epub
 
падключыць
слоўнікі
 

Мікола Гусоўскі

Песьня пра зубра

Песьня пра аблічча, дзікасьць зубра і паляваньне на яго

САКРАТАРУ ЯЕ КАРАЛЕЎСКАЕ ВЯЛІКАСЬЦІ

ЯСНАВЯЛЬМОЖНАМУ ЛЮДОВІКУ АЛЬФІЮ

О, Людавік, гэту сьціплую кніжку табе давяраю

З просьбай пранікнуць у сутнасьць і глыб яе зьместу,

А на выпадак, калі ў ёй нічога ня ўгледзіш,

Што далікатнейшы слых Каралевы магло б улагодзіць,

Хай яна сыдзе за сьціплы табе мой дарунак.

Гэта не я, а твой розум і талент цябе прызначаюць

Справу такую зрабіць. Застаюся табе вінаватым.

 

ДА НАЙЯСЬНЕЙШАЙ УЛАДАРКІ І ПАННЫ БОНЫ З ЛАСКІ БОЖАЙ КАРАЛЕВЫ ПОЛЬШЧЫ, ВЯЛІКАЙ КНЯГІНІ ЛІТВЫ, РУСІ, ПРУСІІ І ІНШ. ПАННЫ

МІКОЛА З ГУСАВА

Калі я быў у Рыме, яснавяльможная каралева, папа Леў Х, прыгадваючы аднойчы паляваньні на Поўначы і велічыню зьвяроў, пераканаў красамоўнымі словамі надзвычай шаноўнага пана плоцкага біскупа Эразма, пасла вашай Высокасьці тады пры ім, каб чучала бізона, якога мы называем зубрам, яго набітая сенам шкура была дастаўлена ў Рым.

Калі біскуп плоцкі паабяцаў гэту просьбу выканаць, ён адаслаў лісты Радзівілу, ваяводу віленскаму, просячы падшукаць шкуру найвялікшага зьвера гэтай пароды, а мне, у той час свайму дарадцу, загадаў напісаць што-небудзь аб прыродзе і паляваньні на зьвера, жадаючы паказаць папу постаць зубра ня толькі ў рэчах, але і ў словах.

Аднак з-за нечаканай сьмерці Льва ўсё гэта ня здзейсьнілася. Застаецца толькі невялікі твор, напісаны тады мною сьпехам (мне не ставала ні часу, ні здольнасьці), твор гэты я рашыў выдаць у сьвет у гонар тваёй Вялікасьці. Гэтае пісаньне хачу я паднесьці табе замест сьціплага падарунка, спадзеючыся, што надарыцца выпадак, калі яго Каралеўская Вялікасьць па сваім звычаі адправіцца на паляваньне, і гэтая кніжка, што змяшчае лясныя прыгоды, цябе зацікавіць і ты яе прачытаеш. Гэтым самым жадаю я ня так палепшыць сваё становішча, як пракласьці шлях вучоным мужам, каб і яны табе свае творы паднесьлі. І каб ты, найвучонейшая княгіня, узважыла іх здольнасьці і нараіла свайму яснавяльможнаму мужу, які абавязаны больш мець часу для вядзеньня войнаў, чым для чытаньня кніг, тых, каго палічыш найбольш таленавітымі. Бо бачу я з найвялікшым для сябе жалем і, зразумела, з пэўнай стратай для дзяржавы, што славуцейшыя сэрцы зусім не паважаюцца. Яны з-за матэрыяльнай нястачы і беднасьці цалкам ня могуць сябе праявіць. Бачу я таксама, што ёсьць нямала людзей, якія валодаюць і багацьцем і талентам. Але калі яны заўважаюць, што вучоных, мастакоў і паэтаў так мала шануюць і паважаюць, то імкнуцца больш узбагачацца, чым ахарошваць душу. З-за такой нікчэмнай справы ахвяруюць яны самым высакародным прызначэньнем сваіх асоб. А калі возьмеш ты на сябе агульнае апякунства над гэтымі захапленьнямі, тады ўзбуйнеюць таленты і прынясуць карысьць Каралеўскай Вялікасьці ў яе значнай працы, так што дзяржава будзе зберагацца ў сваім стане ў гэты злавесны час.

Дзяржава абапіраецца больш на мужнасьць духу, чым на сілу цела, пра што сьведчаць як грэкі, так і рымляне. Іх магутнасьць квітнела найбольш тады, калі расьцьвіталі навукі. А як толькі пачалі нікнуць таленты, сілы іх згасьлі, а з заняпадам апошніх абрушылася іх дзяржава і ўсталявалася рабства. Таксама і ў нас. Тыя ж, хто вядзе войны паводле звычаяў старажытных, што адлюстраваны ў кнігах, няхай узьнімуць ваенныя подзьвігі і кінуць тое, што замінае грамадзкай дзейнасьці, ды падумаюць, дакуль нам баяцца турка! Няхай жа разважаць тыя, хто добра ведае з чытаньня старых кніг, што і грэкі і рымляне ў найвышэйшым росквіце сіл сваіх разгарнулі калісьці ваенныя дзеяньні ў кірунку гэтых краінаў сьвету, пакуль ня ўпэўняцца, што для рымскай зброі Германія, а для грэкаў Дунай былі амаль вечнымі межамі і рубяжамі на гэтым шляху. Так што і Вялікі Аляксандар, які думаў панаваць над усім сьветам, застрашаны мужнасьцю таго народа, не адважыўся перайсьці Дунай, на беразе якога спыніўся, і, як добра вядома, павёў войскі супраць неваяўнічых народаў Азіі.

Хоць нам не ўласьцівыя ні норавы, ні звычаі старажытных, аднак вечная сіла неба і мужнасьць нашага воіна-ратніка не падвядуць, як справа дойдзе да зброі, калі толькі мы, бяззбройныя, ня будзем раздушаны нейкім наканаваным няшчасьцем, ці, ясьней кажучы, спрытным круцельствам некаторых і сваёй бяздзейнасьцю - і гэта, як мне здаецца, нас і зьвязвае.

Мне добра вядома, найсьвятлейшая пані, якога вялікага шчасьця ты зычыш гэтаму каралеўству і як шмат разважаеш і дбаеш аб паляпшэньні ягонага становішча. Але я сапраўды не ўяўляю, чым ты можаш яму дзейсна дапамагчы. Калі ж ты праявіш сябе добразычлівай, схільнай да апякунства навукі і мастацтва, тады ад іх будзе і дзяржаве вялікая карысьць, а высокая слава імя твайго распаўсюдзіцца такім чынам яшчэ вышэй з ухвалай тваіх выхаванцаў. Бо што можа быць больш цудоўным і вартым тваіх продкаў і тваёй найславуцейшай з арагонскага дома сям'і, больш дасканалым з усіх форм дабрачыннасьці, калі на іх грунтоўна глядзець і ў мірны час, і ў вайну, і ў справе рэлігіі? Але і яны ніколі не напоўнілі б землі сьвету гэткай агромністай славай жыцьця і подзьвігаў з прыязьню ўсяго пакаленьня і не паказалі б сябе ў такім дзівосным сьвятле ў розных выпрабаваньнях лёсу перад нашчадкамі, калі б іх уласная вучонасьць і ўласьцівая гэтаму роду асаблівая прыхільнасьць да вучоных мужоў ня ўзнеслі б іх на такую вышыню, што яны былі ўслаўлены звонкай лірай вялікіх талентаў; таму мне застаецца заслужана маўчаць пра іх, асабліва тут, дзе я падпарадкаваны непазьбежнаму закону выказвацца сьціпла.

Жадаю здароўя і быць вартай свайго славутага роду.

 

 

Будучы ў Рыме, зь вялізным натоўпам пасполу,

Бачыў аднойчы я гульні, што ўсе з захапленьнем віталі:

Жорсткую бойку быкоў, гледачам на пацеху.

Лётныя стрэлаў раі ды бліскучыя дзіды

Ранілі целы жывёлаў і боль ім чынілі нясьцерпны,

Аж вар'явалі ахвяры, іх лютасьць, як пена ўскіпала...

Тут вось, пакуль я глядзеў на быкоў ашалелых,

Спуджаных болем ды пляскам далоняў з трыбунаў,

З нашых сказаў хтось: «Зусім як на ловах зубровых!»

Я пагадзіўся, і ўсьлед, тутка ж пачаў успаміны

Ходаньняў, дзіўна падобных, із волатам-зьверам.

Як у той прыказцы, мне ж мой язык і пашкодзіў:

Усьлед атрымаў я загад без адмовы й адкладу

Выліць у верш мой спамін пра зубровыя ловы.

Бачыце, я - між паэтаў прыпадкам выбраны -

Песьню складаю аб нашым зьвяры невядомым,

Дзівам зь вякоў захаваным пад зоркай паўночнай...

Ён, што абвешчаны ў сьвеце крывавым забойцам,

Часта ў мяне выклікаў смак жуды ці агіды,

Мне так нясвомы, і сорам прызнацца, што скуру

Часам уцёкамі я ратаваў, ажно людзі

Ўсьлед мне плявалі, бо ў нас баязьліўцаў ня любяць.

Тут, з ганаровым заданьнем, ды большаю мо небясьпекай,

Змушаны буду я выявіць зручнасьць са зброяй

Гэтак нязвычнай руцэ, муштраванай на луку.

Ўзяў, дрыжучы, я пяро і баюся пад гэтым цяжарам

Ці мо палегчы, няўдольнасьць засьветчыўшы гэтым,

Ці можа дзёрскасьцяй страх патаптаць і скарыцца

Волі вялікага мужа, каму забавязаны ўсім я.

З гэтаю думкаю буджу я крыніцу натхненьня:

Рынь і паймкні жыцьцядайнай вадою айчыны,

Піць дай пасеву майму на некраненым полі!

Бо ж на зямлі Італійскай, даўней нам нязнанай,

Мне загадалі тварыць маю песьню, - з пакорай

Я пагадзіўся і вось - пільна ўзяўся за працу,

Нат без надзеі, што ўсё будзе ў ёй дасканалым.

Ўсё ж запытацца хачу я, і болей нічога,

Як, чытачу мой, даць рады зь пяром неслухмяным?

Ведаў дасюль я ж адно лёт апераных стрэлаў,

З гэтых бачын устае уваччу вобраз бою,

Сутычкі сьмяротныя, рой дзідаў імклівых, гудлівых...

З лукам мне радзіць лягчэй, а табе - ізь пяром наравістым.

Роўнымі быць мо маглі б мы з табой у майстэрстве.

Што ж, як ня ўсё мне ўдасца, дык права за вамі:

Рвеце бязьлітасна сказ чужаземца-няўмекі.

Ёсьць падабенства ў пяра і стралы - у абодвух

Роўныя джалы й калі іх напоіш атрутай,

Ранкі даволі малой, каб паранены зьгінуў.

 

2

 

Вейкі стулю й быццам бачу іх стойбішча знову:

Ельнік правечны і ён, паміж елкаў схаваны.

Грозны, пануры, як бор, як бароў небясьпека.

А зараве, зарыкае - і ў верш уварвецца

Рэхам раскоцістым гром, - вось і гармонія песьні.

Хай яна поўніць радкі, аж прыгледземся пільна

Пушчаў далёкай Літвы тут нязнанаму дзіву.

Целам сваім маналітным ён гэткі вялізны,

Што, калі з ранай сьмяротнай падзе на калены й сканае,

Трох паляўнічых маглі б сесьці на йлбе між рагамі.

А параўнаць паспытацца ягоную шыю ці пысу -

Дык параўнаньняў, баюся, такіх і ня знойдзеш.

Жмут барады рыжым вехцем тырчыць з гарлавіны,

Поўныя злосьці застыглай і полымя вочы,

Грыва калматая з плечаў магутных спадае,

Лоб і грудзіну й калены цалком накрывае.

Возьмем калі ж параўноўваць малое зь вялікім

Ды як падыйдзе мясцовае ў нас параўнаньне, -

Гэта казёл барадаты з распасьвеным целам.

Вось ён які, наш бізон, што ў нас зубрам завецца!

Поўсьці прысмажанай ён, чорнай з бурым, як быццам

Водбліск закалкі ад горна мінулых стагодзьдзяў.

Дзіўна, ды ў кнігах пісалі аб ім недакладна,

Я ж не павінен уявай псаваць тут натуру.

Дзе ж гэта бачыў хто рожкі ў зубравых храпах?

З выгляду зубар ня праўдзіць свае апісаньні,

Што прыпісаць усю моц намагаліся пысе.

Не, не такі прыгажун мой, бароў нашых слава!

З кнігаў вучыў я славянскіх наш сьвет старавечны,

З граматаў рускіх, пісаных скрозь літарай грэцкай.

Вязь абэцадля народ наш для собскай карысьці

Ўзяў бо у грэкаў, ды роднае гутаркі гукі

Ў літары ўліўшы чужыя, сабою застаўся.

Кожны ж народ із глыбокай сваёй даўніною,

Хто б ён ні быў, а на ім старавечча адбітак...

Ды, як наш зубар, зьвяра мо няма ўжо на сьвеце,

Толькі пад зоркай паўночы іх лёс захаваў нам.

Пліні пакінуў свае апісаньні й зубра, і тура:

«Ў пушчах правечных паўночы вядуцца быкі» - нам ён кажа, -

(Зубрам завуць іх у нас), - старавечныя сьветчаць:

«Створаў дзічэйшых няма, чымся гэты вырослы

Вольна на травах урочышчаў цар над зьвярыма».

Людзі ў роднай зямлі запэўняюць, што ў сьвеце

Слава аб ім не прайшла, што нідзе ён ня знаны.

«Люты, дзікі, да бізона падобны грывасты» -

Пліні нам піша, а больш - вам хто іншы раскажа!

Не сумляваюся, будуць папрокі: «Дзівосныя казкі!»

Што ж, ці адзін ня дасьць веры ў вялізнасьць зьвера...

Хто хваляваньняў у пушчах паўночных ня зьведаў,

Той не паверыць, і хай супярэчыць, бо праўда -

Як ты раскажаш. Спрачацца ж і дурань патрапіць.

 

3

 

Шмат мог сказаць аб зуброх кожны ў нас паляўнічы.

Што ж да мяне - паляваць я ўжо, хіба, ня буду:

Час хваляваньняў мінуў і жыве толькі памяць

Сумнага сэрца... Вяртаюся думкай туды я,

Ўдзень і ўначы пасткі памяці зноў расстаўляю,

Сочачы пільна за кожным каштоўным імгненьнем,

Згубленым некалі, сяньня ж, на жаль, незваротным.

Што з тых спамінаў! Вярнуць даўніну немагчыма.

Гонішся сьледам за згубленым часам, сьмяротны,

І не здагоніш - забіты... Няхай сабе й гіне,

Часу бурліваму волі сваёй не накінеш...

Што ж я чакаю? Пара ўжо за працу мне брацца.

Вусьцішна ўсё-ткі: начытчыкаў чым ты задзівіш?

Зьведалі ўсё яны, столькі згарнулі бачынаў!

Хай сабе спраўдзяць па кнігах, які зь сябе зубар,

Але ды будзе вядомы й мой ім дадатак:

Тайніцу крыюць бары й напішу я пра справы,

Што не знайсьці вам ні ў кнігах, ні ў граматах даўных.

Нават і Паўлюс Дыякан, у Дзеяньнях тых Лянгабардзкіх,

Нам аб памерах зубровага цела ня кажа,

Піша адно, што на скуры забітага зьвера

Спалі - там дзесьці - пятнаццаць ажно паляўнічых!

Не захапляўся ніколі ні скураю я, ні рагамі,

Як разьбіралі на ловах у пушчы здабычу...

Я паляўнічыя сьцежкі разьведаў з маленства,

Зьведаў цяжары жыцьця, яго працу й турботы,

Собіла ж мне бо - із Рэчы пасполітай родам -

Край мой гушчарны, ня ў прыклад паэтам даўнейшым,

Крокам наважным з канца ў канец перамераць.

Змалку вучыўся я ў бацькі майго - зьвералоўцы -

Сьцішнай хадою прасочваць лясныя гушчары,

Зоркасьцяй вока у логаве зьвера высочваць...

Кемлівасьць, нюх - паляваньне бязь іх гэта кпіны:

Ступіш ізь ветрам, а зьвер ужо счуяў, схаваўся.

Колькі ж ён поту сагнаў зь мяне ўзімку, у сьцюжу,

Дзіды з пляча прымушаючы кідаць з разгону!

Колькі я сконаў зьлічыў, зграй браханьня начуўся

Дзіцем яшчэ, брыдучы сьледам лоўчага-бацькі!

Сьцяміў усё: скуль выходзіць мядзьведзь ізь сям'ёю,

Як і калі йдзе вяпрук на папас у дуброву,

Пасткі як трэба стаўляць на ласёў палахлівых,

Каб як пятлі не заўважыў і ў сетку ускочыў.

Бачыў і чуў, як ад стрэлаў трымцела паветра,

Цяжка, з бурчаньнем на сьнег асядала здабыча,

Бачыў, як коньнік мільгае ў гушчары, як пырскі

Зыркай крыві і яго й гурбы сьнегу чырвеняць.

Вось жа-ж у гэткіх прыгодах у нашай старонцы

Часта быў зь іншымі роўны я ў справах лавецкіх:

Рэкі лясныя, Дняпра паўнаводнага стрыжань

Конна з буланым адольваў у гоне за зьверам.

Што ж, прызнаюся: ахвотна ў баку б я застаўся,

Ды адставаць ад сяброў у нас ганьбай лічылі.

Колькі нягод паспытаць давялося мне ў пушчах літоўскіх,

А без хвальбы гавару, быў я і спрытны і лоўкі.

Творчасьць ляснога майстэрства, мой плод недасьпелы,

Ты, чытачу мой, сарві з кроны ягонай нястройнай.

Мэта мая - цябе ўзяць на прыроды улоньне,

Зь ёй пазнаёміць, і з норавам дзікага зьвера.

 

4

 

Хай хіжаком не раўня, ўсіх іх наш зубар люцейшы,

Але людзей не кране, як яго не зачэпяць:

Толькі няспынна глядзіць, рух найменшы цікуе,

Пільна на варце стаіць і сябе, і сямейкі.

Створаў сьмялейшых няма ў гушчарох нашых родных.

Бачыш часьценька - пасецца спакойна, а вочы

Сочаць усё, касавурацца ўправа і ўлева.

Ты аж замёр, зьвералоўца, ты шчэз між кустамі,

Дзе там! Ён бачыць! Міргнеш - і прыкмеціць адразу!

Шоргат слабенькі, няўзнак трэсьне сучок пад нагою, -

Вушы свае нашатырыць, уміг страпянецца!

Калі не зазьзяе твой меч і ня бліскае дзіда,

Сьмела мінай у яго на ваччу - не зачэпіць,

Толькі ўтаропіцца тупа й стаіць нярухома,

Вокам праводзіць цябе, аж пакуль не схаваўся.

Розна бывала... Здаралася зь ім сутыкнуцца:

Спыніць хаду, гляне скоса - і болей нічога.

Але як собіць на самку зь цялём напароцца,

Ледзь зварухнешся, ухопіш за зброю з гарачкі, -

Ўвомірг разьярыцца й бор агалосіць рыканьнем,

Знакам шалёнага гневу: як сьмееш трывожыць!

Ды як адбой ты заб'еш і прабуеш уцёкаў,

Выйдзеш зь бяды непамяты, ўздагон ён ня рыне!

Люба сачыць зубранят: скачуць, малечча, дурэюць,

Маці й падлеткаў сваёй жвавай гульнёю лякаюць.

Зубар - ён кемлівы зьвер, хай сабе вось і цяляты:

Зь першага кроку ва ўсім маці яны пераймаюць,

Бегаюць сьледам, заўжды пасьвяцца побач старэйшых,

Скачуць праз выкратні, пні, дробныя рожкі прабуюць,

Як напаткаюць зьвера, згледзяць карча ў бураломе,

І - у гульні й барацьбе - целы з маленства гартуюць.

Бо ж і спачыну, як трэ, хіба ніколі ня знаюць.

Хай волат наш трывалкі, намаганьняў вялікіх

Зьверу каштуе пыніць сваё ймкненьне да руху.

Ўсьцешна глядзець, як ляціць ён у бегу імклівым

Рэдкім узьлесьсем або балацянай сьцяжынай,

Зь месца ірве, як падкінены нечаю прашчай,

І у імгненьне, ўсё цела назад павярнуўшы,

Ловіць нагамі памёт, што яшчэ ў паветры,

Ды зазьбівае яго, каб сьлядоў не пакінуць.

Але нічым не зраўнаць гэтак частыя ў статку

Бойкі быкоў за саміцаў у гульнях бяскроўных.

Сьвята Вэнэры спраўляюць зубры ў лістападзе

Кожнае восені, часта вясельлі трываюць

Тыдзень ці больш. І у часе такой насалоды

Чуецца толькі, як скрозь, заклікальна й пяшчотна

Пушча рыкае, а ў подыху кволым паветра

Лістам трапёткім шасьцяць векавыя дубровы...

Хто гэта бачыў і чуў - будзе сьветчыць напэўна:

Музыка нашых лясоў саладзей, чымся лера,

З поклічам ейным ня ў лік нат грымотныя трубы,

Хорам жа-ж гукаў лясных строга й стройна кіруе

Голас нястрымнай крыві, мне за ўсё наймілейшы!

Як доўга зубар жыве, не скажу, бо ня знаю,

Хто ж вядзе ўлік даўгавечнасьці гэткага зьвера?

Пішуць аднак, быццам недзе, памечаны ў статку

Быў правадыр двухсотгодні, прыкметны із грывы

Чорнай, як ноч, зь сівізною бялявай на чолцы.

Гэткай прыкметаю нібы назвалі ўвесь статак.

Калі паданьні даўнейшыя праўдзяць дакладна,

Вока згубіў у сутычцы ён, быў аднавокі.

Гэта магчыма. Ці ж з правам сумлеўным - бо дужы -

Бой ці адзін пачынае, а спрэчкі прычына

Аж праз гады толькі робіцца яснай, хай шрамаў

Уладалюбы ня могуць пазбыцца да скону...

Я не скажу й колькі год, няпрызнаны, у статку

Зубар той жыў, але ў гэных народных паданьнях

Ёсьць напаміны занадта ўжо доўгага часу:

Выдумкай погалас часта вушам дагаджае.

Я ж тутка права ня маю пісаць, што ня знаю:

Тым, для каго я пішу, да душы толькі праўда.

 

5

 

Шлях, мой чытач, быў намечаны загадзя намі.

Шлях у лясы, што хінуцца пад подыхам ветру,

На лугавіны расьцьвілыя, дзе на прывольлі

Мірна пасуцца зьвяры, карыстаючы з права.

Стойбішча дружна бароняць зубры, і старожа

Пільна глядзіць, каб у статку быў добры парадак.

Дужы зь нядужым уладай дзяліцца ня будзе,

Моц бо й дазнаньне - адны могуць даць панаваньне.

Ўсюды, у статку зубровым, загоне, дарозе,

Пэўне ж, адольвае ў бойцы сьмяротнай дужэйшы

І без трывогаў ні ймгненьня ў барох не мінае.

Смыль панаваньня злабу скрозь крывавую родзіць,

Кожны таму паядынак, а кончыцца сьмерцяй.

Той, хто слабога пабіў, дастае ўзнагароду,

Ну, а пабіты, калі не сканаў, невясёлы

Разам із жонкай са статку ідуць у выгнаньне.

Зубар, што статак пакінуў, адгэтуль баіцца

Нават рагаціны, ў статку ж заўжды быў спакойны.

Часам ня грэбуюць статкі й самотнікам-зубрам,

Гэткіх прыймаюць чароды блізу без замінкі.

Калі ж у бойцы лясной памірае сужонак,

Вернасьць сяброў нечаканая сьмерць парушае:

Ўдоваў выгнаных узноўкі у статак прыймаюць.

Княжы наказ, што бароніць і маці, і нашчадзь,

Множыць тым самым багацьце ды скарбы краіны.

 

6

 

Знае народ, што лясы нашы - скарб неацэнны,

Ён не зьмяняе яго нат на золата. Морам

Чэргі чужых караблёў па яго да нас цягнуць,

Дзівы вязуць нам багатых заморскіх тавараў.

Шчодрая вільгаць з прыродных у лесе жаролаў

Цёплым дажджом палівае ўраджайныя нівы,

Рэкі у сьвет спрытна лес наш сплаўляюць плытамі,

Што, як масты, заляглі паміж землямі княства.

Глебы багатыя працы цяжкое ня просяць,

Толькі ў жніво скрозь пярэсьцяцца жнеямі нівы, -

Статкі ў суценьню узьлесьсяў пасуцца на волі,

А у лугох - табуны скакуноў хутканогіх.

Дар нашых ніваў, лясоў прадаем мы за мора

Іншым краём і, няхай мы раўня па багацьці,

Цэнім заморскае менш, чымся родныя пушчы.

Княства Вялікае нашае - край дабрадзейны,

Больш, чым красу ў сваім моры зялёным хавае.

Ён - і складніца жывіцы й смалы карабельнай,

Скуркаў куніцы, і мёду, і воску й дзічыны.

Так што чужынцы-купцы трасянуць калітою

Могуць цяжкой, не скупіцца на торжышчах нашых.

Знойдуць усё: і сасну карабельную й дубу

Стырты й драніцу на дахі чужым багацеям

Тамка, дзе лесу няма. Нашы пушчы на дзіва

Борзда растуць. Не знайсьці гэткіх волатаў-соснаў

Пэўне нідзе. Шчодра нас надарыла прырода!

Водараць пахамі краскаў лясныя узьлесьсі -

Месца ўлюбёнае вёскаў на гульні ды йгрышчы,

Бортнікі нашыя дзюплі дзяўбуць у камлішчах

Дрэваў старых і ўжо маюць вульлі неўзабаве.

Вёснамі - птушкі лясной не палічыш у пушчы,

Б'юць яе стрэламі ў нас, а часамі й мушкетам

Тых пявуноў, аб якіх яшчэ Пліні нам піша,

Ў пушчы бязь ліку. У нас тут іх клічуць глушцамі.

Птушка важкая, вагою гуся перавысіць,

Пах асаблівы глушцоваму мясу ўласьцівы.

Большай уцехі нямаш, чымся бачыць, як певень,

Трапна падбіты, падскочыць... і падае долу!

Зь цягі нясе паляўнічы дзьве нібы здабычы:

Страву для цела, адлі і спажыву для духу.

Дзе ні паткнешся - майструюць ці сеткі, ці пасткі:

Гэтай ня зловіш - у гэную трапіць дзічына.

Лесу закон скрозь адзін для здабытчыка-лоўцы!

Гэткім прырода наш край надарыла багацьцем,

Што лішкі тутка даюць нам свабоду здабычы:

Ёсьць у ашчадных удосьць і птушыны і зьвера,

Процьма марнуецца. Бачыў я сам нерастоўі

Поўныя дохлае рыбы, што сетку мінула.

Горш із даглядам: дзічэюць сады год па годзе,

Збожжа ня родзіць на нівах, нязжатых улетку...

Наша айчына - краіна загадкаў і дзіваў!

Можа так Бог загадаў, каб усё было вольна,

Мо з чараўнічае моцы расьце ўсё, каб зьгінуць?

Часта з трывогаю думаеш: чым растлумачыць

Сілу, што свомая зёлам паўночным ды словам,

Песьняў уплывам магутным? І часам здаецца

Гэта ўсё казкаю мне чараўніцы Мэдэі...

Словы мае найшчырэйшая праўда. Я знаю,

Жорстка карае Хрыстовая вера паганых,

Тайна зьвязаных із моцамі зла чарадзеяў.

Як іх даюць, з памагатымі, на катаваньне!

Хопіць таго, каб пайшлі пагалоскі ў народзе:

«Ён, бач, вядзьмяр і ціхцом із нячыстым вядзецца!»

Схопяць у міг бедалагу, павяжуць і рукі, і ногі

Й кінуць з высокага берагу ў вір галавою!

Бачаць, што топіцца, - што ж, вінавайца - бязьвінны,

А як ня топіцца, лічаць, што вінны напэўна!

Гэткія кары ці раз назіраў я: ў прадоньні

Б'ецца ахвяра зьвязаная з хваляй, прабуе

Рынуць у вір з галавою, а натаўпы прагна

Ходаньне гэтае сочаць, клянуць, гарлапаняць!

Бачачы гэткае, я камянеў ад уразы

Мрсьцілася, быццам вада - не вада, як заўсёды.

Суне вось хваля, здаецца - канцы... праглынула...

Не, не кранула, ўцякае... жыве йшчэ ахвяра!

Справядлівейшы агонь: і чарадзея, і ведзьму

Ён пажарэ ўсё адно, як агідных зладзеяў...

Мо што да словаў маіх вы займелі сумлевы?

Верце! Ў Літве адбываецца гэткае яўна.

Я толькі праўды трымаюся, хай, як вядома,

Нат у звычайныя выдумкі, бабскія казкі,

Верыць гатовыя часта й разумныя людзі.

Кіньма жа-ж казкамі трызьніць, спрабуем цяжару

Трошкі лягчэйшага: знойдзем бароў насалоду.

Шчодра табе, чалавеча, адкрыла прырода

Сьвету прывабнасьць, а дзе ж твая будзе падзяка?

Першапачатная гожасьць і траваў і дрэваў,

Статкі лясной зьвярыны, баравая дзічына, -

Ўсё захапляе а цешыць мужоў добрародных,

Пасьля паходаў прыбылых увосені ў пушчу

Папаляваць, адпачыць ад вайсковых цяжараў.

Праца й спачын тут - найлепшая страва для духа,

Цела гартуе яна і старэчую немач

Аж на даўгія гады адганяе і гэтым

Спраўнасьць захоўвае й век падаўжае сьмяротным.

Гэта дазнаньнем пацьверджана: сунецца старасьць,

Цела ж здаровае, слых няпрыглушаны, вуха

Ловіць найменшыя шэляхі, добрае й вока

Мэту бясьхібна здалёку ужо прыкмячае.

Практыкай лепшай для вока ці лекам для вуха

Ловы лічу я ізь іхнай няспыннай старожай.

Вуха і зрок - памагатыя нам у прыгодзе,

Калі, прыкмеціўшы лоўчага, зубар злаўчыцца,

Каб вас адолець, ня спрытам, дык моцай сваёю.

Ён, што з прыроды напорысты, кемлівы, грозны,

Ўзагрудкі пойдзе й нічога ўжо вас не ўратуе...

Зжыўшыся зь лесам, дасьветчыўшы сам усё гэта,

Я ўваскрашаю так вобраз праўдзівы, і знаю,

Што для каго - гэта праўда, а хто ня дасьць веры.

Хай будзе й гэтак... Я песьню на суд справядлівы

Гэтта стаўляю. Няхай яе згодна із правам

Тыя асудзяць, што працаю сталай у Музы

Ўменьне займеў лепш цаніць і пісаць, чымся тутка

Сам я, і ў часе кароткім, і сьпехам, накідаў.

 

7

 

Вецер падзьмуў і залівісты брэх у гушчарах

Чутны мацней. Колькі шчырае жарсьці ў нас будзяць

Водгукі ловаў! Як сэрца трапеча, пачуўшы

Шум у вяршалінах дрэваў! Плыве ён, як хваля,

Раз - ападае, раз - зноўкі узносіць у неба.

Злое рыканьне чуваць, нечы віск... Што за ліха?

Гэта ўзьнялі мядзьведзя у бярлозе, ці хтосьці

Раніў стралой вяпрука... Не пабачыў - ня скажаш,

Як атрыманыя раны й магутнага зубра

Могуць разьюшыць, і зьвер, вар'яцеючы, глуха

Ровам гушчары ўстрасае, разьзявіўшы ляпу.

Гнеў у вар'ята яго абярнуў, ён - жахлівы!

Зрок, спадылба, злосна кідае іскры наўкола!

Аж камянееш з жуды, калі горлам прадонным

Хрыпла рыкаючы, гойсае ён паміж дрэваў,

Хочачы растрыбушыць вас - страшэнная зьява!

Варта яму аказацца - й турботаў бязь ліку

Ўраз у цябе: і трывога, і жуда, і наважнасьць!

Ці ж апануеш ты ўсё гэта ў буры пачуцьцяў,

Ці зразумее цябе, хто іх сам не дасьветчыў!

Праца нялёгкая ў нас, ды ці хто параўнае

Нашыя клопаты з важкай бядою айчыны?

Як тутка лекі знайсьці, яе немачы сходаць?

Думкі, адлі, павяртаюць да ўдачаў лавецкіх,

Больш бо здароўя для цела у іх, чымся ў леках.

Кожны сьпяшаецца справамі ловаў заняцца,

Сьцегны свае натаміць нясупыннай хадою.

Як жа-ж у змрочных барох гэткай працы цурацца,

Злую нуду ня гнаць прочкі здаровай разьмінкай?

Выкпіўшы ўсіх эскуляпаў, лавец гэтым самым

Чуе сябе юнаком, дай, нарэшце, мікстуры

Сродак у нас не адзіны, аж чэрава пухне

Й вусьцішна нават, што лопне ад зельля зьнячэўку!

Сівер паўночны - драбніца для моцнага духам,

Лоўца зацяты дасьць рады й турбоце й нягодам.

Непераборлівы, нат і бяз ласых прысмакаў

Ён і здаровы й пад'еўшы, аж думаеш часам

Ці не аддаць перавагі жыцьцю зьвералоўцы?

Часу нястача пыніць мне гэтта развагі,

Ўсёткі апіс паляваньня на грознага зьвера

Я папярэджу паданьнем народу паўночнага краю:

Зубар - змагар, браць яго трэба ўзагрудкі, сілай,

Не ашуканствам: стралою здалёк, ці мушкетам.

Вераць спрадвек бо ў народзе: ён пушчу пакіне,

Калі ў сутычцы ўжываеш ня моц ты, а хітрасьць.

Пэўне паданьням старым хай якога народу

Свомае ўсё растлумачваць таёмнаю сілай,

Праўды ж у казках няшмат, я лічу, бо каб нават

Гэткае штосьці й было - гэта выпадак толькі.

Я, адкідаючы домыслы, тое пяру давяраю,

Што давялося самому дасьветчыць ці бачыць.

Мне ці ж баяцца казаць аб трафеях Дыяны

Або аднэй із паплечніцаў ловаў багіні!

Мо прыгадаць тутка трэба і лук Апалёна,

Стрэлы у цёплай крыві пранізанага зьвера!

Ўсе усхваляюць Юпітара або Юнону,

Я ж паважаю Ісуса і Госпада Бога,

Сэнсу ня бачу у блытаньні праўды із басьняй.

Мець я хацеў бы дазвол, хай сабе і ў скароце,

Праўду ўсім тым расказаць, хто высочвае дзівы

Ды старадаўных памылкаў ману паўтарае.

Праўда - ўнутры. Пэўне плоцкі наш біскуп Эразмус

Тых не пахваліць, хто Госпада Бога зьніжае.

Ён толькі тое у хорам сьвяты дапушчае,

Што і прыстойна, і ў згодзе із станам сьвятарскім.

Я, служка верны ягоны, вось тутка й прабую

Словы ўжываць, што майму Спадару да спадобы.

Гэта прычына, чаму ў маю песьню трапляе

Штосьці з рэлігіі нашай. Вы ў ёй не шукайце

Ні асалодаў жыцьцёвых, ані весялосьці -

Лёд і сьнягі закавалі крыніцу натхненьня,

Краскаў нямашка на гэткім няўробленым полі.

 

8

 

Ўлетку ў сутычках усобіцаў собскіх па шыю,

Нашыя ратнікі маюць узімку спачынак

І ўзнагароду: зьвярыныя ловы у пушчы.

Ці не ў Літвы пераняў Марс стары ейны звычай

Нат спачываючы, меч гартаваць на марозе?

Войны й сутычкі! Яны у мяне выклікаюць

Гнеў і пакуты. Адны, год па годзе, сам-на-сам,

Йдзем ваяваць мы за ўсіх, за сьвятое братэрства.

Вораг наш край аблажыў, каб ушчэнт, із карэньнем

Зьнішчыць і нас, і Хрыстовае Ймя у краіне.

Злодзей-чужак уварваўся у нашыя межы,

Весьціць нахабна, што йдзе ён ня дзеля здабычы,

З Божым іменьнем адно і ад Божага йменьня

Топіць людзей у крыві ды выпальвае сёлы...

Там, дзе Арда пабыла - скрозь адны папялішчы,

Ды груганьнё і сабакі зьдзічэлыя. Лепей

Тутка ж сканаць, чымся жыць пад пятой пераможцы

Доляй нявольніка, век пад ярмом і ў пакутах...

Караю Божаю нехрысьцяў нам не спалохаць:

Вера й парадкі чужыя у іх у пагардзе.

Пынячы горды грудзіма сваймі, як заставай,

Мы падупалі, мячы нашы целы пасеклі,

Кроў наша льлецца ракой, пераймаючы поступ

Зграяў варожых, тым часам - шчыты нашы ў шчэрбах

Скрозь ад няшчадных удараў, бо ворага зброя

Над галавою ня нашай адно, і ахвяры

Нашы па тое адно, каб сябрам даць нагоду

Сілы сабраць ды ўлучыцца у бой із Ардою.

Нашых суседзяў бяда шчэ як сьлед не кранула,

Певень чырвоны іх стрэхаў стральчастых ня кратаў,

Іхнія дні ціхамірна мінаюць і сяньня,

Толькі таму, што наш край палымнее ў пажарах.

Ім - памагчы б нам, яны ж выступаюць у згодзе

Шчыльнай з чужынцам у словах і чынах, мяркуюць

Вомірг на нашым загіне узьняцца, пыхліўцы!

Можа шалёныя ўсётакі ўсім, што тут гінуць

Некалі лекі й прапішуць, ды будзе запозна!

Мае хто вочы - пабачыць, а вушы - пачуе:

Недзе грыміць, пяруны ды маланкі ўжо блізка!

Прага захопаў, міні варагоў стараною,

Сьмягнуць калі ж, хай міжсобку грызуцца зацята!

Хай скрозь насякне зямля іхнай чорнай крывёю -

Нашы сьнягі напіліся ўжо нашай чырвонай!

Смага падбояў для іх жа самых нарыхтуе

Путы грымлівыя й ім і нашчадкам навечна!

Што наканована - будзе! Гаспод непадкупны:

Прыйдзе і помста і кара на ўсякую погань.

Час ахінуцца, ачуцца! Няхай яшчэ зводдаль

Бура грыміць, але чорная, грозная хмара

Борзда імкне... І нашэсьце - падобнае сьмерці.

Розумам жах небясьпекі, як сам не пабачыў,

Сьцяміць няможна, ды заўтрашні дзень пад пагрозай...

Ты ж, наш суседзе, адкажаш, калі твае месты

Й сёлы пачнуць разьлягацца і плачам і стогнам,

Каяцца будзеш: дзе ж нашыя моц і адвага

Гэтта былі? Як маглі мы сваёю ахвотай

Шлях адчыніць пагарджаным усімі паганцам?

Ім, што палон і нялюдзкую долю рыхтуюць

Нам, і суседзям, і нават далёкім народам!

Як жа-ж маглі мы наклікаць навалу, якое

Хопіць і дзецям, і ўнукам і праўнукам нашым!

 

9

 

Што ж распачаць, наракаць нам? Усё разумеем...

Ціха у пушчы. Няхай жа-ж пачуецца зноўку

Гусаўца голас аб нашых вялізных жывёлах!

Як меркавалася, пойдзем у нетры лясныя,

Там, згодна правілаў нашых адвечных лавецкіх,

Складзена сьценка із сьцятых таўшчэзазных дрэваў,

Што углыбкі адыходзіць на дзесяць-пятнаццаць

Міляў італьскіх, із мноствам драбнейшых адсекаў.

Тых, што ў сярэдзіну трапяць, сьцяна абкружае,

І безупынна старожа глядзіць, каб праходы

Былі зачынены й зьвер з агарожы ня выйшаў.

Лёгка увойдзеш, а выйсьці - ня выйдзеш: пілнуюць.

Зьвер патрапляе ў загон безь вялікіх турботаў,

Нат не прыкмеціць, што выхады ўраз завалілі

Моцнай завалай. На пасьбішчы, быццам, спакойна,

Мы ж, паляўнічыя, зьвера з загону цікуем.

Ён ужо ў пастцы, і мы паляваць пачынаем.

Страх - нам нішто, хай навокала скрозь небясьпека:

Сябра дзесь побач, а прыйдзе бяда - і нямашка.

Верны слуга спадару у сутычцы - ня помач,

Клічу ў сумятні ні бацька, ні сын не пачуюць!

Собскую справу сваймі ты бароніш рукамі,

Кон свой трымаеш у іх жа, а выпусьціш - зьгінеш.

Важыш жыцьцё бо, а сьхібіш - пра літасьць забудзься...

Існасьць загаду ўсім ясная - наступ наперад,

Перамагчы ж, па магчымасьці, трэба бяскроўна.

Выручыць конь хутканогі, адскочыць ад сьмерці,

Толькі у гэтым ратунак і ў гэтым надзея!

З намі наш князь, ён кідаецца ў гушчу змаганьня:

Хто ж бы даў послух нясьмелым, пайшоў з баязьліўцам!

Як перад боем з татарамі зброя асілка

Мужнасьць у воях распальвае - знак перамогі, -

Так і на ловах літоўскіх адвага старэйшых

Іхнай удачы у ходаньні й славе ня шкодзіць.

Чую: няўзнак зноў пяро маё з простай дарогі

Гэтта зыйшло, каб табе, войча наш Жыгімонце,

Славу аддаць, прыгадаць дасягненьні у справах

Важных у хаце й важнейшых мо йшчэ паза хатай.

Гэта ня проста, мне ў гэтым ніхто не паможа,

Тут бо, за межамі пушчаў, маўчыць твая слава,

Тутка нялёгка цябе ўсхваляваць, дык дазволю

Ўсё ж прыгадаць твае ходаньні з ворагам хай бы...

Нам бы - ціхога жыцьця, ну, а словаў ніхто не шкадуе.

 

10

 

Вось ён стаіць у гушчары, варожыць, што будзе!

Долі чакае... Яго й апяем мы у песьні.

Часта у вершы апісваюць цэлыя статкі,

Мы ж на адным ім увагу із вамі запынім,

Сілаў ня стане сказаць аб усіх бо, ні часу!

Збаю, але аб адным, што бяды не пачуўшы,

Ў пастцы, ў мяне на ваччу, апынуўся зьнячэўку:

Выхад старожа замкнула і рынулі стрэлы.

Імі увомірг апераны, ён ірвануўся

Й трапіў на дзіды, што лоўцы сыпнулі з засады,

Шыю, бакі пранізалі. Напасьнікаў зрокам

Палячы, волат зароў, разьдзімаючы храпы,

І як віхор закруціўся, падскочыў, паймчаўся.

Коньнікі зь гіканьнем мкнуць наўздагон, пераймаюць,

Тупат да зораў шугае, а зубар, як бура

Йрве праз паляну, наперадзе - сьценка, з разгону

Хоча яе пераскочыць, на жаль, завысока!

Стаў, як укопаны... Як ратавацца? А ў цела

Зноўку убілася з сыканьнем нечая дзіда.

Лютасьць кіпіць, палымнее пагляд і бруіцца

Зыркая кроў із глыбокай гарачае раны...

Дзе ж варагі: ён шукае, гатовы змагацца,

Зьмяць іх, раструшыць, і першыя ўдары кіруе

Ў зграю сабак стогалосых, дзярэ, раськідае,

Потым - імкне на людзей із жахлівым рыканьнем.

Людзі - у россып, насьлепа кіруючы коні.

Хрыпам, рыканьнем, галёканьнем поўніцца пушча!

Лоўцам скакаць напрасткі няма сэнсу й надзеі,

Можна адно ратавацца, адскочыўшы набак:

Гнеў і разьбег паўз лаўцоў яго мо перакіне,

Велічы ж гэткай нялёгка зьвярнуцца у бегу!

Конны ланцуг замыкаецца. Зьвер мітусіцца:

Цяжка разгон паўстрымаць, пачынаючы наступ.

Целам важкім налятае ён бурна, падскокам,

Бачыш - угрэўся, сапе, а калматая грыва

Б'ецца на ветры, і ўвесь ён - нястрымнае ймкненьне!

Доўга яшчэ зьвер із ровам бушуе ў загоне,

Сочыць, на кім бы памсьціцца, гарачку спатоліць,

Зрок яго люты спаліць вокал мог бы ўсё чыста

Й прыкладам гэтта праўдзівым пацьверджу я зараз:

Нехта з мушкетам, вядома, ня простага роду,

Стрэліць дазволіў сабе ў зьвярыну, - і пацэліў.

Гольлем схаваны, бач, песьціў дурніца надзею

Выцалець неяк і толькі сачыў із трывогай

Скуль спадзявацца нападу... Зайгралі сабакі:

Блізка напасьнік! Аж, ломячы з трэскам ламачча,

Сьнег раськідаючы, ў хмарах бялявае пары

Зьвер аказаўся зьнянацку, абкружаны зграяй,

І затрымаўся, сабаку адкінуў ды зрокам

Поўным шалёнай злабы утаропіўся ў хвойнік, дзе ў жаху

Бедны стралец здрыгануўся: няйначай, прыкмеціў!

Хай ад яго быў наш зубар даволі далёка,

Страх чалавека уразіў: бядак із мушкетам

Так, як стаяў, і сканаў з аднаго перапуду!

Дзіву даваліся людзі з канцоў баязьліўцы,

Труп небаракі застыглы знайшоўшы назаўтра.

Чулі яны, што забіць можа зрок Базыліска,

Ды вось памёр жа-ж бяздольны, някранены зьверам

Гэты юнак, баязьлівага нораву й сэрца!

Сам я быў сьветкам здарэньня, яшчэ не забыўся

Нават напісу, што нехта зрабіў на магіле:

«Тут пахаваны Лаўрук, што забіты ня зубрам, -

Выглядам толькі ягоным. Ці ж лёс вінаваціць?»

 

11

 

Бачыў я шмат, ды найбольш мяне ўсё ж уражалі

Зьвера падскокі - о, гэтая лютасьць дзікая!

А як ня можа знайсьці, што б скрышыць ці разьдзерці,

Храпы свае разьдзімаючы, ловіць паветра,

Нюхам сваім найтанчэйшым уцягвае пахі!

Ўсё, што жывое, ці мае адзнакі жывога,

Топча, прабуе на рогі узьняць, пакалечыць,

Вінных шукае, хто важыўся раніць асілка.

Скокі ў два-тры дастае неклямягу-ахвяру,

Дзікім рыўком падкідае ўгару, прабівае,

А недабітага, хай гэта конь або коньнік,

Зноўкі на рогі бярэ ды камечыць няшчадна,

Ажно пакуль небараку ушчэнт не раздушыць.

Кроў застывае, як гэткую бачыш расправу:

Стаў конь дыбка, ашалелы, з распораным брухам,

Коньнік завіс у страменьні, крывёю заліты, -

Вось наляцеў, абярнуў абаіх і спад насту

Зь мешанкі кроў адно льлецца цурком неўзабаве.

Як на мярлог медзьвядзя, на дзіка ён найрвецца,

Ўвомірг пайрве, аж шмацьцё разьляціцца па дрэвах!

Часам трапляліся нам і казлы у гушчарах -

Лютага зубра ахвяры на сьцежцы вузенькай.

Тыя, хто бачыў ягоную сілу, мне сьветкі:

Хай ён з разгону з аленьнем зударыцца часам, -

Скрозь адаб'е ўсё нутро - і вантробы, і сэрца

Параськідае вакол па лапчастых ялінах.

Цяжка ўявіць, не пабачыўшы, гэткую зьяву:

Птушкі драпежныя ймкнуць на баёвішча з граем,

Дзёрзка дзяруць на шматкі яшчэ цёплыя часткі

Цела павіслай дзесь высака ў гольлі ахвяры...

Неверагодна, а бачыў: конь, зьліты крывёю,

Б'ецца, канаючы, коньнік жа ўдоль галавою

Недзе вісіць угары... А бывала й такое:

Ўзьняў ён на рогі каня, але гэтак, што коньнік

Проста зь сядла шугануў на сасну, цалюсенькі!

Прыкладаў стане, ці мала іх ведае пушча,

Лішнія ж словы зьніжаюць давер да расказу.

Той, хто зубровую лютасьць ня бачыў, няздольны

Сьветчаньням верыць, як прэ ён, раве, ашалелы,

Быццам бурлівая хваля ў часы навальніцы,

Як ад грымотнага рыку страсаецца пушча,

Аж пад нагамі зямля і ўздыхае, і стогне!

Але хай сьцяміць, што помстаю гнеў не спатоліць, -

Будзе храпсьці перарывіста, голаў пахіліць,

І па рагох кроплі сьвежай крыві забруяцца

Проста ў гурбы... Ня знаю, ці знойдуцца словы,

Каб апісаць нам належна жахлівую бойку.

Ён, быццам ветру зудары, і дужы, і спрытны,

Ўвомірг зьмяняецца ў сьмерч, гураган, і, вядома,

Скон будзе долей таго, каго бура засьпее.

Сьнег палымнее й дыміцца на месцы забойства,

А на кустох ды на дрэў сукох чырванеюць

Рэшткі ахвяры й зусюль крывяжэрныя птушкі

Плоймай лятуць за сваім дабрадзеем рагатым.

Ён жа-ж, што кінуў быў, зноў падыходзіць,

Ўспора рагамі яе, пераверне, зноў кіне...

Скончыў, забіў, але ўсёткі у смак не памсьціўся:

Цела ў шматох, растаптаныя косьці, ды злосна

Гэтую мешанку пора ды трэ ён рагамі,

Коньнікі ж зьвера прабуюць узноўкі разьярыць

І ў вабцугі ўзяць: галёкаюць, дзідамі колюць...

Гэта бядой пагражае ці рэдчас, хай кажны

Й спрытны, бо кон падвядзе - і загіне

Нат найспрытнейшы. Найлепш у сядле раўніною

Гнацца з ганьнёю за зьверам, ды іншая справа

Пушчаю ймкнуць, дзе ўсё можа прытрапіцца часам:

Там і калоды гнілыя і выкратні й ямы,

Норы барсучыя, пні, прыхаваныя сьнегам,

Коўзкая лужына - бачыш, і конь спатыкнуўся,

Гольле зламанае, лапы даўгія хваінаў, -

Ўсё гэта пасткі, з каня бо зьляціш, і загінеш:

Зубр не змарудзіць, імгненьне - пайрве на часьціны

Цела бяздушнае й высака ў гольле закіне.

Цудам адважны ж ад зьвера ўхінецца, адскочыць.

Той налятае узноўкі, ажно і заколе.

Каб апісаць мог я тутка, адкінуўшы дробязь,

Толькі важнейшыя рысы лясное пачвары,

Хто яго ведае, стала б мне словаў ды часу

І як даўгая была б мая гэтта паэма!

Судзячы ўсё апісанае, гэтыя ловы

Зь лікам вялізным забітых былі б мо шаленствам,

Змыць што ня лёгка было б пачынальніку й славай,

Толькі ж усё гэта мела карэнь у княжэньне

Вітаўта, князя вялікай Літоўскай дзяржавы.

Тымі гадамі, калі моц слабела айчыны,

Трэ было ўздыму, вось князь наш бязьмежныя пушчы

Ў стан баявы й абярнуў, дзе б нарошчваць сілы.

Часам спакойным, прадбачачы прышлыя войны,

Вояў сваіх рыхтаваў ён на ловах зьвярыных,

Чым прымушаў забываць пра нястачы й нягоды!

Ён - міратворца й баёў заразом пачынальнік,

Будучы князем, сваёю аголенай зброяй

Ставіў запын варагом і блізкім і далёкім.

Нават татарын, схіліўшыся ніцма, слухмяна

Лук свой зламаны яму аддаваў, зразумеўшы,

Што, хай зьбіраў ён калым на прасторах літоўскіх,

Сам жа-ж агіднай літоўскай здабычай рабіўся.

З тымі лічыўся князь толькі, каго, ўпадабаўшы,

Сам выбіраў, нат Ардой кіраваў, захацеўшы.

Князю і ўсходні сусед слаў лісты з прапановаю згоды,

Хай і з багацьця ды моцы Маскоўскія знаныя землі.

Турак, і той, прысылаў яму часта гасьцінцы

З думкай таёмнай яго задабрыць, ну і помсты

Князя літоўскага неяк ня выклікаць часам, -

Трох, што трымалі ўвесь сьвет у трымценьні ды жаху,

Прад Ліцьвіном пахіляліся моўчкі з пакорай.

 

12

 

Слаўнае гэта прызнаньне ня вырасла ў пушчы:

Шырыўся пошчак аб ім і усьцяж і усюдых,

Станам ваяцкім было тады кожнае поле,

Дні супакою - спачынкам між войнаў кароткім.

Конскія ў коле сусьцігі, стральба на дакладнасьць,

Скрозь, дзе ні глянеш - спаборніцтвы, лукаў трымценьне:

Моцы адзнака, і пэўнай рукі, і адвагі.

Лучнік, спакойна пацэліўшы ў клін жураўліны,

Правадыра у крыло патрапляў, не даткнуўшы

Цела птушынага. Ў небе, на дрэве, у хвалях -

Птушка - найлепшая мэта для стрэлаў, і білі

Ў пушчах яе, балатох, а тады ў падарунак

Князю давалі, ад сэрца, не для ўзнагароды.

Ў ловах нястомных жыцьцё - людзі мелі за гонар.

Зь першай парошай чароды лавецкія князя

Зьвера сьціскалі у пушчы і, поўнячы нетры

Гоманам, крыкамі, гналі пад стрэлы ды дзіды.

Спрытна высочваць зьвяра у мярлогу лічылі

Справай штодзённай, а вырыне з логава, густа

Стрэламі ўкрыты ды рыне на сьмелага з рыкам,

Лоўкім ударам падняць яго трэба й асядзе.

Гульні былі й прыямнейшыя - гонкі на спрытнасьць,

Слаўная справа, калі мо за сотняю стадый

Мэта ўсталявалася: конна пакрыўшы адлегласьць,

Перамажы ў хутчыні ды ва ўменьні, спаборнік!

Толькі ў грамадах вось гэткія ўцехі бываюць!

Зь месца імкнуць скакуны чарадой, табунамі,

Ў лёце чуваць адно тупат ды коняў хрыпеньне,

Вось, вось дапялі пярэдніх, зраўняліся ў гоне!

Зрок гаспадарскі злавіўшы, скакун падстаўляе

Пану сьпіну і з налёту ў імгненьне мяняюць

Коньнікі месцы на конях, адно ізьлятаюць

Плоймай птушын калчаны ў пёрх стрэлаў, крыж-на-крыж!

Цёмнаю ночай ізноў выдумляліся гульні,

Дзе пасароміць бы мог баязьліўца адважны.

Ўсім пераможцам давалі заўжды ўзнагароды,

Ну, а хто сьхібіў, заслужваў і сорам і кпіны.

Часам ішлі аб заклад, што было шмат цяжэйшым:

Рэкі адолець шырокія ўплынь, хай чакаюць

Гушчы чаротаў плаўца, і віры, і глыбіні,

Б'ецца рака белагрываю хваляй у строму,

Рвецца з шаленствам дзікім і драпежным на бераг.

Звычай у коньнікаў быў свае лукі ды стрэлы

Ўкручваць у клунак з адзежай і гэтак сухімі

Потым выносіць на бераг... Вось рынулі коні,

Пырханьне чуеш адно, бачыш вушы ды храпы,

А на стырне, упіліўшыся ў грывы, мільгаюць

Конных галовы. Свабоднаю левай рукою

Кожны грабе, памагае каню выбірацца.

Ўсім нагароды давалі: вышэйшыя - лепшым,

Рэшце ж, як хто заслужыў. Не міналі нікога.

 

13

 

Выпрабаваныя доляй ня раз і ня двойчы

Воі мастоў не шукалі, а рэкаў запыны

Перамагалі на конях, сухою выносячы зброю:

Княства для прышлых рыхтуючы войнаў, карысна

Гэтак адным рыхтаваньнем ды працай пратрапіць

Боязі й жахі змагчы, ізь нястачамі зжыцца.

Князь, ваяўнік найгартоўнейшы, большага шчасьця

Нат не шукаў, чымся ўсьцяж гартаваць сваё войска.

Годнасьцяй першай лічылася ў князя адвага.

Сочачы пільна, знайходзіў ён сам адважнейшых,

І на аглядах адразу й абдорваў шчодра,

А баязьліўцаў, няхай і з багатага роду,

Не шанаваў і была іхнай доляй няслава.

Вось як судзіў ён, суровы, але справядлівы,

Тонкім чуцьцём прыкмячаючы праўды адзнаку!

Злая мана перад ім пасьцілалася ніцма,

Сам абвяшчаў ён прысуд, вінавайцы ж, як кажуць,

Тутка ж з пакорай праступствы свае прызнавалі,

Кары ды сьмерці прасілі - вяроўкі на шыю -

Ведалі добра бо - літасьці тут ім ня будзе

Горай за ўсё ілжасьветкаў князь меў у пагардзе,

Іх аддаваў на жахлівыя ён катаваньні -

Суд справядлівы ня сьмейце ашукаваць княжы!

Поглядам лютым усьлед выкрываў вінавайцу,

Аж прызнаваўся ў мане парушальнік прысягі.

Жорсткі прысуд быў удзелам засуджаных, іх бо,

Ў скуры зашыўшы зьвярыныя, кідалі проста

Злоснай ганьні ваўкадаваў, што іх трыбушылі.

Жорсткая кара чакала за хабар і судзьдзяў.

Недзе было, што гасьцінцам судзьдзю падкупілі,

Й княжы наказ абмінуць нешчасьліўца наважыў.

Выкрыты быў ён, жахліва пасьля катаваны

I, як навука для іншых, пайрваны на часткі.

Кожную сквапнасьць князь нішчыў з карэньнем, і гэтым

Сёньня і заўтра заслужана славіцца будзе.

Справаў бліскучых ці мала заладзіў ён, гэта

Кажнаму ясна, як зь песьні маёй, паміж іншым.

 

14

 

Меў селянін адзін клопат - гараць сваю ніву,

Сэрцы ж сялянскія князь гартаваў паляваньнем.

Зьвер здабываўся ўсяляк, і найлепшай здабычай

Тая была, калі зьвера у стан прыганялі

Без пакалечаньняў, ранаў, блізу што бяз шкоды.

Гэта лічылася скрозь дасягненьнем найвышшым,

Ну, а зь нядбайных маглі і спагнаць па загаду.

Трэба сказаць, што сяляне стараліся добра,

Ўсе даручэньні выконвалі пільна, адважна,

Нат і зуброў пакладалі да ног валадарскіх.

Што так бывала заўжды, я усёткі ня веру,

Цьвердзяць старыя, адлі, быццам гэта ўсё праўда.

Але пра кемнасьць народную ў стаўленьні пасткаў,

Трэба сказаць без сумлеву, што гэта - мастацтва!

Сьценку з падвойных бярвеньняў, падобную кліну,

Ў пушчы стаўлялі, рассоўвалі шырака перад,

Потым звужалі патроху, а ў сьценцы засовы

Спрытна хавалі пад гольлем ялін і травою,

Каб небясьпекі ня вычуў як зьвер асьцярожны.

Ў сьвітцы чырвонай лавец-заклікайла ўдоўж кліну

Раптам імчыць, меч зіхціць над яго галавою.

Зубр гэта бачыць, крывёй наліваюцца вочы,

Ды парушальнік спакою ўжо зьгінуў, расстаяў:

Ёсьцека лазы бо ў сьценцы, лавец і схаваўся.

Зьвер, разагнаўшыся ў гоне, тым часам трапляе

Проста у пастку: засовы ўвомірг дарогу

Пыняць яму і наперадзе й ззаду - злавілі!

Бегма бягуць із схаванкаў лаўцы, абкружаюць

З крыкам пачвару, пятлю закідаюць на шыю,

Сьцягваюць шчыльна раменьне, а заднія ногі

Путамі моцнымі вяжуць, хаду запыняюць.

Непераможаны зброяй, атрадамі вояў ня ўзяты,

Тутка таймуецца зьвер адно зьменлівым конам...

Цела магутнага зубра скруціўшы вяроўкай,

Цягнуць яго, як гару й дзікім жахам працяты,

Пеніцца люты асілак, але паддаецца,

Йдзе, дрыжучы, паўз натоўпы людзкія ў няволю.

Зьвера, у табар прыгнаўшы, разьвязваюць, гоняць

Потым у чыстае поле, каб мэтай жывою

Коньнікам княжым ён быў - беце стрэламі й дзідай,

Ды набывайце каштоўнае гэтак дазнаньне!

Як запэўняюць, ня толькі на стрэлах і дзідах

Клалі знакі, але мэту жывую знакамі

Густа пярэсьцілі, й той, хто дакладна пацэліў,

Узнагароджваўся ўсьлед як найлепш, бо за князя

Вітаўта тых адзначалі, хто цела жывёлы

Дзідай умеў пранізаць і глыбока й дакладна.

Вітаўта княжаньня час, я мяркую, названы

Найпрыгажэйшы ня толькі з прычыны ваяцкіх

Княжых удачаў, але мо й таму, што над грошы,

Ўдачы ды славу стаўляў Вітаўт духа багацьце,

Глыбака верыў у праўду Ўсямоцнага Бога...

Першы з народамі княства прыняўшы хрышчэньне,

Веры старое усе асудзіўшы памылкі,

Зманных паганскіх бажкоў ён спаліў і паставіў

Хорамы Богу Ўсявышняму. Быўшы пабожным,

Шчодра й сьвятарства дарыў ён майном і зямлёю.

Славу пяяць адлі Вітаўту слаўнаму годзе!

Хай неахвотна, ягоныя дзеі мінаю

Тут я, бо зноў захапіўся, а трэба трымацца

Пільна згаданае тэмы - Паўночнай краіны,

Дый пра зуброў быў бы час ужо скончыць спаміны,

Ходзячы ўкола бо, ўшчэнт я ад іх адхіліўся,

А, паміж намі, час быў бы вярнуцца да ловаў!

Крыкам, пагоняй загнаны і стомлены зубар

Здаўся, зьнясілеў нарэшце, астыгла і зьнікла

Лютасьць, маўляў зразумеў зьвер, што скон ужо блізка.

Ўвесь упацеў ён і дыхае цяжка, із хрыпам,

Ногі ўжо ледзьве трымаюць і цела абмякла,

Вось-вось, глядзі, спатыкаецца, ўпадзе і сканае,

Гасьне злаба уваччу, што яго паланіла...

Коньнікі коні вядуць у гушчар, не марудзяць.

Вось сьмелым крокам, як звычай ім кажа, выходзіць

Сьцяг юнакоў скончыць зьвера ва ўпор, вока ў вока

Ўдарам клінкоў, і стаяць ізь дзіўною адвагай

Тварам да сьмерці хлапцы із надзеяй на славу.

Вось узьняліся клінкі, расьсякаюць паветра:

Кожны заве да сябе спахмурнелага зьвера,

Ён жа-ж, зьнясілены ўшчэнт, а ўсё ж ірвануўся

Сьлепа на постаць лаўца й той адскочыў за дрэва.

Зубр разьвярнуўся, нацэліўся й раптам з разгону,

Быццам маланка ў магутнае дрэва ўдарыў.

Гольле ляціць у бакі, з трэскам сыплюцца трэскі,

Сьмерцяй лаўцом пагражае камель надламаны.

Пільна, малойчык, глядзі, уважай, бо нязважным

Гэтае месца наўрад ці на схоў надаецца!

Трапіла бачыць мне: сьмелы адзін паляўнічы

Меч упусьціў, калі зьвер набліжаўся падскокам

Проста на дрэва, дзе той, скамянеўшы, стаіўся,

І каб сам лёс не прыйшоў бедаку з дапамогай,

Гэны юнак пэўне трапіў бы сьмерці ў вабдымкі.

Шчасьцем, аднак, было гэтае дрэва сасною,

Шапкай вялізнаю сьнегу прыкрытаю, вось жа

Як здрыгануўся камель, страсянулася й гольле

Й белая сьнежная хмара згары сыпанула.

Сьмелы лавец зьнік на ймгненьне, ды зараз

Рынуў наўцёкі паўз белую ймглу - ратавацца!

Моцна ўжо ж кпілі сябры зь юнака і зь нягоды,

Быццам ад сьмерці ўцякаць - гэта сорам і ганьба,

Як і ў змаганьні - да хуткай імкнуць перамогі.

Грымнуў удар - упіліся рогі ў дрэва,

Ўзяўшы ў абоймы камель... Ды стрывала карэньне

Хвоі-асілка у пушчы ўрадлівым суглінку.

А як сасна баравая - быць пэўным яе немагчыма,

Хто за ёй стоіцца, зь ёю ж пасполу і рыне.

Гэнае й буры зь вятрамі ня вывярнуць, гэта ж

Гіне парой пад імпэтным зубровым ударам.

Ну ж і відовішча! Мкнецца сасну перакінуць

Зубар, здрыгаецца, кружыць, бадзе, у шаленсьцьве

Сьлепне й розьніцы болей ня робіць між дрэвам

І чалавекам, рагамі камель разьбівае,

Быццам ён - вораг, і пэўне ж мяркуе: забіты!

Нат не разрозьніш у мітусі пары ды сьнегу,

Дзе паляўнічы, дзе - зубар шалёны - абодвы,

Ёсьць аднак розьніца ў лютасьці кожнага зьвера:

Шмат зь іх і ў бойцы захоўваюць зрок непамыльны.

 

15

 

Ўсе яшчэ, думаю, ў памяці маюць здарэньне

Што тут было за гадоў караля Аляксандра.

Гэта няшчасьце магло б патапіць каралеўства

Ў горкіх сьлязах, ды Бог зьлітаваўся - гора мінула:

Ў пушчы памост збудаваны быў моцны ў чатыры,

А можа й болей падпораў - сачыць паляваньне.

Ў коле магнацтва ды фрэйлін сама каралева

Тамка сядзела, ўнізе ж ледзь трывала юнацтва,

Каб найхутчэй паказаць свае спрыт ды адвагу

Ў бойцы з магутным і дзіка разьюшаным зьверам.

Жэўжык Амур, на старой затаіўшыся хвоі,

Лук нацягнуў і насьлепа пацэліў у сэрца.

Што ж, забаўляйся, свавольнік, гуляй у ахвоту,

Толькі ня сяньня, ня ў пушчы! Юнак-паляўнічы

Прыпадабацца каханай сваёй захацеўшы,

Зробіць мо рыцарскі гэст і напэўна загіне

Тут празь цябе нечаканай, бяздумнаю сьмерцяй!

Вось і зубры паказаліся з лоўчых ганьнёю.

Ўсе на памосьце замерлі і зь месца ўзьняліся.

Колерам зыркай вясёлкі бліснулі апраткі,

Золатам тканы вузор па чырвоным і белым.

Ледзь гэта зыркасьць у вочы дзікія шугнула

Правадыра, ён прыстаў і ўпіліся паглядам

У варагоў. І загасла увомірг цікавасьць,

Бо не скажу, каб відовішчам цешыцца гэткім

Тыя маглі, што злабою зьвяроў не кіруюць,

Гэта - нязвычна. Тут тупат пачуўся здалёку

І паміж дрэваў, падскокам, праймчаўся, як вецер

Статак зубровы, цаляючы ў гурт паляўнічых.

Раптам на луг, у няпамяці гневу, ўварваўся

Зубар-асілак, жахлівай крывавячы ранай.

Ён прыпыніўся, затрос галавою, прыкмеціў

Зыркасьць страёў на памосьце й пачаў прыглядацца,

Быццам пазнаць намагаўся асобныя твары:

- Цешыцца сьмерцяй маёю зыйшліся? Чакайце ж,

Вось пакажу я вам сьмерць, што й вякі не забудуць!

Тутка зароў ён, дзьмучы у магутныя храпы

(Гэта сыгнал небясьпекі для кожнага ў статку),

Скончыў, ударыў рагамі і выбіў падпору.

Мост затрашчаў і каб, воляю кону, ударыў

Зубар яшчэ, ўсё бы рынула, шчодрай крывёю

Зьліўшы зямлю ды хварбуючы стромыя рогі.

Не, не магу я ўявіць нат, ушчэнт скамянеўшы,

Што б нарабіць мог зьвер гэтта усьпененай пысай!

 

16

 

Быў ён загнаны усёткі й паранены. Чэзьне

Гневу шаленства у ім, хай мо лютасьць ня згасла:

Сьцёбае злосна хвастом, ажно сьвішча паветра,

Зь ляпы ж вужакай віецца язык вялізарны

Ды вырываецца хмараю пара із храпаў.

(Моц непаўстрымную сьцюжа бадзёрыла пэўне,

Але ж ужо, хай мароз, і яна занікае).

Дыхае важка, трымціць зьвер, бо гнеўная лютасьць

Бродзіць шчэ ўсёткі пад скурай, у чэраве сьпеклым,

Пеністым потам кіпіць, ды прыгледзься - і бачна:

Згоднасьці ў рухах нямаш, а ўздыхне і на грыве

Космы падскочаць, - адразу ж іх вырве са злосьцяй,

Б'е капытамі па бруху, рве, тузае цела.

Ліст скалынецца пажоўклы на гольлі дубовым -

Рыне на дрэва, націсьне, паломіць на трэскі,

Сьцень мільгане, шугане між галінамі птушка -

Топча, бадзе тое месца, за сьценем нясецца...

Тысячы розных нягодаў, прыгод, успамінаў

Раптам вяртаюць цябе ў дні твае маладосьці!

Чую я хібу у складзе сваім, раз-па-разе

Сказ мой драблю і ў адцягваньне быццам, гуляю,

Словам пустым захапляюся... Будзь жа-ж цярплівы

І пачакай абурацца, чытач мой, - разьвязка

Блізка ўжо: лоўчы за дубам, а зубр наступае.

Вось ён ля дрэва, ўпрытык паляўнічы і зубар,

Ані паўкроку ў бакі, дык трымайся, бо сьхібіш -

Зразу ж цябе, безбароннага, рогам дастане.

Круцяцца, нібы ў танку, й паляўнічы і зубар,

Скачуць з абодвух старонаў навокала дубу.

Лоўчы мяркуе клінком пад лапатку патрапіць,

Зьвер языком яго ўчэпістым мацае, ловіць.

Ну, а ня дай Бог, падчэпіць за полы - і годзе, -

Скон непазьбеглы: памне, забадае, загубіць.

Каб як ад гнуткай зьмяі языка адкаснуцца,

Спрытны лавец коле зьвера кароткім ударам -

Захад адзіны, дзе й стрэлы клінку саступаюць -

Бачыць лавец, што з часінаю кожнай слабеюць

Ногі пад зубрам, падцяненасьць цела зьнікае.

Зноўкі, адлі, страпянуўся, бадзе зьвер - хавайся!

Чуеш, як духам гарачым цябе прыпякае з-за дубу,

Бі! І клінок яшчэ раз патрапляе бясьхібна.

Важка, ахутаны парай, асеў зьвер, канае.

Недзе ўжо іншы раве й каб з ахвяраю скончыць,

Трэ праявіць літасьцівасьць - дабіць не чакаўшы,

Спрытным, апошнім ударам, наблізіўшы гэтым разьвязку.

 

17

 

Рог затрубіў. Пераможца у коле сяброўскім.

Жарты, уцеха. Ля ног зьвер, ужо ўтаймаваны.

Ў пушчы хаваецца іншы ды я не прабую

Рынуць пагоняй за гэным, бо час падганяе.

Годзе забойстваў! Разбуджаны розум трывогу

Кажа ўладарна мне ўзьняць, разьвітацца з разбоем.

Дось ужо Марсу ў крыві тапіць сьвет хрысьціянскі,

Веры асновы ўстрасаючы скрозь і усюдых.

Сяньня хісткая яна, нат на полі змаганьня,

Губяць яе варагі, ці свой меч расьсякае,

Даўшы чужынцам на зьдзек, на загін. Застаецца

Толькі ўсяго, што на літасьць нябёс спадзявацца.

Ды, патануўшы ў злачынствах, ці нам даваць веры

Ў хуткую зьмену, ратунак, - ня сьмеем нат думаць!

Сьпіць бо сумленьне зямлі ўладароў непрабудна,

Іхныя ўчынкі, на жаль, не клапоты аб сьвеце.

Рупіць балей ім за ўсё, каб мячы баявыя

Лепш нагайстрыць, як мага больш пазносіць галоваў.

Бойкі, напады, міжсобіцы, братазабойствы -

Вось іх заняткі й сапраўдная ўцеха для духа.

Гінуць з абодвух бакоў воі ў гэткіх сутычках,

Што бо князём сьлёзы людзкія, кроў і пакуты,

Ім - панаваць каб адно, захаваць сваю ўладу,

Вось і злачыняць, ізь лёсам падданых гуляюць.

Ворагі, бачачы гэткае, кпіны з нас строяць:

Княжы высокі пасад ёсьць зарукай апекі,

Ну, а яны, як ваўкі, йрвуць і катуюць ніцых.

Вось да чаго можа лютасьць сьляпая давесьці,

Глыбака ў сэрцы зь зялеза злаба ўкараніцца!

Лютыя сваркі ды бойкі, злабу, варажнечу

Ўцяміць нялёгка, ў адказнасьці ж, горы - народы.

Але бяды ўладаром да спакою людзкога!

Ёсьць ці на сьвеце хто гэткі чульлівы, каб меч свой

Нашай крывёй не мачыў ужо, толькі ж у Княстве

Гора дагэтуль пануе й скрозь нішчацца людзі.

Туркам бязьлітасным цэрквы ганьбуюцца, месты

Паляцца й вёскі, і горды чужыя палоняць

Нашу зямлю, гасяць смагу бязьвіннай крывёю

І сысункоў, і старых, ды агіднасьці чыняць:

Ўлоньне цяжарных жанок успароць ятаганам -

Гэта забава для вылюдкаў, што ж ты ім зробіш,

Як, абарону зламаўшы, забраўшы ў нас зброю,

Ім ці ж баяцца, што голы паўстанеш нявольнік!

Ой, як сьляпы наш народ, як бяздольныя людзі!

Мы - яшчэ натаўп, князі ж падаўнейшаму душаць

Кожную, дробную нават, праяву бунтарства,

Ймкнуцца, ці гэтак, ці так зьнесьці кожнаму голаў,

Хто за правы свае ўстаць і за Бога патрапіць.

Як толькі Госпад, наш Збаўца, у зьзяньні нябёсаў

Бачачы гэткія зьявы зямныя, знайходзіць

Гэтта пабожных, што вераць у Божае слова!

 

18

 

Панна Марыя, калі Тваё ймя я накрэсьліць

Тутка наважыў, рука затрымцела у жаху.

Ніцы нявольнік Твой, я прад Табой із маленьнем

Кленчу, ня знаючы, што мне сказаць, а што змоўчаць.

Вось, я маўчу, але знаю - гаднейшая ўсіх Ты,

Каб галасамі стварэньняў зямных маліцьвенна

Сьвет зазьвінеў, пяючы Табе вечную славу.

Розум ня знойдзе, язык наш ня вымавіць словаў

Пышных удось, да Цябе каб належна зьвярнуцца!

Верачы ў любасьць Тваю, разумеючы ўседараваньне,

Панна, Тваё, прад Табою зьгінаю калены,

З сэрцам трапёткім, зьбялелым, зламаны бярэмам

Важкіх грахоў, і з пакораю ніцай прабую

Вымаліць, Панна, Тваю я над намі апеку.

Знаю, ці ж мне да Цябе з гэтай просьбай зьвяртацца,

Толькі ж малю - заступіся, бо ж Бог чалавеку

Ўзвышнай Цябе Апякункай прызначыў. Як сонца

Сьвяціць паставіў і Ты нам - памога й апека.

Як пад матулі крыльлём мае схоў птушанятка,

Гэтак зьвяртаемся й мы пад Тваё апякунства,

І як дзіця - немаўля маці туліць і песьціць,

Так утулі Ты і нас, Твае дзеці, што гінуць.

О, найсьвяцейшая, чыстая Панна Марыя!

Послух дай нашым маленьням, ратуй нешчасьлівых!

Зрок свой зьвярні на палі нашы й нівы, дзе войны

Жорсткія ймкнуць быццам хваля марская па хвалі,

Глянь Ты, якое бясчынства мячы нам спраўляюць

Над хрысьціянамі, хай вера іхная ў згодзе

З Сынам Тваім, хай жадаюць яны супакою.

Розум здаровы вярні ўладаром нашым, Панна,

Каб абавязкі забытыя ўспомнілі знову.

Ўсе ж яны ў гэтым вар'яцкім, разбэшчаным сьвеце

Ў словах адно міратворцы, ваўкі жа-ж ва ўчынках.

Не прычакаць нам, пакуль яны працьверазяцца,

Край наш тым часам злы вораг палоніць і гоніць

Бедных людзёў безбаронных на зьдзек і пакуты.

О, запыні пал варожы няхай бы на ймгненьне!

Час не стаіць і адцягваньне горшае сьмерці!

Папскі пасад Адрыяна быць можа памогай,

Дык не чакай, о, Марыя, хай зь ветрам паверне

Ветразі ён і прыпыніць мячы варажнечы,

Хай ён пакажа сьляпым і дурным небясьпеку

Ды пакарае ўсіх вінных уладай закону,

Гэтак, каб той, хто ня спэцкаў яшчэ сваё йменьне.

Меч наш усюды й заўжды кіраваў справядліва

І ўладара ўзгадаваў бы зь сябе, што патрэбны

Кожнаму конча сягоньня ў хаосе сусьветным.

 

К а н е ц

 

1523

 


1521-1522

Пераклад: Натальля Арсеньнева, Віктар Дарашкевіч
Тэкст падаецца паводле выдання: Мікола Гусоўскі. Песьня пра зубра. Нью-Ёрк, БІНіМ, 1996. Менск, Мастацкая літаратура, 1980.
Крыніца: скан