epub
 
падключыць
слоўнікі

Якуб Колас

Ігрышча

I
II
III


I

 

У карчомцы грук вялікі,

Гоман шумны, малады...

Ну й музыкі ж, дык музыкі!

Скуль прыйшлі яны сюды?

Як засыплюць, як заграюць,

Мо б і хворы не ўтрываў!

А скрыпач ды як уярыць –

Проста чорт ім кіраваў!

Як шалёны, смык лятае,

          Скрыпка ж голасна звініць,

Ну, дзівота, як жывая,

От, здаецца, гаманіць:

«Тупай, тупай, весяліся,

Прапіў грошы – не журыся.

Няма грошай – што парадзіць,

Калі нам нідзе не вадзіць!»

А другая скрыпка тонка

Як заграе, як утне

Дробна-дробненька ды звонка,

          Ну, аж скуру шаргане:

 

«Ці-лі-лі, ці-лі-лі!

Усе веселы былі,

Выпівалі і скакалі,

Ракам ганачка шукалі.

 

Не валяйся, брат, пад плотам

З адным лапцем, з другім ботам!

Эй, Сымон, Сымон, Сымон!

Не валіся на загон!»

 

І басэтля безупынку

          Ўсё раве і ўсё раве,

Пеклам робіць вечарынку,

Аддаецца ў галаве:

 

«І не далей, як удзень,

Ты маўчала, як той пень,

А цяпер ты – дубам дуб.

Тупу-тупу! Тупу-туп!

Гух, як басам зараву,

Дык аж струны перарву.

Ты паслухай, Апанас,

        Што за голас, што за бас!»

 

Рэпіць дудка, не даецца,

Адатне ды зноў пачне,

Як зальецца, як зальецца,

Проста сэрца страсяне:

 

«Не дарую,

Не дарую,

Бо нашто ты

Браў старую?

І старую,

        І рудую...

Засярдую,

Засярдую!»

 

Хлопцы ног не шкадавалі.

«Гэй, Паўлюк! Вярні-валі!»

І кружыліся, ляталі,

Нібы тыя матылі.

А дзяўчаты – макаў цвецік,

Шчокі ружамі цвітуць.

Аддасі ты ўсё на свеце,

          Як чарамі аплятуць.

А як пойдуць яны ў скокі –

Кроў гарыць, ну, любата!

І хоць сам скакаць не дока,

Але дол таўчэ пята.

Кончаць танцы, адпачынуць,

Пот музыкі абатруць.

Хлопцы проста ў снезе стынуць,

Потым зноў у скокі пруць.

 

 

II

 

У карчму зімовым часам

        Валам ціснуўся народ,

Забаўляўся самапасам

Дні і ночы напралёт.

Моладзь ладзіла ігрышча,

Людзі сталыя – банкет,

А другі, няшчасны шкет,

Проста так сабе пасвішча.

Ды затое ж якіх толькі

Не нагледзішся тут штук!

Тут і вальсы, тут і полькі,

          Гоман, жарты, смех і гук,

Асабліва ў часе скокаў,

Ну, як, прыкладам, цяпер,

Калі ўвесь натоўп галёкаў

На свой лад, на свой манер.

Ды, сказаць, было і трудна

Лад, спакой тут захаваць:

Як пачнуць музыкі граць,

Загізуе і марудны!

 

Дык не дзіва, што старога

        Падбіваў чорт Базыля:

– А паслухай ты, нябога,

Жарнеш, га? Мо «каваля»? –

І пад бок штурхець Кандрата!

– А што думаў ты? Давай! –

І Кандрат устаў заўзята:

– Гэй, музыкі, залівай!

 

На хвілінку ўсё замерла

Ад басэтлі да дуды:

Што скакаць ім так прыперла

          У старэчыя гады?!

 

– Грайце, хлопцы! – Базыль крыкнуў.

– «Каваля»! – гукнуў Кандрат

Ды адразу як падбрыкнуў,

Рассмяшыў усіх дзяўчат.

Стаў Кандрат з Базылём

Пасярод карчомкі.

Валасамі-галлём,

Нібы тым памялом,

Страсянулі ёмка.

 

То адзін, то другі

Плечуком ускіне.

Рукі іх – лук тугі.

І пастава іх нагі

У належным чыне.

 

Тупнуў першы Базыль

Ды падаўся ўправа,

Заламаў набок брыль

І мільгнуў, як матыль,

Спрытна і рухава.

 

І Кандрат яму ў лад

Зачынае хвацка,

Аж халат, рад не рад,

Ідзе ўперад, назад,

Як і шапка-пляцка.

 

І пайшлі гаварыць

Ногі, як віхура.

Скуль у іх тая прыць!

Ну, здаецца, гарыць

На іх сама скура!

 

Ну і шум быў тут, шум, –

Не давядзі Божа!

Пляскаў сват, пляскаў кум,

Падняў шурум-бурум

З радасці Амброжы:

 

Узабраўся на стол,

Лапцямі тупоча,

Крышыць, ломіць, бы вол,

Полы горне ў прыпол –

Танцаваць сам хоча!

 

Людзі сталых гадоў

Проста лезлі з скуры

І на сотні ладоў

Выхвалялі дзядоў,

Здольнасць іх натуры.

 

А яны, скакуны,

Поўныя запалу,

Як блазны-буяны,

Рэпяць – пот лье буйны.

Здабываюць хвалу.

          То назад, то ўпярод...

Скончаць – пачынаюць...

Бʼюць далонямі ў бот,

Ды ў адзін той заход

Яшчэ й выцінаюць:

 

– Ой, ты, куме, мой кумок,

Бадай табе трасца ў бок!

А бадай ты не даждаў:

Дзе ты ўночы прападаў?

Ці не быў ты у Цацэлі

          Або ў Тэклі ці ў Марцэлі,

Або, можа, у Югалі?

Дзе чарты цябе ганялі?

– Ой, кума, нашто той глум! –

Джургануў чупрыну кум, –

Такіх краль нідзе няма,

Як ты, мілая кума.

Да цябе я бег, спяшаўся,

Ды мой лапаць развязаўся.

Не звязаў бы я абору,

        Ды мне Бог паслаў Тадору.

Ой, Тадора, ой, кума!

Задушыла б вас чума!

Ці ж не глум над нашым братам –

Узвадзіць паклёп дарма?

 

– Малайцы Базыль з Кандратам! –

Загрымела ўся карчма.

 

 

III

 

Але ў самы разгар скокаў –

Шусь у карчму з кіем поп!

Не спускаў ён «стада» з вока,

          Настаўляў яго на троп.

А за ім сінкліт царкоўны:

Дзяк і стараста, званар...

Строгі бацька быў духоўны,

Не любіў чартоўскіх чар!

Асабліва ў дні святыя,

Калі забаўкі пустыя

І рознае дрэнства

Не даюць папу даходу

І становяць перашкоду

                  Ў справе набажэнства.

У карчомцы людна, густа,

А ў той Божай царкве пуста –

Поп ды дзяк той, дылда.

І твайго там «алілуя»

Ніхто нават не пачуе,–

Ці ж папу не крыўда?

Поп прыйшоў сюды, каб словам

Чортаў сверб ахаладзіць

І ўдзяўбсці дурным галовам,

          Як на свеце трэба жыць.

Ён не раз ужо з амбону

Бічаваў парафіян,

Непаслушных хрысціян.

Даставалася Лявону

І Пятрусю і Сымону

За чартоўскі чмут, туман,

Бо яны ўсе – канаводы,

Звадыяшы,

І не зварыш з імі кашы

          З-за іх гэтай новай моды.

Адшчапенцы, недаверкі

І расколы!

Іх заўсёды ў царкве гола,

Грош не кінуць на талерку,

Не паставяць Богу свечкі,

А на скокі,

На ігрышча яны докі,

Шалудзівыя авечкі!

Эх, Лявон, Лявон, Лявон!

          Падбухторшчык першы ён.

 

А Лявон быў шыт не лыкам,

Не спалохаўся папа, –

Падышоў, маргнуў музыкам:

– Ану, хлопцы, гопа-па!

 

Барабан забіў трывогу,

Бубен дробна забрашчаў,

Ім басэтля на падмогу,

Смык заядла запішчаў.

Ды як грымнулі, загралі –

          Скура шорхнула ва ўсіх,

І старыя не ўтрывалі,

Як бы чорт задрэнчыў іх.

Сівы Тодар на заслоне

Стаў плячыма вырабляць,

Янка пляскае ў далоні,

Ногі ж просяцца гуляць.

 

Поп, вайшоўшы з-за парога,

Адчыніў быў грозна рот,

Дый застыў ён так, нябога,

          І папаў у пераплёт.

А музыкі не змаўкаюць,

Задаюць ды задаюць,

Аж чарты цябе бяруць

І на скокі падбіваюць.

А Лявон адно гукае:

– Выцінай, бубні, раві!

– Ойча,– дзяк папа штаўхае,

Не ўстаю – благаславі!

 

Поп стаіць, штораз дабрэе,

          Шапка споўзвае са лба,

І рука сама дурэе

Каля правага клуба.

У куток ён кій стаўляе,

Барадою сцеляпнуў

Ды хламіду распраўляе,

Потым галаву прыгнуў

Ды як рынецца з разгону

Біць абцасам аб абцас.

І ігрышча ён з амбону

          Годзе лаяць на той раз.

 

1912,

[1929]


[1929]

Тэкст падаецца паводле выдання: Якуб Колас. Т. 4