epub

Янка Сипакоу

"Майката бе на четирийсет години..."

Майката бе на четирийсет години.

Двадесетгодишен бе синът.

Майката шейсет навърши.

Двадесетгодишен пак бе той.

Майката осемдесет достигна.

Двадесетгодишен бе си той.

Майката умря на сто години.

Той - на двайсет само - бе убит.

 

Този свят ще стане на сто века.

Двадесетгодишен ще е той.

 Пераклад: Найдзен Вылчаў
Крыніца: Найден Вълчев. Беларуската моя тетрадка. Менск, Беллітфонд, 2000.