epub
 
Падключыць
слоўнікі

Ніл Гілевіч

О, Беларусь!..

Лірычнае адступленне з рамана ў вершах «Родныя дзеці»

 

О, Беларусь!.. - Няхай усклікну

І я - за волатамі ўслед.

Як пілігрым нясе малітву -

Так я нясу іх запавет.

 

Я скалясіў і змераў пешкі

Твае прасторы ўдоўж і ўшыр -

І ўсе шляхі, дарогі, сцежкі

Пакрыжаваліся ў душы.

 

Не знаю сам, якога зелля

Ты падліваеш мне ў пітво, -

Што гэтак моцна, гэтак хмельна

Тваё чаруе хараство.

 

Не знаю слоў, каб растлумачыць,

Разгадку тайны праявіць, -

Чаму штодня мне трэба бачыць

Твой непаўторны краявід.

 

Чаму без роднага паветра

Я доўга дыхаць не магу.

Чаму мне суджана павечна

У неаплатным быць даўгу -

 

Перад тваёю некрыклівай,

Зусім не кідкаю красой,

Што з воч зрываецца імклівай,

Непераможнаю слязой,

 

Што анікому не чужая

І нават кончаных бадзяг

Адчуць раптоўна прымушае,

Як радасць тахкае ў грудзях.

 

«Якая дзіўная краіна! -

Пісала госціца адна. -

І да Бабруйска скрозь - раўніна,

І за Бабруйскам - раўніна!..»

 

Перапрашаю госцю вельмі -

Удакладніць належыць тэкст:

Хоць раўніна - ды не пустэльня,

Хоць і раўніна - ды не стэп!

 

А ўсё лясы да пералескі,

Бары, дубровы ды гаі,

Бяроз і сосен пераблескі,

Нязмоўчны шчэбет у галлі.

 

А ўсё пагоркі, ды лагчыны,

Ды касагоры, ды равы,

Сярод палеткаў - лугавіны,

У ціхіх поймах - паплавы.

 

А ўсё азёры ды азерцы,

Бруенне рэчак, плыннасць рэк...

Дык што ж за дзіва, што на сэрцы

Адбіўся вобраз твой навек?

 

Дняпро і Нёман, Сож і Прыпяць,

Дзвіна, Бяроза і Вілля -

Спляліся так, што не разблытаць

Іх у душы маёй, зямля!

 

Не раз'яднаць і не адсекчы

Ні ручайка - пакуль жывы.

Тваіх артэрый ток адвечны -

Давечны ток маёй крыві.

 

Спыні на міг - і задыхнуся,

І - як падкошаны ўпаду.

Ды знаю, што прашэпчуць вусны

Раней, чым іх навек звяду.

 

Тваё імя яшчэ прамоўлю

Апошні раз, о краю мой!

Шчаслівы лёс - плаціць любоўю

Табе і жыць - адною ёй.

 

З чаго пачаў калісь над Гайнай -

І скончу тым... Спакойны я:

Павек не стане чорнай ганьбай

Любоў прасветлая мая!..

 

1986

 
Беларуская Палічка: http://knihi.com