epub
 
падключыць
слоўнікі

Якуб Колас

А. Луцкевічу

(А. Навіне)

Заціхала лета, засыхалі краскі,

А ў лясох у нашых воўк зубамі ляскаў.

 

Прала восень ніці, навівала кросны,

А па нашым полі гойсаў вецер злосны.

 

Пазіралі дзіка цёмныя трушчобы,

А па нашых хатах чуліся жалобы.

 

Замірала ж скарга, млелі ў вуснах словы –

Вартаваў нас пільна арол двухгаловы.

 

Ты ж, араты дбалы, малады, руплівы,

Выйшаў смела ўзорваць гоні «Нашай нівы».

 

А ты, сейбіт слаўны, шчыры і сумленны,

Сеяў шчодра поле, родны грунт каменны.

 

Зарунелі гоні засевам зычлівым,

Толькі ж ты, араты, ты ці быў шчаслівы?

 

Дзяўкалі сабакі, гракалі вароны,

Слугі цемры чорнай расцягалі плёны.

 

Шпегі і жандары, вобыскі, бадзянне,

Па глухіх закутках вечнае тулянне...

 

Ды арол драпежны з двума галавамі

Не ўсядзеў, скалоўся на тэй Вострай Браме.

 

Налучылі край наш іншыя два лёсы:

Запалілі ўсход наш залатыя косы,

 

Дзе ратаі вольна падымаюць ролі,

А на захад збегла панская сваволя.

 

Сеў на Вострай Браме панскі «ожэл» белы

І дзяўбе, як царскі, чалавечча цела...

 

Заціхае лета, засыхаюць травы,

А той «бялы ожэл» прагне царскай славы.

 

Бедны ж ты, араты, дружа, сейбіт дбалы,

Сеў табе на раме панскі «ожэл бялы».

 

Засеў твой зычлівы забіваюць церні.

Але й «ожэл бялы» галавой наверне.

 

1927


1927

Тэкст падаецца паводле выдання: Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. Т. 2 : Вершы 1911―1938