epub

Францишак Багушевич

Моли се, майко

Моли се ти, майко, на Бога

докрай да не стана аз пан:

моли се с труда си да мога

да нося честта си на длан,

пред слабия нос да не виря,

пред силния прав да стоя,

вината във друг да не диря,

а сам да се строго виня!

 

Моли се да бъдат до мене

децата, до век да съм с тях,

все теб да обичам безсменно,

далеч от измама и грях,

за мен да са хората братя

на моята бедна софра,

да бъда готов за земята

си родна дори да умра.

 

Моли се аз Господа Бога

да помня и трезв и добър

със людето, с вила трирога

да меря зеления кър,

по два пъти да не изтръгвам

пари за продаден уж ар,

кога си от нивата тръгна

към Божия светъл олтар.

 

Моли се, моли се без свян

до смърт да не стана аз пан!

 Пераклад: Найдзен Вылчаў
Крыніца: Найден Вълчев. Беларуската моя тетрадка. Менск, Беллітфонд, 2000.