epub
 
Падключыць
слоўнікі

Янка Сіпакоў

Пехатою ў вырай

Хмаркі лета блытаюцца ў просіні —

Чысцяць пер’е ў вырай і яны...

Колькі розных выраяў па восені

Пачынаюць пошукі вясны.

 

Нашы думкі ў вырай з імі просяцца...

Захініце, птушкі, іх крылом!

Чалавек — не птушка. Ёсць жа розніца

Я спяшаю ў вырай пешаком.

 

Я спяшаю. Лезу па гушчарніку,

Атрасаю кроплі за каўнер,

Да мяне ідуць дубкі ў напарнікі,

Лес грыбамі корміць напавер.

 

Раптам — сінь тваіх вачэй бясхмарная,

Ласка ўсмешкі — рэху не дагнаць,

Ты ўжо тут? Баяўся, значыць, марна я,

Што ў самоце буду сумаваць!..

 

Абагрэцца трэба. Трошкі выспацца.

Ты збіраеш будучы агонь:

Па галінцы, промніку, па іскарцы

Ловіш у спагадную далонь.

 

І касцёр, нібыта з сонца высеян,

Асвятліў аголены прастор,

Ірвануўся ў неба, зліўся з высямі

І змяшаўся з сейвам зыркіх зор.

 

Над кастрамі полымнымі, шчырымі

Птушкі нават восенню пяюць...

А вясной яны дарогу з выраю

Па кастрах тваіх распазнаюць.
Беларуская Палічка: https://knihi.com