epub
 
падключыць
слоўнікі

Хведар Жычка

Гаротніца

Святая мова родная, дазволь

перад табой, гаротніцай, укленчыць.

Ты — наша радасць,

наш няўцешны боль,

і гонар наш,

і сорам наш адвечны.

 

Зняважаная высілкам хапуг,

бяздомніцай ты стала ў родным доме,

дрыжыш ад холаду, загнаная ў катух,

ясі ля прыпечка,

спіш доле на саломе.

 

Якою ж прыгажуняю была!

Спявала:

«Пасею гурочкі

нізка над вадою,

буду хадзіць, паліваці

дробнаю слязою...»

Жартавала:

«Пайшоў швец у танец,

нагавіцы ўпалі,

хацеў стаць і падняць —

дзеўкі абсмяялі...»

І скакала:

«Гоп, гоп, гапака,

прымі, маці, прымака,

а не прымеш прымака,

дык зраблю я байструка...»

Чырвонаю шыпшынаю цвіла,

на барацьбу за волю заклікала:

«Партызаны, партызаны,

беларускія сыны!

За няволю, за кайданы

рэжце гітлерцаў паганых,

каб не ўскрэслі век яны».

Хто ж гэтак збэсціў прыгажосць тваю?

Хто воблік твой прывабны так забрудзіў,

што й родныя сыны не пазнаюць,

стыдаюцца з табою выйсці ў людзі?

 

Хадзем жа, любая, да родных тых крыніц

дзе шчэ жывы струмень сумлення б’ецца,

каб смагу наталіць,

каб нагаворы змыць

і зняць сумненні, як закляцце, з сэрца.

 

Набудзем сілу мы і ажывім свой дом,

здаровыя, бадзёрыя, мажныя,

зазвонім гуслямі і на ўвесь свет гукнём:

— Мы — беларусы!

Мы яшчэ жывыя!