаўскай «Полярной звезды»

расказаць свету

праўду аб тым,

хто такія мы, чаго хацелі;

праўду аб тым,

як вы ў кайданы закулі

праўду.

 

Пётр Кахоўскі:

 

Я и в оковах буду вечно свободен.

 

Пісьмо цару з каземата

Вялікі ўсядзержац Расіі,

новага веку Нерон,

ты быў бы і праўда ўсясільны,

каб мы не хіснулі твой трон.

 

Ты б мог нашу сілу і веру,

аб волі крылатыя сны

замкнуць за жалезныя дзверы,

закуць назаўжды ў кайданы.

 

Ды позна!

Разбуджана прага

да новых імкненняў і дзей.

Жыве ў мужных сэрцах адвага

змагацца за шчасце людзей.

 

Палохаеш нас эшафотам?

Няма чаго больш нам чакаць:

вышэйшая форма свабоды —

жыццё за свабоду аддаць!

 

Мікалай Бястужаў:

 

Як здані прыгавору,—

абветраныя горы,

таежны шлях,

астрожныя цямніцы.

А мне ўсё сніцца мора...

А мне ўсё сніцца мора...

А мне ўсё мора сніцца, сніцца, сніцца...

 

Не толькі сніцца тое,

што хваляю крутою

нясе карвет

насустрач хмарам грозным,—

а й тое, маладое,

што воляю людскою

бурліла на Сенацкай плошчы ў дзень

марозны.

 

Эх, сіняя прастора,

уздыбленая штормам

і грознай навальніцай-бліскавіцай!

Стыхія-непакора,

Бурліць, грукоча мора...

Няхай жа яно вечна сніцца, сніцца!..

 

Павел Песцель:

 

 

Право есть следствие обязанности...

Рабство должно быть решительно уничтожено...

 

«Руская Праўда»

Без боязі ішоў на эшафот,

каб выканаць апошні абавязак

і гэтым заслужыць святое права —

судзіць, тыраны, вас

сваім судом суровым:

— Падсудныя

Раманаў Мікалай Першы,

Раманаў Аляксандр Другі,

Раманаў Аляксандр Трэці,

Раманаў Мікалай Другі

абвінавачваюцца

ва ўчыненні злачынстваў

супроць рускага народа

і карэннага права Грамадзянскага,

на падставе

параграфа шостага раздела трэцяга

і параграфа дзесятага раздзела пятага

Рускай Праўды

ці Запаветнай Дзяржаўнай Граматы

Вялікага Народа Расійскага

прысуджаюцца

да пакарання смерцю

і вечнага пракляцця народнага.

Прысуд канчатковы

і абскарджанню не падлягае.