epub
 
падключыць
слоўнікі

Пятрусь Броўка

Надзя-Надзейка

Плача сірочая ў лесе жалейка...

Сціхла ты,

Змоўкла, наша Надзейка.

Хто ж гэта думаў, як давялося:

Вочы закрыла хмурая восень,

Выцвілі косы,

Шчокі запалі,

Рукі завялі.

 

— Надзя! Надзейка!..— плача жалейка.—

Болей рукам тваім

Жыта не жаці,

Жыта не жаці,

Снапоў не вязаці.—

Трэцюю ночку вісне дзяўчына

На белай бярозе ля роднай хаціны.

Горачка-гора сэрца скавала,

Што ж ты, бярозанька, не ўратавала?

 

З лісцем пажоўклым горкія слёзы

Падаюць, сыплюцца з белай бярозы:

— Добрыя людзі, жальбу здыміце,

Лепей мяне вы, бярозу, спіліце.

Гэтую дзеўчыну знала я дзіцем...—

Жоўты пясочак.

Зялёны вяночак.

Сінія вочкі,

Што васілёчкі.

 

Буйныя ветры, лютыя буры...

Ходзіць па лесе хлопец пануры.

— Надзя! Надзейка!..— плача жалейка.

З лісцем пажоўклым горкія слёзы

Падаюць, сыплюцца з белай бярозы:

— Хлопец-юнача, смутныя вочы,

Зрэж мяне, белую, цёмнаю ноччу,—

Цяжка стаяць мне з горам дзявочым.

 

Помню я смех ваш,

Гулі-гулянкі,

Песні-вяснянкі

Аж да світанку.

 

Хлопец жалобу носіць на полі.

Ён у бярозьі пытаецца з болем:

— Што ж не схавала ты любую голлем?

— Надзя! Надзейка!..— плача жалейка.

 

З лісцем пажоўклым горкія слёзы

Падаюць, сыплюцца з белай бярозы:

— Як наляцела цемра-навала,

Змеі напалі, джалілі джалам.

Дымам дыхнулі,— чорнай я стала,

З крыкам і тлумам,

Гвалтам і глумам

Красу загубілі,

Дзяўчыну забілі.

Ходзіць па лесе, пушчах, дубровах

Хлопец разгневаны, хлопец суровы:

— Скора вярнуся

Разам з сябрамі,

Грукнем маланкамі

Ды перунамі,

Выпечам змеяў жалезам калёным,

Неба ачысцім, хмары разгонім,

Дзеўчыну ўславім,

Голле расправім,

Травы абсыплем чыстай слязою,

Чыстай слязою,

Быццам расою.

Надзя! Надзейка!..— кліча жалейка.


1943

Тэкст падаецца паводле выдання: Беларуская літаратура: хрэстаматыя для 9-га кл. агульнаадукац. шк. з беларус. і рус. мовамі навучання / уклад.: У.А.Дзіско, В.В.Кушнярэвіч. – Мінск: Нар. асвета, 2001
Крыніца: невядомая