epub
 
падключыць
слоўнікі

Якуб Колас

Рагатка

I
II
III


I

 

Задумаў Міхась наш рагатку набыць.

Ён сам яе мог бы зрабіць,

Ды вось бяда, непаладкі:

Рызінкі няма для рагаткі,

        Няма шырпатрэбы

        Для важнай вучэбы,

Для практыкі рознай, стральбы.

        Не забывайце пра войны! —

Ён паказаў бы вам нумар любы,

        Будзьце спакойны!

О, каб рагатка была!

Ляцеў бы каменьчык, страла,

        Ляцелі б далёка,

        Высока —

Пад самыя хмары!

Што значыць Міхалку

Падбіць, скажам, галку,

Варон са дзве пары!

Ды што яму — птушку?

Ваўка пасадзіў бы на мушку!

Вось толькі б рызінку,

        Браточкі мае,

        Вось толькі б яе!

Рызінкі ж няма і на рынку.

 

 

II

 

Пытаўся Міхась у суседзяў,

Распытываў Васек і Федзяў,

Меў гутарку з Інкай,

Захоплены гэтай рызінкай.

Рызінкі ж няма і няма.

Не раз уздыхнуў ён — эхма!

Нарэшце тут Гомік памог,

Міхасеў сусед.

Навёў ён Міхася на след —

Схадзіць у аптэку на рог,

Хады дзве хвілінкі,

І там запытацца рызінкі.

 

Гомік — малайчына! Больш такіх галоў!

Ёсць там, ёсць рызіна!

Ёсць, каб я здароў!

Справа за грашыма.

Эх, загнаць капейку

На рызінку тую,

На яе, зладзейку!

Дабываць прыйшлося

Грошы неўзаметкі...

Спачуваю вам я,

Мілыя вы дзеткі!

 

Збіралі па грыўні,

Капеек па пяць.

І цётка і дзядзька

Ім мусілі даць.

 

 

III

 

У Міхася капітал,

Не вялік ён і не мал:

Пяцьдзесят капеек!

І ў аптэку з сябруком

Па абедзе вечарком

Выбраліся неяк.

І нікому ні гу-гу!

Ідуць весела ў нагу

Фізкультурным крокам.

        І не зганіць іх ніхто:

На трамвай і на аўто

        Кінуць зоркім вокам.

На мост нашы хлопцы ўзышлі,

        Ідуць тратуарам,

Аддаўшыся марам.

Тут... Вось тут зевака і далі!

Не агледзеўся Міхась,

        Як малыш да яго — шась!

        Запыніў на мосце.

        Палінялы яго нос,

        Вочы, поўныя пагроз,

        Лютасці і злосці.

        Вось пацан —

        Хуліган,

        Вулічны выжыга! —

        Да Міхася:

        —Землячок!

        Дай пятачок!

        Чуеш?.. Мігам!

Спыніліся нашы дружакі —

        Страхоцце!

Населі на іх забіякі

        Ў лахмоцці.

        Лютыя, злыя,

        Ссунуўшы бровы,

        Хоць і малыя,

        А выгляд суровы.

        Лезуць сляпіцай,

        Грозячы фінкай,

        Як адчапіцца?

        І як быць з рызінкай?

Крыкні — яшчэ будзе горай —

Фінкаю бок ім прапора.

        А людзям няўзнакі,

        Не бачаць бяды той,

        Што на дружакаў

        Напалі «бандыты».

Павёў наш Міхась перамовы

І кажа грабежнікам так:

«А дайце нам чэснае слова,

Што не возьмеце больш як пятак».

Гаворыць Міхаська, а голас дрыжыць,

І слёзка на вочы бяжыць.

        А той падшывалец

        Пусціў у ход палец,

Залезшы Міхасю ў кішэню.

        Прапалі надзейкі:

        Усё да капейкі

        Зграбастаў нягоднік у жменю.

Эх, Гомік, мой братка!

Прапала рызінка, рагатка!

        Плакаў Міхась з гора,

        Гомік спачуваў.

        Ды дзіцяча гора

        Адыходзіць скора.

        І Міхась нядоўга

        Плакаў, гараваў.

І ўжо каля дому

Ён сказаў сурова:

—Гомік! Ты ж нікому

Ані-ні, ні слова!

 

        А дома ў зацішку

        Сядзелі хлапчышкі,

        Ламалі галовы над планам,

        Якую адплату

        Прыдумаць праклятым

        Грабежнікам тым, хуліганам.

        Папросяць, вот, Мішку —

        Асілка-хлапчышку —

        Палічыць нягоднікам косці!

        У думках, у марах

        Аб помсце, аб карах

        Спагналі яны свае злосці.

        А рагатка тая —

      Рэч, сказаць, пустая.

 

[1934]


[1934]

Тэкст падаецца паводле выдання: Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. Т. 2 : Вершы 1911―1938