epub
 
падключыць
слоўнікі

Якуб Колас

Грушы-сапяжанкі

Слухай, Костусь, што скажу я:

Папасі авечкі –

Можа дзядзьку абману я,

Скрадуся з-за грэчкі,

 

Ў сад залезу, сапяжанак

Пазуху нарву я,

Сакаўных такіх, братанак!

А ну ж пашанцуе!

 

Як на грушу ды ўзбяруся, –

                Вось мы забалюем!

Ашукаем і Пятруся

І груш пакаштуем!

 

Глянуў Алесь брату ў вочы,

Хітра засмяяўся.

Костусь быў да груш ахвочы.

– Ну, йдзі, ды не баўся.

 

Хлопцы стадка пільнавалі

        Блізка каля дому

І спакою не давалі

                Дзядзьку іх старому.

 

Выйшлі з хаты ўсе на поле, –

Час жніва, рабочы,

А ў гумне Пятрусь паволі

Жыта акалочваў.

 

Абмалоціць сноп і стане,

Як бацян, на ганку,

Праз вароты хітра гляне

І на сапяжанку,

 

Не спускае грушы з вока,

                Ох, вартуе пільна!

Пападзіся жэўжык-дока,

Дык задасць цапільна!

 

Але й хлопцы розум маюць –

Хітрыя, зладзюжкі!

Строяць планы, разважаюць,

Як дайсці да грушкі.

 

І не так ужо баліць ім

        Гэтых груш натрэсці,

Як Пятруся абурыці

                Або ў злосць увесці.

 

Улучыў Алесь часіну,

Торбу ўзяў з сабою,

Прытаіўся, сагнуў спіну

І папоўз мяжою.

 

Падпаўзе і адпачыне

Ды наставіць вушы,

На гуменца вока кіне

І зірне на грушы.

 

Костусь проста замірае,

                Млее ў хваляванні

І да Бога пасылае

Палкае літанне:

 

«Божа мілы, літасцівы!

Памажы нам, памажы!

Каб запоўз Алесь шчасліва

І ў садок папаў з мяжы!

 

Каб натрос там сапяжанак.

        Навядзі яго на троп!

Каб Пятрусь не стаў на ганак

                І на нейкі час аслёп!»

 

А Алесь паўзе. Часамі

Скокне, разагнецца.

Костусь есць яго вачамі

І, як ліст, трасецца.

 

А Алесь і не шманае –

Цэп учуў і рушыў!

Вось і плот, даў Бог, мінае,

Вось палез на грушу!

 

«Ну, яшчэ б мінут з дзесятак!..

                Божа, памажы нам!..»

Зірк – Алесь з усіх лапатак

Чэша, як пружына!

 

Глянуў Костусь – дзядзька ззаду

З цэпам прэ без духу!

– Галаву скручу я гаду!

Я цябе, псяюху!

 

Гоніць дзядзька хлопца, лае

        Шорсткімі славамі,

Алесь пазухі трымае,

                Драбязіць нагамі,

 

Сыпле дробна – што малому?

Дзядзька стаў хістацца.

 

Ды і дзе з малым старому

У беганцы зраўняцца?

 

Шмыгануў Алесь у хвойнік,

Даўшы два-тры кругі.

– Я ж табе, нябось, разбойнік!

Я ж вам дам, зладзюгі!

 

І пачаў сваё літанне

                З цэпам сярод поля:

– Каб вам шчасця ані звання,

Ліха вашай долі!

 

Як за вамі не паспелі

Ні гарох, ні грушы...

А каб вы папруцянелі,

Каінавы душы!

 

Хлопцы сталі на палянку

        І крычаць здалёка:

– Дзядзька! Глянь – во сапяжанкі!

                І пайшлі у скокі.

 

Алесь грушы вытрасае

Праз прарэх кашулі

І на дзядзьку ён гукае:

– Дзядзька! А во дулі!

 

Дзядзька бегчы быў памкнуўся,

Ды балелі косці.

Плюнуў дзядзька і вярнуўся,

Поўны страшнай злосці.

 

1910, [1928]


1910,[1928]

Тэкст падаецца паводле выдання: Якуб Колас. Т. 4