epub
 
падключыць
слоўнікі

Якуб Колас

Адлёт жураўлёў

Белыя валокны

Сцелюцца над долам.

Не спяваюць птушкі,

Сціхнуў лесу шолам.

 

Сцелюцца валокны,

Тчэцца павуціна —

Блізка, блізка восень,

Смутная часіна!

 

Зажурыцца неба,

        Схованае ў хмары,

І агорнуць сэрца

Нейкі жаль і мары.

 

Замірае лета,

Заціхаюць далі,

Сірацее рэчка,

Халадзеюць хвалі.

 

Стомленасць, знямеласць...

Тояць думку боры...

Шш! што то за гукі

        Чуюцца ў прасторы?

 

Жаласна-прыгожа

Льюцца ў небе гукі,

Слухаюць лясы іх,

Луг, балота, лукі.

У бязмежным небе

Роўненькім шнурочкам

Жураўлі на вырай

Мкнуцца над лясочкам.

 

Меншыцца шнурочак,

        У паднебʼі тае,

Вось ледзь-ледзь чарнее,

Міг — і прападае.

 

І стаіш ты, смутны,

Доўга пазіраеш,

Як бы нешта страціў,

А што — сам не знаеш.

 

Так у час расстання

З тым, хто сэрцу любы,

Адчуваеш смутак

        Цяжкай страты-згубы

 

І глядзіш маўкліва

На дарожку тую,

Што нясе ўдалечу

Душу дарагую.

 

[1909]


[1909]

Тэкст падаецца паводле выдання: Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. Т. 1: Вершы, 1898―1910