epub
 
падключыць
слоўнікі

Міхаіл Булгакаў

Сабачае сэрца

I
II
III
IV
V
VI
VІІ
VIII
IX
Эпілог


I

 

У-у-у-у-у-гу-гу-гуу! Вось, зірніце на мяне, я гіну. Мяцеліца ў падваротні раве, адпявае мяне, і я выю разам з ёй. Прапаў я, прапаў. Злыдзень у брудным каўпаку - кухар са сталоўкі здаровага харчавання служачых Цэнтральнага Савета Народнай Гаспадаркі - лінуў на мяне кіпнем і ашпарыў левы бок. Гэтакая гадзіна, а яшчэ пралетарый. Божа літасцівы - як баліць! Да касцей даняло кіпнем. І я цяпер выю, выю, ды хіба выццё дапаможа?

Хіба я перашкаджаў яму? Няўжо я аб'ем Савет Народнай Гаспадаркі, калі пашукаю на сметніку? Прагная скаціна! Вы паглядзіце як-небудзь на яго морду: ён ушыркі за сябе большы. Злодзей з меднаю мордай. Вой, людзі, людзі! Апоўдні каўпак пачаставаў мяне кіпнем, а цяпер ужо цёмна, гадзіны чатыры пасля полудня, калі меркаваць па тым, як пахне цыбуляй з пажаркі Прачысцінскай каманды. У пажарных каша на вячэру, як вы ведаеце. Але гэта - дрэнь, нешта падобнае на грыбы. Знаёмыя сабакі з Прачысцінкі, дарэчы, расказвалі, быццам бы на Нягліннай, у рэстаране «Бар», жаруць дзяжурную страву - грыбы, соўс пікан па 3 р. 75 к. порцыя. Але гэта на ахвотніка - усё роўна як і галёш лізаць... У-у-у-у-у...

Бок баліць, аж не вытрываць, і перспектыва маёй кар'еры відаць мне выразна: заўтра ўтворацца язвы, і дазвольце спытаць, чым я іх буду лячыць? Летам можна збегаць у Сакольнікі, там ёсць асаблівая цудоўная травіца, акрамя таго, наясіся бясплатна галовак ад кілбас, паперы тлустай накідаюць грамадзяне, наліжашся. І каб не пудзіла нейкае, што спявае пры месяцы на крузе - «мілая Аіда» - гэтак, што сэрца абрываецца, было б зусім выдатна. А цяпер куды пойдзеш? Не давалі вам пад зад ботам? Давалі. Цаглінай па рабрынах перападала? Хапіла ўсякага. Усяго паспрабаваў, з лёсам сваім змірыўся і калі плачу цяпер, то ўсяго толькі ад болю ў целе і ад холаду, бо душа мая яшчэ не змярцвела... Жывучая сабачая душа.

Цяпер цела маё скалечанае, збітае, паздзекаваліся з яго людзі дастаткова. Вось што галоўнае - як пекануў ён мне кіпнем, пад шэрсць прабрала, цяпер, выходзіць, прыкрыць левы бок няма чым. Як піць даць магу падхапіць запаленне лёгкіх, а пасля гэтага я, грамадзяне, здохну ад голаду. З запаленнем лёгкіх трэба ляжаць пад лесвіцай параднага ўвахода, а хто ж замест мяне, ляжачага халастога сабакі, будзе бегаць па сметніках і шукаць харч? Прабярэ лёгкае, папаўзу я на жываце, аслабею, і любы спец прыб'е мяне палкай. І дворнікі з бляхамі возьмуць мяне за ногі і выкінуць на падводу...

Дворнікі з усіх пралетарыяў - самая горшая брыдота. Шалупінне ад чалавецтва - самая нізкая катэгорыя. Кухары трапляюцца розныя. Напрыклад - нябожчык Улас з Прачысцінкі. Колькім ён жыццё выратаваў. Таму што самае галоўнае ў час хваробы ладны кавалак. І вось, было, расказваюць старыя сабакі, кіне Ўлас костку, а на ёй асьмушка мяса. Царства яму нябеснае за тое, што быў сапраўдны чалавек, кухар графаў Талстых, а не з Савета Здаровага харчавання. Што яны толькі вытвараюць у гэтым здаровым харчаванні - розуму сабачага не хапае спасцігнуць. Яны ж, гіцлі, са смярдзючае саланіны капусту вараць, а бедалагі нічога не ведаюць. Бягуць, ядуць, п'юць.

Якая-небудзь машыністачка атрымоўвае па IX разрадзе чатыры з паловай чырвонцы, праўда, любоўнік ёй фільдэперсавыя панчохі падорыць. Але ж колькі ёй за гэты фільдэперс здзеку стрываць трэба. Бо ён жа не звычайным ладам, а французскай любові патрабуе. Сволачы яны, гэтыя французы, між намі сказаць. Хоць і ядуць багата, і ўсё з чырвоным віном. Ага... Прыбяжыць машыністачка, бо за 4,5 чырвонца ў «Бар» не пойдзеш. Ёй і на кінематограф не хапае, а кінематограф адзіная ўцеха ў жаночым жыцці. Дрыжыць, крывіцца, а лопае... Падумаць толькі: за дзве стравы 40 капеек, а яны абедзве і пяці шастакоў не варты, таму што на астатнія 25 капеек заўгас украў. А хіба ёй гэтакі харч трэба? У яе верх правага лёгкага нездаровы і жаночая хвароба ад французскай любові, на службе з яе вылічылі, гнілым у сталоўцы накармілі, вось яна, вось яна... Бяжыць у падваротню ў любоўнікавых панчошках. Ногі халодныя, у жываце вурчыць, бо шэрсць на ёй як і на мне цяпер, а штаны яна носіць халодныя, адна карункавая прыблізнасць. Гэта ўсё з-за любоўніка. Надзень паспрабуй мультановыя, ён і заходзіцца: якая ты тоўстая! Надакучыла мне свая Матрэна, намучыўся я з мультановымі штанамі, цяпер прыйшоў мой час. Цяпер я старшыня, і колькі ні накраду - усё дзеля жаночага цела, на ракавыя шыйкі, на Абраў-Дзюрсо. Таму што ў маладосці я папагаладаў, хопіць з мяне, а на тым свеце жыцця не існуе.

Шкада мне яе, шкада! Але самога сябе яшчэ больш шкада. Не таму што эгаіст, а таму што ўмовы няроўныя, гэтак гавару. Ёй хоць дома цёпла, а мне... Куды пойдзеш? У-у-у-у-у!..

- Цю, цю, цю! Шарык, а Шарык... Ты чаго скуголіш, бедны? Хто цябе пакрыўдзіў? Ух...

Ведзьма-мяцеліца заляскала варотамі і мятлой улупіла паненцы пад вуха. Спаднічку падняла да калень, паказала крэмавыя панчошкі і вузкую палосачку дрэнна памытай карункавай бялізны, задушыла словы і замяла сабаку.

Божа літасцівы, якое надвор'е... Уй... І жывот баліць. Гэтая саланіна, гэта ад саланіны! І калі ўсё скончыцца?

Паненка нахіліла голаў і кінулася ў атаку, прарвалася праз вароты, і на вуліцы пачало яе кружыць, круціць, быццам раскідаць, потым укруціла ў снежны віхор, і яна знікла.

А сабака застаўся ў падваротні пакутаваць ад скалечанага бока, прыціснуўся да халоднай сцяны, задыхнуўся і цвёрда вырашыў, што адсюль ужо нікуды не пойдзе, тут і здохне. Адчай знясіліў яго. На душы было гэтак горка і балюча, гэтак адзінока і страшна, што дробныя сабачыя слёзы, як болечкі, выкочваліся з вачэй і адразу ж высыхалі. На пакалечаным баку тырчалі скудлачаныя мёрзлыя камякі, а між іх відаць былі люта чырвоныя плямы ашпаранай скуры. Якія ж тупыя, дурныя, жорсткія кухары. «Шарык» - яна назвала яго... Які ж ён «Шарык»? Шарык - гэта значыць круглы, сыценькі, дурны, жарэ аўсянку, сын слаўных бацькоў, а ён кудлаты, даўганогі і пакусаны, валацуга паджары, бяздомны сабака. Але дзякуй і за добрае слова.

Дзверы праз вуліцу ў ярка асветленай краме ляпнулі, і з іх паказаўся грамадзянін. Менавіта грамадзянін, а не таварыш, і нават - дакладней - пан. Бліжэй - відочна - пан. Думаеце, мяркую па паліце? Глупства. Паліто цяпер многія з пралетарыяў носяць. Праўда, каўняры не такія, як былі, пра гэта і гаварыць нечага, але здалёк зблытаць можна. Вочы - во адметная рэч. Нібы барометр. Усё відаць - у каго пустая душа, хто ні з таго ні з сяго можа сунуць ботам пад рэбры, а хто сам усякага баіцца. Менавіта самага апошняга халуя і цягне часам цімануць за лытку. Баішся - і атрымлівай. Калі баішся, то гэтага і варты... р-р-р... гаў-гаў...

Пан упэўнена перайшоў у завірушным слупе вуліцу і рушыў да падваротні. Ага, на гэтым усё відаць. Гэты смярдзючае саланіны лопаць не будзе, а калі дзе-небудзь яе яму падсунуць, то ўчыніць гвалт, у газеты напіша: мяне, Піліпа Піліпавіча, абкармілі.

Вось ён усё бліжэй і бліжэй. Гэты есць уволю і не крадзе, гэты не будзе даваць ногца, але і сам нікога не баіцца, а не баіцца таму, што заўсёды накормлены. Ён ад разумовай работы пан, з французскай востранькай бародкай і сівымі пушыстымі вусамі, фацэтнымі, як у французскіх рыцараў, але пах ад яго прылятае разам з мяцеліцай дрэнны - бальнічны. І цыгарны.

Якое ж ліха, запытацца, ганяла яго ў кааператыў Цэнтрагаса?

Вось ён побач... Нешта шукае? У-у-у-у... Што ён мог купляць у задрыпанай крамцы, хіба не хапае яму Ахотнага рада? Што такое?! Кіл-ба-су. Пан, каб вы бачылі, з чаго гэтую кілбасу робяць, вы б і блізка не падышлі да крамы. Аддайце яе мне.

Сабака з апошняе сілы бяздумна папоўз на тратуар. Мяцеліца заляпала, як са стрэльбы, над галавой, узмахнула вялізнымі літарамі плаката «Ці магчыма абмалажэнне?».

Натуральна, магчыма. Пах абмаладзіў мяне, падняў з жывата, пякучымі хвалямі сцяў парожні двое сутак страўнік, пах, які перамог бальнічны, райскі пах пакрышанай каніны з часнаком і перцам. Чую, ведаю - у правай кішэні ў футры ў яго кілбаса. Ён нада мной. О мой валадар! Зірні на мяне. Я паміраю. Рабская наша душа, праклятая доля!

Сабака папоўз, як змяя, на жываце, са слязамі на вачах. Зірніце на кухараву работу. Але ж вы нічога не дасце. Ведаю я занадта добра багатых людзей! А наогул - нашто яна вам? Нашто вам гнілая каніна? Нідзе гэтакай атруты не атрымаеце, акрамя як у Массельпроме. А вы сёння паснедалі, вы, сусветная велічыня з-за мужчынскіх палавых жалёз. У-у-у-у... Што ж гэта робіцца на белым свеце? Відаць, рана яшчэ паміраць, а адчай - і сапраўды грэх. Рукі яму лізаць, болей нічога не застаецца.

Таямнічы пан нахіліўся да сабакі, бліснуў залатымі абадкамі вачэй і выцягнуў з правай кішэні белы прадаўгаваты скрутак. Не зняў карычневых пальчатак, раскруціў паперу, якую адразу ж падхапіла мяцеліца, і адламаў кавалачак кілбасы, якая называецца «Асаблівая кракаўская». І - сабаку гэты кавалак. Ах, бескарыслівая асоба! У-у-у!

- Фіць-фіць, - пасвістаў пан і дадаў строгім голасам: - Бяры! Шарык, Шарык!

Зноў Шарык. Ахрысцілі. Ды як хочаце завіце. За гэтакі выключны ўчынак ваш.

Сабака абарваў плеўку, з усхліпам упіўся ў кракаўскую і з'еў яе імгненна. Нават удавіўся кілбасой і снегам да слёз, таму што ад прагнасці ледзь не праглынуў вяровачку. Яшчэ, яшчэ ліжу вам руку. Цалую штаны, мой дабрадзей!

- Хопіць пакуль што... - Пан гаварыў коратка, быццам загадваў. Ён нахіліўся да Шарыка, уважліва паглядзеў яму ў вочы і нечакана правёў рукой у пальчатцы інтымна і ласкава па Шарыкавым жываце.

- А-а, - шматзначна прамовіў ён, - няма аброжка, ну вось і цудоўна, ты мне і патрэбны. Пайшлі са мной. - Ён пстрыкнуў пальцамі. - Фіць-фіць!

Ісці за вамі? Ды на край свету. Давайце ногца мне вашымі фетравымі ботамі, я і слова не скажу.

На ўсёй Прачысцінцы ззялі ліхтары. Невыносна балеў бок, але Шарык часам забываў пра яго, заняты адной думкай - як не згубіць у штурханіне дзівосны прывід у футры і як хоць чым-небудзь выказаць яму любоў і адданасць. І разоў сем на працягу Прачысцінкі да Абухава завулка ён яе выказаў. Пацалаваў у бот, ля Мёртвага завулка расчысціў дарогу і дзікім выццём напалохаў пані гэтак, што яна аж села на тумбу, разоў са два падвыў, са шкадаваннем да самога сябе.

Нейкі свалатлівы, пад сібірскага зроблены кот-валацуга вынырнуў з-за сцёкавай трубы і нават у мяцеліцу ўчуў пах кракаўскай. У Шарыка аж уваччу стала цёмна ад думкі, што багаты дзівак, які падбірае параненых сабак у падваротнях, чаго добрага, і гэтага зладзюгу забярэ з сабой, а тады давядзецца падзяліцца массельпромаўскім вырабам. Таму на ката ён гэтак кляцнуў зубамі, што той зашыпеў, як дзіравы шланг, і ўзляцеў па трубе аж да другога паверха. Ф-р-р-р... гаў! Вон! Не набярэшся Массельпрома на ўсякіх абарванцаў, якія шляюцца па Прачысцінцы.

Пан ацаніў адданасць і ля самай пажарнай каманды, з акна якой чуваць было прыемнае буркатанне валторны, узнагародзіў сабаку другім кавалкам, меншым, залатнікоў на пяць.

Эх, дзівак. Прыманьвае мяне. Не хвалюйцеся! Я і сам нікуды не ўцяку. За вамі буду рухацца, куды ні загадаеце.

- Фіць-фіць-фіць! Сюды!

У Абухаў завулак? Калі ласка. Нам цудоўна вядомы гэты завулак.

- Фіць-фіць! Сюды? З задавальненнем... Э не, выбачайце. Не. Тут швейцар. А горш за гэта нічога няма на свеце. Намнога разоў небяспечней, чым дворнік. Зусім ненавісная парода. Горш, чым каты. Жывадзёр у пазуменце.

- Ды не бойся ж ты, ідзі.

- Здравія жалаю, Піліп Піліпавіч.

- Добры вечар, Фёдар.

Во гэта - асоба. Божачкі, на каго ж ты нанесла мяне, сабачая доля! Што гэта за фігура такая, што можа сабак з вуліцы прыводзіць паўз швейцара ў дом жыллёвага таварыства? Паглядзіце, гэты падлюга - ні гуку, ні руху! Праўда, у вачах у яго пахмура, але наогул ён раўнадушны пад аколышам з залатымі галунамі. Быццам гэтак і павінна быць. Паважае, паны, як паважае! Ну, а я з ім і за ім. Што, зачапіў? Выкусі. Вось бы цімануць за пралетарскую мазолістую нагу. За ўсе здзекі з нас. Швабрай колькі разоў морду калечыў маю, га?

- Ідзі, ідзі.

Разумеем, разумеем, не турбуйцеся, калі ласка. Куды вы, туды і мы. Вы толькі дарогу паказвайце, а я ўжо не адстану, хоць і бок у мяне страшны.

З лесвіцы ўніз:

- Пісем мне, Фёдар, не было?

Знізу на лесвіцу з пашанай:

- Ніяк не, Піліп Піліпавіч (інтымна напаўголаса ўздагон), - а ў трэцюю кватэру жылтаварышаў усялілі.

Паважаны сабачы дабрадзей крута завярнуўся на прыступцы, перагнуўся цераз парэнчы і з жахам спытаў:

- Ну-у?

Вочы яго зрабіліся круглымі, а вусы ўсталі дыбком.

Швейцар знізу задраў галаву, прыставіў далонь да губ і пацвердзіў:

- Так точна, цэлыя чатыры штукі.

- Мой божа! Уяўляю, што зараз будзе рабіцца ў кватэры. Ну і што ж яны?

- Ды нічога-с.

- А Фёдар Паўлавіч?

- Паехаў па цэглу і па занавескі. Будзе сценку будаваць.

- Чорт ведае што такое!

- Ва ўсе кватэры, Піліп Піліпавіч, будуць усяляць, акрамя вашай. Нядаўна сход быў, выбралі новае таварыства, а ранейшаму - у карак.

- Што робіцца. Ай-яй-яй... Фіць-фіць...

Іду-с, спяшаю. Бок, бачыце ж, напамінае пра сябе. Дазвольце вам боцік лізнуць.

Галун швейцара знік унізе. На мармуровай пляцоўцы павеяла цяплом ад труб, яшчэ раз завярнулі, і вось - бельэтаж.

 

II

 

Вучыцца чытаць зусім не трэба, калі мяса і так пахне за вярсту. Тым не меней, калі вы жывяце ў Маскве і калі хоць крыху нейкіх мазгоў у вас у галаве ёсць, вы воляй-няволяй навучыцеся грамаце, і без усякіх на гэта курсаў. З сарака тысяч маскоўскіх сабак хіба толькі круглы ідыёт не сумее скласці з літар слова «кілбаса».

Шарык пачаў вучыцца па колерах. Ледзь толькі споўнілася яму чатыры месяцы, па ўсёй Маскве развесілі зялёна-блакітныя шыльды з надпісам - МСПО - мясны гандаль. Паўтараем, усе яны непатрэбны, бо мяса і без гэтага чуваць. І аднойчы абмылка выйшла: нацэлены на блакітны колер, Шарык, нюх якому забіў бензінавым дымам матор, уляцеў замест мясной крамы ў краму электрычнага рыштунку братоў Галубізнер на Мясніцкай вуліцы. Там у братоў сабака паспытаў ізаляванага дроту, а ён дастатнейшы, чым пуга ў рамізнікаў. Гэты знакаміты момант і трэба лічыць пачаткам Шарыкавай адукацыі. Ужо на тратуары Шарык пачаў разумець, што «блакітны» не заўсёды абазначае «мясны», падціскаў ад пякучага болю хвост і выў, успамінаў, што на ўсіх мясных першаю стаіць злева залатая ці рыжая раскарака, падобная на санкі.

Далей пайшло больш паспяхова. «А» ён вывучыў у «Главрыбе» на рагу Махавой, а потым «Б» - падбягаць яму было зручней з канца слова «рыба», таму што ў пачатку слова стаяў міліцыянер.

Кафельныя квадрацікі, якія аздаблялі вуглавыя месцы ў Маскве, заўсёды і нязменна абазначалі «С-ы-р». Чорны самаварны кранік, які пачынаў слова, абазначаў былога гаспадара Чычкіна, горы чырвонага галандскага, звяроў-прыказчыкаў, якія ненавідзелі сабак, тырсу на падлозе і брыдка пахучы бакштэйн.

Калі ігралі на гармоніку, што было намнога лепей за «мілую Аіду», і пахла сасіскамі, першыя літары на белых плакатах складваліся ў слова «непры...», што абазначала «непрыстойнымі словамі не выражацца і гасцінца не даваць». Тут часам вінтом успыхвалі бойкі, людзей білі кулаком па мордзе, праўда, рэдка, сабак жа пастаянна - сурвэткамі альбо ботамі.

Калі ў вокнах віселі нясвежыя кумпякі і ляжалі мандарыны... Гаў-гаў... га... странамія. Калі цёмныя бутэлькі з дрэннай вадкасцю... Ве-і-ві-на-а-віна... Елісеевы былыя браты.

Незнаёмы пан, што прывалок сабаку да дзвярэй сваёй раскошнай кватэры, якая размяшчалася ў бельэтажы, а сабака адразу ж падняў голаў на вялікую, чорную з залацістымі літарамі картачку з боку ад шырокіх, зашклёных хвалістым і ружовым шклом дзвярэй. Тры першыя літары ён склаў адразу: «Пэ-ер - Пра». Але далей ішла двухбокая пузатая брыдота, якая невядома што абазначала. «Няўжо пралетарый?» - падумаў Шарык са здзіўленнем... «Гэтага быць не можа». Ён падняў угору нос, яшчэ раз абнюхаў футра і ўпэўнена падумаў: «Не, тут пралетарыем і не пахне. Вучонае слова, а богведама што абазначае».

За ружовым шклом успыхнула нечаканае і радаснае святло, яшчэ больш адцяніла чорную картачку. Дзверы зусім нячутна адчыніліся, і маладая прыгожая жанчына з белым фартушком і ў карункавай наколцы паўстала перад сабакам і яго гаспадаром. Першага з іх абдало цяплом, і спадніца жанчыны запахла, як ландыш.

«Во гэта факт, гэта я разумею», - падумаў сабака.

- Калі ласка, пан Шарык, - іранічна запрасіў пан, і Шарык з глыбокай пашанай зайшоў, памахваючы хвастом.

Мноства прадметаў запаўняла багатую прыхожую. Адразу ж запомніліся люстра да самай падлогі, якое адлюстравала абтрапанага і абарванага Шарыка, страшныя аленевы рогі на вышыні, безліч футраў і галёшаў і апалавы цюльпан з электрычнасцю пад столлю.

- Дзе ж вы такога ўзялі, Піліп Піліпавіч? - усміхалася і пытала жанчына, памагала здымаць цяжкае футра з чорна-бурай лісіцы з сіняватай іскрынкай. - Бацюшкі! Які паршывы!

- Глупства кажаш. Дзе паршывы? - строга і коратка спытаў пан.

Без футра ён аказаўся ў чорным касцюме з ангельскага сукна, і на жываце ў яго радасна і няярка заблішчаў залаты ланцужок.

- Пачакай, не круціся, фіць... ды не круціся, дурань. Гм!.. Гэта не паршы... ды стой ты, чорт... Гм! А-а. Гэта апечана. Які ж нягоднік гэта цябе ашпарыў? Га? Ды стой ты спакойна!..

«Кухар-катаржнік, кухар!» - жаласнымі вачыма прамовіў сабака і крышку падвыў.

- Зіна, - загадаў пан, - у прыёмную яго зараз жа, а мне халат.

Жанчына пасвістала, папстрыкала пальцамі, і сабака не адразу, але пайшоў за ёй. Яны ўдваіх трапілі ў вузкі, цьмяна асветлены калідор, адны лакіраваныя дзверы прамінулі, прыйшлі ў канец, а потым завярнулі налева і апынуліся ў цёмнай каморцы, якая імгненна не спадабалася сабаку сваім злавесным пахам. Цемра пстрыкнула і ператварылася ў зіхатлівы дзень, прытым з усіх бакоў заззяла, заблішчала і забялела.

«Э, не... - у думках завыў сабака, - выбачайце, не дамся! Разумею, чорт бы іх узяў з іх кілбасой. Гэта ж мяне ў сабачую лячэбніцу завабілі. Зараз касторку прымусяць піць, а потым бок парэжуць ножыкамі, а да яго і так дакрануцца нельга!»

- Э, не, куды?! - закрычала тая, якую звалі Зіна.

Сабака круцянуўся, сцяўся і раптам ударыў у дзверы здаровым бокам гэтак, што храснула па ўсёй кватэры. Потым адляцеў назад, закруціўся на адным месцы, як ваўчок пад бізуном, абярнуў на падлогу белае вядро, з якога разляцеліся камякі ваты. Вакол яго ляталі сцены, застаўленыя шафамі з бліскучымі інструментамі, закруціўся белы фартушок і скрыўлены жаночы твар.

- Куды ты, чорт кудлаты?.. - адчайна крычала Зіна. - Вось пракляты!

«Дзе ў іх тут чорная лесвіца?» - думаў сабака. Ён размахнуўся і камяком наўгад стукнуўся ў шкло, спадзяваўся, што гэта другія дзверы. Хмара асколкаў высыпалася з громам і звонам, выскачыла пузатая пасудзіна з рыжай брыдотай, якая імгненна заліла ўсю падлогу і засмярдзела. Сапраўдныя дзверы адчыніліся.

- Стой, с-скаціна, - крычаў пан, падскокваў у халаце, адзетым у адзін рукаў, і хапаў сабаку за ногі. - Зіна, трымай яго за шкірку, мярзотніка!

- Ба... Бацюшкі, вось дык сабака!

Яшчэ больш адчыніліся дзверы, і ўварвалася яшчэ адна асоба мужчынскага полу ў халаце. Па бітым шкле яна кінулася не да сабакі, а да шафы, адчыніла яе, і ўвесь пакой напоўніў салодкі і рвотны пах. Потым асоба прыціснула сабаку зверху жыватом, у гэты час сабака з задавальненнем цімануў яе вышэй шнуркоў на чаравіку. Асоба вохнула, але не разгубілася. Прытарная вадкасць перацяла сабаку дыханне, у галаве ў яго закружылася, потым ногі адваліліся, і ён паехаў некуды крыва ўбок. «Дзякуй, вядома, - падумаў ён, падаючы проста на вострае шкло. - Бывай, Масква! Не ўбачыць мне болей Чычкіна і пралетарыяў і кракаўскай кілбасы. Іду ў рай за сабачыя пакуты. Браткі жывадзёры, за што ж вы мяне?»

І тут ён зусім паваліўся на бок і здох.

Калі ён прачнуўся, у яго лёгенька кружылася галава і крышку падварочвала ў жываце, а бока быццам і не было, бок прыемна маўчаў. Сабака расплюшчыў левае млявае вока і крайком яго ўбачыў, што ўвесь ён туга забінтаваны ўпоперак бакоў і жывата. «Усё ж адмастачылі, суччыны дзеці, - падумаў млява, - але спрытна, трэба аддаць ім належнае».

- «Ад Севільі да Грэнады... у ціхім прыцемку начэй», - запяваў над ім слабенькі і фальшывы голас.

Сабака здзівіўся, зусім расплюшчыў вочы і ў двух кроках ад сябе ўбачыў мужчынскую нагу на белай табурэтцы. Калашына і падштанікі, а голая галёнка вымазана засохлай крывёй і ёдам.

«Святыя ўгоднікі! - падумаў сабака. - Гэта, выходзіць, яго я куснуў. Мая работа. Ну, зараз будзе лупцаваць!»

- «Р-раздаюцца серэнады, раздаецца звон мячоў!» Ты чаму, валацуга, доктара ўкусіў! Га? Нашто шкло разбіў? Га?

- У-у-у, - жаласліва заскуголіў сабака.

- Ну ладна, апамятаўся і ляжы, балван.

- Як гэта вам удалося, Піліп Піліпавіч, заманіць гэтакага нервовага сабаку? - спытаўся прыемны голас, і трыковая калашына падштанікаў спаўзла ўніз. Запахла тытунём, і ў шафе зазвінелі шклянкі.

- Ласкаю-с. Адзіны сродак, які магчымы ў дачыненні да жывых істот. Тэрорам нічога з жывёлінай не зробіш, на якой бы ступеньцы развіцця яна ні стаяла. Гэта я сцвярджаю і буду сцвярджаць. Яны марна думаюць, што тэрор ім дапаможа. Не-с, не-с, не дапаможа, які б ён ні быў, белы, чырвоны і нават карычневы! Тэрор ушчэнт паралізуе нервовую сістэму. Зіна! Я купіў гэтаму абармоту кракаўскай кілбасы на рубель і сорак капеек. Накармі яго, калі ласка, як перастане выварочваць.

Затрашчалі шкельцы пад венікам, і жаночы голас какетліва прамовіў:

- Кракаўскай! Божа, ды яму абрэзкаў трэба было купіць на дзве грыўні ў мясной. Кракаўскую кілбасу я сама лепш з'ем.

- Толькі паспрабуй! Я табе з'ем! Гэта атрута не на чалавечы страўнік. Дарослая дзяўчына, а, як дзіця, цягнеш у рот усякую брыдоту. Не смець! Папярэджваю: ні я, ні доктар Барменталь не будзем цябе лячыць, калі схопіць жывот... «Усіх, хто скажа, што другая тут зраўняецца з табой...»

Мякенькія дробныя званочкі ў гэты час сыпаліся па ўсёй кватэры, а здалёк з прыхожай час ад часу чуліся галасы. Звінеў тэлефон. Зіна знікла.

Піліп Піліпавіч кінуў недакурак папяросы ў вядро, зашпіліў халат, перад люстэркам на сцяне разгладзіў пушыстыя вусы і паклікаў сабаку:

- Фіць, фіць. Ну, нічога. Пайшлі сустракаць.

Сабака стаў на слабыя ногі, пахістаўся і падрыжаў, але хутка ачомаўся і пайшоў услед за белай палой Піліпа Піліпавіча, якая махалася ад хуткай хады. Зноў сабака прайшоў па вузкім калідоры, але цяпер угледзеў, што ён асветлены ярка зверху. Адчыніліся лакіраваныя дзверы, і ён зайшоў у кабінет Піліпа Піліпавіча, і той асляпіў сабаку сваім багаццем. Найперш ён увесь патанаў у святле: гарэла пад ляпной столлю, гарэла на стале, гарэла на сцяне, у шкле шафаў. Святло залівала безліч прадметаў, і самай цікавай аказалася вялізная сава, якая сядзела на галіне.

- Кладзіся, - загадаў Піліп Піліпавіч.

Супрацьлеглыя разныя дзверы адчыніліся, увайшоў той, пакусаны, які пры яркім святле аказаўся прыгожым, маладым, з вострай бародкай, падаў аркуш паперы і сказаў:

- Былы...

І адразу бясшумна знік, а Піліп Піліпавіч расхінуў полы халата, сеў за вялізны пісьмовы стол і адразу ж зрабіўся надзвычай важны і салідны.

«Не, гэта не лячэбніца, я некуды ў іншае месца трапіў, - спалохана падумаў сабака і прылёг на дывановы ўзор ля цяжкай скураной канапы, - а пра саву гэта мы высветлім...»

Дзверы мякка адчыніліся, і зайшоў нехта, які гэтак уразіў сабаку, што ён аж цяўкнуў, праўда, зусім нясмела...

- Маўчаць! Ба-ба, ды вас нельга і пазнаць, галубок.

Наведвальнік зноў з павагай і збянтэжана пакланіўся Піліпу Піліпавічу.

- Хі-хі! Вы маг і чараўнік, прафесар, - збянтэжана прамовіў ён.

- Здымайце штаны, галубок, - загадаў Піліп Піліпавіч і ўстаў.

«Госпадзі Ісусе, - падумаў сабака, - вось дык тып!»

На галаве ў тыпа раслі зусім зялёныя валасы, а на патыліцы яны адсвечвалі ржавым тытунёвым колерам, маршчыны распаўзліся па твары ў гэтага тыпа, але колер твару быў ружовы, як у хлопчыка. Левая нага не гнулася, яе даводзілася падцягваць, затое правая дрыгала, як у дзіцячага шчаўкунчыка. На лацкане цудоўнага пінжака, як вока, свяціўся каштоўны камень.

З-за цікаўнасці ў сабакі нават млоснасць прайшла.

Цяў, цяў - пацяўкаў ён злёгку.

- Маўчаць! Як са сном, галубок?

- Хэ-хэ! Мы адны, прафесар? Гэтага не апісаць, - збянтэжана загаварыў наведвальнік. - Пароль д'оннэр - 25 гадоў нічога падобнага, - суб'ект узяўся за гузік штаноў, - ці дасце веры, прафесар, кожную ноч голыя дзеўкі чародамі. Я зусім зачараваны. Вы - чараўнік.

- Хм, - заклапочана хмыкнуў Піліп Піліпавіч, прыгледзеўся да зрэнак госця.

Той нарэшце справіўся з гузікамі і зняў паласатыя штаны. Пад імі аказаліся нябачаныя ніколі падштанікі. Яны былі крэмавага колеру, з вышытымі на іх чорнымі шаўковымі кошкамі і пахлі духамі.

Сабака не вытрымаў і гаўкнуў гэтак, што суб'ект аж падскочыў.

- Ай!

- Я цябе адлупцую! Не бойцеся, ён не кусаецца.

«Я не кусаюся?» - здзівіўся сабака.

З кішэні штаноў наведвальнік вытрас маленькі канверцік, на якім была прыгажуня з распушчанымі валасамі. Суб'ект падскочыў, нахіліўся, падабраў яе і густа пачырванеў.

- Вы, аднак, глядзіце, - папярэдзіў пахмура Піліп Піліпавіч, паківаў пальцам, - усё ж глядзіце, не злоўжывайце!

- Я не зло... - збянтэжана замармытаў суб'ект, працягваючы раздзявацца, - я, дарагі прафесар, толькі ў выглядзе вопыту.

- Ну і што ж? Як вынікі? - строга запытаўся Піліп Піліпавіч.

Суб'ект у экстазе махнуў рукой.

- 25 год, клянуся богам, прафесар, нічога падобнага. Мінулы раз у 1899 годзе, у Парыжы на ру дэ ла Пэ.

- А чаму вы пазелянелі?

Твар наведвальніка затуманіўся.

- Праклятая Жыркосць!* Вы не можаце ўявіць, што гэтыя абармоты падсунулі замест фарбы. Вы толькі зірніце, - мармытаў суб'ект і шукаў люстра. - Ім толькі ў морду даць! - люта дадаў ён. - Што ж мне цяпер рабіць, прафесар? - спытаў ён плаксіва.

* Жыркосць - трэст па вырабе касметычных сродкаў.

- Хм, пагаліце голаў.

- Прафесар, ды яны ж зноў сівыя вырастуць, - жаласна ўсклікнуў наведвальнік. - Акрамя таго, мне на службу нельга будзе і носа паказаць, я і так ужо трэці дзень не езджу. Эх, прафесар, каб вы адкрылі сродак, як і валасы амалоджваць!

- Не ўсё адразу, не ўсё адразу, мой дарагі, - мармытаў Піліп Піліпавіч.

Ён нахіліўся і бліскучымі вачыма разглядаў жывот пацыента.

- Ну што ж - цудоўна, усё ў поўным парадку. Я нават не чакаў, калі сказаць праўду, гэтакага выніку. Многа крыві, многа песень... Адзявайцеся, галубок!

- «Я же той, что всех прелестней...» - дрыготкім, як гарох аб патэльню, голасам падмог спяваць пацыент і радасна пачаў адзявацца. Ён прыхарашыўся, падскокваў і распаўсюджваў пах духоў, адлічыў Піліпу Піліпавічу пачак белых грошай і пяшчотна паціскаў яму абедзве рукі.

- Два тыдні можна не паказвацца, - сказаў Піліп Піліпавіч, - але ўсё ж прашу вас: будзьце асцярожны.

- Прафесар! - ужо з-за дзвярэй у экстазе ўсклікнуў голас, - будзьце зусім спакойны, - ён памаўзліва хіхікнуў і знік.

Дробны званок праляцеў па кватэры, лакіраваныя дзверы адчыніліся, увайшоў пакусаны, уручыў Піліпу Піліпавічу лісток і нагадаў:

- Гады пазначаны няправільна. Відаць, 54-55. Тоны ў сэрцы глухаватыя.

Ён знік і змяніўся шапаткой паняй у зухавата заломленай набок шляпцы і з зіхатлівым калье на вялай і пажаванай шыі. Страшныя чорныя мяшкі віселі ў яе пад вачыма, а шчокі былі лялечна-румянага колеру. Яна моцна хвалявалася.

- Пані! Колькі вам год? - даволі сурова спытаў у яе Піліп Піліпавіч.

Пані спалохалася і нават пабялела пад скарынкай румян.

- Я, прафесар, клянуся, каб вы толькі ведалі, якая ў мяне драма!..

- Колькі вам гадоў, пані? - яшчэ больш сурова паўтарыў Піліп Піліпавіч.

- Чэснае слова... Ну, сорак пяць...

- Пані, - закрычаў Піліп Піліпавіч, - мяне чакаюць. Не затрымлівайце, калі ласка. Вы ж не адна!

Грудзі дамы бурна падымаліся.

- Я вам аднаму як свяцілу навукі. Але клянуся - гэта такі жах...

- Колькі вам год? - злосна і віскліва спытаў Піліп Піліпавіч, і акуляры яго бліснулі.

- Пяцьдзесят адзін! - курчачыся ад страху, адказала пані.

- Здымайце штаны, пані, - з палёгкаю сказаў Піліп Піліпавіч і паказаў на высокі белы эшафот у куце.

- Клянуся, прафесар, - мармытала пані, дрыжачымі пальцамі расшпільваючы нейкія зашпількі на паясніцы, - гэты Морыс... Я вам прызнаюся як на споведзі...

- «Ад Севільі да Грэнады...» - абыякава заспяваў Піліп Піліпавіч і націснуў на педаль у мармуровым умывальніку. Зашумела вада.

- Клянуся госпадам! - гаварыла пані, і жывыя плямы скрозь намазаныя прадзіраліся ў яе на шчоках, - я ведаю - гэта мая апошняя страсць. Гэта ж нягоднік! О прафесар! Ён картачны шулер, пра гэта ўся Масква ведае. Ён не праміне ніводнай паршывай мадзісткі. Ён д'ябальскі малады. - Пані мармытала і выкінула з-пад шапаткіх спадніц скамечаны карункавы камяк.

Сабака зусім замаркоціўся, і ўсё ў галаве ў яго паляцела дагары нагамі.

«Ну вас да д'ябла, - цьмяна падумаў ён, паклаў голаў на лапы і задрамаў ад сораму, - нават старацца не буду нічога зразумець, што гэта за штука - усё роўна не зразумею».

Ачнуўся ён ад звону і ўбачыў, што Піліп Піліпавіч кінуў у міску нейкія бліскучыя трубкі.

Плямістая пані прыціскала рукі да грудзей і з надзеяй глядзела на Піліпа Піліпавіча. Той важна насупіўся, сеў да стала, нешта запісаў.

- Я вам, пані, пастаўлю яечнікі малпы, - аб'явіў ён і паглядзеў строга.

- Ах, прафесар, няўжо малпы?

- Так, - непахісна адказаў Піліп Піліпавіч.

- Калі ж аперацыя? - пабялела і слабым голасам спытала пані.

- «Ад Севільі да Грэнады...» Гм... у панядзелак. Ляжаце ў клініку зранку. Мой асістэнт падрыхтуе вас.

- Ах, я не хачу ў клініку. Ці нельга ў вас, прафесар?

- Ці бачыце, дома я раблю аперацыі толькі ў выключных выпадках. Гэта будзе каштаваць надта дорага - 50 чырвонцаў.

- Я згодна, прафесар!

Потым цурчала вада, калыхалася шляпка з пер'ем, потым з'явілася лысая, як талерка, галава і абняла Піліпа Піліпавіча. Сабака драмаў, млоснасць прайшла, сабака радаваўся, што перастаў балець бок і што цёпла, нават захроп быў і ўгледзеў кавалачак прыемнага сну: быццам ён выдраў у савы цэлы пук пер'я з хваста... потым усхваляваны голас цяўкнуў над галавой:

- Я надта вядомы ў Маскве, прафесар. Што ж мне рабіць?

- Панства, - абурана крычаў Піліп Піліпавіч, - нельга ж так! Трэба стрымліваць сябе. Колькі ёй гадоў?

- Чатырнаццаць, прафесар... Вы разумееце, пагалоска загубіць мяне. На днях я павінен атрымаць замежную камандзіроўку.

- Ды я не юрыст, галубок... Ну, пачакайце два гады і жаніцеся з ёй.

- Жанаты я, прафесар.

- Ах, панства, панства!

Дзверы адчыняліся, змяняліся твары, грукалі інструменты ў шафе, і Піліп Піліпавіч працаваў нястомна.

«Пахабная кватэрка, - думаў сабака, - але ж як добра! Ну на якога д'ябла я спатрэбіўся яму? Няўжо ж пакіне жыць? Вось дзівак! Ды яму ж толькі брывом паварушыць, і меў бы гэтакага сабаку, што толькі ахнеш! А можа, і я прыгожы. Відаць, маё шчасце! А сава гэтая дрэнь... Нахабная».

Канчаткова сабака ачухаўся позна вечарам, калі перасталі званіць званочкі і дзверы ўпусцілі асаблівых наведвальнікаў. Іх было адразу чацвёра. Усе маладыя людзі і апрануты даволі сціпла.

«Гэтым што патрэбна?» - здзіўлена падумаў сабака. Яшчэ з большай непрыязнасцю сустрэў гасцей Піліп Піліпавіч. Ён стаяў ля пісьмовага стала і глядзеў на прышэльцаў, як палкаводзец на ворага. Ноздры ягонага каршуковага носа варушыліся. Наведвальнікі тапталіся на месцы.

- Мы да вас, прафесар, - пачаў гаварыць той з іх, у якога на галаве высілася на чвэрць аршына капа густых кудлатых валасоў, - вось па якой справе...

- Вы, панства, дарэмна ходзіце без галёшаў у такое надвор'е, - першае, вы прастудзіцеся, другое, вы мне наслядзілі на дыванах, а ўсе дываны ў мяне персідскія.

Той, з капой, змоўк, і ўсе чацвёра здзіўлена вытрашчыліся на Піліпа Піліпавіча. Маўчанне цягнулася некалькі секунд, і чуваць было толькі пастукванне пальцаў Піліпа Піліпавіча па распісным драўляным блюдзе на стале.

- Па-першае, мы не панства, - прамовіў нарэшце самы юны з чацвярых, персікавы з выгляду.

- Па-першае, - перабіў яго Піліп Піліпавіч, - вы мужчына ці жанчына?

Чацвёра зноў замоўклі і разявілі раты. Цяпер першым апамятаўся той, з капой.

- Якая розніца, таварыш? - спытаўся ён з гонарам.

- Я - жанчына, - прызнаўся персікавы юнак у скураной куртцы і моцна пачырванеў. Следам чамусьці пачырванеў густой чырванню адзін з наведвальнікаў - бландзін у папасе.

- Тады вы можаце не здымаць шапку, а вас, шаноўны пане, прашу зняць галаўны ўбор, - пераканаўча сказаў Піліп Піліпавіч.

- Я вам не шаноўны пан, - рэзка адказаў бландзін, але папаху зняў.

- Мы прыйшлі да вас, - зноў пачаў чорны з капой.

- Перш за ўсё - хто гэта мы?

- Мы - новае домакіраўніцтва нашага дома, - са стрыманай лютасцю загаварыў чорны. - Я - Швондзер, яна - Вяземская, ён - таварыш Пяструхін і Жароўкін. І вось мы...

- Гэта вас усялілі ў кватэру Фёдара Паўлавіча Шабліна?

- Нас, - адказаў Швондзер.

- Божа, прапаў Калабухаўскі дом! - адчайна ўсклікнуў Піліп Піліпавіч. - Што ж будзе цяпер з паравым ацяпленнем?

- Вы здзекуецеся, прафесар Прэабражэнскі?

- Чаго вы прыйшлі да мяне? Гаварыце хутчэй, я зараз іду абедаць.

- Мы, кіраўніцтва домам, - з нянавісцю загаварыў Швондзер, - прыйшлі да вас пасля агульнага сходу жыльцоў нашага дома, на якім было пастаўлена пытанне аб ушчыльненні кватэр у доме...

- Хто на кім стаяў? - крыкнуў Піліп Піліпавіч. - Гаварыце ясна і зразумела.

- Пытанне стаяла аб ушчыльненні.

- Хопіць! Я зразумеў! Вам вядома, што пастановай ад 12 гэтага жніўня мая кватэра вызвалена ад розных там ушчыльненняў і перасяленняў?

- Вядома, - адказаў Швондзер, - але агульны сход разгледзеў ваша пытанне і прыйшоў да вываду, што наогул і цалкам вы займаеце лішнюю плошчу. Зусім лішнюю. Вы адзін жывяце ў сямі пакоях.

- Я адзін жыву і працую ў сямі пакоях, - адказаў Піліп Піліпавіч, - і хацеў бы мець восьмы. Ён мне патрэбны на бібліятэку.

Чацвёра аслупянелі.

- Восьмы! Э-хэ-хэ, - прамовіў бландзін без папахі на галаве, - аднак гэта здорава.

- Гэта жахліва! - усклікнуў юнак, які аказаўся жанчынай.

- У мяне прыёмны пакой - заўважце - гэта і бібліятэка, і сталоўка, і мой кабінет - 3. Аглядальная - 4. Аперацыйная - 5. Мая спальня - 6 і пакой прыслугі - 7. Наогул, не хапае... Ды гэта не мае значэння. Мая кватэра недатыкальная, і канец гаворцы. Я магу ісці абедаць?

- Выбачайце, - сказаў чацвёрты, падобны на дужага жука.

- Выбачай, - перабіў яго Швондзер, - вось наконт сталоўкі і аглядальні мы і прыйшлі пагаварыць. Агульны сход просіць вас добраахвотна, у парадку працоўнай дысцыпліны, адмовіцца ад сталоўкі. Сталовак ні ў кога ў Маскве няма.

- Нават у Айседоры Дункан, - звонка крыкнула жанчына.

З Піліпам Піліпавічам нешта здарылася, пасля чаго ягоны твар пяшчотна наліўся чырванню, і ён не вымавіў і гуку, чакаў, што ж будзе далей.

- І ад аглядальні таксама, - працягваў Швондзер, - яе спакойна можна аб'яднаць з кабінетам.

- Угу, - нейкім дзіўным голасам сказаў Піліп Піліпавіч, - а дзе ж мне есці?

- У спальні, - хорам адказалі ўсе чацвёра.

Чырвань Піліпа Піліпавіча набыла шараватае адценне.

- У спальні есці, - загаварыў ён злёгку здушаным голасам, - у аглядальні чытаць, у прыёмным пакоі апранацца, аперыраваць у пакоі ў прыслугі, а ў сталоўцы аглядаць. Магчыма, што Айседора Дункан гэтак і робіць. Можа, яна ў кабінеце абедае, а трусоў рэжа ў ванне. Магчыма. Але я не Айседора Дункан! - раптоўна рыкнуў ён, і барвовасць яго стала жоўтага колеру. - Я буду абедаць у сталоўцы, аперыраваць у аперацыйнай! Перадайце гэта агульнаму сходу, і літасціва прашу вас заняцца сваімі справамі, а мне даць магчымасць есці там, дзе ядуць усе нармальныя людзі, гэта значыць у сталоўцы, а не ў прыхожай альбо ў дзіцячым пакоі.

- Тады, прафесар, улічваючы ваша ўпартае процідзеянне, - сказаў усхваляваны Швондзер, - мы пададзім на вас скаргу ў вышэйшыя інстанцыі.

- Ага, - прамовіў Піліп Піліпавіч, - гэтак, - і голас яго зрабіўся падазрона прыветным, - адну хвілінку папрашу вас пачакаць.

«Во гэта мужык, - з захапленнем думаў сабака, - увесь у мяне. Эх, і цімане ён іх зараз, эх, цімане. Не ведаю яшчэ як, але цапне... Бі іх! Гэтага цыбатага хватануць зараз вышэй халявы бота за падкаленнае сухажылле... р-р-р...»

Піліп Піліпавіч грукнуў, зняў тэлефонную трубку і сказаў у яе вось што:

- Калі ласка... ага... дзякуй вам... Пятра Аляксандравіча папрасіце, калі ласка. Прафесар Праабражэнскі. Пётр Аляксандравіч? Вельмі рады, што застаў вас. Дзякуй вам, здаровы. Пётр Аляксандравіч, ваша аперацыя адмяняецца. Што? Зусім адмяняецца. Гэтак, як і ўсе астатнія аперацыі. А вось чаму: я перастаю працаваць у Маскве і наогул у Расеі... Зараз да мяне прыйшло чацвёра, з іх адна жанчына, пераапранутая ў мужчыну, і двое з рэвальверамі, і тэрарызуюць мяне ў кватэры з мэтай адабраць яе.

- Дазвольце, прафесар, - пачаў Швондзер і змяніўся з твару.

- Выбачайце... У мяне няма магчымасці паўтарыць усё, што яны гаварылі. Я не люблю паўтараць глупства. Дастаткова сказаць, што яны прапанавалі адмовіцца мне ад мае аглядальні, а інакш сказаць, прымушаюць мяне аперыраваць вас там, дзе я да гэтага часу рэзаў трусоў. У гэтакіх умовах я не тое што не магу, але і не маю права працаваць. Таму я спыняю дзейнасць, замыкаю кватэру і пераязджаю ў Сочы. Ключы магу перадаць Швондзеру. Няхай ён і аперыруе.

Чацвёра аслупянелі. Снег раставаў у іх на ботах.

- А што зробіш? Мне самому вельмі непрыемна... Як? Э, не, Пётр Аляксандравіч! Э, не. Больш я не згодны. Цярпенне маё лопнула. Гэта ўжо другі выпадак пасля жніўня. Як? Гм... Як хочаце. Хаця б. Але толькі адна ўмова: альбы кім, альбы калі, што хочаце, але каб гэта была такая папера, пры якой не толькі Швондзер, але і ніхто іншы не мог нават падысці да дзвярэй маёй кватэры. Канчатковая папера. Фактычная. Сапраўдная! Браня. Каб маё прозвішча нават і не ўспаміналася. Вядома. Для іх мяне не існуе болей. Так, так. Калі ласка. Кім? Ага... Ну, гэта іншая справа. Ага... Добра. Зараз перадаю трубку. Будзьце ласкавы, - змяіным голасам звярнуўся Піліп Піліпавіч да Швондзера, - зараз з вамі будуць гаварыць.

- Дазвольце, прафесар, - сказаў Швондзер і то ўспыхваў, то патухаў, - вы перакруцілі нашы словы.

- Папрашу вас не смець гэтак гаварыць.

Швондзер разгублена ўзяў трубку і прамовіў:

- Я слухаю. Ага... Старшыня дамкама... Мы ж дзейнічалі па правілах... Дык у прафесара і так выключнае становішча... Мы ведаем пра яго работу... Цэлых пяць пакояў хацелі пакінуць яму... Ну, добра... Калі так... добра...

Зусім чырвоны, ён павесіў трубку і павярнуўся.

«Як апляваў! Ну і мужык! - з захапленнем думаў сабака. - Што ж ён слова гэтакае ведае, ці што? Ну, цяпер можаце мяне біць як хочаце, але я адсюль нікуды не пайду».

Трое з адкрытымі ратамі глядзелі на апляванага Швондзера.

- Гэта ж проста ганьба! - нясмела прамовіў той.

- Калі б зараз была дыскусія, - пачала ўсхвалявана жанчына і загарэлася чырванню, - я даказала б Пятру Аляксандравічу...

- Выбачайце, вы не зараз, спадзяюся, збіраецеся пачаць гэтую дыскусію? - ветліва спытаўся Піліп Піліпавіч.

Вочы ў жанчыны ўспыхнулі.

- Я разумею вашу іронію, прафесар, мы зараз пойдзем... Толькі я як загадчык культаддзела дома...

- За-гад-чыца, - паправіў яе Піліп Піліпавіч.

- Хачу прапанаваць вам, - тут жанчына з-за пазухі дастала некалькі стракатых і мокрых ад снегу часопісаў, - узяць некалькі штук у карысць дзяцей Германіі. Паўрубля за штуку.

- Не, не вазьму, - коратка адказаў Піліп Піліпавіч, скоса паглядзеў на часопісы.

Шчырае здзіўленне адбілася на тварах, а жанчына пакрылася журавінавым налётам.

- Чаму вы адмаўляецеся?

- Не хачу.

- Вы не спачуваеце дзецям Германіі?

- Спачуваю.

- Шкадуеце паўрубля?

- Не.

- Дык чаму ж?

- Не хачу.

Памаўчалі.

- Ведаеце, прафесар, - загаварыла дзяўчына, цяжка ўздыхнула, - каб вы былі не эўрапейскае свяціла і каб за вас не заступаліся самым абуральным чынам (бландзін шмаргануў яе за куртку, але яна адмахнулася) асобы, якіх, я ўпэўнена, мы яшчэ адукуем, вас трэба было б расстраляць.

- А за што? - з цікаўнасцю спытаў Піліп Піліпавіч.

- Вы ненавіснік пралетарыяту! - з гонарам прамовіла жанчына.

- Ага, я не люблю пралетарыяту, - сумна згадзіўся Піліп Піліпавіч і націснуў на кнопку. Дзесьці зазвінела. Адчыніліся дзверы ў калідор.

- Зіна, - крыкнуў Піліп Піліпавіч, - падавай абедаць. Вы дазволіце, панства?

Чацвёра моўчкі выйшлі з кабінета, моўчкі прайшлі праз прыёмную, прыхожы пакой, і чуваць было, як за імі зачыніліся цяжка і зычна ўваходныя дзверы.

Сабака ўстаў на заднія лапы і зрабіў перад Піліпам Піліпавічам нейкі намаз.

 

III

 

На размаляваных райскімі кветкамі талерках з чорнай шырокай палоскай паўз край ляжала нарэзаная тонкімі скрылікамі сёмга, марынаваныя вугры. На цяжкай дошцы кавалак сыру са слязой, а ў срэбнай кадушачцы, абкладзенай снегам, - ікра. Між талерак некалькі тоненькіх кілішачкаў і тры крыштальныя графінчыкі з рознага колеру гарэлкай. Усе гэтыя прадметы памяшчаліся на маленькім мармуровым століку, які ўтульна прысуседзіўся да аграмаднага з разнога дубу буфета, што выпраменьваў букеты шклянога і срэбнага святла. Пасярод пакоя цяжкі, як грабніца, стол, засланы белым абрусам, а на ім два прыборы, сурвэткі, скручаныя, як папскія ціары, і тры цёмныя бутэлькі.

Зіна прынесла срэбнае накрытае блюда, у якім нешта бурчала. Пах ад блюда ішоў гэтакі, што рот сабакі адразу ж напоўніўся слінай. «Сады Семіраміды!» - падумаў ён і заляпаў хвастом па паркеце, як палкай.

- Сюды іх, - драпежна скамандаваў Піліп Піліпавіч. - Доктар Барменталь, прашу вас, пакіньце ікру. І калі хочаце пачуць добрую параду, то наліце не ангельскай, а звычайнай расейскай гарэлкі.

Прыгажун-укушаны - ён быў ужо без халата, у прыстойным чорным касцюме - сцепануў шырокімі плячыма, ветліва ўхмыльнуўся і наліў празрыстай.

- Нова-блаславёная? - пацікавіўся ён.

- Бог з вамі, галубок, - адазваўся гаспадар. - Гэта спірт. Дар'я Пятроўна сама цудоўна робіць гарэлку.

- Не скажыце, Піліп Піліпавіч, усе сцвярджаюць, што даволі прыстойная - 30 градусаў.

- А гарэлка павінна быць 40 градусаў, а не 30, гэта па-першае, - павучальна перабіў Піліп Піліпавіч, - а па-другое - бог ведае чаго яны туды там налілі. Вы можаце сказаць - што ім стукне ў мазгі?

- Усё, што хочаш, - упэўнена сказаў укушаны.

- І я гэтак думаю, - дадаў Піліп Піліпавіч і ўкінуў адным камячком тое, што было ў кілішку, сабе ў горла, - ...мм... доктар Барменталь, малю вас, імгненна гэтую штучку, і калі вы скажаце, што гэта... я ваш закляты вораг на ўсё жыццё. «Ад Севільі да Грэнады...»

Сам ён пры гэтых словах падчапіў на шырокі срэбны відэлец нешта падобнае на маленькі чорны хлябок. Укушаны зрабіў тое ж самае. Вочы ў Піліпа Піліпавіча засвяціліся.

- Гэта дрэнна? - спытаўся ён і не пераставаў жаваць. - Дрэнна? Вы адкажыце, шаноўны доктар.

- Гэта непараўнальна, - шчыра адказаў укушаны.

- Яшчэ б не... Заўважце, Іван Арнольдавіч, халоднай стравай і супам закусваюць толькі не дарэзаныя бальшавікамі паны. Чалавек, які хоць крышку паважае сябе, закусвае цёплай стравай. А з маскоўскай гарачай стравы - гэта найлепшая. Калісьці яе цудоўна гатавалі ў Славянскім базары. На, трымай!

- Сабаку ў сталоўцы падкормліваеце, а потым яго адсюль махалам не выпраш.

- Нічога. Прагаладаўся, бедалага. - Піліп Піліпавіч на кончыку відэльца падаў сабаку страву, якую той схапіў спрытна, як фокуснік, і відэлец з грукатам упаў у паласкальніцу.

Потым над талеркамі падымалася пахучая ракамі пара; сабака сядзеў у цяні з выглядам вартавога пры парахавым складзе. А Піліп Піліпавіч заклаў хвост пругкай сурвэткі за каўнер, прапаведаваў:

- Ежа, Іван Арнольдавіч, справа хітрая. Есці трэба ўмець, а ўявіце сабе - большасць людзей наогул не ўмеюць есці. Трэба не толькі ведаць, што можна з'есці, але калі і як. (Піліп Піліпавіч шматзначна патрос лыжкай у паветры.) І пра што ў гэты час гаварыць. Так-с. Калі вы клапоціцеся, каб пераварвалася страва, мая добрая парада - не гаварыце ў час абеду пра бальшавізм і пра медыцыну. І - барані божа - не чытайце ў час абеду савецкіх газет.

- Гм... Дык іншых жа няма.

- Вось ніякіх і не чытайце. Вы знаеце, я правёў 30 назіранняў у сябе ў клініцы. І што ж вы думаеце? Пацыенты, якія не чытаюць газет, адчуваюць сябе цудоўна. А тыя, каго я знарок прымушаў чытаць «Правду», - пачыналі худзець.

- Гм... - зацікаўлена адазваўся ўкушаны. Ён ужо пачырванеў ад віна і ад супу.

- Мала гэтага. Паніжаныя каленныя рэфлексы, дрэнны апетыт, адчуванне прыгнечанасці.

- Вось д'ябал...

- Да-с. Між іншым, што гэта я? Сам жа загаварыў пра медыцыну.

Піліп Піліпавіч адкінуўся, пазваніў, у вішнёвай парцьеры паказалася Зіна. Сабаку перапаў белы і тоўсты кавалак асятрыны, якая яму не спадабалася, а за ім кавалак акрываўленага ростбіфа. Пасля таго, як з'еў яго, сабака адчуў, што хоча спаць і болей не можа глядзець ні на якую ежу. «Дзіўнае адчуванне, - думаў ён, заплюшчваючы ацяжэлыя павекі, - вочы мае не бачылі б ніякай стравы болей. А курыць пасля абеду - гэта глупства».

Сталоўка напоўнілася непрыемным сінім дымам. Сабака драмаў, паклаўшы галаву на пярэднія лапы.

- Сен-Жульен - прыстойнае віно, - чуў скрозь сон сабака, - але ж яго цяпер нідзе няма.

Глухі, ацішаны столлю і дыванамі харал чуўся аднекуль зверху і збоку.

Піліп Піліпавіч пазваніў, і прыйшла Зіна.

- Зінуля, што гэта абазначае?

- Зноў агульны сход сабралі, Піліп Піліпавіч, - адказала Зіна.

- Зноў! - горка ўсклікнуў Піліп Піліпавіч. - Ну цяпер, значыць, пайшло, прапаў Калабухаўскі дом. Давядзецца пераязджаць, але куды - вось пытанне. Усё пойдзе як па пісанаму. Спачатку кожны вечар спевы, потым у адхожых замерзнуць трубы, потым лопне кацёл паравога ацяплення і гэтак далей. Капцы Калабухаву.

- Пакутуе Піліп Піліпавіч, - заўважыла Зіна з усмешкай і панесла гару талерак.

- Ды як жа не пакутаваць? - закрычаў Піліп Піліпавіч. - Гэта ж які дом быў - зразумейце вы!

- Вы занадта скептычна глядзіце на рэчы, Піліп Піліпавіч, - запярэчыў прыгажун-укушаны, - яны цяпер крута перамяніліся.

- Галубок, вы ж мяне ведаеце? Праўда? Я - чалавек факта, чалавек назіранняў. Я - вораг неабгрунтаваных гіпотэз. І гэта добра вядома не толькі ў Расеі, але і ў Эўропе. Калі я пра нешта гавару, значыць, у аснове ляжыць факт, на аснове яго я і раблю вывад. І вось вам факт: вешалка і галёшная стойка ў нашым доме.

- Гэта цікава...

«Глупства - галёшы. Шчасце не ў галёшах, - падумаў сабака, - але асоба выдатная».

- Калі ласка вам - галёшная стойка. З 1903 года я жыву ў гэтым доме. І вось на працягу гэтага часу да сакавіка 1917 года не было ніводнага выпадку - чырвоным алоўкам падкрэсліваю - н і в о д н а г а, каб з нашага параднага ўнізе, нават калі не замыкаліся агульныя дзверы, прапала хоць бы адна пара галёшаў. Заўважце, тут 12 кватэр, у мяне прыём. У сакавіку 1917 года прапалі раптам усе галёшы, у тым ліку і пара маіх. З палкі, паліто і самавар у швейцара. З таго часу галёшнай стойкі не існуе. Галубок! Я не кажу ўжо пра паравое ацяпленне. Маўчу. Няхай: калі сацыяльная рэвалюцыя - не трэба спяшацца. Але я пытаюся: чаму, калі пачалася ўся гэтая гісторыя, усе пачалі хадзіць у брудных галёшах і валёнках па мармуровых лесвіцах. Чаму галёшы трэба аж да гэтага часу хаваць за замком? Ды яшчэ ставіць ля іх салдата, каб усё роўна хто-небудзь не ўкраў? Чаму знялі дыван з параднае лесвіцы? Хіба Карл Маркс забараняе трымаць дываны на лесвіцах? Хіба дзе-небудзь у Карла Маркса напісана, што 2-гі пад'езд Калабухаўскага дома на Прачысцінцы трэба забіць дошкамі і хадзіць вакол праз чорны двор? Каму гэта трэба? Чаму пралетарый не можа зняць свае галёшы, а забруджвае мармур?

- Ды ў яго ж, Піліп Піліпавіч, і зусім няма галёшаў, - паспрабаваў заікнуцца ўкушаны.

- Нічога падобнага! - грамавым голасам адказаў Піліп Піліпавіч і наліў шклянку віна. - Гм... я не прызнаю лікёр пасля абеду: ён робіць цябе ацяжэлым і дрэнна дзейнічае на печань... Нічога падобнага! Яны носяць галёшы, якія прапалі вясной 1917 года. Спытайцеся, хто іх сцібрыў? Я? Не можа быць! Буржуй Шаблін? (Піліп Піліпавіч тыцнуў пальцам у столь.) Смешна нават падумаць. Цукразаводчык Полазаў? (Піліп Піліпавіч паказаў убок.) Ні ў якім разе. Гэта зрабілі вось гэтыя самыя пеюны! Да-с! Але хоць бы яны разуваліся на лесвіцы! (Піліп Піліпавіч пачаў чырванець.) І якога д'ябла прыбралі кветкі з лесвічных пляцовак? Чаму электрычнасць, якая патухала на працягу 20 гадоў адзін раз, цяпер акуратна патухае раз у месяц? Доктар Барменталь, статыстыка - рэч жахлівая. Вам, які ведае маю апошнюю работу, гэта вядома лепш, чым каму-небудзь іншаму.

- Разруха, Піліп Піліпавіч.

- Не, - зусім упэўнена запярэчыў Піліп Піліпавіч, - не. Вы першы, дарагі Іван Арнольдавіч, пастарайцеся ўстрымацца ад гэтага слова. Гэта - міраж, дым, фікцыя. - Піліп Піліпавіч шырока растапырыў кароткія пальцы, і ад іх два цені, падобныя на чарапах, заварушыліся на абрусе. - Што такое гэта ваша разруха? Старая з кіем? Ведзьма, якая павыбівала ўсе шыбы, патушыла ўсе лямпы? Ды яе не існуе наогул. Што вы разумееце пад гэтым словам? - люта спытаўся Піліп Піліпавіч у няшчаснай кардоннай качкі, якая вісела дагары нагамі побач з буфетам, і сам жа за яе адказаў: - Гэта вось што: калі я замест таго, каб рабіць аперацыі кожны вечар, пачну ў сябе ў кватэры спевы хорам, у мяне пачнецца разруха. Калі я зайду ў прыбіральню і пачну, выбачайце, мачыцца паўз унітаз і тое ж самае пачнуць рабіць Зіна і Дар'я Пятроўна, у прыбіральнях пачнецца разруха. Значыць, разруха не ў клазетах, а ў галовах. Значыць, калі гэтыя барытоны равуць «бі разруху!» - я смяюся. (Твар у Піліпа Піліпавіча так скрывіўся, што ўкушаны разявіў рот.) Клянуся вам, мне смешна! Гэта абазначае, што кожны з нас павінен лупіць сябе па карку! А вось калі ён выб'е з сябе розныя галюцынацыі і зоймецца чысткай хлявоў - сапраўднай сваёй работай, - разруха знікне сама. Нельга пакланяцца двум багам! Немагчыма ў адзін і той жа час месці трамвайныя пуці і дапамагаць нейкім гішпанскім абарванцам! Гэтак нікому нічога не ўдасца, доктар, і болей за ўсё - людзям, якія адсталі наогул у развіцці ад эўрапейцаў гадоў на 200 і да гэтага часу яшчэ не зусім упэўнена зашпільваюць свае ўласныя штаны!

Піліп Піліпавіч адчуў смак. Каршуковыя ноздры ў яго варушыліся. Напоўнены сілай пасля тлустага абеду, ён грымеў, быццам старажытны прарок, і галава яго паблісквала срэбрам.

Словы ягоныя падалі на соннага сабаку, быццам глухі падземны гул. То сава з дурнымі жоўтымі вачыма ўрывалася ў сонныя мроі, то брыдкая морда кухара ў белым брудным каўпаку, то заліхвацкі вус Піліпа Піліпавіча, асветлены моцным святлом электрычнасці з-пад абажура, то сонныя сані рыпелі і знікалі, а ў сабачым страўніку варыўся, плаваў у сваім соку пашкуматаны кавалак ростбіфа.

«Ён бы проста на мітынгах мог грошы зарабляць, - млява думаў сабака, - першакласны дзяляга. Між іншым, у яго, мабыць, і так грошай куры не клююць».

- Гарадавы! - крычаў Піліп Піліпавіч. - Гарадавы! «Угу-гу-гу!» - нейкія бурбалкі лопаліся ў сабачых мазгах... - Гарадавы! Гэта і толькі гэта. І зусім няважна - ці будзе ён з бляхай, ці ў чырвонай кепцы. Паставіць гэтага гарадавога побач з кожным, каб асадзіў вакальныя парыванні нашых грамадзян. Вы гаворыце - разруха. Я скажу вам, доктар, што нічога не зменіцца на лепшае ў нашым доме, ды і ў любым іншым, да таго часу, пакуль не супакояць гэтых певуноў! Як толькі яны спыняць свае канцэрты, становішча само сабой зменіцца ў лепшы бок.

- Контррэвалюцыйныя рэчы вы гаворыце, Піліп Піліпавіч, - жартам зазначыў укушаны, - барані бог, пачуе хто.

- Нічога небяспечнага, - горача запярэчыў Піліп Піліпавіч. - Ніякай контррэвалюцыі. Дарэчы, гэта слова, якога я не магу цярпець. Зусім невядома - што за ім хаваецца? Д'ябал яго ведае. Дык я і гавару, што ніякай контррэвалюцыі ў маіх словах няма. У іх здаровы сэнс і жыццёвы вопыт.

Тут Піліп Піліпавіч дастаў з-за каўняра хвост бліскучай падагнутай сурвэткі, скамячыў яе і паклаў побач з недапітай шклянкай віна. Укушаны адразу ж устаў і падзякаваў: «Мерсі».

- Хвілінку, доктар! - затрымаў яго Піліп Піліпавіч, дастаў з кішэні кашалёк. Ён прыжмурыўся, адлічыў белых паперак і падаў укушанаму са словамі: - Сёння вам, Іван Арнольдавіч, 40 рублёў належыць. Прашу.

Пакусаны сабакам ветліва падзякаваў, пачырванеў і сунуў грошы ў кішэню пінжака.

- Я не патрэбен сёння вечарам вам, Піліп Піліпавіч? - запытаўся ён.

- Не. Дзякуй вам, галубок! Сёння нічога рабіць не будзем. Першае, здох трусік, а другое - у Вялікім сёння «Аіда». А я даўно не чуў. Люблю... Памятаеце? Дуэт... Тары-ра-рам.

- І як гэта вы толькі ўспяваеце? - з павагай запытаўся доктар.

- Успявае той, хто нікуды не спяшае, - павучальна растлумачыў гаспадар. - Вядома, калі я пачаў бы скакаць з паседжання на паседжанне і пявуніць цэлыя дні, як салавей, замест таго каб займацца сваёй непасрэднай справай, я нікуды не паспеў бы, - пад пальцамі ў Піліпа Піліпавіча ў кішэні нябесна зайграў рэпецір, - пачатак дзевятай... Паеду на другую дзею... Я прыхільнік раздзялення працы. У Вялікім няхай спяваюць, а я буду аперыраваць. Вось і добра. І ніякай разрухі... Вось што, Іван Арнольдавіч, вы ўсё ж уважліва сачыце: як толькі падыходзячая смерць, адразу ж са стала ў пажыўную вадкасць - і да мяне!

- Не турбуйцеся, Піліп Піліпавіч, патолагаанатамы мне абяцалі.

- Выдатна, а мы пакуль паназіраем за гэтым вулічным неўрастэнікам. Няхай загоіцца ў яго бок.

«Пра мяне клапоціцца, - падумаў сабака, - вельмі добры чалавек. Я ведаю, хто гэта. Ён - чараўнік, маг і вяшчун з сабачых казак... Не можа ж такое здарыцца, што ўсё гэта мне саснілася. А раптам - сон? (Сабака здрыгануўся спрасонку.) Вось прачнуся... і нічога няма. Ні лямпы ў шоўку, ні цяпла, ні накормленасці. Зноў пачнуцца падваротня, вар'яцкі холад, ледзяны асфальт, голад, благія людзі... Сталоўка, снег... Божа, як мне будзе цяжка!..»

Але нічога гэтага не здарылася. Менавіта падваротня расплылася, як агідны прывід, і болей не вярнулася.

Мабыць, не гэтакая яна і страшная, разруха. Не зважаюць на яе, двойчы ў дзень шэрыя гармонікі пад падаконнікам наліваюцца цяплом, і яно хвалямі разыходзіцца па кватэры.

Зусім відавочна: сабаку выпаў самы шчаслівы сабачы білет. Вочы ягоныя цяпер сама мала два разы ў дзень напаўняліся ўдзячнымі слязамі ў адрас прачысцінскага мудраца. Акрамя гэтага, усе трумо ў доме адлюстроўвалі шчаслівага сабаку-прыгажуна.

«Я - прыгажун. Магчыма, таямнічы сабачы прынц-інкогніта, - думаў сабака і прыглядаўся да кудлатага карычневага сабакі з задаволенай мордай, які прагульваўся ў люстрах. - Зусім магчыма, што мая бабуля саграшыла з вадалазам. Бо вось гляджу - у мяне на мордзе белая плямка. Адкуль яна, узнікае пытанне? Піліп Піліпавіч чалавек вялікага густу, не падбярэ ж ён першага дварняка, які трапіўся пад руку.

За тыдзень сабака з'еў гэтулькі, колькі за паўтара галодных месяцы на вуліцы. Вядома, калі меркаваць толькі па вазе. Пра якасць стравы ў Піліпа Піліпавіча і гаварыць не даводзіцца. Калі нават не зважаць на тое, што кожны дзень Дар'я Пятроўна купляе кучу абрэзкаў на Смаленскім базары на 18 капеек, дастаткова ўспомніць абеды ў 7 вечара ў сталоўцы, на якіх сабака прысутнічаў насуперак пратэстам прыгожай Зіны. За час гэтых абедаў Піліпу Піліпавічу было канчаткова прысвоена божаскае званне. Сабака станавіўся на заднія лапы і жаваў пінжак, сабака запомніў званок Піліпа Піліпавіча - два поўнагалосныя адрывістыя гаспадаровы ўдары - і з брэхам ляцеў у прыхожую сустракаць яго. Гаспадар увальваўся ў чорна-бурай лісіцы, пабліскваў мільёнамі снежных іскрынак. Ён пах мандарынамі, цыгарамі, духамі, лімонамі, бензінам, адэкалонам, сукном, і голас яго, як камандная труба, разлятаўся па ўсім жытле.

- Навошта ты, свіння, парваў саву? Яна табе замінала? Замінала, у цябе пытаюся? Навошта прафесара Мечнікава разбіў?

- Яго, Піліп Піліпавіч, трэба бізуном адлупцаваць хоць аднойчы, - абурана гаварыла Зіна, - а то ён зусім раздурэе. Вы паглядзіце, што ён з вашымі галёшамі зрабіў.

- Нікога лупцаваць нельга, - хваляваўся Піліп Піліпавіч. - Запомні гэта назаўсёды. Чалавека і жывёлу можна толькі пераконваць. Мяса давалі яму сёння?

- Госпадзі, ён і так увесь дом аб'еў. Што вы пытаеце, Піліп Піліпавіч. Я дзіўлюся - як ён дасюль і так не лопнуў...

- Няхай сабе есць на здароўе... Чым табе замінала сава, хуліган?

- У-у, - скуголіў сабака-падліза і поўз на жываце з працягнутымі лапамі.

Потым яго гвалтоўна валаклі за шкірку цераз прыёмную ў кабінет. Сабака падвываў, агрызаўся, чапляўся за дыван, ехаў на азадку, як у цырку. Пасярод кабінета на дыване ляжала шклавокая сава з распоратым жыватом, з якога тырчалі нейкія чырвоныя, прапахлыя нафталінам анучы. На стале ляжаў разбіты ўшчэнт партрэт.

- Я знарок не прыбірала, каб вы палюбаваліся, - засмучана гаварыла Зіна, - ён жа на стол ускочыў, мярзотнік! І за хвост яе - цап! Я апамятацца не паспела, як ён яе ўсю раскалашмаціў. Мордай патыкайце яго ў саву, Піліп Піліпавіч, каб ведаў, як псаваць рэчы.

І пачыналася выццё. Сабаку, прыліплага да дывана, валаклі тыкаць мордай у саву, а сабака заліваўся горкімі слязамі і думаў: «Біце, толькі не выганяйце з кватэры».

- Саву сёння ж адправіць да чучальніка. Акрамя таго, вось табе 8 рублёў і 16 капеек на трамвай, паедзь да Мюру, купі яму добры аброжак з ланцугом.

На наступны дзень на сабаку надзелі шырокі бліскучы аброжак. На першым часе ён паглядзеўся ў люстра і не надта засмуціўся, падціснуў хвост, пайшоў у ванны пакой і думаў, як бы злупіць яго аб скрынку альбо куфэрак. Але хутка сабака зразумеў, што ён проста дурань. Зіна павяла яго гуляць на ланцугу ў Абухаў завулак. Сабака ішоў, як арыштант, згараў ад сораму, але пакуль прайшоў па Прачысцінцы да храма Хрыста, выдатна зразумеў, што абазначае ў жыцці аброжак. Шалёную зайздрасць можна было прачытаць у вачах ва ўсіх сустрэчных сабак, а ля Мёртвага завулка нейкі цыбаты з адсечаным хвастом дварняк аблаяў яго «панскай сволаччу» і «шасцёркай». Калі перайшлі праз трамвайныя рэйкі, міліцыянер паглядзеў на аброжак з задавальненнем і павагай, а калі вярнуліся, здарылася самае неверагоднае ў жыцці: Фёдар-швейцар сам адчыніў дзверы і ўпусціў Шарыка, Зіне ў гэты час ён сказаў:

- Бач, якога кудлача прыдбаў Піліп Піліпавіч. І тлусты надзіва.

- Дзіва што - за шасцярых лопае, - растлумачыла чырвоная і прыгожая ад марозу Зіна.

«Аброжак - гэта ўсё роўна як партфель», - пажартаваў у думках сабака, павіляў хвастом і пайшоў у бельэтаж, як пан.

Пасля таго як ацаніў аброжак па-належнаму, сабака зрабіў першы візіт у той галоўны аддзел раю, куды да гэтага часу ўваход яму быў катэгарычна забаронены - менавіта ў царства кухаркі Дар'і Пятроўны. Уся кватэра не варта была і дзвюх пядзей Дар'інага ўладання. Кожны дзень у чорнай, зверху аздобленай кафляй пліце страляла і бушавала полымя. Духоўка патрэсквала. У барвовых водсветах гарэў вечнай вогненнай пакутай і неспатоленай страсцю твар Дар'і Пятроўны. Ён блішчаў і тлуста адсвечваў. У моднай прычосцы на вушы і з карзінкай светлых валасоў на патыліцы ззялі 22 штучныя брыльянты. На сценках на кручках віселі залацістыя рондалі, уся кухня скаланалася ад дахаў, клекатала і шыпела ў зачыненай пасудзе...

- Вон! - закрычала Дар'я Пятроўна. - Вон, беспрытульны кішэннік! Цябе тут не хапала? Я цябе зараз качаргой!..

- Чаго ты? Ну нашто лаешся? - замілавана прыплюшчваў вочы сабака. - Які я табе кішэннік? Хіба не бачыце аброжка? - і ён бокам лез у дзверы, прасоўваў морду.

Сабака Шарык валодаў нейкім сакрэтам пакараць людскія сэрцы. Праз два дні ён ужо ляжаў побач з карзінай з вуглём і глядзеў, як працуе Дар'я Пятроўна. Вострым вузкім нажом яна адсякала бездапаможным рабчыкам галовы і лапкі, затым, як люты кат, здзірала з касцей мяса, з курэй вырывала вантробы, нешта круціла ў мясарубцы. Шарык у гэты час еў рабчыкаву галаву. З міскі з малаком Дар'я Пятроўна выцягвала кавалкі размоклай булкі, змешвала іх на дошцы з мясной кашкай, залівала ўсё гэта смятанкай, пасыпала соллю і на дошчачцы ляпіла катлеты. У пліце гуло, як на пажары, а на патэльні бурчала, пухірылася і падскоквала. Засланка з громам адлятала ўбок, адкрывала страшэннае пекла, у якім клекатала і пералівалася полымя.

Вечарам патухала каменная пашча, у кухонным акне над белай палавіначнай фіранкай стаяла густая і паважная прачысцінская ноч з адзінокай зоркай. У кухні было вільготна, рондалі ззялі цьмяна і таямніча, на стале ляжала пажарніцкая фуражка. Шарык ляжаў на цёплай пліце, як леў на варотах, задзіраў ад цікаўнасці адно вуха і глядзеў, як чарнавусы і ўсхваляваны чалавек з шырокай скураной папругай за прычыненымі дзвярамі ў пакоі Зіны і Дар'і Пятроўны абдымаў Дар'ю Пятроўну. Твар у яе гарэў пакутай і страсцю, увесь, акрамя напудранага носіка. Шчыліна святла ляжала на партрэце чарнавусага, і велікодны разан звісаў з яго.

- Як дэман, прычапіўся, - мармытала ў прыцемку Дар'я Пятроўна, - адстань! Зіна зараз прыйдзе. Што ты, усё роўна як цябе абмаладзілі?

- Нам гэта не трэба, - не мог саўладаць з сабой і хрыпла адказваў чарнавусы. - Якая ж ты вогненная!

Вечарамі прачысцінская зорка хавалася за глухімі шторамі, і, калі ў Вялікім тэатры не было «Аіды» і не было паседжання Ўсерасейскага хірургічнага таварыства, бог размяшчаўся ў кабінеце ў глыбокім крэсле. Агні пад столлю не гарэлі. Толькі адна зялёная лямпа на стале. Шарык ляжаў на дыване ў цяні і не адрываўся, глядзеў на страшную справу. У брыдкай, едкай і каламутнай жыжцы ў шкляных сасудах ляжалі чалавечыя мазгі. Рукі бога закасаны па локці, у рыжых гумавых пальчатках. Слізкія тупыя пальцы варушыліся ў звілінах. Часам бог узбройваўся маленькім бліскучым ножыкам і паціху рэзаў жоўтыя пругкія мазгі.

- «К берегам священным Нила», - ціха наспеўваў бог, прыкусваў губу і ўспамінаў залатую ўтробу Вялікага тэатра.

Трубы ў гэты час награваліся найболей. Цеплыня ад іх падымалася да столі, адтуль расплывалася па ўсім пакоі, у сабачай шкуры пачынала ажываць апошняя, не вычасаная самім Піліпам Піліпавічам, але ўжо асуджаная блыха. Дываны глушылі гукі ў кватэры. А потым далёка звінелі ўваходныя дзверы.

«Зінка ў кінематограф пайшла, - думаў сабака, - а як вернецца, значыць, будзем вячэраць. Сёння, здаецца, - адбіўныя з цяляціны!»

 

У гэты жахлівы дзень Шарыка яшчэ раніцай кальнула прадчуванне. Таму ён раптам засумаваў, і ранішняе снеданне - паўкубачка аўсянкі і ўчарашнюю костку бараніны - з'еў зусім без апетыту. Ён засмучана прыйшоў у прыёмную і лёгенька павыў на ўласнае адлюстраванне. Але дзень, пасля таго як Зіна звадзіла яго пагуляць на бульвар, пачаўся звычайны. Прыёму не было, таму што, як вядома, па аўторках прыёму няма, і бог сядзеў у кабінеце над разгорнутымі кнігамі з нейкімі дзіўнымі карцінкамі. Чакалі абеду. Сабаку крыху ажывіла думка, што сёння на другое будзе, ён дакладна даведаўся, індычка. Сабака ішоў па калідоры, калі пачуў, як у кабінеце ў Піліпа Піліпавіча непрыемна і нечакана пазваніў тэлефон. Піліп Піліпавіч узяў трубку, прыслухаўся і раптам захваляваўся.

- Выдатна, - пачуўся яго голас, - зараз жа вязіце, зараз жа!

Ён замітусіўся, пазваніў і загадаў Зіне, якая прыйшла, хутка падаваць абедаць.

- Абед! Абед! Абед!

У сталоўцы адразу ж загрукалі талеркі, Зіна забегала, з кухні было чуваць, як бурчыць Дар'я Пятроўна, што не гатова яшчэ індычка. Сабака зноў захваляваўся.

«Не люблю мітусні ў кватэры», - думаў ён... І толькі гэтак падумаў, як мітусня набыла яшчэ больш непрыемны характар. І ў першую чаргу пасля з'яўлення ўкушанага некалі доктара Барменталя. Той прывёз з сабой чамадан, ад якога дрэнна пахла, нават не раздзеўся, памчаў з ім праз калідор у аглядальню. Піліп Піліпавіч не дапіў кубачак кавы, чаго з ім раней ніколі не здаралася, выбег насустрач Барменталю. Гэтага таксама раней не было.

- Калі памёр? - закрычаў ён.

- Тры гадзіны назад, - адказаў Барменталь, не зняў заснежаную шапку, расшпіліў чамадан.

«Хто такое памёр? - панура і незадаволена падумаў сабака і сунуўся пад ногі. - Цярпець не магу, калі мітусяцца».

- Вон з-пад ног! Хутчэй, хутчэй, хутчэй! - закрычаў Піліп Піліпавіч ва ўсе бакі і пачаў званіць ва ўсе званкі, як здалося сабаку. Прыбегла Зіна. - Зіна! На тэлефон Дар'ю Пятроўну, запісваць, нікога не прымаць! Ты мне трэба! Доктар Барменталь, малю вас - хутчэй, хутчэй, хутчэй!

«Не падабаецца мне, не падабаецца», - сабака пакрыўджана нахмурыўся і пачаў шляцца па кватэры, а ўся мітусня сканцэнтравалася ў аглядальні. Зіна аказалася нечакана ў халаце, падобным на саван, і пачала бегаць з аглядальні ў кухню і назад.

«Пайсці наесціся, ці што? Пайшлі яны...» - рашыў раптам сабака і тут атрымаў сюрпрыз.

- Шарыку нічога не даваць! - прагрымела каманда з аглядальні.

- Ага, упільнуеш яго.

- Заперці!

І Шарыка завабілі і заперлі ў ванным пакоі.

«Хамства, - падумаў Шарык ужо ў прыцемку ваннага пакоя, - глупства ўсяго толькі...»

Амаль чвэрць гадзіны праседзеў ён у ванным пакоі ў дзіўным настроі - то злосны, то прыгнечаны. Было сумна і нічога невядома...

- Добра, будуць у вас заўтра галёшы, паважаны Піліп Піліпавіч, - думаў ён, - дзве новыя пары купілі, давядзецца яшчэ купляць. Каб сабак не запіралі».

Але раптоўна ягоная лютая думка перапынілася. Ні з таго ні з сяго раптам успомніўся кавалак самага маладога юнацтва - сонечны вялізны дом ля Праабражэнскай заставы, асколкі сонца ў бутэльках, пабітая цэгла, сабакі-валацугі.

«Не, куды там, ні на якую волю адсюль не пойдзеш, нашто хлусіць, - сумаваў сабака, соп у нос, - прывык. Я панскі сабака, інтэлігентная істота, паспытаў лепшага жыцця. Ды і што такое воля? Проста дым, міраж, фікцыя... Трызненне гэтых няшчасных дэмакратаў...» Потым прыцемак у ванным пакоі зрабіўся страшны. Сабака завыў, кінуўся на дзверы, пачаў драпаць.

- У-у-у! - быццам у бочку прагудзела ў кватэры.

«Распатрашу зноў саву», - шалёна, але бяссільна падумаў сабака. Потым зняможана паляжаў, а калі ўстаў, шэрсць на ім раптам паднялася дыбам, чамусьці прымроіліся ў ванным пакоі воўчыя вочы.

У самы разгар пакут дзверы адчыніліся. Сабака выйшаў, абтросся, панура сабраўся на кухню, але Зіна за аброжак настойліва пацягнула яго ў аглядальню. Халадок падступіў сабаку пад сэрца.

«Нашто я спатрэбіўся? - падазрона падумаў ён. - Бок загаіўся - нічога не разумею».

І ён паехаў на лапах па слізкім паркеце, гэтак яго і прывезлі ў аглядальню. У ёй адразу ўразіла нябачнае дасюль асвятленне. Белы шар пад столлю ззяў гэтак, што рэзала ўваччу. У белым ззянні стаяў жрэц і скрозь зубы наспеўваў пра свяшчэнныя берагі Ніла. Толькі па невыразным паху можна было дагадацца, што гэта Піліп Піліпавіч. Падстрыжаная ягоная сівізна схавана пад каўпаком, які нагадваў куколь патрыярха; бог быў увесь у белым, а наверсе белага, быццам епітрахіль, быў надзеты гумавы фартух. Рукі ў чорных пальчатках.

Куколь быў і на ўкушаным. Доўгі стол раскладзены, а збоку прыставілі маленькі чатырохвугольны на бліскучай назе.

Сабака тут узненавідзеў больш за ўсіх укушанага і больш за ўсё за яго сённяшнія вочы. Звычайна смелыя і прамыя, зараз яны бегалі ў розныя бакі ад сабачых вачэй. Яны былі насцярожаныя і фальшывыя, у глыбіні іх прытаілася нядобрае, падманнае, шкоднае, калі не цалкам злачыннае. Сабака паглядзеў на яго цяжка і панура і адышоў у куток.

- Аброжак, Зіна, - ціха прамовіў Піліп Піліпавіч, - толькі не хвалюй яго.

У Зіны імгненна зрабіліся гэтакія ж брыдкія вочы, як і ў пакусанага. Яна падышла да сабакі і фальшыва пагладзіла яго. Той з сумам і пагардай паглядзеў на яе.

«Што ж... вас трое. Адолееце, калі захочаце. Толькі сорамна вам... Хаця б ведаў я, што будзеце рабіць са мной...»

Зіна расшпіліла аброжак, сабака пакруціў галавой, фыркнуў. Укушаны з'явіўся перад ім, і непрыемны прытарны пах пайшоў ад яго.

«Фу, брыдота... Чаго мне гэтак нядобра і страшна...» - падумаў сабака і пачаў плішчыцца ад укушанага.

- Хутчэй, доктар, - нецярпліва прамовіў Піліп Піліпавіч.

Моцна і соладка запахла паветра. Укушаны не зводзіў з сабакі дрэнных вачэй, хутка выхапіў з-за спіны руку і тыцнуў сабаку ў нос камяком мокрай ваты. Шарык аслупянеў, галава яго лёгенька закружылася, але ён успеў яшчэ адскочыць. Укушаны скочыў услед і раптам заляпіў усю морду ватай. Адразу ж забіла дых, але сабака змог яшчэ раз вырвацца. «Зладзюга... - прамільгнула ў галаве. - За што?» І яшчэ раз абляпілі. І тут нечакана пасярод аглядальні паўстала возера, а на ім у лодках вельмі вясёлыя, зграбныя, небывалыя ружовыя сабакі. У нагах не стала касцей, і яны падагнуліся.

- На стол! - весела бухнулі дзесьці словы Піліпа Піліпавіча і расплыліся ў аранжавых струменях. Жах знік, змяніўся на радасць. Секунды са дзве сабака, пакуль заснуў, любіў укушанага. Затым увесь свет перавярнуўся ўгору дном, і ён пачуў яшчэ халодную, але прыемную руку пад жыватом. А потым - нічога.

 

IV

 

На вузкім аперацыйным стале раскінуўся Шарык, і галава яго бездапаможна матлялася на белай цыратавай падушцы. Жывот у яго быў астрыжаны, доктар Барменталь цяжка дыхаў і машынкай уядаўся ў шэрсць, стрыг Шарыку голаў. Піліп Піліпавіч абапёрся на край стала і бліскучымі, як абадкі ягоных акуляраў, вачыма пазіраў на гэтую працэдуру і гаварыў усхвалявана:

- Іван Арнольдавіч, самы адказны момант - калі я ўвайду ў турэцкае сядло. Імгненна, малю вас, падайце адростак і адразу ж шыць. Калі там ў мяне пачне крывавіць, страцім час і сабаку страцім. Дарэчы, у яго ўсё роўна шансу няма. - Ён прамаўчаў, прыплюшчыў вочы, быццам зазірнуў у прыплюшчанае сабачае вока, і дадаў: - А ведаеце, шкада яго. Уявіце, я прывык да яго.

Рукі ён падымаў і ў гэты час быццам бласлаўляў на цяжкі подзвіг пакутнага Шарыка. Ён стараўся, каб ніводная пылінка не села на чорную гуму.

З-пад астрыжанай шэрсці заблішчала белаватая сабачая скура. Барменталь адкінуў машынку і ўзброіўся брытвай. Ён намыліў бездапаможную маленькую голаў і пачаў галіць. Моцна трашчала пад лязом, сям-там выступіла кроў. Пасля галення ўкушаны мокрым бензінавым камячком абцёр голаў, потым расцягнуў аголены сабачы жывот, аддыхаўся і прамовіў: «Гатова».

Зіна адчыніла над ракавінай кран, і Барменталь кінуўся мыць рукі. Зіна са шклянкі наліла на іх спірту.

- Можна мне пайсці, Піліп Піліпавіч? - спыталася яна і скоса паглядзела на паголеную сабачую голаў.

- Можна.

Зіна знікла. Барменталь пачаў мітусіцца далей. Тоненькімі марлевымі сурвэтачкамі ён абклаў Шарыкаву галаву, і тады на падушцы апынуліся нябачны нікім сабачы чэрап і дзіўная барадатая морда.

Тут паварушыўся жрэц. Ён выпрастаўся і паглядзеў на сабачую галаву і сказаў:

- Ну, гасподзь, блаславі. Нож.

Барменталь з бліскучай груды на століку дастаў маленькі выгнуты ножык і падаў яго жрацу. Потым і ён надзеў гэтакія ж чорныя пальчаткі, як і жрэц.

- Спіць? - спытаў Піліп Піліпавіч.

- Спіць.

Зубы ў Піліпа Піліпавіча сцяліся, вочы засвяціліся кароценькім вострым бляскам. Ён узмахнуў ножыкам і доўга і трапна працягнуў па Шарыкавым жываце. Скура адразу ж распаўзлася, з яе пырснула кроў у розныя бакі. Барменталь накінуўся драпежна, пачаў камякамі марлі заціскаць рану, потым маленькімі, падобнымі на цукровыя, шчыпчыкамі пазаціскаў краі, і рана высахла. На лбе ў Барменталя выступілі кропелькі поту. Піліп Піліпавіч паласнуў другі раз, і пачалі разрываць Шарыкава цела кручкамі, нажніцамі, нейкімі скобкамі. Выскачылі ружовыя і жоўтыя ў крывавай расе тканкі. Піліп Піліпавіч круціў нажом у целе, потым крыкнуў: «Нажніцы!»

Інструмент мільгнуў у руках пакусанага, як у фокусніка. Піліп Піліпавіч улез углыбіню і за некалькі паваротаў вырваў з Шарыкавага цела семянныя залозы з нейкімі абрыўкамі. Барменталь, зусім узмакрэлы ад старання і хвалявання, кінуўся да шклянога слоіка, дастаў адтуль іншыя, мокрыя, абвялыя семянныя залозы. У руках у прафесара і асістэнта заскакалі, пачалі віцца кароценькія вільготныя струны. Дробна запстрыкалі кароткія іголкі ў зажымах, семянныя залозы ўшылі на месца Шарыкавых. Жрэц адхіснуўся ад раны, ткнуў у яе камяк марлі і загадаў:

- Зашывайце, доктар, хутчэй скуру, - потым азірнуўся на круглы белы насценны гадзіннік.

- 14 хвілін рабілі, - скрозь зубы працадзіў Барменталь і крывой іголкай упіўся ў скуру. Потым абодва захваляваліся, быццам забойцы, якія спяшаюць.

- Нож! - крыкнуў Піліп Піліпавіч.

Нож быццам сам сабой ускочыў яму ў рукі, пасля гэтага твар у Піліпа Піліпавіча зрабіўся страшны. Ён выскаліў фарфоравыя і залатыя каронкі, адным прыёмам навёў на лбе ў Шарыка чырвоны вянок. Скуру з паголенымі валасамі адкінулі, быццам скальп. Агалілі чэрап. Піліп Піліпавіч крыкнуў:

- Трапан!

Барменталь падаў яму бліскучую корбу. Пакусваючы губы, Піліп Піліпавіч свідраваў у Шарыкавым чэрапе маленькія дзірачкі праз сантыметр адна ад другой, гэтак, што яны ішлі ўкруга па ўсім чэрапе. На кожную трацілася не болей пяці секунд. Потым пілкай дзіўнага фасону, пасля таго як усунуў яе хвост у першую дзірачку, пачаў пілаваць, як выпілоўваюць жаночую скрыначку для рукадзелля. Чэрап ціха павіскваў і вібрыраваў. Хвілін праз тры накрыўку з Шарыкавага чэрапа знялі.

Тады стаў відаць верх Шарыкавых мазгоў - шэры з сіняватымі жылачкамі і чырвонымі плямамі. Піліп Піліпавіч уеўся ў іх нажніцамі і ўскрыў. Адзін раз ударыў тоненькі фантанчык крыві і ледзь не трапіў прафесару ў вока і апырскаў ягоны каўпак. Барменталь з тарзінным пінцэтам кінуўся, як тыгр, заціскаць яго і заціснуў. Пот з Барменталя цёк раўчукамі, твар зрабіўся мясісты і рознакаляровы. Вочы бегалі ад прафесаравых рук да талеркі на інструментальным стале. Піліп Піліпавіч зрабіўся зусім страшны. Ён шыпеў праз зубы, нос, зубы аскаліліся да дзясен. Ён садраў абалонку з мазгоў і палез некуды далей, вымаў з адкрытай чашы мазгавыя паўшар'і. У гэты час Барменталь пабялеў, абхапіў адной рукой Шарыкавы грудзі і хрыпла прамовіў:

- Рэзка падае пульс...

Піліп Піліпавіч люта азірнуўся на яго, нешта прамармытаў і ўрэзаўся яшчэ глыбей. Барменталь хруснуў шкляной ампулкай, набраў з яе ў шпрыц і кальнуў Шарыка недзе пад сэрцам.

- Іду да турэцкага сядла, - захрыпеў Піліп Піліпавіч і акрываўленымі слізкімі пальчаткамі дастаў шэра-жоўтыя Шарыкавы мазгі з галавы. На імгненне ён скоса зірнуў на Шарыкаву морду, і Барменталь адразу ж зламаў другую ампулу з жоўтай вадкасцю і набраў яе ў шпрыц.

- У сэрца? - нясмела спытаўся ён.

- Чаго вы яшчэ пытаеце? - злосна крыкнуў прафесар. - Усё роўна ён ужо пяць разоў у вас памёр. Каліце! Хіба можна думаць? - Твар у яго стаў як у натхнёнага рабаўніка.

Доктар з размаху лёгка ўсадзіў іголку ў сабачае сэрца.

- Жыве, але ледзь-ледзь, - нясмела прашаптаў ён.

- Няма калі гаварыць. Жыве - не жыве! - зашыпеў страшны Піліп Піліпавіч. - Я ў сядле. Усё роўна памрэ... ах ты, чо... «К берегам священным Нила...» Прыдатак давайце.

Барменталь падаў яму шклянку, у якой матляўся ў вадкасці на нітцы белы камячок. Адной рукой - «Роўных яму няма ў Эўропе, дальбог!» - трывожна падумаў Барменталь, - ён выхапіў камячок, а другі гэтакі ж самы нажніцамі выстрыг углыбіні недзе між распятымі паўшар'ямі. Шарыкаў камячок ён выкінуў на талерку, а новы заклаў у мазгі разам з ніткай і сваімі кароткімі пальцамі, якія цудадзейна ператварыліся ў тонкія і гнуткія, умудрыўся бурштынавай ніткай яго там абматаць. Пасля гэтага ён выкінуў з галавы нейкія распоркі, пінцэт, мазгі паклаў назад у касцяную чашу, адкінуўся і ўжо спакойна спытаўся:

- Памёр, вядома?

- Нітачны пульс, - адказаў Барменталь.

- Яшчэ адрэналіну.

Прафесар абалонкамі закрыў мазгі, адпілаваную накрыўку прыклаў, быццам па мерцы, надзеў скальп і раўнуў:

- Шыйце!

Барменталь за пяць хвілін зашыў голаў, пры гэтым зламаў тры іголкі.

І вось на падушцы паказалася на крывавым фоне нежыццёвая патухлая Шарыкава морда з кальцавой ранай на галаве. Тут Піліп Піліпавіч адступіўся зусім, быццам вампір, які насыціўся. Сарваў адну пальчатку, з якое вылецела цэлае воблака пудры, другую разарваў, кінуў на падлогу і націснуў на кнопку на сцяне, пазваніў. Зіна з'явілася на парозе, адвярнулася, каб не бачыць акрываўленага Шарыка. Жрэц зняў мелавымі рукамі акрываўлены куколь і крыкнуў:

- Папяроску мне зараз жа, Зіна. Свежую бялізну і ванну.

Ён падбародкам лёг на край стала, двума пальцамі развёў павекі ў сабакі, зазірнуў у вока, якое памірала, і сказаў:

- Вось, чорт пабяры, не здох. Але ўсё роўна здохне. Эх, доктар Барменталь, шкада сабаку, ласкавы быў, хоць і хітры.

 

V

 

З дзённіка доктара Барменталя

Тонкі, пісчага фармату сшытак. Спісаны почыркам Барменталя. На першых дзвюх старонках ён уборысты, акуратны і выразны, а далей размашысты, усхваляваны, з вялікай колькасцю кляксаў.

 

22 снежня 1924 г. Панядзелак.

Гісторыя хваробы.

Лабараторны сабака прыкладна 2-х год. Самец. Парода - дварняжка. Клічка - Шарык. Шэрсць рэдкая, кустамі, бураватая, з падпалінамі. Хвост колеру адтопленага малака. На правым баку след ад цалкам загоенага апёку. Харч да паступлення да прафесара - дрэнны, пасля тыдня - добра ўкормлены. Вага 8 кг. (Клічнік.) Сэрца, лёгкія, страўнік, тэмпература...

23 снежня. У 8.30 гадзін вечара зроблена першая ў Эўропе аперацыя па праф. Праабражэнскаму: пад хлараформенным наркозам выразаны яечнікі Шарыка і замест іх перасаджаны мужчынскія яечнікі, якія ўзяты за 4 гадзіны і 4 хвіліны да аперацыі ў мужчыны 28 гадоў і якія захоўваліся ў стэрылізаванай фізіялагічнай вадкасці па праф. Праабражэнскаму.

Адразу ж за гэтым пасля трапанацыі чарапной каробкі выняты мазгавы прыдатак - гіпафіз і заменены на чалавечы ад вышэй указанага мужчыны.

Уведзена 8 кубікаў хлараформу, 1 шпрыц камфары, 2 адрэналіну ў сэрца.

Паказанне для аперацыі: пастаноўка вопыту Праабражэнскага з камбінаванай перасадкай гіпафіза і яечнікаў для высвятлення пытання аб тым, як прыжываецца гіпафіз, а на будучае - аб яго ўплыве на абмаладжэнне чалавечага арганізма.

Аперыраваў праф. П.П.Праабражэнскі.

Асістыраваў д-р І.А.Барменталь.

Ноччу пасля аперацыі небяспечныя падзенні пульсу. Чаканне смяротнага выніку. Вялізныя дозы камфары па Праабражэнскаму.

24 снежня. Раніцай - паляпшэнне. Дыханне ўдвая часцейшае, тэмпература 42. Камфара, кафеін пад скуру.

25 снежня. Зноў пагоршала. Пульс амаль не чуваць, канечнасці пахаладзелі, зрэнкі не рэагуюць. Адрэналін у сэрца, камфара па Праабражэнскаму, фізіялагічны раствор у вену.

26 снежня. Крыху палепшала. Пульс 180, дыханне 92, тэмпература 41. Камфара. Харчаванне клізмай.

27 снежня. Пульс 152, дыханне 50, тэмпература 39,8, зрэнкі рэагуюць. Камфара пад скуру.

28 снежня. Намнога лепш стала. Апоўдні нечакана густы пот, тэмпература 37,0. Аперацыйныя раны ў ранейшым становішчы. Перавязка. З'явіўся апетыт. Харчаванне вадкае.

29 нечакана заўважана выпадзенне шэрсці на лбе і на баках тулава. Выкліканы на кансультацыю: прафесар па кафедры скураных хвароб Васіль Васільевіч Бундараў і дырэктар маскоўскага паказальна ветэрынарнага інстытута. Яны прызналі, што такі выпадак у літаратуры не апісаны. Дыягназ не паставілі. Тэмпература - нармальная.

(Запіс алоўкам.)

Вечарам упершыню забрахаў (8 г. 15 хв.). Варта ўвагі рэзкае змяненне тэмбру і зніжэнне тону. Брэх замест слова «гаў-гаў» на складах «а-о» па афарбоўцы слаба нагадвае стогн.

30 снежня. Выпадзенне шэрсці набыло характар агульнага аблысення. Узважванне дало нечаканы вынік - вага - 30 кг за кошт росту (падаўжэння) касцей. Сабака як і раней ляжыць.

31 снежня. Страшэнны апетыт.

(У сшытку клякса. Пасля кляксы паспешлівым почыркам.) У 12 г. 12 хв. сабака выразна брахнуў «А-б-ыр». (У сшытку перапынак і далей, відаць, памылкова ад хвалявання напісана):

1 снежня (перакрэслена, папраўлена) 1 студзеня 1925 г. Сфатаграфаваны раніцай. Выразна брэша «Абыр», паўтарае гэта слова моцна і быццам радасна. У 3 гадзіны дня (вялікімі літарамі) засмяяўся, з-за чаго пакаёўка Зіна абамлела. Вечарам прамовіў 8 разоў запар «Абыр-валг», «Абыр».

(Касымі літарамі алоўкам): прафесар расшыфраваў слова «Абырвалг», яно абазначае «Главрыба»... Нешта неверагоднае...

2 студзеня. Сфатаграфаваны, калі ўсміхаўся. Устаў з ложка і ўпэўнена паўгадзіны трымаўся на адных задніх нагах. Амаль аднолькавага са мной росту.

(У сшытак уклеены ліст.)

Расейская навука ледзь не панесла цяжкую страту.

Гісторыя хваробы прафесара П.П.Праабражэнскага.

У 1 гадзіну 13 хвілін - абамлеў праф. Праабражэнскі. Калі падаў, ударыўся галавой аб ножку крэсла. Цінактура Валерыяна.

Пры мне і пры Зіне сабака (калі яго сабакам можна называць) аблаяў праф. Праабражэнскага мацерна.

 

(Перапынак у нататках.)

 

6 студзеня. (Уперамешку алоўкам і фіялетавым чарнілам.)

Сёння, пасля таго як у яго адваліўся хвост, ён вымавіў зусім выразна слова «піўнушка». Працуе фанограф. Д'ябал разбярэ, што адбываецца.

 

Я ў разгубленасці.

 

Прыём у прафесара спынены. Пачынаючы з 5 гадзін дня з аглядальні, дзе разгульвае гэтая істота, выразна чуваць вульгарная лаянка і словы «яшчэ пару штук».

7 студзеня. Вымаўляе даволі многа слоў: «Рамізнік», «Месц няма», «Вячэрняя газета», «Лепшы падарунак дзецям» і ўсю лаянку, якая толькі ёсць у расейскім лексіконе.

З выгляду дзіўны. Шэрсць засталася толькі на галаве, на падбародку і на грудзях. Астатняе аблысела, скура друзлая. У вобласці палавых органаў - мужчына ў стадыі фарміравання. Чэрап пабольшаў значна. Лоб скошаны і нізкі.

 

Дальбог, я звар'яцею.

 

Піліп Піліпавіч дасюль адчувае сябе дрэнна. Большасць назіранняў вяду я. (Фанограф, фотаздымкі.)

 

Па горадзе папаўзлі плёткі.

 

Вынікі, якіх і не прадбачыць было. Сёння ўдзень увесь завулак быў забіты нейкімі валацугамі і бабулькамі. Зявакі дасюль яшчэ стаяць пад вокнамі. У ранішніх газетах з'явілася дзіўная заметка. «Чуткі пра марсіяніна ў Абухавым завулку не маюць грунту. Яны распушчаны гандлярамі з Сухараўкі і будуць злосна пакараны». Якога д'ябла - марсіянін? Ды гэта ж - жах.

 

Яшчэ лепш у «Вячорцы» - напісалі, што нарадзілася дзіця, якое іграе на скрыпцы. І тут жа малюнак - скрыпка і мой фотаздымак, а пад ім подпіс: «Праф. Праабражэнскі, які рабіў мацеры кесарава сячэнне». Гэтага і апісаць нельга... Ён гаворыць новае слова «міліцыянер»...

 

Аказваецца, Дар'я Пятроўна была ў мяне закахана і свіснула картачку з альбома ў Піліпа Піліпавіча. Пасля таго як я прагнаў рэпарцёраў, адзін з іх прабраўся на кухню і г. д.

 

Што творыцца ў час прыёму! Сёння было 82 званкі. Тэлефон адключаны. Бяздзетныя жанчыны звар'яцелі і ідуць, ідуць...

 

У поўным складзе дамкам з самім Швондзерам. Чаго - самі не ведаюць.

8 студзеня. Позна вечарам паставілі канчатковы дыягназ. Піліп Піліпавіч як сапраўдны вучоны прызнаў сваю памылку - замена гіпафіза дае не абмаладжэнне, а поўнае ачалавечванне (падкрэслена тры разы). Ад гэтага дзіўнае, неверагоднае адкрыццё не робіцца меншым.

Той сёння ўпершыню прайшоў па кватэры. Смяяўся ў калідоры, калі глядзеў на электрычную лямпу. Потым у суправаджэнні мяне і Піліпа Піліпавіча пайшоў у кабінет. Ён моцна трымаецца на задніх лапах (закрэслена)... на нагах і падобны на маленькага нязграбнага мужчыну.

Смяяўся ў кабінеце. Усмешка непрыемная і быццам ненатуральная. Потым ён пачухаў патыліцу, агледзеўся, і я запісаў новае, выразна сказанае слова: «буржуі». Лаяўся. Лаянка гэтая метадычная, бесперапынная і, відаць, без усякага сэнсу. Яна мае болей фанаграфічны характар: быццам гэтая істота недзе чула ўсю гэту лаянку, аўтаматычна, несвядома запомніла і цяпер аўтаматычна выдае касетамі. А, між іншым, я не псіхіятр, д'ябал мяне вазьмі!

На Піліпа Піліпавіча лаянка робіць чамусьці вельмі цяжкае ўражанне. Здараюцца моманты, калі ён не ўтрымліваецца ў рамках стрыманага і бясстраснага назірання і траціць цярпенне. Дык вось, у час лаянкі ён нервова крыкнуў:

- Перастань!

Гэта не мела ніякага эфекту.

Пасля прагулкі ў кабінет Шарык агульнымі намаганнямі быў вернуты ў аглядальню.

Пасля гэтага ў нас з Піліпам Піліпавічам адбылася нарада. Упершыню, прызнаюся, бачыў я гэтага ўпэўненага і надзіва разумнага чалавека разгубленым. Ён як звычайна наспеўваў і спытаўся: «Што ж мы цяпер будзем рабіць?» І сам адказаў літаральна вось што: «Масквашвею... ага... Ад Севільі да Грэнады. Масквашвею, дарагі доктар...» Я нічога не зразумеў. Ён растлумачыў: «Я вас прашу, Іван Арнольдавіч, купіце яму бялізну, штаны і пінжак».

9 студзеня. Лексікон абагачаецца кожныя пяць хвілін (у сярэднім) на адно новае слова, а з сённяшняй раніцы і сказамі. Быццам яны замерзлі ў памяці, а цяпер растаюць і выплываюць. Слова, якое выплыла, застаецца ва ўжытку. З учарашняга дня фанограф адзначыў: «Не папіхайся», «Падлец», «Злазь з падножкі», «Я табе пакажу», «Прызнанне Амерыкі», «Прымус».

10 студзеня. Адбылося адзяванне. Споднюю сарочку надзеў на сябе ахвотна, нават весела смяяўся. Ад кальсон адмовіўся, пратэст гучаў у словах: «У чаргу, сучыя дзеці, у чаргу!» Шкарпэткі яму вялікія.

(У сшытку нейкія малюнкі, больш схематычныя і адлюстроўваюць, як сабачая нага ператваралася ў чалавечую.)

Выцягваецца задняя палова шкілета ступака (plauta). Выцягваюцца пальцы. Пазногці.

Паўторнае сістэматычнае навучэнне наведванню прыбіральні. Прыслуга прыгнечана ўшчэнт.

Але трэба адзначыць, што істота панятлівая. Справа ў цэлым ладзіцца.

11 студзеня. Зусім змірыўся са штанамі. Сказаў доўгі вясёлы сказ: «Дай папяросачку - у цябе штаны ў палосачку».

Шэрсць на галаве слабая, шаўкавістая. Лёгка зблытаць з валасамі. Але падпаліны асталіся на цемі. Сёння аблез апошні пух з вушэй. Страшэнны апетыт. Са смакам есць селядца.

У 5 гадзін дня падзея: упершыню словы, якія вымавіла істота, не адарваны ад рэальнасці, а з'явіліся як рэакцыя на яе. Менавіта калі прафесар загадаў яму: «Не кідай аб'едкі на падлогу», - нечакана адказаў: «Адлезь, гніда».

Піліп Піліпавіч быў уражаны, потым спахапіўся і сказаў:

- Калі ты яшчэ раз аблаеш мяне альбо доктара, то табе пападзе.

Я фатаграфаваў у гэты час Шарыка. Ручаюся, што ён зразумеў словы прафесара. Пануры цень лёг на твар. Паглядзеў з-пад ілба даволі злосна, але замоўк.

Ура, ён разумее!

12 студзеня. Суе рукі ў штаны. Адвучваем ад лаянкі. Насвістваў «Ой, яблычка». Падтрымлівае размову.

Я не магу ўтрымацца ад некалькіх гіпотэз: да д'ябла абмалажэнне пакуль што. Другое намнога важней: дзівосны вопыт прафесара Праабражэнскага раскрыў адну таямніцу чалавечых мазгоў. Цяпер загадкавая функцыя гіпафіза - мазгавога прыдатка - вытлумачана. Ён вызначае чалавечае аблічча. Яго гармоны можна назваць важнейшымі ў арганізме - гармонамі чалавечага аблічча. Новая вобласць адкрываецца ў навуцы: без усялякай рэторты Фаўста створаны гамункул. Скальпель хірурга даў жыццё новай чалавечай адзінцы. Праф. Праабражэнскі, вы - тварэц. (Клякса.)

Між іншым, я адхіліўся... Такім чынам, ён падтрымлівае размову. Я мяркую, усё гэта таму, што новы гіпафіз адкрыў моўны цэнтр у сабачых мазгах і словы прарваліся плынню. Па-мойму, перад намі мазгі, якія адрадзіліся, разгарнуліся, а не нарадзіліся нанова. Во дзіўнае пацверджанне эвалюцыйнай тэорыі! Во найвялікшы ланцужок ад сабакі да Мендзялеева-хіміка! Яшчэ мая гіпотэза: мазгі Шарыка ў час сабачага перыяду жыцця накапілі масу інфармацыі і паняццяў. Усе словы, якія ён спачатку пачаў гаварыць, - вулічныя словы, ён іх чуў і захаваў у мазгах. Цяпер, калі я іду па вуліцы, то з прытоеным жахам гляджу на сустрэчных сабак. Бог ведае што ў іх у галовах.

Шарык чытаў. Чаму (з клічнікам). Пра гэта я здагадаўся. Па «Главрыбе». Менавіта чытаў з канца слова. І я нават ведаю, дзе разгадка: у перапынку зрокавых нерваў у сабакі.

 

Што творыцца ў Маскве - розуму чалавечаму не спасцігнуць. Сем гандляроў з Сухараўкі ўжо сядзяць за распаўсюджанне чутак пра канец свету, які навялі бальшавікі. Дар'я Пятроўна гаварыла і нават дакладна называла дату: 28 лістапада 1925 года, у дзень святога пакутніка Стэфана, зямля наляціць на нябесную вось... Нейкія жулікі ўжо лекцыі чытаюць. Гэтакую карчму мы ўчынілі з гэтым гіпафізам, што хоць ты з кватэры ўцякай. Я пераехаў да Праабражэнскага па ягонай просьбе і начую ў прыёмнай з Шарыкам. Аглядальню ператварылі ў прыёмную. Швондзер аказаўся праў. Дамкам радуецца ад злосці. У шафах ніводнага шкла. Скочыў туды. Ледзь адвучылі.

 

З Піліпам адбываецца нешта дзіўнае. Калі я расказаў яму пра сваю гіпотэзу і пра надзею развіць Шарыка ў высокую псіхалагічную асобу, ён хмыкнуў і адказаў: «Вы думаеце?» Тон у яго злавесны. Няўжо я памыляюся? Стары нешта прыдумаў. Пакуль я запісваю гісторыю, ён вывучае гісторыю таго чалавека, у якога бралі гіпафіз.

 

(У сшытку ўклеены аркуш.)

Клім Рыгоравіч Чугункін, 25 год, халасцяк. Беспартыйны, спачуваючы. Судзіўся тры разы і апраўданы: першы раз з-за недахопу ўлік, другі раз паходжанне выратавала, а трэці раз - умоўна катарга на 15 год. Крадзёж. Прафесія - ігра на балалайцы ў карчме.

Маленькага росту, няўдалы. Печань павялічана (алкаголь). Прычыны смерці - удар нажом у сэрца ў піўнушцы («Стоп-Сігнал» ля Праабражэнскай заставы).

 

Стары не адрываецца ад гісторыі Клімавай хваробы. Не разумею, у чым справа. Мармытаў нешта наконт таго, што не здагадаўся агледзець у патолагаанатамічным усё цела Чугункіна. Не разумею, у чым справа. Якая розніца, чый гіпафіз?

17 студзеня. Не запісваў некалькі дзён: хварэў на інфлюэнцыю. За гэты час з выгляду склаўся амаль канчаткова:

а) зусім чалавек па будове цела;

б) важыць амаль 3 пуды;

в) маленькі рост;

г) галава маленькая;

д) пачаў курыць;

е) есць чалавечую страву;

ж) адзяецца самастойна;

з) гладка вядзе размову.

 

Вось дык гіпафіз (клякса).

 

На гэтым гісторыю хваробы канчаю. Перад намі новы арганізм. Назіраць яго трэба спачатку.

Прылажэнні: стэнаграмы гаворкі, запісы фанографа, фотаздымкі.

Подпіс: асістэнт прафесара П.П.Праабражэнскага.

Доктар Барменталь.

 

VI

 

Быў зімовы вечар. Канец студзеня. Час перад абедам і перад прыёмам. Над дзвярыма прыёмнай вісеў белы аркуш паперы, на якім рукой Піліпа Піліпавіча было напісана:

«Семачкі лускаць у кватэры забараняю».

П.Праабражэнскі.

І сінім алоўкам буйнымі, як піражкі, літарамі рукой Барменталя:

«Ігра на музычных інструментах ад 5 гадзін дня да 7 раніцы забараняецца».

Потым Зінінай рукой:

«Калі вернецеся, скажыце Піліпу Піліпавічу: я не ведаю - куды ён пайшоў. Фёдар гаварыў, што са Швондзерам».

Рукою Праабражэнскага:

«Сто гадоў буду чакаць шкляра?»

Рукою Дар'і Пятроўны (друкаванымі):

«Зіна пайшла ў краму, сказала, прывядзе».

У сталоўцы было зусім па-вечароваму з-за лямпы пад шаўковым абажурам. Святло з буфета падала, пераламанае надвое, - люстраныя шыбы заклееныя касым крыжам ад адной фасеткі да другой. Піліп Піліпавіч, схілены над сталом, засяродзіўся над разгорнутым вялізным газетным аркушам. Маланкі праціналі яго твар, скрозь зубы цадзіліся кароткія, як буркаванне, словы. Ён чытаў заметку:

«Няма ніякага сумнення, што гэта незаконнанароджаны (гэтак гаварылі ў гнілым буржуазным грамадстве) сын. Вось як забаўляецца наша псеўданавуковая буржуазія! Сем пакояў кожны ўмее займаць да таго часу, пакуль чысты меч правасуддзя не блісне над ім чырвоным промнем.

Шв...р».

Вельмі настойліва, спрытна і па-заліхвацку ігралі за дзвюма сценамі на балалайцы, і гукі хітрай варыяцыі «Свеціць месяц» перамяшаліся ў галаве ў Піліпа Піліпавіча са словамі заметкі ў ненавісную кашу. Ён дачытаў да канца, суха плюнуў цераз плячо і машынальна праспяваў скрозь зубы:

- «Св-е-етит месяц... све-е-етит месяц, све-е-етит месяц...» Цьфу, прычапілася праклятая мелодыя!

Ён пазваніў. Зінін твар паказаўся між палотнішчаў парцьеры.

- Скажы яму, што 5 гадзін, каб перастаў, і пакліч яго сюды, калі ласка.

Піліп Піліпавіч сядзеў ля стала ў крэсле. У пальцах левай рукі тырчаў карычневы недакурак цыгары. Ля парцьеры, прысланіўшыся да вушака, закруціў нагу за нагу чалавек маленькага росту і несімпатычны з выгляду. Валасы ў яго на галаве раслі жорсткія, быццам кусты на раскарчаваным полі, а твар пакрываў непаголены пух. Лоб уражваў сваёй маленькай вышынёй. Амаль над самымі чорнымі купінкамі раскідзістых броваў пачыналася густая галаўная шчотка.

Пінжак, парваны пад левай пахай, быў у саломе, паласатыя штаны на правым калене падраныя, а на левым выквацаны ў ліловую фарбу. На шыі ў чалавека быў завязаны пякуча-нябеснага колеру гальштук з фальшывай рубінавай заколкай. Колер гэтага гальштука быў гэтакі кідкі, што час ад часу, калі Піліп Піліпавіч заплюшчваў стомленыя вочы, у цемры на столі альбо на сцяне бачыў палымяны факел у блакітным ззянні. Расплюшчваў іх і зноў слеп, бо ад падлогі пырскалі веерам святла, білі ў вочы лакавыя чаравікі з белымі гетрамі.

«Быццам у галёшах», - з непрыемным адчуваннем падумаў Піліп Піліпавіч, уздыхнуў, засоп і пачаў забаўляцца з патухлай цыгарай. Чалавек ад дзвярэй каламутнымі вачыма пазіраў на прафесара, курыў папяроску і пасыпаў попелам на манішку.

Гадзіннік на сцяне побач з драўляным рабчыкам празваніў пяць разоў. Усярэдзіне ў ім яшчэ нешта стагнала, калі Піліп Піліпавіч пачаў гутарку:

- Я, здаецца, ужо два разы прасіў не спаць на палацях на кухні, - тым болей удзень?

Чалавек кашлянуў асіпла, нібы ўдавіўся костачкай, і адказаў:

- На кухні паветра намнога прыемней.

Голас у яго быў незвычайны, глухаваты і адначасова гучны, нібы з маленькай бочачкі.

Піліп Піліпавіч паківаў галавой і запытаўся:

- Адкуль узялася гэтая брыдота? Я пра гальштук гавару.

Чалавек прасачыў услед за пальцам позіркам, скасавурыў яго цераз адтапыраную губу і з любоўю паглядзеў на гальштук.

- Чаму ж «брыдота»? - загаварыў ён. - Шыкарны гальштук. Дар'я Пятроўна падарыла.

- Дар'я Пятроўна вам брыдоту падарыла, усё роўна як і гэтыя чаравікі. Гэта што за бліскучая дрэнь? Адкуль? Я што прасіў? Купіць прыстойныя чаравікі, а гэта што? Няўжо доктар Барменталь гэта выбраў?

- Я загадаў яму, каб лакавыя. Што я, горшы, чым людзі? Паглядзіце на Кузнецкім - усе ў лакавых.

Піліп Піліпавіч пакруціў галавой і прамовіў важка:

- Спаць на палацях больш не будзеце. Зразумела? Гэта што за нахабства? Вы ж замінаеце! Там жанчыны!

Твар у чалавека пацямнеў і губа адтапырылася.

- Ну і што, што жанчыны. Падумаеш, пані гэтакія. Звычайная прыслуга, а форсу, як у камісарш. Гэта ўсё Зінка-ябеда.

Піліп Піліпавіч паглядзеў строга:

- Не смець зваць Зіну Зінкай! Зразумела?

Маўчанне.

- Зразумела, пытаюся?

- Зразумела.

- Прыбраць гэтае паскудства з шыі. Вы... ты... вы паглядзіце на сябе ў люстра - на што вы падобны. Нейкі балаган. Недакуркі на падлогу не кідаць - прашу ўжо соты раз. Каб болей я не чуў ніводнага мацернага слова ў кватэры! Не плявацца! Вось плявацельніца! З пісуарам абыходзіцца як належыць. З Зінай усякія размовы спыніць. Яна скардзіцца, што ў цемры вы яе падпільноўваеце. Глядзіце! Хто адказаў пацыенту «сабака яго ведае!»? Што вы, на самай справе, у карчме, ці што?

- Нешта вы мяне, папаша, надта прыцясняеце, - раптам плаксіва прамовіў чалавек.

Піліп Піліпавіч пачырванеў, акуляры яго бліснулі.

- Гэта хто тут вам папаша? Што за фамільярнасці? Каб болей я не чуў гэтага слова! Называць толькі маё імя і імя па бацьку!

Дзёрзкі выклік успыхнуў у чалавечку:

- Ды што вы ўсе... То не плюй. То не куры. Туды не хадзі... Гэта ж што на самай справе? Амаль як у трамваі. Што вы мне жыць не даяце? А наконт «папашы» - гэта вы дарэмна. Хіба прасіў я мне аперацыю рабіць? - Чалавек абурана брахаў. - Нічога сабе! Схапілі жывёліну, спаласавалі голаў нажом, а цяпер грэбуеце. Я, можа, свайго дазволу на аперацыю не даваў. А таксама (чалавек упёрся вачыма ў столь, нібы ўспамінаў нейкую формулу), а таксама і мае родзічы. Я маю права на іск падаць.

Вочы ў Піліпа Піліпавіча сталі круглыя, цыгара выпала з рук. «Ну і тып», - мільгнула ў галаве.

- Вы, здаецца, незадаволены, што вас ператварылі ў чалавека? - спытаўся ён і прыжмурыўся. - Вы, можа, хочаце зноў бегаць па сметніках? Мерзнуць у падваротнях? Ну, каб я ведаў...

- Ды што вы ўсё папракаеце - сметнік, сметнік. Я свой кавалак хлеба здабываў. А калі б я памёр у вас пад нажом? Што вы на гэта скажаце, таварыш?

- Піліп Піліпавіч! - злосна ўсклікнуў Піліп Піліпавіч. - Я вам не таварыш! Гэта неверагодна! «Жах, жах», - падумалася яму.

- Ну, вядома ж... - з іроніяй загаварыў чалавек і пераможна адставіў нагу, - мы разумеем-с. Якія ж мы таварышы! Дзе ўжо нам. Мы ва ўніверсітэтах не вучыліся, у кватэрах на пятнаццаць пакояў не жылі. Але цяпер пара б выкінуць гэта з галавы. У цяперашні час кожны з нас мае свае правы...

Піліп Піліпавіч, бялеючы, слухаў развагі чалавека. Той перастаў гаварыць і дэманстратыўна пайшоў да попельніцы з пажаванай папяроскай у руцэ. Паходка ў яго была віхлястая. Ён доўга камячыў і растоптваў недакурак, і ўвесь ягоны выгляд гаварыў: «На! На!» Патушыў папяросу, на хаду ляснуў зубамі і круцянуў нос пад паху.

- Пальцамі блох лавіць! Пальцамі! - люта закрычаў Піліп Піліпавіч. - І я не разумею, адкуль яны на вас бяруцца?

- Я што ж, па-вашаму, разводжу іх, ці што? - пакрыўдзіўся чалавек. - Відаць, блохі любяць мяне, - тут ён пальцамі памацаў у падкладцы пад рукавом і пусціў на паветра камяк рыжай лёгкай ваты.

Піліп Піліпавіч перавёў позірк на гірлянду на столі і забарабаніў пальцамі па стале. Чалавек пакараў блыху, адышоў і сеў на крэсла. Рукі ён пры гэтым, апусціўшы далоні, прыціснуў да лацканаў пінжака. Вочы яго скасавурыліся на паркетныя шашачкі. Ён глядзеў на свае чаравікі і ад гэтага меў вялікае задавальненне. Піліп Піліпавіч паглядзеў туды, дзе ззялі яркія водсветы на круглых насках, прыплюшчыў вочы і загаварыў:

- Што яшчэ вы мне хочаце паведаміць?

- Ды ясная справа! Дакумент, Піліп Піліпавіч, патрэбен.

Піліпа Піліпавіча аж перасмыкнула.

- Хм... Д'ябал! Дакумент! Сапраўды... Кхм... а магчыма, гэта можна як-небудзь... - Голас ягоны гучаў няўпэўнена і сумна.

- Злітуйцеся, - упэўнена адказаў чалавек, - як жа гэта так без дакумента? Прабачце. Самі ведаеце, што чалавеку без дакументаў існаваць нельга. Па-першае, дамкам...

- Пры чым тут дамкам?..

- Як гэта пры чым? Сустракаюць, пытаюцца - калі ж ты, шаноўны, прыпішашся?

- Вой, божа мой, - паныла ўсклікнуў Піліп Піліпавіч, - сустракаюць, пытаюцца... Уяўляю, што вы ім гаворыце. Я ж забараніў вам швэндацца па лесвіцы.

- А што я, катаржнік? - здзівіўся чалавек, і свядомасць ягонай праваты загарэлася нават у рубіне. - Як гэта «швэндацца»? Гэта даволі крыўдна. Я хаджу, як і ўсе людзі.

І ў гэты час ён зашоргаў лакірованымі нагамі па паркеце.

Піліп Піліпавіч змоўк і адвёў вочы ўбок. «Трэба ўсё ж стрымлівацца», - падумаў ён. Падышоў да буфета і адным дыхам выпіў вады.

- Выдатна-с, - спакайней загаварыў ён, - сутнасць не ў словах. Такім чынам, што гаворыць гэты ваш цудоўны дамкам?

- А што яму гаварыць... Ды вы дарэмна яго цудоўным аблаялі. Ён абараняе інтарэсы.

- Чые інтарэсы, дазвольце даведацца?

- Вядома чые - працоўнага элемента.

У Піліпа Піліпавіча вочы пайшлі пад лоб.

- І гэта вы - працаўнік?

- Вядома, не нэпман жа.

- Ну няхай. Такім чынам, што яму патрэбна пры абароне вашага рэвалюцыйнага інтарэсу?

- Вядома што - прыпісаць мяне. Яны гавораць - як гэта, каб чалавек жыў у Маскве непрыпісаны. Гэта першае. А самае галоўнае - уліковая картка. Я дэзерцірам не хачу быць. Зноў жа - саюз, біржа...

- Дазвольце запытаць, а па чым я вас прыпішу? Па гэтым абрусе ці па сваім пашпарце? Трэба ўсё ж лічыцца са становішчам! Не забывайце, што вы... Э... гм... вы ж, як гаворыцца, - істота, якая з'явілася неспадзявана, лабараторная істота. - У Піліпа Піліпавіча было ўжо меней упэўненасці.

Чалавек пераможна маўчаў.

- Выдатна-с. Што ж у рэшце рэшт патрэбна, каб вас прыпісаць згодна плану вашага дамкама? У вас жа няма ні імя, ні прозвішча.

- Вы несправядліва гаворыце. Імя я зусім спакойна магу сам сабе выбраць. Надрукаваць у газеце - і гатова.

- І як жа вы хочаце называцца?

Чалавек паправіў гальштук і адказаў:

- Паліграф Паліграфавіч.

- Не выдурняйцеся, - панура адазваўся Піліп Піліпавіч, - я з вамі сур'ёзна гавару.

Здзеклівая ўсмешка скрывіла вусікі чалавека.

- Нешта не разумею я, - загаварыў ён весела і абдумана. - Мне мацюкацца нельга. Пляваць - таксама. Ад вас я толькі і чую: «Дурань, дурань». Мабыць, адным прафесарам дазваляецца лаяцца ў Рэсэфэсэры.

Піліп Піліпавіч пачырванеў, наліваў у шклянку ваду і пабіў яе. Выпіў з другой і падумаў: «Яшчэ крыху, і ён пачне мяне вучыць. І правільна зробіць. Не магу ўзяць сябе ў рукі».

Ён завярнуўся на крэсле, знарок ветліва пакланіўся і цвёрда сказаў:

- Прабачце, у мяне нервы не ў парадку. Імя ваша здалося мне дзіўным. Дзе вы, цікава ведаць, выкапалі сабе такое?

- Дамкам параіў. Шукалі ў календары - якое табе, пытаюцца? Я і выбраў.

- Ні ў якім календары нічога падобнага не можа быць.

- Зусім дзіўна, - чалавек усміхнуўся, - але ён у вас у аглядальні вісіць.

Піліп Піліпавіч не ўстаў, адкінуўся да кнопкі на сцяне, і на званок з'явілася Зіна.

- Каляндар з аглядальні.

Запанавала маўчанне. Калі Зіна вярнулася з календаром, Піліп Піліцавіч спытаўся:

- Дзе?

- 4 сакавіка адзначаецца.

- Пакажыце... Гм... Д'ябал... У печ яго, Зіна, зараз жа!

Зіна спалохана вытрашчылася, пайшла з календаром, а чалавек дакорліва паківаў галавой.

- Прозвішча можна даведацца?

- Прозвішча згодзен узяць па спадчыне.

- Як? Якая спадчына? Менавіта?

- Шарыкаў.

 

У кабінеце перад сталом стаяў старшыня дамкама Швондзер у скуранцы. Доктар Барменталь сядзеў у крэсле. На чырвоных шчоках доктара (ён толькі зайшоў з марозу) была гэтакая ж разгубленасць, як і ў Піліпа Піліпавіча, які сядзеў побач.

- Як жа пісаць? - нецярпліва спытаўся ён.

- Што ж, - загаварыў Швондзер, - справа простая. Пішыце пасведчанне, грамадзянін прафесар. Вось так, маўляў, уладальнік гэтага дакумента сапраўды Шарыкаў Паліграф Паліграфавіч, гм... які нарадзіўся ў вас у кватэры...

Барменталь недаўменна паварушыўся ў крэсле, Піліп Піліпавіч варухнуў вусам.

- Гм... вось д'ябал! Дурней нічога не прыдумаеш. Не нарадзіўся ён, а проста... адным словам...

- Гэта - справа ваша, - спакойна і зларадна прамовіў Швондзер, - нарадзіўся ці не... Наогул і цалкам гэта ж вы рабілі вопыт, прафесар! Вы і стварылі грамадзяніна Шарыкава.

- І зусім проста, - прагаўкаў Шарыкаў ад кніжнай шафы. Ён разглядаў гальштук у люстраной глыбіні.

- Я б вельмі прасіў вас не ўмешвацца ў размову, - агрызнуўся Піліп Піліпавіч. - Вы дарэмна гаворыце «вельмі проста» - гэта даволі не проста.

- Як жа мне не ўмешвацца, - пакрыўджана забубніў Шарыкаў.

Швондзер яго адразу ж падтрымаў.

- Выбачайце, грамадзянін прафесар, грамадзянін Шарыкаў зусім праў. Гэта ягонае права - удзельнічаць у абмеркаванні яго ж лёсу, таму што справа датычыць дакументаў. Дакумент - гэта самая галоўная рэч на свеце.

У гэты момант аглушальны звон над вухам перапыніў размову. Піліп Піліпавіч сказаў у трубку: «Так...», пачырванеў і закрычаў: - Прашу не турбаваць мяне з-за дробязяў! Якая вам справа? - і моцна кінуў трубку на рычагі.

Блакітная радасць разлілася на твары ў Швондзера.

Піліп Піліпавіч наліўся крывёй і закрычаў:

- Адным словам, скончым гэта.

Ён вырваў з блакнота лісток, напісаў некалькі слоў, злосна прачытаў услых:

- «Гэтым сведчу...» Д'ябал ведае, што такое... Гм... «Уладальнік гэтага - чалавек, які атрымаўся ў выніку лабараторнага вопыту пры аперацыі на мазгах, і яму патрэбен дакумент». Д'ябал! Ды я наогул супроць атрымання гэтакіх ідыёцкіх дакументаў! Подпіс - «прафесар Праабражэнскі».

- Дзіўна даволі, прафесар, - пакрыўдзіўся Швондзер, - як гэта вы дакумент называеце ідыёцкім? Я не магу дапусціць, каб у доме жыў чалавек без дакументаў, якога на вайсковы ўлік узяла міліцыя. А раптам вайна з імперыялістычнымі драпежнікамі?

- Нікуды ваяваць я не пайду, - раптам панура заявіў Шарыкаў.

Швондзер аслупянеў, але хутка ачомаўся і далікатна сказаў Шарыкаву:

- Вы, грамадзянін Шарыкаў, гаворыце як зусім несвядомы. На ваенны ўлік неабходна стаць.

- На ўлік стану, а ваяваць - кукіш з маслам, - непрыязна адказаў Шарыкаў і паправіў гальштук.

Прыйшла чарга збянтэжыцца і Швондзеру. Праабражэнскі злосна і сумна пераглянуўся з Барменталем: «Вось вам і вынік». Барменталь шматзначна кіўнуў галавой.

- Я цяжка паранены ў час аперацыі, - панура сказаў Шарыкаў, - бачыш, як мяне адмастачылі? - І ён паказаў на голаў. Папярок ілба відаць быў свежы пасляаперацыйны шрам.

- Вы анархіст-індывідуаліст? - спытаўся Швондзер, высока падняў бровы.

- Мне белы білет павінны выдаць.

- Ну-с, добра, пакуль што не мае значэння, - адказаў здзіўлены Швондзер, - факт у тым, што пасведчанне прафесара мы адправім у міліцыю і вам выдадуць дакумент.

- Вось што, э... - раптам перапыніў яго Піліп Піліпавіч, якога, мабыць, мучыла нейкая думка, - ці няма ў вас вольнага пакоя? Я згодзен купіць яго ў вас.

Жоўценькія іскаркі засвяціліся ў карычневых Швондзеравых вачах.

- Не, прафесар, на вялікі жаль. І не прадбачыцца.

Піліп Піліпавіч падцяў губы і нічога не сказаў. Зноў ашалела зазваніў тэлефон. Піліп Піліпавіч нічога не спытаўся, моўчкі скінуў трубку з рычагоў, яна пакруцілася ў паветры і павісла на шнуры. Усе здрыгануліся. «Знерваваўся стары», - падумаў Барменталь, а Швондзер бліснуў вачыма, пакланіўся і пайшоў.

Шарыкаў зарыпеў ботамі і пайшоў следам.

Прафесар застаўся з Барменталем. Піліп Піліпавіч памаўчаў, патрос галавой і сказаў:

- Гэта жах, чэснае слова. Вы бачылі? Клянуся, дарагі доктар, я змучыўся за гэтыя два тыдні болей, чым за апошнія 14 гадоў! Вось тып, я вам павінен сказаць!..

Недзе трэснула шкло, потым успыхнуў спалоханы жаночы віск і адразу ж аціх. Нячыстая сіла шарханула па шпалерах у калідоры, паляцела ў аглядальню, там нешта грымнула і пакацілася назад. Загрукалі дзверы, з кухні адгукнуўся ціхі крык Дар'і Пятроўны. Потым завыў Шарыкаў.

- Божачкі, што там яшчэ! - закрычаў Піліп Піліпавіч, кінуўся да дзвярэй.

- Кот, - здагадаўся Барменталь і выскачыў за ім следам. Яны завярнулі па калідоры ў прыхожы пакой, уварваліся ў яго, адтуль у калідор да прыбіральні і ваннага пакоя. З кухні вылецела Зіна і наскочыла на Піліпа Піліпавіча.

- Колькі разоў я загадваў, каб не было катоў, - у шаленстве закрычаў Піліп Піліпавіч. - Дзе ён?! Іван Арнольдавіч, супакойце, богам прашу, пацыентаў у прыёмнай.

- У ванным пакоі, у ванным пракляты чорт сядзіць, - задыхалася і крычала Зіна.

Піліп Піліпавіч налёг на дзверы, але яны не паддаваліся.

- Адкрыць зараз жа!

У адказ у зачыненым ванным пакоі нешта заскакала па сценах, загрымелі тазы, дзікі голас Шарыкава глуха роў за дзвярыма:

- Заб'ю на месцы...

Палілася, зашумела вада. Піліп Піліпавіч націснуў на дзверы. Распараная Дар'я Пятроўна з перакошаным тварам з'явілася на кухонным парозе. Потым высокае шкло з ваннага пакоя, якое было пад самай столлю, трэснула чарвівай трэшчынай, з яго вываліліся два вялікія асколкі, а за імі выпаў вялізны кот тыгрынай расфарбоўкі і з блакітным бантам, падобны нечым на гарадавога. Ён упаў проста на стол, у доўгае блюда, раскалоў яго папалам, з блюда на падлогу, затым закруціўся на трох нагах, а чацвёртай узмахнуў, як у танцы, і адразу ж знік у вузкай шчыліне, якая выходзіла на чорную лесвіцу. Шчыліна расшырылася, і замест ката з'явіўся старэчы твар і хустачка на галаве. Спадніца старой, усыпаная белым гарошкам, апынулася на кухні. Старая ўказальным і вялікім пальцамі выцерла пот, прыпухлымі і калючымі вачыма агледзела кухню і з цікаўнасцю прамовіла:

- О, госпадзі Ісусе!

Белы з твару Піліп Піліпавіч увайшоў у кухню і спытаўся ў старое:

- Што патрэбна?

- Хочацца на сабачку, які гаворыць, паглядзець, - адказала старая пакорліва і перахрысцілася.

Піліп Піліпавіч яшчэ больш пабялеў, падышоў да самае старое і шапнуў:

- Зараз жа вон з кухні!

Старая адступілася да дзвярэй і пакрыўджана загаварыла:

- Нешта вы надта смела, пан прафесар.

- Вон, кажу вам! - паўтарыў Піліп Піліпавіч, і ягоныя вочы зрабіліся круглыя, як у савы. Ён сам ляпнуў чорнымі дзвярыма ўслед старой. - Дар'я Пятроўна, я ж вас прасіў!

- Піліп Піліпавіч, - сказала ў адчаі Дар'я Пятроўна і сціснула аголеныя рукі ў кулакі, - што ж я зраблю? Народ ломіцца цэлымі днямі, хоць усё кідай.

Вада ў ванным пакоі раўла глуха і пагрозліва, але голасу больш чуваць не было. Увайшоў доктар Барменталь.

- Іван Арнольдавіч, пераканаўча вас прашу... гм... колькі там пацыентаў?

- Адзінаццаць, - адказаў Барменталь.

- Адпусціце ўсіх, сёння не буду прымаць.

Піліп Піліпавіч пагрукаў костачкамі пальцаў у дзверы і крыкнуў:

- Зараз жа выходзьце! Чаму вы заперліся?

- Гу-гу, - жаласна і ціха адказаў Шарыкаў.

- Якога д'ябла!.. Не чую, ваду закрыйце.

- Гаў! Гаў!..

- Ды ваду закрыйце! Што ён зрабіў - не разумею... - адчайна закрычаў Піліп Піліпавіч.

Зіна і Дар'я Пятроўна вызіралі з прачыненых з кухні дзвярэй. Піліп Піліпавіч яшчэ раз пагрукаў кулаком.

- Вось ён! - ускрыкнула Дар'я Пятроўна з кухні.

Піліп Піліпавіч ірвануўся туды. У выбітым акне пад столлю паказалася фізіяномія Паліграфа Паліграфавіча. Яна была кіслая, вочы слязлівыя, а ўздоўж носа палымнела ад крыві свежая драпіна.

- Вы звар'яцелі? - спытаўся Піліп Піліпавіч. - Чаму не выходзіце?

Шарыкаў і сам азірнуўся сумна і спалохана:

- Замкнуўся я.

- Адамкніцеся. Што, вы ніколі замка не бачылі?

- Ды не адмыкаецца, пракляты! - спалохана адказаў Паліграф.

- Бацюшкі! Ён на засцерагальнік паставіў! - крыкнула Зіна і ўспляснула рукамі.

- Там ёсць гузічак, - крычаў Піліп Піліпавіч, каб перакрычаць шум вады, - уніз яго націсніце... Уніз націскайце! Уніз!

Шарыкаў знік і праз хвіліну зноў з'явіўся ў акне.

- Ні д'ябла не відаць, - спалохана прагаўкаў ён у акно.

- Лямпу запаліце. Ён звар'яцеў!

- Каціна лапай лямпу пабіў, - адказаў Шарыкаў, - а я яго, нягодніка, пачаў за лапы хапаць, кран выкруціў, а цяпер знайсці не магу.

Усе ўтраіх успляснулі рукамі і замерлі.

Хвілін праз пяць Барменталь, Зіна, Дар'я Пятроўна сядзелі на мокрым, скручаным у трубу дыване ля дзвярэй і заднімі месцамі прыціскалі яго да шчыліны пад дзвярыма, а швейцар Фёдар з запаленай вянчальнай свечкай Дар'і Пятроўны па драўлянай лесвіцы лез да акна. Яго азадак у вялікія шэрыя клеткі мільгнуў і знік у ванным пакоі.

- Ду... гу-гу! - нешта крычаў Шарыкаў скрозь шум вады.

Пачуўся голас Фёдара:

- Піліп Піліпавіч, усё роўна трэба адчыняць, няхай разыдзецца, адпампуем з кухні.

- Адчыняйце, - загадаў Піліп Піліпавіч.

Тройца ўстала з дывана, дзверы адчыніліся, і адразу ж вада хлынула ў калідорык, раздзялілася на тры плыні: у супрацьлеглую прыбіральню, направа - на кухню і налева - у пярэдні пакой. Зіна падскокам дабегла і зачыніла дзверы. Па костачкі ў вадзе выйшаў Фёдар, ён чамусьці ўсміхаўся. Ён быў нібыта ў цыраце - увесь мокры.

- Ледзь заткнуў, вялікі напор, - растлумачыў ён.

- Біць будзеце, папаша? - данёсся плаксівы Шарыкаў голас з ваннай.

- Балван, - коратка адазваўся Піліп Піліпавіч.

Зіна і Дар'я Пятроўна ў падаткнутых да калень спадніцах, з голымі нагамі і Шарыкаў са швейцарам, босыя, з закасанымі калашынамі, шлёпалі мокрымі анучамі па падлозе на кухні і выціскалі з іх брудную ваду ў вёдры і ракавіну. Забытая пліта гудзела. Вада цякла пад дзверы, проста ў пралёт, і капала ў падвал.

Барменталь прыўстаў на пальцы, стаяў у глыбокай лужыне на паркеце ў прыхожым пакоі і вёў перагаворы скрозь прачыненыя на ланцужку дзверы.

- Не будзе сёння прыёму. Калі ласка, адыдзіце ад дзвярэй, у нас труба лопнула...

- А калі ж прыём? - настыраўся голас з-за дзвярэй. - Мне б толькі на хвілінку...

- Не магу, - Барменталь пераступіў з пальчыкаў на пяткі, - прафесар ляжыць, і труба лопнула. Заўтра прашу. Зіна! Мілая! Адсюль выцірайце, а то на парадную лесвіцу пацячэ.

- Ануча не бярэ.

- Зараз кубкамі вычарпаем, - адазваўся Фёдар, - зараз.

Званкі чуліся адзін за адным, і Барменталь ужо ўсім ступаком стаяў у вадзе.

- Калі ж аперацыя? - не адчэпліваўся голас і спрабаваў праціснуцца ў шчыліну.

- Труба лопнула...

- Я ў галёшах зайшоў бы...

Сіняватыя постаці з'явіліся за дзвярыма.

- Нельга, прашу заўтра.

- А я запісаная.

- Заўтра. Катастрофа з водаправодам.

Фёдар ля доктаравых ног коўзаўся ў вадзе, шкроб кубкам, а падрапаны Шарык прыдумаў новы спосаб. Ён скруціў вялікую анучу ў трубу, лёг жыватом у ваду і пагнаў яе з пярэдняга пакоя назад у прыбіральню.

- Што ты, д'ябал, па ўсёй кватэры ганяеш? - злавалася Дар'я Пятроўна. - Вылівай у ракавіну.

- Ды што ў ракавіну, - лавіў рукамі каламутную ваду і агрызаўся Шарыкаў, - яна на парадную цячэ.

З калідора са скрыгатам выехаў заслончык, на ім у сініх паласатых шкарпэтках трымаў раўнавагу Піліп Піліпавіч.

- Іван Арнольдавіч, перастаньце адказваць. Ідзіце ў спальню, я вам чаравікі дам.

- Нічога, Піліп Піліпавіч, гэта дробязь.

- Абуйце галёшы.

- Ды нічога. Усё роўна ногі прамоклі.

- А, божа мой! - засмуціўся Піліп Піліпавіч.

- Да чаго ж шкодная жывёліна! - адазваўся Шарыкаў і выехаў з кухні ракам з супавай міскай у руцэ.

Барменталь зачыніў дзверы, не вытрываў і засмяяўся. Ноздры ў Піліпа Піліпавіча заварушыліся, акуляры ўспыхнулі.

- Вы пра каго гаворыце? - спытаўся ён у Шарыкава звысоку. - Дазвольце даведацца.

- Пра ката я гавару. Гэтакая свалата, - адказаў Шарыкаў, і вочы яго забегалі.

- Ведаеце, Шарыкаў, - перавёў дых Піліп Піліпавіч, - я не бачыў больш нахабнага стварэння, чым вы.

Барменталь хіхікнуў.

- Вы, - працягваў Піліп Піліпавіч, - проста нахабнік. Як вы можаце гэта гаварыць? Самі ўсё натварылі і яшчэ дазваляеце сабе... Ды не... Гэта чортведама што такое!

- Шарыкаў, скажыце мне, калі ласка, - загаварыў Барменталь, - дакуль вы яшчэ будзеце ганяцца за катамі! Сорамна! Гэта ж глупства! Дзікун!

- Які ж я дзікун, - панура адазваўся Шарыкаў. - Ніякі я не дзікун. Трываць яго немагчыма ў кватэры. Толькі і шукае, каб што сцібрыць. Фарш злопаў у Дар'і. Я хацеў яго правучыць.

- Самога б вас правучыць! - адазваўся Піліп Піліпавіч. - Вы паглядзіце на сваю фізіяномію ў люстра.

- Ледзь без воч не астаўся, - адазваўся Шарыкаў, памацаў вока мокрай бруднай рукой.

Калі пачарнелы ад вады паркет крыху высах, усе люстры пакрыліся вільготным налётам, перасталі званіць у дзверы, Піліп Піліпавіч у саф'янавых тапачках стаяў у прыхожай.

- Вось вам, Фёдар.

- Шчыра дзякую.

- Пераапраніцеся зараз жа. Ды вось што: выпіце ў Дар'і Пятроўны гарэлкі.

- Шчыра дзякую. - Фёдар патаптаўся, потым сказаў: - Тут яшчэ, Піліп Піліпавіч. Я прашу прабачэння, не адважваюся. Толькі я за шкло ў 7 кватэры... Грамадзянін Шарыкаў каменнямі кідаў...

- У ката? - спытаўся Піліп Піліпавіч і нахмурыўся, як воблака.

- Ды не. У гаспадара кватэры. Ён пагражае ў суд падаць.

- Д'ябал!

- Кухарку іхнюю Шарыкаў абняў, а той яго выганяць пачаў. Ну, пасварыліся.

- Богам прашу, вы мне адразу ж пра такое паведамляйце! Колькі трэба?

- Паўтара.

Піліп Піліпавіч дастаў тры паўрублі і даў Фёдару.

- Яшчэ за такога мярзотніка паўтара рублі плаціць, - пачуўся ў дзвярах глухі голас, - ды ён сам...

Піліп Піліпавіч завярнуўся, прыкусіў губу і моўчкі выпхнуў Шарыкава ў прыёмную і замкнуў яго. Шарыкаў адразу ж загрымеў кулакамі ў дзверы.

- Не смець! - хворым голасам крыкнуў Піліп Піліпавіч.

- Гэта праўда, гэтакага нахабніка я яшчэ не бачыў, - шматзначна сказаў Фёдар.

Барменталь вырас быццам з-пад зямлі.

- Піліп Піліпавіч, прашу вас, не хвалюйцеся.

Энергічны эскулап адамкнуў дзверы прыёмнай, і адтуль пачуўся яго голас:

- Вы што? У карчме, ці што?

- Гэта правільна, - дадаў рашуча Фёдар, - гэта правільна... Ды яшчэ каб аплявуху...

- Ну што вы, Фёдар, - сумна буркнуў Піліп Піліпавіч.

- Зразумейце, шкада вас...

 

VІІ

 

- Не, не і не! - настойліва загаварыў Барменталь. - Закладвайце.

- Ну што вы, дальбог, - забурчаў незадаволена Шарыкаў.

- Дзякуй, доктар, а то мне надакучыла ўжо рабіць заўвагі, - ласкава сказаў Піліп Піліпавіч.

- Усё роўна не дазволю есці, пакуль не закладзяце. Зіна, забярыце ў Шарыкава маянэз.

- Як гэта «забярыце»? - засмуціўся Шарыкаў. - Я зараз закладу.

Левай рукой ён засланіў страву ад Зіны, а правай запхнуў сурвэтку за каўнер і стаў падобны на кліента ў цырульні.

- І, калі ласка, відэльцам, - дадаў Барменталь.

Шарыкаў цяжка ўздыхнуў і пачаў лавіць кавалкі асятрыны ў соўсе.

- Я гарэлачкі вып'ю яшчэ, - сказаў з просьбай у голасе.

- А ці не хопіць вам? - пацікавіўся Барменталь. - Апошнім часам вы прыдружылі да гарэлкі.

- Шкада вам? - пацікавіўся Шарыкаў і зірнуў з-пад ілба.

- Глупства гаворыце... - умяшаўся суровы Піліп Піліпавіч, але Барменталь яго перапыніў:

- Не турбуйцеся, Піліп Піліпавіч, я сам. Вы, Шарыкаў, гаворыце глупства, і абурае, што гаворыце безапеляцыйна і ўпэўнена. Гарэлкі мне, вядома, не шкада, ды яна і не мая, а Піліпа Піліпавіча. Проста - гэта шкодна. Гэта - найперш, а другое - вы і без гарэлкі паводзіце сябе непрыстойна.

Барменталь паказаў на заклеены буфет.

- Зінуля, дайце мне, калі ласка, яшчэ рыбы, - папрасіў прафесар.

Шарыкаў тым часам узяўся за графінчык, пакасіўся на Барменталя і наліў у кілішак.

- Тады і іншым трэба прапанаваць, - сказаў Барменталь, - такім чынам: спачатку Піліпу Піліпавічу, потым мне і толькі тады сабе.

Шарыкаў твар варухнула ледзь прыкметная саркастычная ўсмешка, і ён разліў гарэлку ў кілішкі.

- Вось усё ў вас як на парадзе, - загаварыў ён, - сурвэтку туды, гальштук - сюды, ды ўсё «выбачайце», «калі ласка - мерсі», а так, каб па-сапраўднаму, - гэтага няма. Мучыце самі сябе, як пры царскім рэжыме.

- А як гэта «па-сапраўднаму» - дазвольце даведацца?

Шарыкаў наконт гэтага нічога не адказаў Піліпу Піліпавічу, а падняў кілішак і прамовіў:

- Ну, жадаю, каб усе...

- І вам таксама, - крыху іранічна адгукнуўся Барменталь.

Шарыкаў лінуў гарэлку ў рот, паморшчыўся, кавалачак хлеба паднёс да носа, панюхаў, а потым пракаўтнуў, і ў вачах у яго нагарнуліся слёзы.

- Стаж, - коратка і быццам у забыцці прамовіў Піліп Піліпавіч.

Барменталь здзіўлена глянуў на яго.

- Вінаваты...

- Стаж! - паўтарыў Піліп Піліпавіч, горка кіўнуў галавой. - Тут нічога не зробіш - Клім.

Барменталь з вялікай цікаўнасцю востра паглядзеў Піліпу Піліпавічу ў вочы:

- Вы думаеце, Піліп Піліпавіч?

- Нечага гадаць, упэўнены.

- Няўжо... - прамармытаў Барменталь, змоўк, пакасіўся на Шарыкава.

Той падазрона нахмурыўся.

- Später*... - ціха сказаў Піліп Піліпавіч.

* Пазней (ням.).

- Gut*, - адазваўся асістэнт.

* Добра (ням.).

Зіна прынесла індычку. Барменталь наліў Піліпу Піліпавічу чырвонага віна і прапанаваў Шарыкаву.

- Я не хачу. Я лепш гарэлачкі вып'ю, - твар ягоны заблішчаў, на лбе выступіў пот, ён павесялеў. І Піліп Піліпавіч крыху памякчэў ад віна. Вочы праяснелі, і ён даравальна пазіраў на Шарыкава, чорная галава якога ў сурвэтцы сядзела, як муха ў смятане.

Барменталь жа падмацаваўся, праявіў схільнасць да дзейнасці.

- Ну-с, што мы з вамі будзем рабіць сёння вечарам? - запытаўся ён у Шарыкава.

Той паморгаў і адказаў:

- Лепш за ўсё ў цырк сходзім.

- Кожны дзень у цырк, - дабрадушна заўважыў Піліп Піліпавіч, - гэта ж сумна, па-мойму. Я б на вашым месцы хоць раз у тэатр схадзіў.

- У тэатр я не пайду, - непрыязна адазваўся Шарыкаў і скрывіў рот.

- Іканне за сталом адбівае ў іншых апетыт, - машынальна паведаміў Барменталь. - Прабачце, а чым не падабаецца вам тэатр?

Шарыкаў паглядзеў у пусты кілішак, нібы ў бінокль, падумаў і адтапырыў губы.

- Дурата... Гавораць, гавораць... Контррэвалюцыя адна.

Піліп Піліпавіч адкінуўся да гатычнай спінкі крэсла і зарагатаў гэтак, што ў ягоным роце заблішчала ўся залатая агароджа. Барменталь толькі галавой пакруціў.

- Вы б прачыталі хоць што-небудзь, - прапанаваў ён, - а то ведаеце...

- Ужо і так чытаю, чытаю... - адказаў Шарыкаў і драпежна хутка наліў сабе паўшклянкі гарэлкі.

- Зіна, - трывожна закрычаў Піліп Піліпавіч, - забяры, дзетка, гарэлку. Больш яна не патрэбна. Што ж вы чытаеце?

У ягонай галаве раптам мільгнуў малюнак: нежылы востраў, пальма, чалавек у звярынай шкуры і каўпаку. «Трэба будзе Рабінзона...»

- Гэту... Як яе... перапіску Энгельса з гэтым... як яго - д'яблам - з Каўцкім...

У Барменталя відэлец з кавалкам белага мяса замёр на паўдарозе, а Піліп Піліпавіч разліў віно. Шарыкаў у гэты момант злаўчыўся і каўтануў гарэлку.

Піліп Піліпавіч паклаў локці на стол, прыгледзеўся да Шарыкава і спытаўся:

- Дазвольце даведацца, што вы можаце сказаць наконт прачытанага?

Шарыкаў паціснуў плячыма.

- Ды не згодзен я.

- З кім? З Энгельсам ці з Каўцкім?

- З абодвума, - адказаў Шарыкаў.

- Гэта цудоўна, клянуся госпадам. Усіх, хто скажа, што другая... А што б вы самі прапанаваць маглі?

- Ды што тут прапаноўваць? А то пішуць, пішуць... кангрэс... немцы нейкія... Галава аж пухне. Узяць усё і раздзяліць.

- Гэтак я і думаў, - усклікнуў Піліп Піліпавіч, ляпнуў далонню па абрусе, - менавіта гэтак я і меркаваў.

- І вы ведаеце, як гэта зрабіць? - спытаўся зацікаўлены Барменталь.

- А які тут спосаб, - зрабіўся гаваркі пасля гарэлкі Шарыкаў, - справа няхітрая. А то што ж: адзін у сямі пакоях раскашуе, штаноў у яго 40 пар, а другі на сметніку ежу шукае.

- Наконт сямі пакояў, гэта вы, вядома, на мяне намякаеце? - ганарліва прыплюшчыўся і спытаўся Піліп Піліпавіч.

Шарыкаў сцяўся і прамаўчаў.

- Што ж, я не супраць раздзелу. Доктар, колькім вы чалавекам адмовілі ўчора?

- 39 чалавекам, - адразу ж адказаў Барменталь.

- Гм... 390 рублёў. Значыць, грэх на трох мужчын. Жанчын - Зіну і Дар'ю Пятроўну - лічыць не будзем. З вас, Шарыкаў, 130 рублёў. Калі ласка, заплаціце.

- Нічога сабе, - адказаў Шарыкаў спалохана, - за што?

- За кран і за ката, - раўнуў раптам Піліп Піліпавіч без іранічнага спакою.

- Піліп Піліпавіч, - трывожна ўскрыкнуў Барменталь.

- Пачакайце. За тое, што вы ўчынілі і з-за чаго сарваўся прыём. Гэта невыносна. Чалавек, як дзікун, гойсае па кватэры, вырывае краны. Хто забіў кошку пані Паласухер? Хто...

- Тры дні назад вы, Шарыкаў, укусілі пані на лесвіцы, - заўважыў Барменталь.

- Вы стаіце... - рыкаў Піліп Піліпавіч.

- Ды яна мне па мордзе, - завішчаў Шарыкаў, - у мяне не казённая морда!

- Таму што вы яе за грудзі ўшчыпнулі, - закрычаў Барменталь і абярнуў бакал, - вы стаіце...

- Вы стаіце на самай ніжэйшай ступеньцы развіцця, - перакрычаў усіх Піліп Піліпавіч, - вы яшчэ толькі фарміруецеся, слабая розумам істота, усе вашы ўчынкі чыста звярыныя, а вы ў прысутнасці двух чалавек з універсітэцкай адукацыяй дазваляеце сабе развязна даваць парады касмічнага маштабу і гэтакага ж касмічнага глупства пра тое, як усё падзяліць. І ў той жа час наглыталіся зубнога парашку...

- Тры дні назад, - пацвердзіў Барменталь.

- Дык вось, - грымеў Піліп Піліпавіч, - зарубіце сабе на носе, - дарэчы, чаму вы сцерлі з яго цынкавую мазь? - вам трэба маўчаць і слухаць тое, што вам гавораць. Вучыцца і старацца стаць хоць крыху прыдатным членам сацыялістычнага грамадства. Дарэчы, які нягоднік падсунуў вам гэту кнігу?

- У вас усе нягоднікі, - спалохана адказаў Шарыкаў, аглушаны нападам з двух бакоў. - Ну што ж такое. Ну, Швондзер даў. Ён не нягоднік... Каб я развіваўся...

- Я бачу, як вы развіваецеся пасля Каўцкага, - аж пажаўцеў і віскліва крыкнуў Піліп Піліпавіч. Ён люта націснуў на кнопку на сцяне. - Сённяшні выпадак паказвае гэта найлепшым чынам. Зіна!

- Зіна! - крычаў Барменталь.

- Зіна! - спалохана крычаў Шарыкаў.

Прыбегла спалатнелая Зіна.

- Зіна, там у прыёмнай... Яна ў прыёмнай?

- У прыёмнай, - пакорліва прызнаўся Шарыкаў, - зялёная, як купарос.

- Зялёная кніжка...

- Ну, цяпер паліць, - адчайна ўскрыкнуў Шарыкаў, - яна казённая, з бібліятэкі...

- Перапіска - называецца, як яго... Энгельса з гэтым чортам... У печ яе!

Зіна паляцела.

- Я б гэтага Швондзера, слова гонару, павесіў бы на першай галіне, - усклікнуў Піліп Піліпавіч і люта ўпіўся ў крыло індычкі, - сядзіць гэтакая дрэнь у доме, быццам скула. Мала што піша розную гнюсь у газеты...

Шарыкаў злосна і іранічна пачаў касавурыцца на прафесара. Піліп Піліпавіч таксама коса стрэліў позіркам у яго.

«Ой, толку не будзе, здаецца, у нас у кватэры», - раптам прароча падумаў Барменталь.

Зіна прынесла на круглым блюдзе рыжую з правага боку і падрумяненую з левага бабу і кавярнік.

- Я не буду яе есці, - адразу пагрозліва і непрыязна заявіў Шарыкаў.

- А вас ніхто і не просіць. Вядзіце сябе прыстойна. Доктар, прашу вас.

Абед скончыўся моўчкі.

Шарыкаў дастаў з кішэні скамечаную цыгарэту і закурыў. Пасля кавы Піліп Піліпавіч паглядзеў на гадзіннік, націснуў на рэпецір, і гадзіннік пяшчотна сыграў восем з чвэрткай. Піліп Піліпавіч звычна адкінуўся да гатычнай спінкі крэсла і пацягнуўся па газеты на століку.

- Доктар, прашу вас, паехалі з намі ў цырк. Толькі малю богам, паглядзіце ў праграму, ці няма катоў.

- І як гэту свалату ў цырк пускаюць, - панура заўважыў Шарыкаў, паківаў галавой.

- Ну, ці мала каго туды пускаюць, - двухсэнсоўна абазваўся Піліп Піліпавіч, - што там у іх?

- У Саламонскага, - пачаў вычытваць Барменталь, - чатыры нейкія... Юссемес і чатыры мёртвыя кропкі.

- Гэта што за Юссемес? - падазрона распытваўся Піліп Піліпавіч.

- А бог яго ведае. Упершыню сустракаю гэта слова.

- Тады лепш глядзіце ў Мікіціных. Трэба, каб усё было ясна.

- У Мікіціных... У Мікіціных... гм... сланы і мяжа чалавечага спрыту.

- Так-с. Што вы скажаце наконт сланоў, дарагі Шарыкаў? - недаверліва спытаўся Піліп Піліпавіч у Шарыкава.

Той пакрыўдзіўся.

- Хіба ж я не разумею. Кот - іншая справа. Сланы - карысная жывёла, - адказаў Шарыкаў.

- Ну-с, выдатна. Калі карысныя, то едзьце і паглядзіце на іх. Трэба слухацца Івана Арнольдавіча. І ў буфеце не балбатаць! Іван Арнольдавіч, вельмі прашу вас, півам Шарыкава не частаваць.

Праз 10 хвілін Іван Арнольдавіч і Шарыкаў, у кепцы з качыным носам і ў драпавым паліто з паднятым каўняром, паехалі ў цырк. У кватэры стала ціха. Піліп Піліпавіч апынуўся ў сваім кабінеце. Ён запаліў лямпу пад цяжкім зялёным каўпаком, і таму ў кабінеце зрабілася зусім мірна. Ён пачаў хадзіць па пакоі. Доўга і горача свяціўся кончык цыгары светла-зялёным агеньчыкам. Рукі прафесар усунуў у кішэні штаноў, і цяжкія думкі мучылі вучоны з залысінамі лоб. Ён прыцмокваў, наспеўваў скрозь зубы «К берегам священным Нила...» і нешта мармытаў. Нарэшце адклаў цыгару ў попельніцу, падышоў да шафы, якая была ўся са шкла. Кабінет асвятліўся трыма вялікімі свяцільнікамі пад столлю. З шафы, з трэцяй шкляной палічкі, Піліп Піліпавіч дастаў вузенькую шклянку, нахмурыўся і пачаў разглядваць яе на святло. У празрыстай і шчыльнай вадкасці плаваў, не апускаўся долу, маленькі беленькі камячок - той, што быў выняты з глыбіні Шарыкавых мазгоў. Піліп Піліпавіч паціскаў плячыма, крывіўся і хмыкаў, прыглядаўся, быццам хацеў угледзець у белым плывучым камяку прычыны ўсіх дзіўных падзей, якія перавярнулі дагары нагамі ўсё жыццё ў прачысцінскай кватэры.

Зусім магчыма, што вялікі вучоны і ўбачыў яе. У крайнім выпадку, удоваль нагледзеўся на мазгавы прыдатак, шклянку схаваў у шафу, замкнуў, а ключ паклаў у кішэню камізэлькі і сам рухнуў на скуру канапы з уцягнутай у плечы галавой. Ён доўга курыў другую цыгару, зусім зжаваў яе канец і, нарэшце, адзінокі, увесь зялёны ад зялёнага святла, як сівы Фаўст, усклікнуў:

- Дальбог, здаецца, я адважуся.

Яму ніхто не адказаў. У кватэры не было чуваць ніводнага гуку. У Абухавым завулку ў 11 гадзін, як вядома, рух спыняецца. Зрэдку чуваць адзінокія крокі позняга прахожага, яны пагруквалі дзесьці за шторамі і патухалі. У кабінеце пад пальцамі Піліпа Піліпавіча пяшчотна звінеў рэпецір у кішэньцы... Прафесар няспешна чакаў вяртання доктара Барменталя і Шарыкава з цырка.

 

VIII

 

Невядома, на што адважыўся Піліп Піліпавіч. Нічога асаблівага-за наступны тыдзень ён не зрабіў, і, можа, з-за ягонай бяздзейнасці жыццё ў кватэры перапоўнілася падзеямі.

Дзён праз 6 пасля гісторыі з дамкамам да Шарыкава прыйшоў малады чалавек, які аказаўся жанчынай, і ўручыў яму дакументы, якія Шарыкаў адразу ж паклаў у кішэню і пасля гэтага паклікаў д-ра Барменталя.

- Барменталь!

- Не, вы лепш мяне Іванам Арнольдавічам называйце, калі ласка! - адазваўся Барменталь і змяніўся з твару.

Трэба адзначыць, што за гэтых 6 дзён хірург умудрыўся разоў з 8 пасварыцца са сваім выхаванцам. І таму атмасфера ў абухаўскіх пакоях была душная.

- Ну, і мяне тады таксама гэтак, імя і імя па бацьку, называйце! - зусім рэзонна адказаў Шарыкаў.

- Не! - загрымеў з дзвярэй Піліп Піліпавіч. - Гэтакім імем і імем па бацьку я не дазволю вас называць. Калі хочаце, каб вас перасталі фамільярна клікаць «Шарыкаў», я і доктар Барменталь будзем зваць вас «пан Шарыкаў».

- Я не пан, паны ў Парыжы! - адбрахаўся Шарыкаў.

- Швондзерава работа! - крычаў Піліп Піліпавіч. - Ну, няхай, разлічуся я з гэтым нягоднікам. Не будзе нікога, акрамя паноў, у маёй кватэры, пакуль я тут знаходжуся! Інакш я альбо вы выберацеся вон, і хутчэй за ўсё - вы. Сёння я дам аб'яву ў газеты, я вам знайду пакойчык.

- Найшлі дурня, які з'едзе адсюль, - зусім цвёрда адказаў Шарыкаў.

- Як гэта? - спытаўся Піліп Піліпавіч і гэтак перамяніўся з твару, што Барменталь падляцеў да яго і пяшчотна і трывожна ўзяў за рукаў.

- Ведаеце, вы не набірайцеся нахабства, мсье Шарыкаў! - Барменталь закрычаў. Шарыкаў адступіў і дастаў з кішэні паперы: зялёную, жоўтую, белую, тыцкаў у іх пальцам і гаварыў:

- Вось. Член жыллёвага таварыства, і плошча мне належыць канкрэтна ў кватэры нумар 5 у адказнага ўладальніка Праабражэнскага памерам 16 квадратных аршынаў. - Шарыкаў падумаў і дадаў слова, якое Барменталь машынальна адзначыў як новае - майце ласку.

Піліп Піліпавіч прыкусіў губу і праз яе неасцярожна прамовіў:

- Клянуся, што гэтага Швондзера я ўрэшце застрэлю.

Шарыкаў надзвычай востра і ўважліва ўспрыняў гэтыя словы, гэта відаць было па ягоных вачах.

- Піліп Піліпавіч, vorsichtig*... - перасцярог Барменталь.

* Асцярожна (ням.).

- Ну, ведаеце... Калі ўжо гэтакую подласць! - ускрыкнуў Піліп Піліпавіч па-расейску. - Майце на ўвазе, Шарыкаў... пан, што я, калі вы яшчэ раз дазволіце сабе хоць адну нахабную выхадку, я пазбаўлю вас абеду і наогул харчавання ў маім доме. 16 аршынаў - цудоўна, але ж я не абавязаны карміць вас па гэтай жабінай паперыне!

Тут Шарыкаў спалохаўся і прыадкрыў рот.

- Без ежы я аставацца не магу, - замармытаў ён, - дзе ж я буду карміцца?

- Тады і паводзьце сябе як след! - уголас заявілі абодва эскулапы.

Шарыкаў відавочна прыціх і ў той дзень не нарабіў нікому ніякай шкоды, акрамя самога сябе: скарыстаў момант, калі адлучыўся Барменталь, узяў брытву і распаласаваў сабе шчаку гэтак, што Піліп Піліпавіч і Барменталь накладвалі яму швы, з-за чаго Шарыкаў доўга выў і абліваўся слязамі.

Наступную ноч у кабінеце Піліпа Піліпавіча сядзелі двое - Піліп Піліпавіч і верны, адданы яму Барменталь. У доме ўжо спалі. Піліп Піліпавіч быў у сваім блакітнага колеру халаце і чырвоных тапачках, а Барменталь у рубашцы і пры сініх падцяжках. Між дактарамі на круглым стале побач з пульхным альбомам стаялі бутэлька каньяку, сподачак з лімонам і скрыначка з цыгарамі. Вучоныя накурылі цэлы пакой і горача абмяркоўвалі апошнюю навіну: гэтага вечара Шарыкаў прысвоіў у кабінеце Піліпа Піліпавіча два чырвонцы, якія ляжалі пад прэс-пап'е, знік з кватэры, вярнуўся позна і зусім п'яны. Мала гэтага. З ім з'явіліся дзве невядомыя асобы, якія паднялі шум на лесвіцы і хацелі пераначаваць у гасцях у Шарыкава. Зніклі гэтыя асобы толькі пасля таго, як Фёдар, які прысутнічаў у час гэтай дзеі ў асеннім паліто паверх бялізны, пазваніў у сорак пяты аддзел міліцыі. Асобы імгненна злінялі, як толькі Фёдар павесіў трубку. Невядома куды пасля гэтага зніклі малахітавая попельніца з падлюстраніка ў прыхожым пакоі, бабровая шапка Піліпа Піліпавіча і яго ж кій, на якім залатой вяззю было напісана: «Дарагому і паважанаму Піліпу Піліпавічу ўдзячныя ардынатары ў дзень...», а потым ішла рымская лічба XXV.

- Хто яны такія? - наступаў Піліп Піліпавіч на Шарыкава і сціскаў кулакі.

Той хістаўся, прыліпаў да футраў, мармытаў нешта пра тое, што асобьі гэтыя яму невядомыя, але што яны не сучыя дзеці, а - добрыя.

- Самае дзіўнае, што яны ж абодва п'яныя... Як жа яны ўмудрыліся? - здзіўляўся Піліп Піліпавіч, глядзеў на тое месца, дзе захоўвалася памяць пра юбілей.

- Спецыялісты, - растлумачыў Фёдар і пайшоў спаць з рублём у кішэні.

Ад двух чырвонцаў Шарыкаў адхрысціўся адразу ж катэгарычна і мармытаў у гэты час, што, маўляў, не адзін ён у кватэры.

- Ага, тады, можа, гэта доктар Барменталь свіснуў чырвонцы? - запытаўся Піліп Піліпавіч ціхім, але страшным голасам.

Шарыкаў пахіснуўся, расплюшчыў зусім асалавелыя вочы і сказаў пра сваё меркаванне:

- Можа, Зінка ўзяла...

- Што такое?.. - Зіна з'явілася ў дзвярах, быццам прывід, і прыкрывала на грудзях расшпіленую кофтачку далонню. - Ды як ён...

Шыя ў Піліпа Піліпавіча стала чырвонага колеру.

- Спакойна, Зінуша, - сказаў ён і працягнуў руку, - не хвалюйся, усё будзе нармальна.

Зіна адразу ж зараўла, распусціла губы, і далонь заскакала ў яе па ключыцы.

- Зіна, як вам не сорамна? Хто ж можа гэтак падумаць? Фу, ганьба якая! - загаварыў разгублена Барменталь.

- Ну, Зіна, ты проста дурніца, даруй мне божа, - пачаў быў Піліп Піліпавіч.

Але тут Зінін плач спыніўся сам сабой, і ўсе замоўклі. Шарыкаву зрабілася дрэнна. Ён стукнуўся галавой аб сцяну, з яго вырвалася - не то «і», не то «е» - быццам «эээ!». Твар збялеў, сутаргава заварушыліся сківіцы.

- Вядро яму, нягодніку, з аглядальні даць!

І ўсе забегалі: пачалі даглядаць хворага Шарыкава. Калі яго вялі спаць, ён хістаўся ў руках у Барменталя, пяшчотна і меладычна лаяўся брыдкімі словамі і вымаўляў іх з цяжкасцю.

Уся гэтая гісторыя здарылася гадзін у дзве, а цяпер было 3 гадзіны ночы, але двое ў кабінеце не спалі, падагрэтыя каньяком і лімонам. Накурылі яны гэтак, што дым вісеў густымі палосамі і нават не пакалыхваўся.

Доктар Барменталь, белы, з рашучымі вачыма, падняў кілішак на тоненькай ножцы.

- Піліп Піліпавіч, - прачула сказаў ён, - я ніколі не забуду, як я амаль галодным студэнтам з'явіўся да вас і вы прытулілі мяне на кафедры. Паверце, Піліп Піліпавіч, вы для мяне намнога больш чым прафесар, настаўнік... Мая бясконцая павага да вас... Дазвольце пацалаваць вас, дарагі Піліп Піліпавіч.

- Галубок мой... - разгублена абазваўся Піліп Піліпавіч і ўстаў насустрач.

Барменталь яго абняў і пацалаваў у пушыстыя, моцна пракураныя вусы.

- Дальбог, Піліп Пілі...

- Гэтак расчулілі, гэтак расчулілі... Дзякуй вам, - гаварыў Піліп Піліпавіч, - галубок, я часам крычу на вас у час аперацыі. Прабачце мне за старэчую нястрыманасць. Па сутнасці, я ж зусім адзінокі... Ад Севільі да Грэнады...

- Піліп Піліпавіч, як вам не сорамна? - шчыра ўсклікнуў адданы Барменталь. - Калі вы не хочаце мяне пакрыўдзіць, не гаварыце мне болей гэтак...

- Ну, дзякуй вам... «К берегам священным Нила...» Дзякуй... Я палюбіў вас як здольнага доктара.

- Піліп Піліпавіч, я вам гавару!.. - горача ўскрыкнуў Барменталь, усхапіўся, шчыльна зачыніў дзверы ў калідор, завярнуўся і шэптам працягваў: - Гэта - адзінае выйсце. Я не магу, вядома, даваць вам парады, але, Піліп Піліпавіч, паглядзіце на сябе, вы ж зусім замучыліся, болей гэтак нельга працаваць.

- Абсалютна нельга, - уздыхнуў і пацвердзіў Піліп Піліпавіч.

- Але ж пра гэта і думаць нават нельга, - шаптаў Барменталь, - у мінулы раз вы гаварылі, што баіцеся за мяне, але каб вы ведалі, дарагі прафесар, як вы гэтым мяне расчулілі. Я не дзіця і разумею, якая з усяго гэтага можа выйсці жахлівая рэч. Я глыбока пераконаны, што ў нас іншага выйсця няма.

Піліп Піліпавіч устаў, замахаў на яго рукамі і ўсклікнуў:

- І не спакушайце, не заікайцеся нават, - прафесар пачаў хадзіць па пакоі, разгайдаў дымныя хвалі, - і слухаць не буду. Разумееце, што будзе, калі нас накрыюць? Нам жа з вамі на «маючы на ўвазе паходжанне» - выехаць не давядзецца, хоць і першая судзімасць. У нас няма падыходзячага паходжання, мой дарагі!

- Якога д'ябла! Бацька быў следчым у Вільна, - горка адказаў Барменталь і дапіў каньяк.

- Ну вось, калі ласка. Гэта ж шкодная спадчыннасць. Горш і ўявіць сабе нічога нельга. Дарэчы, вінаваты, у мяне яшчэ горш. Бацька - кафедральны протаіерэй, Мерсі. «От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей...» вось чорт пабяры.

- Піліп Піліпавіч - вы велічыня сусветнага значэння, і з-за нейкага, прабачце, сучага сына... Ды хіба яны змогуць зачапіць вас, злітуйцеся!

- Тым больш не зраблю гэтага, - задуменна запярэчыў Піліп Піліпавіч, спыніўся і глядзеў на шкляную шафу.

- Ды чаму ж?

- Таму, што вы не велічыня сусветнага значэння.

- Дзе мне...

- Ну вось. А пакінуць калегу ў выпадку катастрофы і выкруціцца аднаму на сусветным значэнні, даруйце... Я - маскоўскі студэнт, а не Шарыкаў.

Піліп Піліпавіч з гонарам расправіў плечы і стаў падобны на старажытнага французскага караля.

- Піліп Піліпавіч, эх... - горка ўсклікнуў Барменталь, - што ж выходзіць? Цяпер вы будзеце чакаць, пакуль з гэтага хулігана ўдасца зрабіць чалавека?

Піліп Піліпавіч узмахам рукі спыніў яго, наліў сабе каньяку, пажаваў лімон і загаварыў:

- Іван Арнольдавіч, як па-вашаму, я разбіраюся хоць крыху ў анатоміі і фізіялогіі, скажам, чалавечых мазгоў? Як вы думаеце?

- Піліп Піліпавіч, пра што вы пытаеце? - з пачуццём адказаў Барменталь і развёў рукамі.

- Ну добра, без прытворнай сціпласці. Я таксама думаю, што ў гэтым я не самы апошні чалавек у Маскве.

- А я думаю, што вы першы не толькі ў Маскве, а і ў Лондане, і ў Оксфардзе! - горача перапыніў яго Барменталь.

- Ну няхай і гэтак, дык вось, будучы прафесар Барменталь: гэта зрабіць не ўдасца нікому. Скончана. Можаце і не пытацца. Спашліцеся на мяне і скажыце, што Праабражэнскі сказаў. Клім! - раптам урачыста ўсклікнуў Піліп Піліпавіч, і шафа адказала яму звонам. - Клім, - паўтарыў ён. - Вось што, Барменталь, вы лепшы мой вучань і, акрамя таго, мой сябра, у чым я сёння пераканаўся. Дык вось, скажу вам па сакрэту як сябру, вы не будзеце сарамаціць мяне за тое, што я стары асёл. Праабражэнскі пагарэў на гэтай аперацыі, як трэцякурснік. Праўда, адкрыццё ўдалося, але ж вы самі ведаеце, якое, - тут Піліп Піліпавіч горка паказаў рукамі на аконную штору, мабыць, намякаў на Маскву, - але майце на ўвазе, Іван Арнольдавіч, што адзіным вынікам гэтага адкрыцця будзе тое, што ўсе мы цяпер будзем мець гэтага Шарыкава вось тут, - Праабражэнскі паляпаў сябе па сагнутай, схільнай да паралічу шыі, - будзьце спакойны! Калі б хто-небудзь, - з асалодай працягваў Піліп Піліпавіч, - паклаў мяне тут і адлупцаваў розгамі, - я, клянуся, заплаціў бы яму чырвонцаў пяць! «От Севильи до Гренады...» Д'ябал мяне забірай... Я пяць гадоў сядзеў, выкалупліваў з мазгоў прыдаткі... Вы ведаеце, якую я работу зрабіў! Неверагодна нават! І цяпер можна спытацца - навошта? Каб за дзень сімпатычнага сабаку ператварыць у гэтакую мярзотнасць, што аж валасы дыбком устаюць.

- Нешта выключнае!

- Абсалютна згодзен з вамі. Вось што, доктар, атрымліваецца, калі даследчык не хоча ісці паралельна з прыродай і вобмацкам фарсіруе падзеі і прыўзнімае заслону: тады на, май Шарыкава і еш яго з маслам.

- Піліп Піліпавіч, а калі б мазгі Спінозы?

- Ага, - крыкнуў Піліп Піліпавіч. - Ага! Калі толькі няшчасны сабака не памрэ ў мяне пад нажом, а вы ж бачылі, якая гэта аперацыя. Адным словам, Піліп Праабражэнскі нічога цяжэйшага не бачыў у сваім жыцці. Можна прышчапіць гіпафіз Спінозы ці яшчэ якога д'ябла і змайстраваць з сабакі надзвычай развітую істоту. Але навошта? - пытаюся. Растлумачце мне, навошта штучна фабрыкаваць Спіноз, калі любая баба можа нарадзіць іх колькі хочаш. Нарадзіла ж у Халмагорах пані Ламаносава гэтага свайго знакамітага! Доктар, чалавецтва само клапоціцца пра развіццё эвалюцыйным шляхам, кожны год выдзяляе з масы і рознай мярзотнасці, стварае дзесяткі геніяў і ўпрыгожвае імі свет. Цяпер вы разумееце, доктар, чаму я не падтрымаў ваш вывад у гісторыі хваробы Шарыкава. Маё адкрыццё, д'ябал яго забірай, і ломанага гроша не варта... І не спрачайцеся, Іван Арнольдавіч, гэта я ўжо зразумеў сам. Я ж ніколі не гавару пустога. Тэарэтычна гэта цікава. Дарма. Фізіялогія будзе ў захапленні. Масква шалее... Ну а што практычна? Хто перад вамі? - Праабражэнскі ткнуў пальцам у той бок, дзе ў аглядальні адпачываў Шарыкаў.

- Выключны абармот.

- Але ж хто ён! Клім, Клім, - крыкнуў прафесар, - Клім Чугуноў (Барменталь аж рот адкрыў) - вось што: дзве судзімасці, алкагалізм, «усё падзяліць», шапка і два чырвонцы зніклі (тут Піліп Піліпавіч успомніў пра юбілейны кій і пачырванеў) - хам і свіння... Ну, гэты кій я знайду. Адным словам, гіпафіз - закрытая камера, якая вызначае аблічча канкрэтнага чалавека. Канкрэтнага! «От Севильи до Гренады...» - пабліскваў вачыма і злосна крычаў Піліп Піліпавіч, - а не агульначалавечае. У мініяцюры - гэта тыя ж самыя мазгі. А мне ён зусім не патрэбны, ну яго к свінням. Я клапаціўся зусім пра іншае, пра яўгеніку, пра тое, каб зрабіць лепшай чалавечую прыроду. І вось на абмаладжэнні і наскочыў. Няўжо вы думаеце, што я з-за грошай раблю аперацыі? Я ж усё-такі вучоны.

- Вы вялікі вучоны, вось што! - прамовіў Барменталь і каўтнуў каньяку. Вочы яго пачырванелі.

- Я хацеў зрабіць маленькі вопыт пасля таго, як два гады назад атрымаў з гіпафіза выцяжку палавога гармона. А замест гэтага вось што атрымалася. Божа мой! Гэтых гармонаў у гіпафізе, ой госпадзі... Доктар, - перада мной тупік, я, клянуся, разгубіўся.

Барменталь раптам закасаў рукавы, скасіў вочы на нос і прамовіў:

- Вось што, дарагі настаўнік, калі вы не хочаце, то я сам накармлю яго мыш'яком. Пайшло яно да д'ябла, што бацька судовы следчы. Урэшце - гэта ж наша эксперыментальная істота.

Піліп Піліпавіч атух, абмяк, сеў у крэсла і сказаў:

- Не, я гэта не дазволю зрабіць вам, мілы хлопчык. Мне 60 гадоў, і я магу даваць парады. На злачынства не ідзіце ніколі, супроць каго б яно там ні было накіравана. Дажывіце да старасці з чыстымі рукамі.

- Злітуйцеся, Піліп Піліпавіч, ды калі яго апрацуе гэты Швондзер, што ж з гэтага атрымаецца?! Божачка, я толькі зараз пачынаю разумець, што выйдзе з гэтага Шарыкава!

- Ага, цяпер зразумелі? А я зразумеў пра гэта праз 10 дзён пасля аперацыі. Ну дык вось, Швондзер і ёсць самы галоўны дурань. Ён не разумее, што Шарыкаў больш небяспечны для яго, чым для мяне. Ну, зараз ён усяляк нацкоўвае яго на мяне, не думае пра тое, што калі хто-небудзь у сваю чаргу нацкуе Шарыкава на самога Швондзера, то ад яго застануцца толькі ножкі ды рожкі.

- Дзіва што! Адны каты чаго варты! Чалавек з сабачым сэрцам.

- Ды не, не, - нараспеў адказаў Піліп Піліпавіч, - вы, доктар, робіце вялікую памылку, не нагаворвайце на сабаку. Каты - гэта часовае... Гэта пытанне дысцыпліны і двух-трох тыдняў. Запэўніваю вас. Яшчэ які-небудзь месяц, і ён перастане кідацца на іх.

- А чаму ж цяпер?

- Іван Арнольдавіч, гэта элементарна... Вы што, на самай справе пытаецеся? Ды гіпафіз не будзе вісець у паветры. Ён жа прышчэплены на сабачых мазгах, дайце час яму прыжыцца. Зараз Шарыкаў уяўляе сабой толькі астаткі сабачага, і зразумейце, што каты - гэта лепшае з усяго, што ён робіць. Падумайце пра тое, што ў яго ўжо не сабачае, а чалавечае сэрца. І самае горшае з усіх, якія могуць існаваць у прыродзе!

Барменталь, узвінчаны далей некуды, сціснуў дужыя худыя рукі ў кулакі, паварушыў плячыма, цвёрда сказаў:

- Вядома. Я заб'ю яго!

- Забараняю гэта! - катэгарычна адказаў Піліп Піліпавіч.

- Ды што ж тады...

Піліп Піліпавіч раптам насцярожыўся, падняў палец.

- Пачакайце... Мне здалося, што чую крокі.

Абодва прыслухаліся, але ў калідоры было ціха.

- Здалося, - сказаў Піліп Піліпавіч і горача загаварыў па-нямецку. У ягоных словах некалькі разоў чулася расейскае «крымінальшчына».

- Хвілінку, - раптам насцярожыўся Барменталь і ступіў да дзвярэй. Крокі былі добра чуваць і набліжаліся да кабінета. Акрамя таго, голас бубніў. Барменталь адчыніў дзверы і, уражаны, адхіснуўся. Піліп Піліпавіч знерухомеў у крэсле.

У асветленым чатырохкутніку калідора паўстала ў адной начной кашулі Дар'я Пятроўна з баявым і чырвоным тварам. І доктара і прафесара ўразіла колькасць магутнага і, як здалося са страху, голага цела. У дужых руках Дар'я Пятроўна валакла нешта, і гэтае «нешта» ўпіралася, сядала на зад, і кароценькія яго ногі, пакрытыя чорным пухам, запляталіся на паркеце. «Нешта», вядома ж, аказалася Шарыкавым, зусім знішчаным, п'яненькім, ускудлачаным і ў адной сарочцы.

Дар'я Пятроўна, грандыёзная і голая, страсянула Шарыкава, быццам мяшок з бульбай, і сказала такія словы:

- Палюбуйцеся, прафесар, на нашага візіцёра Тэлеграфа Тэлеграфавіча. Я замужам была, а Зіна - нявінная дзяўчына. Добра, што я прачнулася.

Пасля гэтай прамовы Дар'я Пятроўна адчула сорам, ускрыкнула, закрыла грудзі рукамі і памчалася.

- Дар'я Пятроўна, прабачце, калі ласка, - пасля таго як апамятаўся, крыкнуў ёй услед Піліп Піліпавіч.

Барменталь вышэй закасаў рукавы і рушыў на Шарыкава. Піліп Піліпавіч зазірнуў яму ў вочы і жахнуўся.

- Што вы, доктар, я забараняю!..

Барменталь правай рукой гэтак узяў Шарыкава за шкірку, што палатно ягонай сарочкі спераду затрашчала.

Піліп Піліпавіч кінуўся напярэймы і пачаў выдзіраць шчуплага Шарыкава з учэпістых хірургічных рук.

- Біць не маеце права! - крычаў напаўзадушаны Шарыкаў, сеў на падлогу і цверазеў на вачах.

- Доктар! - крычаў Піліп Піліпавіч.

Барменталь крыху апамятаўся і адпусціў Шарыкава, пасля чаго той адразу ж захныкаў.

- Ну пакуль, - прашаптаў Барменталь, - пачакаем да раніцы. Я яму пакажу бенефіс, як толькі ён ацверазее.

Тут ён ухапіў Шарыкава пад паху і павалок спаць. Шарыкаў паспрабаваў брыкацца, але ногі яго не слухалі.

Піліп Піліпавіч расставіў ногі, полы халата разышліся ў бакі, падняў рукі да лямпы на столі і вымавіў:

- Ну-ну...

 

IX

 

Бенефіс, які абяцаў Шарыкаву Барменталь, не адбыўся раніцай таму, што Паліграф Паліграфавіч знік з дому. Барменталь быў у лютым адчаі, аблаяў сябе аслом за тое, што не схаваў ключ ад дзвярэй, крычаў, што дараваць нельга, і закончыў пажаданнем, каб Шарыкаў трапіў пад-аўтобус. Піліп Піліпавіч сядзеў у кабінеце, ашчаперыў голаў і гаварыў:

- Уяўляю, што будзе тварыцца на вуліцы... Уяўляю-ю. «От Севильи до Гренады», божа мой.

- Ён, можа, яшчэ ў дамкаме, - шалеў Барменталь і кудысьці бегаў.

У дамкаме ён палаяўся са старшынёй Швондзерам гэтак, што той сеў пісаць заяву ў народны суд Хамоўніцкага раёна, крычаў, што ён не вартаўнік выхаванца прафесара Праабражэнскага, болей таго, гэты выхаванец аказаўся прахвостам, узяў у дамкаме 7 рублёў быццам бы на пакупку падручнікаў.

Фёдар, які зарабіў на гэтай прапажы тры рублі, абшукаў увесь дом. Нідзе і следу Шарыкава не асталося.

Высветлілася толькі адно - Паліграф знік на світанні ў кепцы, з шарфам і ў паліто, прыхапіў з сабой бутэльку рабінавай гарэлкі з буфета, пальчаткі доктара Барменталя і ўсе свае дакументы. Дар'я Пятроўна і Зіна не хавалі сваёй вялікай радасці і спадзявання, што Шарыкаў болей не вернецца. У Дар'і Пятроўны Шарыкаў незадоўга перад гэтым пазычыў тры рублі пяцьдзесят капеек.

- Вось так вам і трэба! - роў Піліп Піліпавіч і трос кулакамі. Цэлы дзень званіў тэлефон, званіў і на другі дзень. Дактары прымалі вялізную колькасць пацыентаў, а на трэці дзень паўстала пытанне, што трэба паведамляць у міліцыю пра знікненне Шарыкава, якая і павінна вылавіць яго ў маскоўскім віры.

І толькі вымавілі слова «міліцыя», як цішыню ў Абухавым завулку разбурыў гук грузавіка, скалануліся вокны ў доме. Потым прагучаў упэўнены званок, і Паліграф Паліграфавіч зайшоў надзвычай ганарліва, моўчкі зняў кепку, паліто павесіў на рогі і аказаўся зусім іншы з выгляду. На ім была скуранка з чужога пляча, гэтакія ж скураныя вынашаныя штаны і ангельскія высокія боты са шнуроўкай да каленяў. Цяжкі кашэчы дух расплыўся па ўсёй прыхожай. Праабражэнскі і Барменталь, быццам па камандзе, склалі рукі на грудзях, прысланіліся да вушакоў і чакалі першых паведамленняў ад Паліграфа Паліграфавіча. Ён пагладзіў жорсткія валасы, кашлянуў, азірнуўся; было прыкметна, што збянтэжанасць ён хоча схаваць за сваёй развязнасцю.

- Я, Піліп Піліпавіч, - пачаў ён нарэшце гаварыць, - на пасаду паступіў.

Абодва дактары коратка ўскрыкнулі і паварушыліся. Праабражэнскі апамятаўся першы, працягнуў руку і сказаў:

- Паперу пакажыце.

Было надрукавана: «Уладальнік гэтага таварыш Паліграф Паліграфавіч Шарыкаў сапраўды загадчык пададдзела ачысткі горада Масквы ад брадзячай жывёлы (каты і інш.) у аддзела МКГ».

- Ага, - цяжка прамовіў Піліп Піліпавіч, - хто ж вас туды ўладкаваў? А, ды я і сам здагадваюся.

- Правільна, Швондзер, - адказаў Шарыкаў.

- Дазвольце спытаць - чаму ад вас гэтак смярдзіць?

Шарыкаў заклапочана панюхаў куртку.

- Ну, пахне... вядома: па спецыяльнасці. Учора катоў душылі-душылі...

Піліп Піліпавіч скалануўся і паглядзеў на Барменталя. Вочы ў таго нагадвалі дзве чорныя рулі, накіраваныя на Шарыкава ва ўпор. Без усякай прадмовы ён ступіў да Шарыкава і лёгка і ўпэўнена ўзяў яго за горла.

- Гвалт! - піскнуў Шарыкаў і пабялеў.

- Доктар!

- Нічога я яму не зраблю лішняга, Піліп Піліпавіч, не турбуйцеся, - сталёвым голасам адазваўся Барменталь і закрычаў: - Зіна, Дар'я Пятроўна!

Тыя з'явіліся ў прыхожай.

- Ну, паўтарайце, - сказаў Барменталь і крышку прыціснуў горла Шарыкава, - прабачце мне...

- Ну, добра, паўтару, - асіплым голасам адказаў зусім спалоханы Шарыкаў, раптам сабраўся з сілай, паспрабаваў вырвацца і крыкнуць «гвалт», але крыку не выйшла, і галава яго зусім патанула ў футры.

- Доктар, прашу вас...

Шарыкаў заківаў галавой, даваў знак, што ён пакарыўся і будзе прасіць прабачэння.

- ...Прабачце мне, паважаная Дар'я Пятроўна і Зінаіда?..

- Пракопаўна, - спалохана шапнула Зіна.

- Уф, Пракопаўна... - гаварыў і зяпаў ротам ахрыплы Шарыкаў, - ...што я дазволіў сабе...

- Сабе гнюсны ўчынак ноччу, калі быў п'яны.

- П'яны...

- Ніколі больш не буду...

- Не бу...

- Адпусціце, адпусціце яго, Іван Арнольдавіч, - узмаліліся абедзве жанчыны, - вы яго задушыце.

Барменталь адпусціў Шарыкава і сказаў:

- Машына вас чакае?

- Не, - з павагай адказаў Паліграф, - ён мяне толькі прывёз.

- Зіна, адпусціце машыну. Цяпер майце на ўвазе наступнае: вы зноў вярнуліся ў кватэру Піліпа Піліпавіча?

- А куды ж мне больш? - нясмела адказаў Шарыкаў, і вочы яго забегалі.

- Выдатна. Будзеце цішэй вады і ніжэй травы. Інакш за кожны выбрык з вамі буду разбірацца я. Зразумела?

- Зразумела, - адказаў Шарыкаў.

Піліп Піліпавіч увесь час маўчаў. Ён неяк жаласліва ссутуліўся, абкусваў пазногці і глядзеў на паркет. Потым раптам паглядзеў на Шарыкава і спытаўся:

- Што ж вы рабілі з гэтымі... з забітымі катамі?

- На паліто згодзяцца, - адказаў Шарыкаў, - з іх вавёрак будуць рабіць на рабочы крэдыт.

Пасля ў кватэры запанавала цішыня, і панавала яна двое сутак. Паліграф Паліграфавіч раніцай ехаў на машыне, з'яўляўся вечарам, ціха вячэраў з Піліпам Піліпавічам і Барменталем.

І хаця Шарыкаў і Барменталь спалі ў адным пакоі - у прыёмным - яны не размаўлялі, таму Барменталь засумаваў першы.

Дні праз два ў кватэры з'явілася худзенькая з падмаляванымі вачыма паненка ў крэмавых панчохах і вельмі збянтэжылася, калі ўгледзела ўсю гэту раскошу ў кватэры. У вынашаным паліто яна ішла ўслед за Шарыкавым. У прыхожым пакоі сустрэлася з прафесарам.

Той аслупянеў, утаропіўся позіркам, прыжмурыўся і спытаўся:

- Дазвольце даведацца?

- Я з ёй распісваюся. Гэта наша машыністка, жыць будзе са мной. Барменталя трэба будзе перасяліць з прыёмнага пакоя. У яго свая кватэра ёсць, - зусім непрыязна і злосна растлумачыў Шарыкаў.

Піліп Піліпавіч падумаў, пакуль глядзеў на пачырванелую паненку, і ветліва запрасіў яе:

- Я вас папрашу на хвілінку да мяне ў кабінет.

- Я з ёй пайду, - хутка і падазрона прамовіў Шарыкаў.

І тут імгненна, быццам з-пад зямлі, вынырнуў Барменталь.

- Прабачце, прафесар пагаворыць з паняй, а мы з вамі пабудзем тут.

- Я не хачу, - злосна адазваўся Шарыкаў і паспрабаваў пайсці ўслед за Піліпам Піліпавічам і паненкай, якая палала ад сораму.

- Не, даруйце, - Барменталь узяў Шарыкава за руку, і яны пайшлі ў аглядальню.

Хвілін пяць у кабінеце было ціха, потым адтуль пачуўся плач дзяўчыны.

Піліп Піліпавіч стаяў ля стала, а паненка плакала ў брудную карункавую хусцінку.

- Ён, нягоднік, сказаў, што паранены ў баях, - плакала наўзрыд паненка.

- Хлусіць, - няўмольна адказаў Піліп Піліпавіч. Ён паківаў галавой і працягваў: - Мне шчыра шкада вас, але ж нельга вось гэтак з першым сустрэчным... толькі з-за службовага становішча... Дзіцятка, гэта ж дрэнна... Вось што... - Ён адчыніў шуфляду пісьмовага стала, дастаў тры паперкі па тры чырвонцы.

- Я атручуся, - плакала паненка, - у сталоўцы саланіна кожны дзень... і пагражае... гаворыць, што ён чырвоны камандзір... са мною, гаворыць, будзеш жыць у раскошнай кватэры... кожны дзень ананасы... псіхіка, кажа, у мяне добрая, толькі катоў ненавіджу. Ён у мяне пярсцёнак узяў на памяць...

- Ну, ну, ну, псіхіка добрая... «От Севильи до Гренады», - мармытаў Піліп Піліпавіч, - трэба пацярпець - вы яшчэ зусім маладая...

- Няўжо ў гэтай самай падваротні?

- Ну, бярыце грошы, калі пазычаюць, - крыкнуў Піліп Піліпавіч.

Потым дзверы адчыніліся, і Барменталь па загаду Піліпа Піліпавіча прывёў Шарыкава. Вочы ў таго бегалі і валасы натапырыліся, як шчотка.

- Нягоднік, - сказала паненка і паблісквала заплаканымі размазанымі вачыма і паласатым напудраным носам.

- Адкуль у вас шрам на лбе, растлумачце гэтай паненцы, - ласкава спытаў Піліп Піліпавіч.

Шарыкаў сыграў нахабна.

- Я на калчакоўскім фронце паранены, - брахнуў ён.

Паненка ўстала і выйшла з плачам.

- Перастаньце, - крыкнуў услед Піліп Піліпавіч, - пачакайце, пярсцёнак давайце, - сказаў ён Шарыкаву.

Той пакорліва зняў з пальца дзьмуты пярсцёнак з ізумрудам.

- Ну, ладна, - раптам злосна сказаў ён, - папомніш ты ў мяне. Заўтра я табе ўстрою скарачэнне штатаў.

- Не бойцеся яго, - крыкнуў услед Барменталь, - я не дам яму нічога зрабіць. - Ён завярнуўся і гэтак паглядзеў на Шарыкава, што той адступіўся і ўдарыўся патыліцай аб шафу.

- Як яе прозвішча? - спытаўся ў яго Барменталь. - Прозвішча! - раўнуў ён і зрабіўся дзікі і страшны.

- Васняцова, - адказаў Шарыкаў, і вочы яго шукалі, куды б схавацца.

- Кожны дзень, - узяўшыся за лацканы Шарыкавай курткі, сказаў Барменталь, - буду даведвацца пра чыстку - ці не скараціў грамадзянку Васняцову. І калі даведаюся, што вы скарацілі, я вас... уласнымі рукамі тут жа і прыстрэлю. Беражыцеся, Шарыкаў, па-расейску вам гавару.

Шарыкаў не адрываўся, глядзеў на барменталеўскі нос.

- У нас у саміх наганы знойдуцца... - прамармытаў Паліграф вяла і раптоўна пырснуў у дзверы.

- Сцеражыся! - пачуўся наўздагон барменталеўскі крык.

Усю ноч і палову наступнага дня вісела, як хмара перад навальніцай, цішыня. Усе маўчалі. Але на наступны дзень, калі Паліграф Паліграфавіч, якога зранку кальнула нядобрае прадчуванне, насуплены паехаў на работу, прафесар Праабражэнскі зусім не ў прызначаны час прыняў аднаго са сваіх пацыентаў, тоўстага і высокага ростам чалавека ў вайсковай форме. Той настойліва дабіваўся спаткання і дабіўся. Ён зайшоў у кабінет і ветліва грукнуў абцасамі.

- У вас зноў пачало балець? - спытаўся пастарэлы Піліп Піліпавіч. - Сядайце, калі ласка.

- Я вельмі ўдзячны. Мерсі, прафесар... Не... Я прыехаў да вас не з-за гэтага, Піліп Піліпавіч... у мяне да вас вялікая павага... гм... папярэдзіць. Ды глупства. Проста ён нягоднік... - Пацыент адчыніў партфель і дастаў паперу. - Добра, што ён мне самому далажыў...

Піліп Піліпавіч начапіў пенснэ на акуляры і пачаў чытаць. Ён доўга мармытаў, мяняўся з твару кожнае секунды. «...а таксама пагражаў забіць старшыню дамкама таварыша Швондзера, а з гэтага вынікае, што мае зброю. І гаворыць контррэвалюцыйныя прамовы, і нават Энгельса загадаў сваёй сацыялпрыслужніцы Зінаідзе Пракопаўне Бунінай спаліць у печцы, як відавочны меншавік са сваім асістэнтам Барменталем Іванам Арнольдавічам, які ўкрадкі, бо не прапісаны, жыве ў яго на кватэры. Подпіс загадчыка пададдзела ачысткі П.П.Шарыкава - пацвярджаю. Старшыня дамкама Швондзер, сакратар Пяструхіна».

- Вы дазволіце гэта пакінуць мне? - спытаўся Піліп Піліпавіч, і твар яго пакрыўся плямамі. - Ці, вінаваты, можа, вам гэта трэба, каб даць законны ход справе?

- Прабачце, прафесар, - зусім пакрыўдзіўся пацыент, і ноздры яго заварушыліся, - вы і сапраўды ўжо зусім пагардліва глядзіце на нас. Я... - і тут ён пачаў надзімацца, як індыйскі певень.

- Ну, прабачце, прабачце, галубок! - замармытаў Піліп Піліпавіч. - Даруйце, я на самай справе не хацеў вас пакрыўдзіць. Галубок, не злуйцеся на мяне, ён так мяне...

- Я ўяўляю, - зусім супакоіўся пацыент, - але якая ўсё ж дрэнь! Цікава было б паглядзець на яго. У Маскве пра вас легенды расказваюць...

Піліп Піліпавіч у адчаі махнуў рукой. Тут толькі пацыент заўважыў, што прафесар згорбіўся і быццам пасівеў за апошні час.

 

* * *

 

Злачынства саспела і ўпала, нібы камень, як гэта звычайна і бывае. Смактала нешта пад сэрцам, калі Паліграф Паліграфавіч вяртаўся на грузавіку. Голас Піліпа Піліпавіча запрасіў яго ў аглядальню. Здзіўлены Шарыкаў прыйшоў з незразумелым страхам, зазірнуў у дула на барменталевым твары, а потым зірнуў на Піліпа Піліпавіча. Хмара плавала вакол асістэнта, і левая яго рука з папяроскай лёгенька дрыжала на бліскучай ручцы акушэрскага крэсла. Піліп Піліпавіч спакойна і злавесна прамовіў:

- Цяпер забярыце свае рэчы: штаны, паліто, усё, што вам трэба, - і вон з кватэры!

- Як гэта? - шчыра здзівіўся Шарыкаў.

- Вон з кватэры - сёння, - манатонна паўтарыў Піліп Піліпавіч і прыжмурыўся на свае пазногці.

Нейкая нячыстая сіла авалодала Паліграфам Паліграфавічам: мабыць, падпільноўвала яго пагібель і рок стаяў за плячыма. Ён сам кінуўся ў абдымкі непазбежнаму і гаўкнуў злосна і коратка:

- Ды што гэта на самай справе! Хіба я на вас не знайду ўправы? Я на 16 аршынах тут сяджу і буду сядзець!

- Вон з кватэры, - прыязна шапнуў Піліп Піліпавіч.

Шарыкаў сам клікаў сваю смерць. Ён падняў руку і паказаў Піліпу Піліпавічу абкусаную і смярдзючую катамі дулю. А потым правай рукой у бок небяспечнага Барменталя дастаў наган. Папяроса Барменталева ўпала, як знічка, а праз некалькі секунд Піліп Піліпавіч па бітым шкле бегаў ад шафы да канапы. На ёй ляжаў і хроп загадчык пададдзела ачысткі, а на грудзях у яго сядзеў хірург Барменталь і душыў маленькай беленькай падушачкай.

Праз некалькі хвілін доктар Барменталь з мёртвым тварам выйшаў у калідор і побач з кнопкай званка прыклеіў паперку:

«Сёння з-за хваробы прафесара прыёму не будзе. Просьба не турбаваць званкамі».

Бліскучым складанчыкам ён перарэзаў дрот ад званка, у люстры паглядзеў на свой паабдзіраны твар. Рукі ў яго дрыжалі. Потым ён з'явіўся на кухні і наструненым Зіне і Дар'і Пятроўне сказаў:

- Прафесар просіць вас нікуды не выходзіць з кватэры.

- Добра, - пакорліва адказалі Зіна і Дар'я Пятроўна.

- Дазвольце мне замкнуць чорны ход і забраць ключ, - загаварыў Барменталь і хаваўся ў цень ад дзвярэй, прыкрываў рукой твар. - Гэта часова, не з-за таго, што вам не давяраюць. Але хто-небудзь прыйдзе, а вы не вытрываеце, адчыніце і перашкодзіце нам. А нам перашкаджаць нельга, мы заняты.

- Добра, - адказалі жанчыны і спалатнелі. Барменталь замкнуў чорны ўваход, замкнуў парадныя дзверы, дзверы з калідора ў прыхожы пакой, і крокі яго заціхлі ў аглядальні.

Цішыня напоўніла кватэру, распаўзлася па кутках. Палез прыцемак, нядобры, насцярожаны, адным словам - цемра. Праўда, потым суседзі быццам бы гаварылі, што ў вокнах аглядальні нібыта бачылі белы каўпак самога прафесара. Цяжка праверыць. Праўда, і Зіна, калі ўсё скончылася, балбатала, што ў кабінеце ля каміна пасля таго, як прафесар і Барменталь выйшлі з аглядальні, яе да смерці напалохаў Іван Арнольдавіч. Ён быццам бы сядзеў у кабінеце на кукішках і паліў у каміне ўласны сшытак у сініх вокладках з таго пачка, у якім запісваліся гісторыі хваробы пацыентаў. Твар у доктара быў амаль зялёны і ўвесь, ну ўвесь паабдзіраны. І Піліп Піліпавіч у той вечар быў на самога сябе не падобны. І яшчэ, што... магчыма, нявінная дзяўчына з прачысцінскай кватэры і прыхлушвае...

За адно можна было толькі ручацца: у кватэры ў той вечар панавала адна жахлівая цішыня.

 

Канец аповесці

 

Эпілог

 

Ноч у ноч праз дзесяць дзён пасля бітвы ў аглядальні ў кватэры прафесара Праабражэнскага, якая ў Абухавым завулку, ударыў кароткі званок.

- Крымінальная міліцыя і следчы. Адчыніце.

Забегалі крокі, загрукалі, пачалі ўваходзіць, і ў бліскучай ад святла прыёмнай з нанава зашклёнымі шафамі апынулася маса народу. Двое ў міліцэйскай форме, адзін у чорным паліце, з партфелем, зласлівы і белы з твару старшыня Швондзер, юнак-жанчына, швейцар Фёдар, Зіна, Дар'я Пятроўна і напалову адзеты Барменталь, які сарамліва прыкрываў горла без гальштука.

Дзверы з кабінета выпусцілі Піліпа Піліпавіча. Ён выйшаў у знакамітым блакітным халаце, і тут усе маглі пераканацца, што Піліп Піліпавіч намнога палепшаў з выгляду за апошні тыдзень. Той ранейшы, уладарны і энергічны Піліп Піліпавіч, поўны ўсведамлення гонару за самога сябе, выйшаў да начных гасцей і папрасіў прабачэння, што ён у халаце.

- Не бянтэжцеся, прафесар, - няўпэўнена адказаў чалавек у цывільным, потым ён замяўся і загаварыў: - Даволі непрыемна. У нас ёсць ордэр на ператрус у вашай кватэры і, - чалавек коса зірнуў на вусы Піліпа Піліпавіча і дагаварыў, - і арышт у залежнасці ад выніку.

Піліп Піліпавіч прыжмурыўся і спытаўся:

- А згодна якога абвінавачвання, дазвольце запытацца? І хто абвінавачвае?

Чалавек пачухаў шчаку і пачаў вычытваць па паперцы з партфеля:

- Па абвінавачванні Праабражэнскага, Барменталя, Зінаіды Бунінай і Дар'і Івановай у забойстве загадчыка пададдзела ачысткі МКГ Паліграфа Паліграфавіча Шарыкава.

Зінін плач заглушыў ягоныя апошнія словы. Адбыўся рух.

- Нічога я не разумею, - адказаў Піліп Піліпавіч, па-каралеўску перасмыкнуў плячыма, - якога гэта Шарыкава? Ах, вінаваты, гэтага майго сабаку, якога я аперыраваў?

- Даруйце, доктар, не сабаку, а калі ён быў ужо чалавекам. Вось у чым справа.

- Вы маеце на ўвазе, што ён умеў гаварыць? - спытаўся Піліп Піліпавіч. - Але гэта не абазначае, што ён стаў чалавекам. Ды гэта не істотна. Шарык існуе і зараз, і яго ніхто не забіваў.

- Прафесар, - здзіўлена загаварыў чорны чалавек і падняў бровы, - тады вам яго трэба паказаць. Дзесяты дзень, як знік, а звесткі, прабачце, нядобрыя.

- Доктар Барменталь, зрабіце ласку, пакажыце Шарыка следчым, - загадаў Піліп Піліпавіч і ўзяў ордэр.

Доктар Барменталь крыва ўсміхнуўся і выйшаў прэч.

Калі ён вярнуўся і свіснуў, следам за ім з кабінета выскачыў дзіўны сабака. Мясцінамі на ім вырасла шэрсць. Выйшаў ён, як вучоны цыркач, на задніх лапах, потым стаў на ўсе чатыры, агледзеўся. Мёртвая цішыня запанавала ў прыёмнай. Жахлівы з выгляду сабака з чырвоным шрамам на лбе зноў стаў на заднія лапы, усміхнуўся і сеў у крэсла.

Другі міліцыянер раптам размашыста перахрысціўся, адступіў назад і адразу адтаптаў Зіне абедзве нагі.

Чалавек у чорным з адкрытым ротам прамовіў:

- Як жа гэта, дазвольце... Ён служыў у ачыстцы...

- Я яго туды не прызначаў, - адказаў Піліп Піліпавіч, - яму пан Швондзер даў рэкамендацыю, калі я не памыляюся.

- Я нічога не разумею, - разгублена сказаў чорны і звярнуўся да першага міліцыянера. - Гэта ён?

- Ён, - амаль нячутна адказаў міліцыянер. - Форменна ён.

- Ён самы, - пачуўся голас Фёдара, - толькі, сволач, зноў аброс.

- Ён жа гаварыў... кхе... кхе...

- І зараз яшчэ гаворыць, толькі ўсё меней і меней, таму карыстайцеся выпадкам, а то хутка ён зусім замоўкне.

- Але чаму? - пацікавіўся чорны чалавек.

Піліп Піліпавіч паціснуў плячыма.

- Навука не ведае яшчэ спосабу ператвараць звяроў у людзей. Вось я паспрабаваў, але няўдала, як бачыце. Пагаварыў і пачаў вяртацца да свайго спрадвечнага стану. Атавізм.

- Непрыстойнымі словамі не выражацца, - раптам гыркнуў сабака з крэсла і ўстаў.

Чорны чалавек раптоўна пабялеў, упусціў партфель і пачаў падаць, міліцыянер падхапіў яго збоку, а Фёдар ззаду. Адбылася валтузня, і сярод яе выразна пачуліся тры фразы:

Піліпа Піліпавіча: - Валяр'янку. Гэта страта прытомнасці.

Доктара Барменталя: - Швондзера я ўласнаручна выкіну з лесвіцы, калі ён яшчэ раз з'явіцца ў кватэры прафесара Праабражэнскага.

І Швондзерава: - Прашу запісаць гэтыя словы ў пратакол.

 

* * *

 

Шэрыя гармонікі труб грэлі. Шторы засланілі густую прачысцінскую ноч з яе адзінокай зоркай. Найвышэйшае стварэнне, вялікі сабачы бог сядзеў у крэсле, а сабака Шарык ляжаў на дыване ля скураной канапы. Ад сакавіцкага туману сабаку раніцай мучыў боль у галаве, які расцякаўся кругам па галаўному шву. Але ад цяпла пад вечар боль праходзіў. І зараз рабілася лягчэй, лягчэй, і думкі ў галаве ў сабакі цяклі прыемныя і цёплыя.

«Як мне пашанцавала, як пашанцавала, - думаў ён скрозь дрымоту, - нельга і апісаць, як пашанцавала. Прыжыўся я ў гэтай кватэры. І канчаткова перакананы, што з маім паходжаннем нешта нячыста. Тут без вадалаза не абышлося. Патаскуха была мая бабулька, царства ёй нябеснае, старэнькай. Праўда, чамусьці голаў усю зрэзалі, але да вяселля гэта загоіцца. Нам на гэта няма чаго зважаць».

 

Здалёк прыглушана пагруквалі шклянкі. Укушаны прыбіраў у шафах у аглядальні.

А чараўнік сядзеў і наспеўваў:

- К берегам священным Нила...

Сабака бачыў страшнае. Рукі ў слізкіх пальчатках вялікі чалавек апускаў у сасуд, даставаў мазгі - упарты, настойлівы, усё нечага дабіваўся, рэзаў, разглядаў, прыплюшчваў вочы і спяваў:

- К берегам священным Нила...Пераклад: Алесь Жук