epub
 
Падключыць
слоўнікі

Янка Сіпакоў

"Здараецца, наплыне дабрыня..."

Здараецца, наплыне дабрыня

І так захопіць дзіўная чуллівасць,

Што ўсё на свеце хочацца абняць,

Да сэрца ўсё прылашчыць беражліва.

 

Зласлівец — быццам подлы не такі,

І дурань — разумнейшы можа здацца...

Ну, што ж, паганец,— не хавай рукі,

Хадзі бліжэй, не бойся парукацца.

 

Сп’янелы сонцам, збегшы ад хлусні,

Нібыта чмель, у леце я шчырую.

Усхваляваны ласкаю, усім,

Як волю, дабрыню сваю дарую.

 

Няслаўя многа меў я на вяку,

Яшчэ нямала ўперадзе такога.

Падай, давер, мне шчырую руку,

І хай пад ногі лашчыцца дарога.

 

Дарога лечыць, нібы чарадзей.

Дык дзякуй жа табе, зямля святая!

Расіне — «добры дзень!»

І промню — «добры дзень!»,

І звера ўсякага, як друга, я вітаю.

 

Насмелюся, як поўсць, пагладзіць рунь

І хатам, як бажніцам, пакланіцца;

Расчулены, з крыніцай гавару,

Ля дрэва кожнага, бы хмель, гатоў абвіцца.

 

Па красках, што сляды мае заткуць,

Я так спяшаюся, бо я павінен

Падняць галоўку кожнаму квятку

І ўзняцца кожнай памагчы травіне...
Беларуская Палічка: https://knihi.com