epub
 
падключыць
слоўнікі

Якуб Колас

Матчына прычытанне

Верхам крыжастым узняўшысь высока,

Хмурыя ёлкі панура шумяць.

Дзе-нідзе вынікне дуб адзінока,

Дзе-нідзе вязы, як вежы, стаяць.

 

Дзікае месца! Лясы і балоты,

Купін мільёны, кусты лазняка.

Боязна шэпчуць аеры, чароты,

Глуха, трывожна шуміць асака.

 

Лозы і травы штось цёмнае баюць.

    Што? Невядома для нашых вушэй.

Нетры лясныя спрадвеку хаваюць

Нейкую тайнасць ад вока людзей.

 

Чорная грэбля лягла праз балота.

Хвораст, бярвенне, як рэбры, тарчаць,

Грэбля паганая — гразь і плюхота.

Слава нядобрая ходзіць пра гаць!

 

 

        *

Каля грэблі за балотам

Людзі начавалі;

Аж з-пад Пінску шлі пяхотам,

Таварыну гналі.

 

Сутунела. Ў цёмным лесе

Галасілі совы.

Нікла ў мроку ўсё Палессе,

Бор драмаў хваёвы.

 

На балоце з чаратамі

Лазнякі шапталі,

Дзесь у пушчы, за дубамі,

Пугачы крычалі.

 

Месяц бледны срэбрам ліўся

Ў нетры ночы шэрай.

Люд гудзеў і варушыўся,

Заняты вячэрай.

 

А касцёрчык так прыветна

Мігацеў-свяціўся,

А над лесам чуць прыметна

Слаўся дым і віўся,

 

 

 

Залатымі матылькамі

Іскаркі ўзляталі

І высока над лістамі

Гаслі, прападалі.

 

Зоркі ціха мігацелі,

Разубраўшы неба.

Гаманілі людзі, елі,

Ды не стала хлеба.

 

– Слухай, Пётрык, збегай к маме,

Возьмеш хлеба, сала

(А за грэбляй між лясамі

Вёска іх стаяла)! —

 

Так дзед кажа да Пятруся,

  Хлопчыка малога.

– Калі ж, дзедка, я баюся

Злыдзеня ліхога!

 

– Смейся, хлопча: мы ж тут блізка,

А там зараз хаты.

Яшчэ ж рана, месяц нізка.

Чуй — пяюць дзяўчаты!

 

        *

Час ідзе, бягуць хвіліны.

Дзед чакае ўнука.

І няма, няма хлапчыны,

  Аж бярэ дакука.

 

Месяц вышай усплывае,

Поўнач недалёка,

Вось і Сітца чуць мігае.

Ледзьве зловіш вокам.

 

Позны час, але не спіцца

Базылю старому:

Што магло б там прылучыцца

Петрусю малому?

 

Што ж дагэтуль не прыходзіць?

  Час вярнуцца з дому...

Думка думку ў дзеда родзіць,

Неспакой старому.

 

І нарэшце не ў трыванне.

Нейкі страх вярзецца,

Не бярэ сон ані звання,

Дзед дамоў пляцецца.

 

Глуха, пуста. Сном глыбокім

Спяць па хатах людзі.

Цісне землю ночка мрокам,

  Ноч сысці марудзіць.

 

– Дома Пётра? — дзед спытаўся.

– Не, няма! Дзівота!..

І трывога, рух падняўся,

Клопат, страх, згрызота...

 

 

        *

Сярод грэблі, між бярвення,

Ўвесь гразёй заліты, –

Божа мілы! вось здарэнне! –

Як бы кім забіты,

 

Трупік Пётры знайшлі людзі,

  Што ганялі стадка.

Прыйшла маці ды рве грудзі.

«Ой, дзіця, дзіцятка!

 

Мой сыночак залаценькі!

Ачніся, зірні ты!»

А ён, бедны, нежывенькі,

Вочачкі закрыты.

 

Плача маці, лямантуе,—

Раздзірае душу!

Ды сыночка не ўратуе,

  Смерці сну не зрушыць.

 

 

        *

З таго часу, чалавеча,

Толькі ночка гляне,

На тэй грэблі голас нечы

Прычытоўваць стане,—

На тым месцы, дзе маленькі

Быў Пятрусь забіты:

«Мой сыночак залаценькі!

Ачніся, зірні ты!»

 

19/ІХ 1910


19.09.1910

Тэкст падаецца паводле выдання: Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. Т. 1: Вершы, 1898―1910