epub
 
падключыць
слоўнікі

Якуб Колас

Роднаму краю

Знае толькі Бог адзіны,

Як мне любы лугавіны

І родныя межы,

Стужкі поля і дарогі,

Пустак немыя разлогі

І курганы-вежы;

Як мне мілы тыя хаты,

Дзе красуе мох калматы

На старэнькай стрэсе;

Гоман вузкіх ніў у полі,

Скібы жоўтыя і ролі,

Пташак спеў па лесе.

Знае Бог адзін, як мілы

Мне мужычыя магілы

І той крыж драўляны,

Пад каторым косці тлеюць,

Дзе бярозкі зелянеюць

І на дол пясчаны

Майскім ранкам слёзы роняць,

І галінкі ціха клоняць,

І шумяць маркотна.

Там я вырас, ўзгадаваўся,

Дзе спрадвеку заснаваўся

І бруіць дрыготна

Жаль вялікі і пакута,

Дзе пануе гора люта

І нуда разліта.

І я зросся з гэтым горам,

Як віхры-вятры з прасторам,

Як з загонам жыта.

А як песню заспяваю

Аб знішчоным гэтым краі,

Я не волен над сабою:

Спеў мяшаецца з слязою,

Плачам аддаецца.

Няхай стогне, няхай плача,

Покуль жыцце стане йначай

І скрозь цемрадзь і гушчары,

Нібы сонейка праз хмары,

Свет нам не прарвецца.

 

[1914]


[1914]

Тэкст падаецца паводле выдання: Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. Т. 2 : Вершы 1911―1938