epub
 
падключыць
слоўнікі

Хведар Жычка

Зялёная кніга

Мініяцюры
  Рупіць мне
  Бусел вярнуўся
  Сасонка
  Раса
  Зямля трымае
  Дарога
  У бярэзніку
  Сонца і кветка
  Бярозавы ліст
  Кантраст
  На абочыне
  Як выбух бомбы
  Ода пырніку
  Гром
  Шаптуха ліпа
  Стракаты верш
  Пенсіянер
  Спёка
  Вавёрка
  Рамонкавая паляна
  Вечар
  Ноч
  Зона адпачынку
  Клён
  Для шчасця трэба
  Жнівеньскія зоры
  Царыца-рабіна
  Халодны душ
  Ліст жаўцее


Мініяцюры

Зялёнай кнігі светлыя лісты,

нанова кожны год я вас чытаю,—

як да крыніцы мудрай прастаты

засмяглымі губамі прыпадаю.

 

 

Рупіць мне

Дзень вясновы — пяшчотны, пагодны.

Так і рупіць мне

кеды абуць,

кінуць іншым

за славай пагоню,

п’едэсталаў

і лаўраў дзяльбу,

выйсці ў поле,

на родным улонні

піць паветра з далінных далоняў,

слухаць медную сонца трубу.

 

 

Бусел вярнуўся

Лес апрануўся ў лістоту,

грывай зялёнай трасе.

Бусел вярнуўся з палёту,

ладзіць гняздо на страсе.

 

 

Сасонка

Што ёй буркатня-гамонка

старамодных цётак дрэў!

Выйшла юная сасонка

на палянку,

на прыгрэў;

ветру плечы падстаўляе —

абдымай мяне, мілуй!

Сонцу шчокі падстаўляе —

сагравай мяне, цалуй!

 

 

Раса

Гэта травы плакалі ўсю ноч —

думалі,

што сонца іх пакінула.

Узышло яно,

і травы зноў

плачуць слёзна —

ад вялікай радасці.

 

 

Зямля трымае

Ударыла маланка

ў дуб,

спаліла, звугліла

ўвесь чуб,

але не збіла з ног

камля,—

трымае родная

зямля.

 

 

Дарога

Дарога бяжыць

праз палі і лясы,

праз узгоркі і лагчыны,

паўз гароды і сады,

сшывае суровай ніткай

вёскі і гарады.

Дарога водзіць людзей

шукаць здані надзей.

Па дарозе ж і надзеі

уцякаюць ад людзей.

 

 

У бярэзніку

Пад нагамі ўжо не брук —

сцежачка-дарожка.

Сеў на грудзі майскі жук,

як жывая брошка.

 

 

Сонца і кветка

У сонца кветка запытала:

— Услаўлю чым я геній твой?

І сонца кветцы адказала:

— Сваёй маўклівай чысцінёй.

 

 

Бярозавы ліст

Ліст бярозы падобны да сэрца,

што гарэза падлетак нажом

выразае на парце крадком,

каб засведчыць «каханне да смерці

Ліст бярозы ў жніво пажаўцее,

панясуць яго ўдалеч вятры.

І «каханне да смерці» згарыць,

не пакінуўшы ў сэрцы надзеі.

 

 

Кантраст

На Лысай гары

сунічнік расцвітае.

З цёмнай нары

гадзюка выпаўзае.

 

 

На абочыне

Няхай хтось наперад імкнецца, як вецер.

Я збочыў з дарогі,

прысеў на мурог,—

мінулых гадоў мне дарогі не вернуць,

не вернуць гады мне ранейшых дарог.

 

 

Як выбух бомбы

Мне лес паверыў і даверыў

зацішак свой, святло і цень.

І раптам ціхі стук сякеры —

як выбух бомбы ў мірны дзень.

 

 

Ода пырніку

Колькі разоў

я сваімі рукамі

з карэннем цябе вырываў

і шпурляў за плот,

знішчаючы

і праклінаючы

ўвесь твой род.

 

А праз дзень

зялёным няпрошаным дзівам

ты зноў вылазіў з зямлі,

усміхаўся небу,

хмурае яно ці яснае,—

табе ўсё роўна,

бо ты не баішся

ні дажджоў,

ні туманоў,

ні спёкі,

ні золкіх вятроў.

 

Вось і я,

калі падобным да цябе стану,

буду жыць доўга — мільёны гадоў.

 

 

Гром

Дзесьці далёка,

за глухой сцяной сіняга лесу,

спіць гром.

Калі крылатыя вятры-непаседы

яго разбудзяць,—

прыляціць у наш край

навальніца.

 

 

Шаптуха ліпа

Ад крыўд, папрокаў і дакораў,

ад сумятні і калатнечы,

як ад сурокаў, нагавораў,

мяне шаптуха ліпа лечыць.

 

 

Стракаты верш

Фарбы

з кветак усіх

сабяру,

сатку з іх

стракаты верш,

пацвялю ім

зайздросных сяброў па пяру —

паэтаў і паэтэс.

 

 

Пенсіянер

Павіс мост новы над Дняпром,

два берагі злучае.

Пайшоў на пенсію паром —

на пляжы загарае.

 

 

Спёка

Пшаніца

смыліцца

ад спёкі,—

мо градусаў сорак па Цэльсію...

Над нівай

маўкліва

аблокі

плывуць пахавальнай працэсіяй.

 

 

Вавёрка

Бяры, вавёрка, сухары

з маіх спагадлівых далоняў,

хай хвост твой шчэ ярчэй гарыць

у сполаху ружовых промняў!

 

І чую, шэпча мне звярок:

— Спажывы шмат на вашых дачах,

ды не вазьму я сухара знарок,

каб не прывыкнуць да падачак.

 

 

Рамонкавая паляна

Пастарайся прыйсці сюды ліпеньскім ранкам,

калі промні ў лагчыну спіхнуць сіняву,—

мікракосмас адкрые лясная палянка,

дзе рамонкі, як зоркі, у вечнасць плывуць.

 

 

Вечар

Сонца ўпала спелай грушай,

наступае вечар.

Да мядовых вуснаў ружы

прыпадае вецер.

 

 

Ноч

Ноч абрысы паламала,

сцерла ўсе малюнкі дня,—

там, дзе праўда задрамала,

прачынаецца хлусня.

 

 

Зона адпачынку

Не свежым памётам ласіным —

дымам прапах сіні бор:

пад кожнай ялінай — машына,

на кожнай паляне — касцёр.

 

Пратоптаны тысячы сцежак,

зламаны мільёны сукоў.

Няма казлякоў, сыраежак,

не тое — каб баравікоў.

 

Звіняць неўгамонна гітары,

п’янеюць басы-галасы...

Ад шуму, задухі і гары

ўцякаюць у горад ласі.

 

 

Клён

Клён крыўляецца, як мім,

прытвараецца нямым,

пругкім голлем, як рукамі,

дамаўляецца з вятрамі,

каб яны прэч адляцелі,

бо лісты шчэ не зжаўцелі.

 

 

Для шчасця трэба

Пад васільковым родным небам

пасля касьбы,

пасля хады

для шчасця трэба:

скібка хлеба,

карэц калодзежнай вады,

шчэ самакрутка з самасаду,

шматочак ценю пад вярбой

і слова шчырае спагады

зямелькі грэшнай,

ды — святой.

 

 

Жнівеньскія зоры

Жнівеньскія зоры —

нібы памідоры,

спеюць, чырванеюць проста на вачах,

закаханым дораць залатыя горы,

у краіну шчасця вызначаюць шлях.

 

Не чакаю дзіва,—

час бяжыць імкліва,

працаю руплівай упрыгожу дом.

Звоніць зернем жнівень —

будзе многа мліва,

па зямлі хадзіць мне белым млынаром.

 

 

Царыца-рабіна

На пагорачку рабіна —

як на троне:

ззяюць ягады-рубіны

у кароне.

 

Явар — паж яе дасціпны,

ды не строгі,

медзякі даверу сыпле

мне пад ногі.

 

 

Халодны душ

З хмар няспынна дождж цярушыць,

рабаціць рачную сінь.

Гнуцца пад халодным душам

спіны голыя асін.

 

 

Ліст жаўцее

Ліст жаўцее не ад злосці,

чырванее не ад сораму,—

гэта восень

зноў у госці

крочыць

роднымі прасторамі.