epub
 
падключыць
слоўнікі

Адваротны слоўнік беларускай мовы

Л. М. Вардамацкі, В. І. Несцяровіч

Мінск, 1994

 

 

А

прываба

жаба

скаба

слаба

нахаба, разм., аг.

неба

глеба

амёба

бажба

варажба

служба

дружба

прызба

шайба

сядзіба

скіба

сяліба

хіба, наз.

хіба, часц., злуч.

спадылба

дамба

самба

бомба

пломба

клумба

тумба

аздоба

худоба

жалоба

хвароба

спроба

асоба

вучоба

чашчоба

фарба

торба

гурба

вярба

губа

згуба

палуба

труба

сяўба

лічба

глыба

рыба

шыба*

хадзьба

разьба

грозьба

хвальба

пахвальба

жальба

мальба

стральба

бульба

гульба, разм.

стрэльба

дзяльба

ганьба

касьба

пасьба

просьба

малацьба

барацьба

жаніцьба

кляцьба

трэба

патрэба

дзюба

жвава

логава

удава

саладжава

кава

абыякава

лава

галава

аблава

волава

слава

булава

тулава

занава

канава

нанава*

зарава*

яскрава

направа

пераправа

справа, наз., прысл.

мурава

сава

атава

актава

застава

пастава

рухава

дрыгва

два

абодва

налева

каралева

злева

улева

назва

адозва

позва

дзіва

надзіва

каліва

паліва

прывабліва

спагадліва

з'едліва

пагардліва

марудліва

разважліва

натужліва

здзекліва

імкліва

мліва

шчымліва

цярпліва

рупліва

сліва

жаласліва

зласліва

мітусліва

ветліва

жартаўліва

абачліва

непрадбачліва

насмешліва

ніва

піва

крапіва

крэсіва

цеціва

пачціва

кроква

царква

морква

будова

забудова

перабудова

аднабакова

шматбакова

падкова

выпадкова

памылкова

палова

слова

мова

прамова

адмова

змова

умова

вымова

нанова*

абнова, разм.

тэрмінова

аснова

выснова

паступова

карова

дуброва

часова

адначасова

своечасова

ахова

схова*

братва, зб.

дратва

бітва

птаства

земляробства

самаўладства

бедства

пладаводства

кветкаводства

ільнаводства

звераводства

лесаводства

бахчаводства

сабаляводства

вынаходства

чарадзейства

дабрадзейства

адміралцейства

мерапрыемства

падданства

інтрыганства

лютэранства

мяшчанства

маленства

пісьменства

адзінства

мацярынства

злачынства

грамадзянства

месіянства

кантыянства

мноства

рабалепства

варварства

вінаградарства

жарства, зб.

лякарства

ліквідатарства

аўтарства

ініцыятарства

кухарства

місіянерства

адзінаборства

пяціборства

дваяборства

абжорства

замуства*

заканадаўства

мовазнаўства

землязнаўства

самаўпраўства

вучнёўства

звералоўства

красамоўства

братэрства

міністэрства

майстэрства

мудрагельства

няўмельства

самавольства

княства

лявацтва

лайдацтва

казацтва

ткацтва

кулацтва

брацтва

панібрацтва

мастацтва

ліхацтва

чалавецтва

калецтва

купецтва

каталіцтва

нахлебніцтва

упадніцтва

здрадніцтва

згодніцтва

адыходніцтва

сабатажніцтва

хадайніцтва

паломніцтва

месніцтва

намесніцтва

лясніцтва

будаўніцтва

чараўніцва

кіраўніцтва

садоўніцтва

супрацоўніцтва

язычніцтва

збіральніцтва

насельніцтва

педанцтва

інтэнданцтва

агенцтва

дэкадэнцтва

студэнцтва

капітулянцтва

камедыянцтва

адзіноцтва

донкіхоцтва

невуцтва

банкруцтва

зямляцтва

вар'яцтва

братва

дзятва

клятва

падэшва

зажыва

пажыва

спажыва

лежыва, разм.

зарыва*

марыва

грыва

покрыва

ворыва

альтэрнатыва

перспектыва

дырэктыва

ініцыятыва

печыва

рэчыва

дрэва

ява

заява

праява

аб'ява

з'ява

разява, разм., аг.

халява

млява

сінява

выява

вага

раўнавага

павага

адвага

процівага

знявага

бедалага, разм., аг.

біклага

смага

нага

прага

сага

ватага, разм.

збольшага

калега

амега

лузга

ліга

адліга

кніга

тайга

танга

фламінга

дынга

юнга

нябога

трывога

аблога

падлога

змога

знямога

многа

замнога

намнога

дарога

асцярога

засцярога

нічога

чарга

качарга

заслуга

дуга

слуга

паслуга

смуга

пуга

акруга

наўкруга*

папруга

дзяруга, разм.

туга, прысл.

туга, наз.

натуга

валацуга

кальчуга

дуга

задоўга

надоўга

крыга

інтрыга

звяга, разм.

дзяга

бадзяга, аг.

туляга, аг.

дзяляга

сярмяга

цяга

рабацяга, разм., аг.

вада

выгада

брыгада

ягада

шкада*, прысл.

барыкада

балада

прылада

грамада

грамада

кананада

серэнада

рада, наз.

барада

скаварада*

загарада*

нарада

чарада

града

серада

балюстрада

засада

расада

хада

злыбеда

рэзеда

тарпеда

непаседа

бяседа

борзда

язда

агіда

піраміда

сінусоіда

крэйда

лаванда

прапаганда

каманда

веранда

глісанда

легенда

ронда

секунда

арэнда

падвода

ваявода

лагода, разм.

нагода

пагода

згода

няўзгода

паўгода

невыгода

прыгода

нягода

шкода*, наз., прысл.

калода

асалода

прахалода

мода

загарода

узнагарода

парода

прырода

сода

вуда

жуда

нуда

руда

маруда, разм., аг.

цуда, разм.

праўда

карыятыда

сальда

шыльда

крэда

яда

бяда

лебяда

плеяда

алімпіяда

універсіяда

ляда

каляда

трыяда

паклажа

прапажа

пража

сажа

паранджа

агароджа

ежа

вежа

адзежа

узмежжа

сумежжа

пяцікніжжа

бязбожжа

падножжа

падарожжа

бездарожжа*

паўдужжа

падлужжа

замужжа*

правабярэжжа

левабярэжжа

узбярэжжа

ілжа, разм.

імжа*

нябожа

прыгожа

ложа

можа

ржа

іржа*

ружа

дружа, кл.

жыжа

мярэжа

сцюжа

дзяжа

мяжа

база

па-за

ваза

каза

лаза

дзераза

фраза

перыфраза

фаза

з-за

арыёза

віза

падліза, аг.

лінза

брынза

доза

залоза

цэлюлоза

пагроза

мімоза

поза

проза

метамарфоза

каверза

медуза

гіпатэнуза

кукуруза

паўза

гарэза

метатэза

гіпотэза

антытэза

драбяза, зб.

сляза

сабака

табака

вужака

служака, разм., аг.

талака

воблака

рака

небарака, аг.

асака

атака

шчака

верашчака

бабка

недаробка

каробка

падробка

пробка

губка

рубка

зарубка

парубка*

абрубка

грубка

вырубка

кнігалюбка

уладалюбка

сябелюбка

жыццялюбка

лёгка

загадка

адгадка

кадка

аладка

наладка

непаладка

кладка

накладка

абкладка

падкладка

вокладка

выкладка

загарадка

зарадка

разрадка

разведка

сведка, аг.

дамаседка

суседка

загваздка*

загвоздка*

наводка

паводка

падводка

зводка

пяцігодка

лодка

калодка

знаходка

паходка

будка

дудка

рэдка

брыдка

калека, аг.

няўмека, аг.

бяспека

пасека

лесасека

далёка

спёка

важка

даважка

сыраежка

перабежка

сцежка

лёжка

кніжка

ножка

пладаножка

сараканожка

служка, аг.

стужка

жыжка

лыжка

стрыжка

качарэжка

запрэжка

мярэжка

цяжка

нацяжка

выцяжка

казка

абмазка

змазка

замазка

гразка

выразка

цёзка

кіргізка

дзёрзка

трасагузка

загрузка

адгрузка

выгрузка

коўзка

рэзка, наз., прысл.

саломарэзка

абрэзка

падрэзка

завязка

завязка

павязка

абвязка

звязка

развязка

няўвязка

заіка

мазаіка

віка

педагогіка

логіка

фізіка

геафізіка

астрафізіка

публіка

рэспубліка

кераміка

рытміка

паніка

батаніка

біёніка

паліклініка

хроніка

архітэктоніка

тэхніка

заатэхніка

агратэхніка

сантэхніка

піка

класіка

лексіка

спецыфіка

байка

гайка

лайка

майка

усёзнайка, аг.

зазнайка, аг.

нязнайка, аг.

пайка, разм., спец.

спайка

фуфайка

чайка

вейка

цыгейка

дабрадзейка*

лейка

жалейка

калейка

наклейка

капейка

бойка, наз., прысл.

набойка

кройка

тройка

настройка

стойка

настойка

няўстойка

землярыйка

батарэйка

целагрэйка

мякка

звалка

сажалка

скакалка

палка

бульбакапалка

чарпалка

землечарпалка

качалка

мачалка

вешалка

мешалка

бетонамяшалка

елка

здзелка

скараспелка

перапёлка

вясёлка

аўтапаілка

цадзілка

касілка

карболка

двухстволка

іголка

колка, прысл.

полка

праполка

холка

булка

парылка

пасылка

высылка

лічылка

сушылка

зернесушылка

гарэлка

грэлка

фіялка

веялка

сеялка

ільнамялка

незнаёмка

тасёмка

ёмка

няёмка

нядоімка

галаваломка

гумка

здымка

кіназдымка

фотаздымка

стрэмка

клямка

ямка

мураванка

неспадзяванка

бежанка

ляжанка

вязанка

запяканка

засланка

копанка

буханка

калыханка

мачанка

англічанка

пясчанка

маўчанка

вушанка

мяшанка

бляшанка

даёнка*

маслёнка

макавінка

лязгінка

адзінка

галінка

былінка

запінка

крупінка

пласцінка

скарбонка

пласкадонка

абалонка

бензакалонка

гамонка

тонка

трохтонка

дажджынка

сняжынка

ікрынка

іскрынка

начынка

пясчынка

смяшынка

ацэнка

нацэнка

навучэнка

кітаянка

грамадзянка

мядзянка

палянка

зямлянка

буслянка

дзялянка

вяснянка

індыянка

карэянка

вока

барока

сарока

затока

пратока

зашчапка*

лепка

вылепка

абкопка

нетаропка

закупка

скрыпка

прысыпка

закрэпка

зачэпка

счэпка

зашчэпка*

сашчэпка

прышчэпка

прычэпка

заварка

кашаварка

зварка

сварка

змагарка

гаспадарка

лёкарка, разм.

пляткарка

бібліятэкарка, разм.

марка

кулінарка

шпарка

пісарка, разм.

аматарка

дыктарка, разм.

гутарка

аўтарка

кухарка

цацарка

чарка

падчарка*

зверка

выверка

цукерка

талерка

камбайнерка, разм.

піянерка

пенсіянерка

пацерка

вавёрка

васьмёрка

сямёрка

пёрка*

цёрка

гімнасцёрка

касірка, разм.

сцірка

аборка

зборка

уборка

гаворка

адгаворка

горка, наз., прысл.

зорка, наз., прысл.

хлорка

махорка*

мензурка

бесказырка

пладажэрка

этажэрка

люстэрка

акушэрка

ярка

даярка

гандлярка

юбілярка, разм.

цыркулярка

мулярка

махлярка

пяснярка

жняярка

каска

пагалоска*

міска

пралеска

вёска

лёска

міска

апіска

прапіска

адпіска

падпіска

выпіска

сасіска

войска

пагалоска*

зноска

расчоска

прычоска

беларуска

гумарэска

трэска

фрэска

фіяска

сыроватка

абкатка

сываратка

коратка

вопратка

нататка

брусчатка

пячатка

ветка

авіетка

ваганетка

марыянетка

віньетка

цётка

наймітка

нітка

зенітка

абмотка

паваротка

касаваротка

абгортка

чвэртка

пастка

вестка

павестка

нявестка

натуралістка

машыністка

піяністка

развёрстка

масажыстка

куплетыстка

кар'ерыстка

артыстка

пашпартыстка

парашутыстка

чыстка

ачыстка

рэштка*

сурвэтка

шкарпэтка

зярнятка

пятка

дзесятка

дзіцятка

азбука

прынука

бародаўка

макаўка

безрукаўка

лаўка

выплаўка

прымаўка

антонаўка

няўпраўка

выпраўка

засаўка*

затаўка

застаўка

застаўка

пастаўка

надстаўка

выстаўка

прыстаўка

паддзёўка

абмалёўка

тралёўка

цалёўка, разм.

шалёўка

жараб'ёўка

замалёўка

нулёўка

абіўка

наліўка

паліўка

адліўка

падліўка

поліўка

галадоўка

газоўка

накоўка

стыкоўка

лоўка

мышалоўка

пілоўка

недамоўка

памоўка

зімоўка

аблямоўка

абноўка

пастаноўка

групоўка

сяброўка

фасоўка

матывіроўка

камандзіроўка

абмундзіроўка

бамбардзіроўка

газіроўка

блакіроўка

маскіроўка

мэбліроўка

сарціроўка

маршыроўка

вяроўка

засоўка*

агаласоўка

перасоўка

кінаперасоўка

абрысоўка

загатоўка

акантоўка

нарыхтоўка

паштоўка

абліцоўка

канцоўка

лупцоўка

начоўка

леснічоўка

накрыўка

нашыўка

абшыўка

заяўка

казяўка

маляўка

п'яўка

спявачка

палівачка

дачка

глядачка

казачка

качка

вадакачка

лаўкачка, разм.

булачка

вулачка

вытачка

чытачка

паўачка

ліхачка

слухачка

вечка

авечка

капеечка

лялечка

печка

перапечка

выпечка

сечка

асечка

засечка

насечка

надсечка

недалечка, разм.

дзічка

наймічка

бочка

вочка

адзіночка

сарочка

надточка

самавучка*

вывучка

падучка, разм.

лятучка

звычка

медычка, разм.

індычка

змычка

брычка

вуздэчка

рэчка

парэчка

грэчка

мястэчка

сваячка

здаравячка

балячка

мярзлячка

зямлячка

казашка

мянташка

усмешка

кішка

манішка

дошка

брошка

сошка

вушка

гнілушка

кармушка

васьмушка

вяснушка

мянушка

сушка

асушка

катушка

птушка

дачушка

крышка

пакрышка

юшка*

перыёдыка

методыка

геральдыка

пазыка

музыка

музыка

метрыка

граматыка

нумізматыка

тэматыка

матэматыка

ідыяматыка

статыка

апалагетыка

атлетыка

касметыка

арыфметыка

фанетыка

генетыка

кінетыка

кібернетыка

практыка

дыялектыка

семантыка

готыка

антысептыка

оптыка

схаластыка

пластыка

анамастыка

гімнастыка

фантастыка

кітаістыка

лінгвістыка

індаеўрапеістыка

балістыка

містыка

казуістыка

сафістыка

дыягностыка

акустыка

фалькларыстыка

характарыстыка

белетрыстыка

эўрыстыка

касманаўтыка

этыка

патэтыка

сінтэтыка

эстэтыка

рэдзька

дзядзька

капелька

кропелька

выхавацелька, разм.

любіцелька

крыўдзіцелька

карміцелька

мучыцелька

паручыцелька

цюцелька

шпілька

болька

долька

бэлька

фрыкадэлька

сардэлька

камізэлька

бутэлька

люлька

лялька

скоранька

вішанька

апенька

ступенька

ціхенька

нянька

бацька

недарэка, аг.

дыскатэка

картатэка

відэатэка

аптэка

бібліятэка

гадзюка

ваяка, разм.

здаравяка*, аг.

забіяка, разм., аг.

гуляка, разм.

крыўляка, разм., аг.

дбала*

навала

трывала

хвала

запявала, аг.

падпявала, аг.

нагала

седала

удала

няўдала

джала

зала

кіназала

скала

лякала

дасканала

імгла*

кавадла

весела

здаравіла, аг.

матавіла

кадзіла

чарніла

піла

сіла

пасціла

пекла

альвеола

назола, разм., аг.

школа

ватэрпола

баркарола

цёпла

горла

масла

узнёсла

крэсла

датла

мятла

фабула

акула

малекула

скула

чула, прысл.

шула*

гарыла

капэла

дабяла

мяла, наз.

ведама

немаведама

лама

рэклама

мама

дынама

рама

брама

фанаграма

кардыяграма

драма

меладрама

крама

дыярама

дыяфрагма

парадыгма

дылема

нема, разм.

фанема

лексема

графема

аксіёма

ідыёма

лежма

абойма

пойма

пройма

вядома

свядома

строма, наз., прысл.

стома

дарма

норма

форма

кума

сума

карчма

магчыма

кельма

цьма

дыядэма

рэма

тэарэма

бярэма*

тэма

хрызантэма

сістэма

яма

няма

арганізавана

замілавана

зачаравана

дачырвана

мана

надумана

стрымана

рана, наз., прысл.

барана

беспакарана

мембрана

зморана

несціхана

цана

змушана

пашана

прыватна

адна

спагадна*

ладна, разм., прысл.

накладна

неадкладна

непадуладна

непанадна

зларадна

адпаведна

давідна

завідна

паўзводна

згодна

нудна

марудна

судна

непасрэдна

вена

гіена

гігіена

калена

палена

ажыццёўлена

ажыўлена

мена

замена

перамена

змена

занепакоена

заспакоена

затоена

пена

сена

сцюдзёна

замглёна

зашклёна

пранікнёна

натхнёна

паўмільёна

незалежна

раўналежна

трывожна

можна

заможна

натужна

казна

доказна

дапазна

баразна

выразна

бязвыезна

сівізна

крывізна

белізна

бялізна

круцізна

жаўцізна

позна

прыязна

краіна

ускраіна

Украіна

ручаіна

рабіна

скібіна*

шыбіна

бульбіна

віна

садавіна

мешкавіна

навіна

свідравіна

сыравіна

верхавіна

кроквіна

ангіна

гадзіна

халадзіна*

упадзіна

градзіна

гардзіна

ільдзіна

бярэзіна

дрызіна

галіна

галіна

каліна

маліна

цаліна

гліна

цагліна

вяндліна*

адмеліна*

звіліна

хвіліна

дысцыпліна

цыбуліна

пухліна

быліна

шчыліна

беганіна

цяганіна

блытаніна

квашаніна

гародніна

аленіна

свініна

піяніна

зеляніна

выбоіна

сухастоіна

крапіна

спіна

асіна

ласасіна

часіна

руіна

каваціна

плаціна

плаціна

кабеціна, разм.

канцэрціна

пласціна

прасціна

ісціна

трысціна

мясціна

руціна

цяляціна

дзесяціна

гільяціна

каляіна

дбайна*

тайна, наз., прысл.

адчайна

звычайна

дзейна

надзейна

зацемна

бессаромна

нястомна

нястрымна

дацямна

ванна

манна

панна

старанна

танна

сумленна

адменна

пазменна

нязменна

іменна

пайменна

імгненна

несумненна

параённа

надзённа

падзённа

штодзённа

пабатальённа

пагадзінна

гасцінна

бонна

донна

мадонна

бесцырымонна

няспынна

безупынна

дабрачынна

дрэнна

свяшчэнна

зона

калона

абарона

варона

карона

персона

тона

незлічона

вапна

трапна

дасціпна

неадчэпна

каварна

папарна

высакапарна

дачарна

начарна

неймаверна

высакамерна

дабратворна

спорна

валторна

цыстэрна

люцэрна

радасна

жудасна

страсна

дачасна

заўчасна

злавесна

сумесна

непахісна

дзейсна

распусна

зламысна

наўмысна*

ясна

вясна

дзясна

адэкватна

далікатна

спрытна

фаўна

здаўна

беспадстаўна

каралеўна

напэўна

князёўна

воўна

бавоўна

паслядоўна

мнагаслоўна*

даслоўна

шматслоўна*

красамоўна

роўна

чароўна

двухсэнсоўна

тактоўна

павярхоўна

духоўна

неадрыўна

надрыўна

інтуітыўна

актыўна

аб'ектыўна

пэўна

напэўна

няпэўна

царэўна

божухна

матухна

братухна

цётухна

бачна

смачна

вечна

навечна

небяспечна

біяграфічна

завочна

звышурочна

зручна

сардэчна

недарэчна

памесячна

смешна

несуцешна

няўцешна

слушна

збажына

лужына

спружына

жамчужына

сцяжына

зверына

балерына

вітрына

кажурына, разм.

гліцэрына

ярына

шкарлятына

вакцына

тэрцына

медыцына

спадчына

заечына*

мужчына

ялавічына

дзічына*

маснічына

айчына

малайчына, аг.

ляйчына

жанчына

абочына

вотчына

дзяўчына

рашчына, разм.

абшчына

рошчына

маршчына

бацькаўшчына

манілаўшчына

групаўшчына

мінуўшчына

здзельшчына

здольшчына

прычына

заячына*

машына

алешына

чарэмшына*

арэшына

канюшына

замілавальна

непазнавальна

даравальна

недаравальна

паквартальна

чытальна

павучальна

непадзельна

здзельна

вудзільна

міжвольна

няўхільна

манапольна

супольна

утульна

калегіяльна

захапляльна

арэна

антэна

сцэна

дзюна

ліяна

піяна

фартэпіяна

паляна

зіхмяна

духмяна

паслухмяна

палымяна

цьмяна

медыяна

лямпа

антылопа

Еўропа

воспа

выспа

купа

група

ступа

ступа

рэпа

пачвара

гара

кара

кара

мара

хмара

пара

пара

літара

паўгектара

паўтара

метафара

камфара*

чара

звечара

алгебра

сябра*

алегра

кафедра

ноздра

шчодра

коўдра

выдра

возера

сякера

мера

прэм'ера

манера

фанера

папера

тэмпера

опера

кар'ера

афера

сфера

атмасфера

біясфера

дзевяцера

дзесяцера

парцьера

бадзёра

васьмёра

шасцёра

задзіра, аг.

прыдзіра, аг.

марціра

цемра

гора

абжора, аг.

непакора, разм., аг.

мора

камора

змора

апора

падпора

рысора

учора

пячора

андатра

паветра

салетра

каністра

кайстра

майстра

маэстра

сястра

футра

заўтра

бура

працэдура

цэнзура

цэзура

кура

скура

панура

прафесура

кандыдатура

макулатура

натура

ардынатура

каларатура

апаратура

літаратура

тэмпература

магістратура

пракуратура

дыктатура

мануфактура

ад'юнктура

кан'юнктура

карэктура

архітэктура

авантура

аспірантура

агентура

мікстура

партытура

клавіятура

абрэвіятура

брашура

махра*, разм.

охра*

вохра

праныра, аг.

сатыра

бэра

кватэра

вячэра

шавялюра

уверцюра

мініяцюра

аса

каўбаса

каса

каса

паласа

маса

раса

раса

краса

траса

тэраса

п'еса

міса

плакса, аг.

проса

спакуса

актрыса

бесектрыса

абсцыса

сцюардэса

паэтэса

мяса

вата

дата

слізгата*

даўгата

гарката*

салата*

круглата

мерзлата

долата

плата

зарплата

грамата

немата*

гармата

відната

душната*

каардыната

апасіяната

дабрата*

запанібрата

сірата, аг.

макрата*

цырата

шырата

тата

чыстата*

хата

духата*

глухата

рэшата

надта

занадта

кабета, разм.

асвета

досвета

газета

лета

налета

сёлета*

сяголета*

нета

манета

дыета

арбіта

баявіта

інкогніта

сіта

гонта

работа

журбота

субота

квота

слізгота*

льгота*

ільгота*

бядота, разм.

слізота*

гаркота

маркота

балота

галота

ламота

самота

дрымота

нота

бяднота, разм.

адзінота

рота

макрота

лістота

пястота

фота

пяшчота

варта, наз., прысл.

кварта

карта

плацкарта

парта

стараста

паўтараста

траста

ільнотраста

мудрагеліста

паўліста

помста

дзевяноста

капуста

распуста, разм., аг.

трыста

чатырыста

чыста

дачыста

начыста

гута

пакута

брута

крута

атрута

дажаўта

нафта

вахта

шахта

нехта

мачта

нешта

навошта

пошта

рэшта*

нібыта

карыта

дасыта

кантральта

мэта

цыгарэта

карэта

лібрэта

аперэта

мята

пята

зацята

амплуа

страфа

чарапаха

страха

мачаха*

пацеха

уцеха

вераб'іха

каваліха

бусліха

жураўліха

лявоніха

чаромха*

маладуха, разм.

пазуха

лізуха, разм.

крыкуха, разм.

наглуха

весялуха

капуха, разм.

завіруха

скруха

хітруха

дасуха*

засуха

насуха

досуха*

залатуха

лапатуха, разм

квактуха*

крактуха*

шаптуха

таўстуха

жаўтуха

квактуха*

крактуха*

шчабятуха

лепятуха, разм.

бальшуха, разм.

альха*

вольха*

блыха

лекарыха, разм.

млынарыха

крыха

майстрыха

неразбярыха

ткачыха

мачыха*

леснічыха

мельнічыха

зайчыха

купчыха

ваўчыха

краўчыха

плыўчыха

рэха

вяха

дарадца

пераможца

гаўбіца

бліскавіца

здравіца

касавіца

паляндвіца

сківіца

мсцівіца

лесвіца

львіца

вадзіца

маладзіца

мядзведзіца

паліца

ігліца

мяцеліца

карміліца, разм.

чарніліца

ваколіца

цяпліца

арліца

вуліца

небыліца

кірыліца

матыліца

патыліца

званіца

марожаніца

аканіца

раніца

граніца

пшаніца

нахабніца

нахлебніца

клубніца

грыбніца

лячэбніца

папярэдніца

завусеніца

піражніца

наезніца

розніца

напарозніца

сініца

дайніца

наёмніца

надомніца

паломніца

разумніца

таямніца

песенніца

летуценніца

падзённіца

нявінніца

конніца

бяссонніца*

дабрачынніца*

супніца

заступніца

зарніца

цукарніца

напарніца

чарніца, уст.

жаласніца

масніца

сучасніца

славесніца

намесніца

брусніца

паясніца

жытніца

пятніца

медуніца

суніца

чараўніца

здраўніца

вартаўніца

жартаўніца

настаўніца

садоўніца

паслядоўніца

змоўніца

лістоўніца

качэўніца

дачніца

латочніца

лялечніца

насмешніца

пацешніца

завушніца

крыніца

бальніца

навальніца

заснавальніца

спажывальніца

шукальніца

наймальніца

запальніца

збіральніца

назіральніца

маўчальніца

удзельніца

любіцельніца

нявольніца

ігольніца

школьніца

дашкольніца

цырульніца

мыльніца

камяніца

чарапіца

спіца

бяссэнсіца

рознагалосіца*

часціца

забойца

крылца*

акенца

каленца

донца

аконца

бясконца

абаронца

сонца

інфлюэнца

перца*

творца

дазорца

празорца

сэрца

месца

карытца

абвінаваўца

выканаўца

знаўца

мовазнаўца

каліўца

слоўца*

прамоўца

задавацца

здавацца

межавацца

акліматызавацца

здзекавацца

дэфармавацца

ленавацца

кааперавацца

кіравацца

накіравацца

балаціравацца

рэціравацца

асацыіравацца

ласавацца

арыентавацца

выцягвацца

дасмажвацца

звужвацца

натужвацца

звацца

адазвацца

адклікацца

выклікацца

устрымлівацца

прытрымлівацца

пасмейвацца

пабойвацца

загойвацца

настройвацца

аднеквацца

рвацца

падарвацца

ірвацца

вырвацца

напрошвацца

адзывацца

недасольвацца

прыцэльвацца

сазвоньвацца

прыцэньвацца

зазявацца

асімілявацца

валэндацца

заракацца

заікацца

змяркацца

здароўкацца

даламацца

заламацца

наламацца

паламацца

пераламацца

праламацца

абламацца

адламацца

падламацца

зламацца

выламацца

займацца

наймацца

трымацца

датрымацца

затрымацца

патрымацца

прытрымацца

апранацца

гнацца

разагнацца

пагнацца

аб'яднацца

з'яднацца

раз'яднацца

зліпацца

натупацца

дабірацца

атрасацца

ад'ехацца

раз'ехацца

насміхацца

пасміхацца

паімчацца

наглядзецца

насядзецца

саромецца

нацярпецца

даўмецца

віцца

здзівіцца

надзівіцца

падзівіцца

нездаровіцца

аб'явіцца

пагадзіцца

нарадзіцца

адрадзіцца

падрадзіцца

абзаводзіцца

ліцца

аддаліцца

заліцца

паліцца

абліцца

выліцца

ажаніцца

нагаманіцца

чарніцца

абясцэніцца

зарумяніцца

напіцца

учапіцца

рупіцца

насупіцца

выкаціцца

загасціцца

абанкруціцца

гнуцца

падагнуцца

загнуцца

разагнуцца

нагнуцца

перагнуцца

сагнуцца

выгнуцца

заікнуцца

замкнуцца

абярнуцца

вярнуцца

павярнуцца

звярнуцца

пахіснуцца

акунуцца

папярхнуцца

апынуцца

забыцца

задажджыцца

саскварыцца

іскрыцца

заіскрыцца

фанабэрыцца

пагарачыцца

лашчыцца

каяцца

закаяцца

пакаяцца

дамаўляцца

закашляцца

натхняцца

састояцца

смяяцца

засмяяцца

насмяяцца

пасмяяцца

рассмяяцца

відавочца

мышца

падчарыца*

сястрыца

ярыца

наладчыца

дарадчыца

наводчыца

наглядчыца

надглядчыца

нябожчыца

гарчыца

накатчыца

макетчыца

лётчыца

набойшчыца

настройшчыца

пад'ёмшчыца

зменшчыца

падзёншчыца*

гоншчыца

наборшчыца

змоўшчыца

нумароўшчыца

намыўшчыца

палівальшчыца

матальшчыца

мяльшчыца

ключыца

сальца

шкельца

рыльца

крыльца*

дача

задача

падача

аддача

здача

удача

няўдача

выдача

наўцекача*

горача

апрача

дастача

недастача

нястача

галеча

малеча, разм.

калатнеча, разм.

цеча

таямніча

хлопча, кл.

парча

прытча

куча

круча

рашуча

воўча, кл.

ламачча

заплечча

перадплечча

запечча

падпечча

аблічча

прыгранічча

падвачча

паўнагучча

сугучча

кручча

стручча

зарэчча

надрэчча

міжрэчча

нашча

пашча

лежбішча

стрэльбішча

стагавішча

логавішча

макавішча

ставішча

прозвішча

відовішча

зімовішча

сховішча

бомбасховішча

кнігасховішча

вадасховішча

зернясховішча

ідалішча

паселішча

нерасцілішча

канаплішча

вучылішча

пагарэлішча

папялішча

аржанішча*

багнішча

вогнішча

глінішча

палотнішча

жытнішча

канаплянішча

пабоішча

лецішча

гушча

тоўшча

ржышча*

іржышча*

дварышча

гарышча

тапарышча

ігрышча

замчышча

рэчышча

дабыча

здабыча

халадэча*

камарэча, разм., зб.

макрэча

старэча, разм., аг.

пустэча

гушчэча, разм.

калюча

балюча

захапляюча*

здавальняюча

каша

паша

шаша

дэпеша

ціша

замша

пакоша

раскоша

калоша

душа

паўаркуша

ігруша

суша

ляўша, аг.

зацішша

бясстрашша

маладушша

раўнадушша

удушша

узвышша

застрэшша

 

 

Б

аб, прыназ.

баабаб

каб

жолаб

раб

араб

граб

прараб

пограб

краб

кораб

ястраб

выраб

спосаб

штаб

маштаб

хлеб

вадахлёб, разм

узахлёб, разм.

загіб

перагіб

прагіб

згіб

разгіб

выгіб

хіб

дыфірамб

німб

апломб

ромб

тромб

румб

ямб

боб

лоб

дроб

хлебароб

шклароб

ураздроб

мікроб

небаскроб

земляроб

расцяроб

скарб

сверб

герб

горб

дуб

зуб

куб

клуб

голуб

паруб

лесаруб

зруб

разруб

чуб

кадаўб

глыб

углыб

грыб

кнігалюб

вадалюб

уладалюб

самалюб*

сябелюб*

шлюб

жыццялюб

 

 

В

нерв

рэзерв

 

 

Г

архіпелаг

біёлаг

бактэрыёлаг

сацыёлаг

заолаг

ларынголаг

геолаг

археолаг

фармаколаг

лексіколаг

анколаг

філолаг

тэхнолаг

антраполаг

метэаролаг

астролаг

неўролаг

неўрапатолаг

арнітолаг

палеантолаг

егіптолаг

графолаг

ідэолаг

арэапаг

бераг

вораг

шэраг

бундэстаг

саркафаг

бег

прабег

велапрабег

дэмпінг

допінг

гонг

манафтонг

дыфтонг

лозунг

мітынг

бог

далібог*, разм., выкл.

дальбог*, разм., выкл.

педагог

лог

маналог

каталог

дыялог

васьміног

збег

начлег

печанег

снег

ёг

мозг

лязг

подзвіг

фланг

ранг

бумеранг

арангутанг

стэрлінг

блюмінг

браўнінг

кемпінг

рог

тварог

парог

насарог

пірог

казярог

стог

айсберг

камсорг

ваенторг

парторг

прафорг

торг, разм., выкл.

металург

хірург

луг

круг

струг

наўкруг*

ланцуг

жэмчуг

доўг

шмыг, разм., выкл.

камбрыг

настрыг

каўчэг

біцюг

працяг

сцяг

прасцяг

 

 

Д

ад, прыназ.

вобад

невад

повад

провад

вывад

прывад

наўздагад*

загад

наўгад*

назад

каскад

лад

шакалад

разлад

клад

аклад

даклад

заклад

пераклад

адклад

склад

расклад

уклад

прыклад

голад

солад

холад

над

ліманад

па-над

з-над

марынад

апад

неўпапад

зарапад

лістапад

з-пад

вадаспад

распад

заняпад

рад, наз., прым.

прыгарад

маскарад

нарад

снарад

земснарад

парад

абрад

град

вінаград

падрад

перад, наз., прыназ.

наперад

уперад

горад

атрад

урад

наўрад

сад

заасад

самасад

метад

захад

выхад

чад

абед

мовавед

швед

дзед

плед

след

услед

артапед

паралілепіпед

веласіпед

дамасед

сусед

змеяед

зерняед

ёд

лёд

галалёд

мёд

дыёд

трыёд

заезд

наезд

пераезд

аб'езд

ад'езд

пад'езд

з'езд

раз'езд

уз'езд

поезд

аўтапоезд

браняпоезд

уезд

выезд

прыезд

грузд

від

прывід

краявід

закід

накід

наўскід

гіпербалоід

цэлулоід

саленоід

анероід

астэроід

апартэід

рэйд

вундэркінд

фонд

дэвідэнд

завод

аўтазавод

ільнозавод

жывёлавод

светлавод

баваўнавод

ільнавод

зверавод

перавод

водаправод

газаправод

абвод

адвод

самаадвод

громаадвод

падвод

узвод

прывод

палявод

вуглявод

аленявод

год

эпізод

код

плод

прыплод

караняплод

спод

род

агарод

вадарод

недарод

кісларод

народ

брод

уразброд

бутэрброд

уброд

няўрод

вуглярод

катод

уваход

ледаход

заход

самаход

атамаход

лунаход

паход

мараход

параход

праход

пешаход

абход

сход

усход

адыход

падыход

авангард

кавалергард

ар'ергард

чайнворд

красворд

рэкорд

лорд

норд

більярд

мільярд

гуд

жолуд

пуд

груд

ізумруд

суд

самасуд

прысуд

цуд

гібрыд

наўзрыд

генацыд

паўпрэд

люд

эцюд

агляд

кругагляд

недагляд

нагляд

перагляд

прагляд

абгляд

надгляд

догляд

погляд

выгляд

далягляд

перыяд

 

 

Е

надвае*

бывае, часц.

лёгкае

мінулае, наз.

па-сёмае

насякомае

марожанае, наз.

натрае

па-чацвёртае

па-шостае

па-пятае

будучае

па-першае

сабе, займ.

сабе (без націску), часц.

надлоб'е

голубе, кл.

вотруб'е

бязрыб'е

наводшыбе

зрэб'е

неўзабаве

дзве

абедзве

напагатове

ледзьве

наяве*

дзе

наперадзе, прысл., прыназ.

бязлюддзе

безуладдзе

несуладдзе

адзінаўладдзе

двоеўладдзе

прыладдзе

міжраддзе

абоддзе

малаводдзе

паводдзе

верхаводдзе

разводдзе

бязводдзе

саракагоддзе

дваццацігоддзе

дзесяцігоддзе

угоддзе

паўгоддзе

калоддзе, зб.

мнагаплоддзе

бясплоддзе

суплоддзе

асяроддзе

недзе, прысл., часц.

нідзе

годзе, прысл., выкл.

жэрдзе

папраўдзе

абы-дзе

палоззе

напаўдарозе

па чарзе

камюніке

паводле

прычындалле, разм.

купалле

многаначалле

адзінаначалле

евангелле

зелле

пахмелле

падзямелле

беззямелле

наваселле

вяселле

надмагілле

слабасілле

засілле

насілле

бязволле

прыволле

падняволле

вуголле

завуголле

раздолле

бяздолле

наваколле

траваполле

падполле

водгулле

жылле

сухажылле

капылле, зб.

крылле

поле

увогуле

рэле

жэле

надзем'е

куме, кл.

наўме

рэзюме

пасярэдзіне

крайне, прысл.

заграбанне

абграбанне

дбанне

выпрабаванне

рэагаванне

даследаванне

гнездаванне

абнародаванне

будаванне

дажджаванне

абмежаванне

землеўпарадкаванне

дыскаванне

выдаткаванне

пілаванне

праграмаванне

фармаванне

планаванне

патранаванне

адгалінаванне

заснаванне

існаванне

чараванне

зачараванне

абаграванне

зандзіраванне

абмундзіраванне

дубліраванне

жангліраванне

мадэліраванне

бальзаміраванне

анатаміраванне

грыміраванне

інтэрніраванне

парафіраванне

адміністраванне

фільтраванне

ахвяраванне

галасаванне

гіпсаванне

пілатаванне

пікетаванне

цэментаванне

абгрунтаванне

гартаванне

уставанне

рыштаванне

харчаванне

віншаванне

адцягванне

адгадванне

згадванне

адкладванне

складванне

наведванне

закідванне

перакідванне

авалодванне

заглядванне

аб'езджванне

абязводжванне

агароджванне

абгароджванне

адгароджванне

забруджванне

прамаруджванне

апярэджванне

папярэджванне

абеззаражванне

упрыгожванне

замарожванне

абмарожванне

абмазванне

абрэзванне

зрэзванне

абвязванне

звязванне

абіванне

абвіванне

абліванне

абрубліванне

абвугліванне

аблепліванне

аблупліванне

закрэсліванне

абяскроўліванне

абклейванне

здвойванне

асвойванне

заскокванне

павіскванне

пабліскванне

папіскванне

паціскванне

апырскванне

патрэскванне

абдумванне

перакопванне

абкопванне

затаварванне

абварванне

зварванне

выварванне

запарванне

абясколерванне

абмерванне

загаворванне

абгаворванне

адгаворванне

заворванне

захворванне

абкурванне

абкусванне

зачэсванне

загортванне

абгортванне

пахістванне

зачытванне

перашэптванне

адчуванне

абслугоўванне

запалохванне

абмацванне

абвінавачванне

закачванне

выплачванне

перайначванне

залечванне

забалочванне

закручванне

замоўчванне

замошчванне

вырошчванне

запазычванне

застрашванне

перабольшванне

здабыванне

ажыванне

пражыванне

злоўжыванне

заігрыванне

трыванне

закабальванне

абвальванне

выпільванне

захвальванне

удасканальванне

адбельванне

абязбольванне

абпраменьванне

выпраменьванне

запрыгоньванне

скаляванне

маляванне

паляванне

акумуляванне

патруляванне

дыстыляванне

ваганне

намаганне

змаганне

заляганне

гаданне

жаданне

абкладанне

вершаскладанне

ускладанне

укладанне

уладанне

паданне

паданне

ападанне

выкраданне

кіданне

гойданне

валоданне

выданне

апавяданне

загляданне

абгляданне

пашкоджанне

паходжанне

сцверджанне

папярэджанне

іржанне

казанне

замярзанне

змярзанне

вязанне

дзеканне

цеканне

заіканне

тканне

блуканне

памяшканне

працяканне

абдыманне

перакананне

яднанне

аб'яднанне

з'яднанне

уз'яднанне

дазнанне

пазнанне

прызнанне

вызнанне

заклінанне

закіпанне

ранне

назіранне

абдзіранне

абціранне

часанне

пісанне

апісанне

вітанне

світанне

зацвітанне

лётанне

абрастанне

расстанне

карыстанне

скавытанне

казытанне

каханне

завіханне

затуханне

абвінавачанне

сведчанне

пасведчанне

навучанне

завяшчанне

запазычанне

асваенне

засваенне

даенне

паднябенне

збавенне

бярвенне

амярцвенне

адзенне

прадзенне

ірдзенне

зацвярдзенне

гудзенне

дудзенне

аб'ядзенне

абзавядзенне

абвядзенне

заглядзенне

клеенне

галенне

закабаленне

запаленне

аздабленне

пераўвасабленне

адасабленне

нахіленне

адхіленне

паведамленне

праламленне

абрамленне

выпрамленне

сумленне

азнаямленне

зняволенне

счапленне

адступленне

ацяпленне

мысленне

асвятленне

аднаўленне

упраўленне

выпраўленне

здзіўленне

з'яўленне

ажыццяўленне

выяўленне

аддзяленне

раздзяленне

выдзяленне

абмяленне

перанасяленне

каменне, зб.

уменне

загуменне

зацьменне

укараненне

імгненне

дасягненне

абвадненне

пагадненне

імкненне

зацямненне

цісненне

здзяйсненне

запаўненне

натхненне

задавальненне

абагульненне

здзервяненне

абледзяненне

змяненне

абяззброенне

насенне

землетрасенне

аблысенне

цвіценне

міжсценне

запусценне

летуценне

клінне

павуцінне

міжсезонне

улонне

бяссонне*

начынне

ваджэнне

амаладжэнне

ахаладжэнне

зараджэнне

нараджэнне

адраджэнне

апераджэнне

насаджэнне

цаджэнне

зацвярджэнне

сцвярджэнне

асуджэнне

пасяджэнне

палажэнне

аблажэнне

знемажэнне

заражэнне

абмаражэнне

абвяржэнне

звяржэнне

вывяржэнне

звужэнне

кружэнне

акружэнне

падзужэнне

варэнне

абогатварэнне

утварэнне

гарэнне

здарэнне

карэнне, зб.

падазрэнне

трэнне

абвастрэнне

бурэнне

абурэнне

курэнне

прабачэнне

выбачэнне

абагачэнне

значэнне

азначэнне

абазначэнне

вызначэнне

абарачэнне*

адрачэнне

аблягчэнне

здзічэнне

залічэнне

заканчэнне

чарчэнне

вучэнне

вывучэнне

спалучэнне

адлучэнне

злучэнне

засмучэнне

даручэнне

аснашчэнне

зрашчэнне

прырашчэнне

пачашчэнне

знішчэнне

лушчэнне

дапушчэнне

абвяшчэнне

замяшчэнне

змяшчэнне

насычэнне

свячэнне

пасвячэнне

прысвячэнне

забеспячэнне

пячэнне

галашэнне

агалашэнне

нашэнне

плоданашэнне

арашэнне

змяншэнне

паляпшэнне

пагаршэнне

аглушэнне

парушэнне

зрушэнне

крушэнне

асушэнне

павышэнне

падвышэнне

узвышэнне

змяншэнне

суцяшэнне

веянне

дзеянне

ззянне

зерне

прадвесне

канечне*, прысл., часц.

канешне*, прысл., часц.

знешне

лішне

залішне

сыне, кл.

зямляне

абое

двое

надвое*

па-другое

па трое

тое

затое

прэс-пап'е

двукроп'е

надхмар'е

бясхмар'е

паўшар'е

давер'е

павер'е

нявер'е

пер'е

перамір'е

мнагабор'е

пяцібор'е

надвор'е

падвор'е

загор'е

пласкагор'е

нагор'е

перадгор'е

узгор'е

міжзор'е

сузор'е

узмор'е

прымор'е

па часе

наверсе

уверсе

паднябессе

драбналессе

разналессе

падлессе

узлессе

бязлессе

прылессе

двукоссе

валоссе

рознагалоссе*

шматгалоссе

двухгалоссе

калоссе

пераноссе

бруссе

крыссе

пакрысе

самадзяржаўе

раўнапраўе*

бяспраўе

высакатраўе

каліўе, зб.

бездажджоўе

нізоўе

міжрадкоўе

пагалоўе

мнагаслоўе

зласлоўе

прыслоўе

пасляслоўе

адмоўе

зімоўе

здароўе

міжброўе

вандроўе

белакроўе

кустоўе, разм.

качэўе

карчэўе

затое, зл.

беспрацоўе

сваце, кл.

браце, кл.

наце, часц., разм.

даруйце, выкл.

бяссмерце

шчасце

няшчасце

дзвесце

выйсце

вусце

шэсце

нашэсце

запясце

багацце

вецце

дасвецце, разм.

даўгалецце

паўналецце

смецце

досвіцце

узбалоцце

лахмоцце

шмоцце*

грымоцце

макроцце*

смяхоцце, разм.

уздуцце

сухапуцце, разм.

пачуцце*

перакрыцце

узяцце

паняцце

прабачце, выкл.

нарэшце

калье

атэлье

манпансье

канферансье

парцье

лішняе, наз.

па-трэцяе

 

 

Ё

валлё

галлё

гніллё

жуллё, разм., зб.

быллё

бадыллё*

жыллё

груганё*

вужанё*

бабранё*

куранё*

ваўчанё*

качанё*

грачанё*

зайчанё*

хлапчанё*

шчанё*

птушанё*

мышанё*

тканнё

вараннё, зб.

каршуннё, зб.

вераб'янё*

савянё*

львянё*

ільвянё*

медзведзянё*

сабалянё*

сакалянё*

арлянё*

буслянё*

аленянё*

лісянё*

гусянё*

рысянё*

чарцянё*

кап'ё

куп'ё

камар'ё, зб.

звяр'ё

кассё

дзіцё

асцё

калаццё, разм.

ламаццё*

біццё

віццё

прывіццё

ліццё

мыццё

піццё

чуццё

пачуццё*

быццё

здабыццё

забыццё

набыццё

выбыццё

выццё

жыццё

адплыццё

ныццё

рыццё

брыццё

крыццё

закрыццё

накрыццё

адкрыццё

укрыццё

выкрыццё

шьццё

радыё

вастрыё

 

 

Ж

багаж

бандаж

бліндаж

продаж

абардаж

пейзаж

такелаж

стэлаж

дрэнаж

шпіянаж

паж, гіст.

тыпаж

гараж

бездараж*

віраж

міраж

краж

метраж

кіламетраж

арбітраж

вітраж

літраж

фураж

тыраж

масаж

вернісаж

фіксаж

кабатаж

сабатаж

трыкатаж

пілатаж

інструктаж

мантаж

дэмантаж

шантаж

рэпатаж

стаж

лістаж

вальтаж

каледж

дождж

катэдж

грабеж

рубеж

калодзеж

залеж

калеж

капеж

плацёж

чарцёж

між, прыназ.

паміж, прыназ.

нябож

шарж

вуж

гуж

заму

уздоўж, прысл., прыназ.

удоўж, прысл., прыназ.

лоўж

крыж

накрыж

стрыж

прэстыж

бэж

картэж

вая

сакваяж

дубляж

камуфляж

наўсцяж, прысл., прыназ.

 

 

З

вываз

газ

заказ

наказ

паказ

пераказ

адказ

доказ

сказ

іншасказ

указ

лаз

вадалаз

алмаз

дыягназ

паз

раз

зараз

абраз

дзікабраз

вобраз

ураз

на чале з, прыназ.

паланез

антагенез

біягенез

дыез

анабіёз

туберкулёз

бруцэлёз

сур'ёз, разм.

усур'ёз

афіцыёз

сервіз

дэвіз

эскіз

аналіз

каталіз

гідроліз

ніз

уніз

цэнз

абоз

воз

бамбавоз

вадавоз

завоз

перавоз

правоз

лесавоз

абвоз

адвоз

падвоз

звоз

увоз

прывоз

апафеоз

вербалоз

гіпноз

мароз

склероз

неўроз

віртуоз

псіхоз

камбуз

гарбуз

груз

мянтуз*

пакгаўз

прыз

сюрпрыз

акцыз

бэз

маянэз

вадарэз

ледарэз

зарэз

шкларэз

парэз

наперарэз

абрэз

адрэз

наадрэз

надрэз

зрэз

уразрэз

каменярэз

пратэз

сінтэз

саюз

блюз

шлюз

вяз

 

 

І

кальрабі

рэгбі

алібі

візаві

дарагі

даўганогі

двуногі

даўгарогі

паўдарогі

другі

абцугі

доўгі

даўгалыгі, разм.

хіндзі

дэндзі

грудзі

людзі

прысмакі

такі

пацяробкі

дрогкі

пругкі

непаладкі

нападкі

завідкі, разм.

увачавідкі

салодкі

ходкі

загрудкі

калядкі, этн.

без аглядкі

упрысядкі

далёкі

уцёкі

наўцёкі*

басаножкі

цяжкі

падцяжкі

замаразкі

грузкі

французскі

вялікі

шматлікі

навушнікі

шлейкі

нейкі

стойкі

мяккі

запалкі

выселкі

ёлкі, прым.

зёлкі

могілкі

апілкі

насілкі

мулкі

напрамкі*

поцемкі

прыцемкі

абдымкі

санкі

кпінкі*

гонкі, прым., наз.

наперагонкі

карункі

ласункі

дажынкі

зажынкі

белабокі

аднабокі

светлавокі

чарнавокі

сінявокі

высокі

паўнашчокі

тапкі, разм.

дакопкі

нетаропкі

варкі, разм.

гаваркі

шпаркі

пацеркі

задворкі

вячоркі

ушыркі

яркі

дамаскі

папуаскі

грэчаскі

магдэбургскі

гарадскі

шведскі

суседскі

персідскі

галандскі

зеландскі

шатландскі

фламандскі

заводскі

людскі

белавежскі

калежскі

печанежскі

волжскі

паволжскі

абхазскі

сілезскі

майскі

гвардзейскі

еўрапейскі

англійскі

алімпійскі

альпійскі

александрыйскі

балтыйскі

візантыйскі

цюркскі

баскскі

сіямскі

партызанскі

рэспубліканскі

амерыканскі

афрыканскі

германскі

капітанскі

лезгінскі

ленінскі

лацінскі

вавілонскі

саксонскі

губернскі

медыцынскі

мацярынскі

ордэнскі

апалчэнскі

славянскі

артэзіянскі

акіянскі

матроскі

эфіёпскі

лекарскі

марскі

дыктарскі

майстарскі

маёрскі

сібірскі

магістэрскі

майстэрскі

рускі

беларускі

прускі

лістападаўскі

з'ездаўскі

бальзакаўскі

юннатаўскі

лютаўскі

крамлёўскі

філасофскі

казахскі

шахскі

партугальскі

маршальскі

мангольскі

камсамольскі

снежаньскі

жнівеньскі

чэрвеньскі

студзеньскі

ліпеньскі

восеньскі

чувашскі

латышскі

чэшскі

кавальскі

упрыхваткі

задаткі

шапаткі*

браткі

начаткі

балеткі

небіткі

грувасткі

напрасткі*

звесткі

лёсткі

порсткі

шорсткі

пруткі

суткі

заняткі

даўгарукі

на парукі

легкаплаўкі

неспадзеўкі*

неўспадзеўкі*

дасеўкі

высеўкі

коўкі

лоўкі

начоўкі

крохкі

заліхвацкі

лявацкі

кандыдацкі

крыжацкі

княжацкі

казацкі

адвакацкі

ткацкі

сенацкі

брацкі

пірацкі

мастацкі

кравецкі

савецкі

свецкі

спажывецкі

егіпецкі

клёцкі

сакавіцкі

красавіцкі

меншавіцкі

бальшавіцкі

нахлебніцкі

уласніцкі

месніцкі

асветніцкі

кастрычніцкі

наглядальніцкі

пашыральніцкі

гіганцкі

каменданцкі

лейтэнанцкі

лабаранцкі

эмігранцкі

аспіранцкі

курсанцкі

дылетанцкі

ад'ютанцкі

агенцкі

інтэлігенцкі

парламенцкі

студэнцкі

дзявоцкі

гоцкі

пілоцкі

флоцкі

сіроцкі

пазітывісцкі

аб'ектывісцкі

калектывісцкі

чэкісцкі

максімалісцкі

фармалісцкі

каланіялісцкі

імперыялісцкі

матэрыялісцкі

рэфармісцкі

каланісцкі

рэвізіянісцкі

марксісцкі

пацыфісцкі

манархісцкі

лейбарысцкі

мілітарысцкі

кар'ерысцкі

авантурысцкі

чартысцкі

абсалютысцкі

ліліпуцкі

лужыцкі

калмыцкі

наглядніцкі

рэзчыцкі

памешчыцкі

грэцкі

камітэцкі

факультэцкі

сваяцкі

азіяцкі

дзяляцкі

звадняцкі

серадняцкі

бядняцкі

гарняцкі

камісарыяцкі

з гарачкі

моўчкі

без'языкі

мудрыкі

некалькі

колькі

ніколькі

столькі, прысл., займ.

гэтулькі

канькі

маленькі

паўнюсенькі

нацянькі

бацькі

які

навякі*

ніякі

аніякі

сандалі

калі, прысл., злуч.

некалі

каралі

аўтаралі

граблі

кеглі

джунглі

паўмілі

даволі

мімаволі

паволі

міжволі*

паняволі

ніколі

каноплі

гуслі

яслі

тэфтэлі

качэлі

парамі, прысл.

вельмі

пані*

сані

напярэдадні

навагодні

іншагародні

заходні

усходні

апоўдні

сярэдні

пельмені

пені

сені*

парожні*

позні

міні

сіні

ранні

асенні

старонні

гоні

напрадвесні

летні

паўналетні

жытні

даўні

поручні*

учарашні

заўтрашні

леташні

колішні

апошні

сённяшні

па-латыні

надоі

мроі

максі

таксі

лахі

пад пахі

патрахі

залатаверхі

віславухі

маці

паскубці

дзяўбці

падгрэбці

скрэбці

дзеці

везці

давезці

завезці

навезці

панавезці

павезці

перавезці

правезці

абвезці

адвезці

падвезці

звезці

вывезці

прывезці

лезці

далезці

залезці

налезці

паналезці

палезці

пералезці

пралезці

аблезці

падлезці

вылезці

прылезці

паўзці

дапаўзці

запаўзці

напаўзці

папаўзці

перапаўзці

адпаўзці

падпаўзці

узпаўзці

выпаўзці

прыпаўзці

грызці

дагрызці

загрызці

нагрызці

пагрызці

перагрызці

прагрызці

адгрызці

падгрызці

падгрызці

выгрызці

сапці

чаўпці, разм.

замерці

абмерці

адмерці

даперці

заперці

наперці

паперці

праперці

адперці

падперці

сперці

выперці

церці

абцерці

адцерці

дакласці

закласці

перакласці

абкласці

адкласці

скласці

раскласці

выкласці

прыкласці

запасці

папасці

адпасці

падпасці

заняпасці

красці

выкрасці

прасці

дапрасці

расці

дарасці

зарасці

нарасці

парасці

перарасці

прарасці

абрасці

адрасці

падрасці

узрасці

вырасці

прырасці

па шчырасці

есці

даесці

заесці

наесці

паесці

пераесці

праесці

аб'есці

весці, наз.

весці, дз.

давесці

завесці

навесці

панавесці

павесці

перавесці

правесці

абвесці

адвесці

падвесці

звесці

развесці

вывесці

прывесці

ад'есці

пад'есці

з'есці

плесці

заплесці

наплесці

прыплесці

замесці

намесці

абмесці

адмесці

падмесці

змесці

вымесці

несці

гнесці

занесці

нанесці

панесці

абнесці

аднесці

паднесці

знесці

вынесці

прынесці

выесці

ісці

цвісці

зацвісці

адцвісці

дайсці

зайсці

знайсці

пайсці

перайсці

прайсці

выйсці

прыйсці

восці

са злосці

гусці

загусці

адгусці

абысці

надысці

адысці

падысці

брысці

забрысці

набрысці

сысці

трэсці

затрэсці

натрэсці

патрэсці

ператрэсці

абтрэсці

дзесьці

калісьці

кімсьці

чагосьці

штосьці

камусьці

чамусьці

кудысьці

даўгашыі

караткашыі

 

 

 

Й

дай, часц.

давай, часц.

каравай

трамвай

гай

бадай, часц., прысл.

май

пай

рай

край

небакрай

вырай

ратай

гультай

за пазухай

чай

іначай

адчай

ручай

звычай

зазвычай

верабей

плебей

салавей

чарадзей

дабрадзей*

хакей

алей

далей

надалей

маўзалей

глей

юбілей

болей

бабслей

вулей

змей

меней*

лепей*

грыбасей

карыфей

багацей

грамацей

камбій

гравій

кій

галій

гелій

кадмій

осмій

германій

магній

геній

алюміній

крэмній

іоній

амоній

каліфорній

амфібрахій

пірыхій

бой

градабой

забой

набой

зверабой

прабой

адбой

збой

разбой

прыбой

канвой

свой

надой

сырадой

удой*

палеазой

пад рукой

лой

слой

мой

вадапой

рой

герой

крой

закрой, спец.

раскрой, спец.

настрой

той

дрэвастой

застой

настой

пастой

прастой

сухастой

буржуй

ванадый

радый

індый

ірыдый

барый

гербарый

самарый

дэндрарый

планетарый

каментарый

санаторый

лекторый

натрый

кафетэрый

крытэрый

патрыцый

кальцый

чый

гэй

бліжэй

архірэй

казначэй

хутчэй

кашчэй

батэрфляй

куляй, прысл.

наганяй

 

 

К

абабак

бензабак

заробак

абрубак

аловак

загаловак

абрывак

загрывак

гак

вывадак

упадак

выпадак

парадак

асадак

нашчадак

напаследак

наждак

лайдак

зародак

сродак

ядак

бядак

важак

пінжак

ляжак

казак

рукзак

гузак

агразак

абрэзак

зрэзак

абавязак

кавалак

панядзелак

напілак*

асілак

золак

бурлак

завулак

закавулак

кулак

прытулак

шлак

змылак

закрылак

вандзэлак

замак

прыцемак

зазімак

абломак

адломак

зломак

смак

прысмак

падсумак

фаршмак

абярэмак

здымак

ранак

абаранак

жаваранак

заранак

світанак

паўстанак

засценак

пярсцёнак

знак

барвінак

суглінак

камінак

напамінак

адцінак

рамонак

акцябронак

пастарнак

праснак

падарунак

ласунак

гатунак

ратунак

паратунак

рахунак

мацунак

будынак

паядынак

перапынак

прыпынак

рынак

адпачынак

спачынак

учынак

злепак

аскепак

каўпак

барак

андарак

карак

марак

упоперак

насуперак

падворак

узгорак

заморак

аўторак

надвячорак

падвячорак

вятрак

бурак

падмурак

цабэрак

куфэрак

узлесак

адгалосак

зносак

гусак

прысак

цясак

дадатак

задатак

падатак

выдатак

дастатак

канчатак

палетак

падлетак

подлетак

загнетак

адбітак

злітак

напітак

сяк-так

маёнтак

заработак

зваротак

чацвяртак

мастак

парастак

напарстак

згустак

абутак

закутак

скутак

смутак

здабытак

набытак

прыбытак

спажытак

перажытак

ужытак

сшытак

занятак

дзесятак

пятак

навобмацак

прыпечак

саланчак

смяльчак

весяльчак

лішак

зацішак

глушак

бальшак

застрэшак

ускраек

век

чалавек

навек*

здзек

дрывасек

ледасек

засек

адсек

перашыек

паёк

кіёк

здалёк

кашалёк

васілёк

матылёк

мянёк*

апёк

недапёк

санцапёк

ацёк

самацёк

падцёк

кровападцёк

сцёк

вадасцёк

перадавік

ледавік

дажджавік

бярозавік

падбярозавік

грузавік

баравік

чаравік

каласавік

масавік

лесавік

франтавік

махавік

рухавік

меншавік

бальшавік

паддубовік

цвік

баявік

гнаявік

змеявік

бранявік

маладзік

гарбузік

лік

залік

пералік

пралік

адлік

падлік

зэдлік

разлік

заклік

воклік

выклік

улік

вылік

акадэмік

батанік

механік

пясчанік

імшанік

нахабнік

нахлебнік

аднаасобнік

грыбнік

праваднік

ягаднік

халаднік

вінаграднік

меднік

субяседнік

воднік

другагоднік

агароднік

язвенік

драпежнік

мяцежнік

перадзвіжнік

заложнік

дапаможнік

пірожнік

даўжнік

наезнік

абознік

гарэзнік

бярэзнік

лішайнік

хвойнік*

адпускнік

выпускнік

брамнік

атамнік

наёмнік

пад'ёмнік

падшлёмнік

прыёмнік

надомнік

паломнік

помнік

разумнік

пасланнік

караннік

займеннік

пляменнік

песеннік

летуценнік

рабіннік

журавіннік

гадзіннік

маліннік

імяніннік

асіннік

коннік

падаконнік

законнік

палоннік

паклоннік

сасоннік

шыпшыннік

сяннік

апалонік

крупнік

заступнік

наступнік

адступнік

запарнік

напарнік

гутарнік

гушчарнік

зборнік

каморнік

жаласнік

аднакласнік

першакласнік

уласнік

зараснік

сучаснік

славеснік

буравеснік

намеснік

рамеснік

наліснік

злоснік

градуснік

капуснік

паруснік

мяснік

выдатнік

залатнік

канатнік

кветнік

асветнік

летнік

безбілетнік

прыметнік

налакотнік

гаротнік

маятнік

галубятнік

дзесятнік

трусятнік

будаўнік

кіраўнік

чараўнік

страўнік

жартаўнік

вартаўнік

заваёўнік

бабоўнік

бульбоўнік

садоўнік

дзядоўнік

паслядоўнік

макоўнік

палкоўнік

віноўнік

прызыўнік

падрыўнік

ржэўнік*

іржэўнік*

качэўнік

тэхнік

дачнік

булачнік

ракушачнік

баечнік

лялечнік

сланечнік

выклічнік

чарнічнік

сунічнік

завочнік

агурочнік

латочнік

злучнік

ручнік

паручнік

падручнік

кастрычнік

сардэчнік

пячнік

месячнік

тысячнік

мурашнік

алешнік

насмешнік

пацешнік

ранішнік

гарадошнік

арэшнік

грэшнік

вынік

заснавальнік

спажывальнік

уладальнік

кідальнік

аглядальнік

размеркавальнік

заснавальнік

награвальнік

апырсквальнік

шукальнік

наймальнік

зачынальнік

пачынальнік

збіральнік

назіральнік

пытальнік

начальнік

маўчальнік

знішчальнік

ачышчальнік

парушальнік

ельнік

удзельнік

мельнік

будзільнік

напільнік

вугольнік

школьнік

дашкольнік

цырульнік

быльнік

пыльнік

лічыльнік

паяльнік

акісляльнік

бульбянік

даўганосік

лунацік

нячысцік

набок

абібок

убок

назубок

клубок

хлябок

ставок

ківок

радок

кідок

гудок

садок

беражок

піражок

муражок

заскок

адскок

падскок

блок

бялок

кацялок

шумок

часнок

чаўнок

вянок

зарок

ларок

нумарок

знарок

незнарок

ігрок

зрок

крок

змрок

папрок

агурок

курок

уюрок

сок

брусок

ток

латок

маток

знаток

паток

віток

завіток

гурток

лісток

жаўток

глыток

крыжачок

каўпачок

ваўчок

парашок

вяршок

кажушок

артышок

мяшок

парк

насмарк

феерверк

позірк

почырк

росчырк

цырк

вераск

кіёск

іск

водбліск

абеліск

меніск

ціск

націск

уціск

прыціск

пуск

водпуск

запуск

допуск

пропуск

спуск

выпуск

гратэск

малюск

бляск

бук

бамбук

цыбук

самавук*

павук

гук

водгук

выгук

акведук

віядук

каблук

брук

грук

друк

крук

вяпрук

палітрук

урук

цецярук

сук

барсук

стук

гальштук

хлапчук

каўчук

хляўчук*

воўк

шоўк

бык

медык

індык

вожык

язык

балык

яблык

калмык

смык

бобрык

панегірык

выкрык

сцізорык

электрык

сурык

сатырык

васьмярык

мацярык

флегматык

фанатык

антыбіётык

аналітык

паралітык

скептык

сіноптык

стык

пластык

агностык

штык

крытык

тэарэтык

ерэтык

загадчык

наладчык

перакладчык

укладчык

выкладчык

дарадчык

падрадчык

даследчык

аб'ездчык

заводчык

наводчык

абводчык

праходчык

абходчык

аглядчык

наглядчык

перабежчык

заказчык

паказчык

пераказчык

адказчык

указчык

прыказчык

змазчык

возчык

перавозчык

падвозчык

грузчык

пагрузчык

рэзчык

абрэзчык

падрэзчык

любімчык

перапісчык

падпісчык

даносчык

пераносчык

падносчык

здатчык

накатчык

укатчык

газетчык

макетчык

метчык

лётчык

пераплётчык

мінамётчык

зенітчык

абмотчык

здабытчык

хлеўчык*

загібшчык

абрубшчык

пайшчык

ліцейшчык

забойшчык

набойшчык

настройшчык

мыйшчык

пад'ёмшчык

нядоімшчык

барабаншчык

каменшчык

зменшчык

доменшчык

падзёншчык

гоншчык

загоншчык

пагоншчык

бетоншчык

зачыншчык

заклёпшчык

перакупшчык

зацэпшчык

счэпшчык

выбаршчык

зваршчык

звершчык

наборшчык

зборшчык

кранаўшчык

запраўшчык

бунтаўшчык

абіўшчык

змоўшчык

нумароўшчык

дрэсіроўшчык

абліцоўшчык

намыўшчык

сышчык

пілавальшчык

абвальшчык

абівальшчык

палівальшчык

вугальшчык

лякальшчык

матальшчык

табельшчык

мэбельшчык

арцельшчык

вудзільшчык

пільшчык*

насільшчык

бурыльшчык

мадэльшчык

мяльшчык

пальчык

вузельчык

вугольчык

грабеньчык

клубеньчык

агеньчык

каменьчык

струменьчык

карэньчык

мячык

ігрэк

парсюк

аўсюк

як

сваяк

маяк

траяк

стаяк

кракавяк

здаравяк*

чарвяк

дзяк

лядзяк*

неяк

аміяк

ніяк

як-ніяк

аніяк

смаляк

паляк

кругляк

мярзляк, разм.

піскляк

зямляк

цяпляк

усяляк

камяк

армяк

вярбняк

дубняк

стаўбняк

маладняк

бядняк

паражняк

лазняк

скразняк

хмызняк

хвайняк*

ліпняк

сыпняк

гарняк

сасняк

вішняк

сушняк

кумпяк

басяк

касяк

накасяк

наўскасяк, прысл., прыназ.

трацяк

мыш'як

задыяк

 

 

Л

бал

вал

авал

завал

карнавал

напавал

лесапавал

абвал

адвал

падвал

самазвал

інтэрвал

прывал

вугал

скандал

кінжал

навокал

крухмал

канал

аманал

сігнал

арсенал

фінал

інтэрнацыянал

апал

абапал

запал

падпал

карал

інтэграл

мінерал

адмірал

тэатрал

выстрал

хурал

васал

метал

капітал

п'едэстал

прычал

маршал

ідэал

падбел

надзел

падзел

перадзел

аддзел

свердзел

удзел

саўдзел

вузел

бусел

каромысел

промысел

дзяцел

навасёл

ацёл

кацёл

распіл

славянафіл

засціл

насціл

подсціл

нахіл

схіл

небасхіл

ухіл

цыкл

матацыкл

валейбол

бейсбол

баскетбол

футбол

дазвол

ствол

мангол

сухадол

салідол

падзол

бензол

кол

вакол

ледакол

адкол

надкол

укол

памол

камсамол

асмол

фенол

арол

полістырол, спец.

дасол

недасол

засол

расол

перасол

ментол

чахол

арэол

есаул

адгул

наогул

стымул

консул

тытул

пыл

капыл

метыл

стрэл

абстрэл

расстрэл

прыцэл

філіял

цырыманіял

матэрыял

дыферэнцыял

патэнцыял

 

 

М

дыбам

подбегам

наездам

мімаходам*

замужам

бальзам

падскокам

подскакам, разм.

намёкам

самацёкам

бокам

пад бокам

ненарокам

няўрокам

нахапкам, разм.

прыхапкам*

назіркам

адвячоркам

прыхваткам

досвіткам

нішкам, разм.

слалам

напалам

папалам

напапалам

жывасілам

задарам

грам

паралелаграм

міліграм

сорам

вальфрам

сам

сам-насам

самапасам

пасам

часам

атам

накатам

анатам

гіпапатам

мімалётам

налётам

раптам

оптам

шлем

сем

восем

вадаем

у наём

аб'ём

пад'ём

прыём

сарказм

эгаізм

гераізм

архаізм

атавізм

меншавізм

бальшавізм

пазітывізм

інтуітывізм

аб'ектывізм

калектывізм

індуктывізм

рэлятывізм

алагізм

фразеалагізм

неалагізм

сілагізм

акмеізм

сімвалізм

феадалізм

вандалізм

вакалізм

сіндыкалізм

клерыкалізм

максімалізм

фармалізм

рэгіяналізм

нацыяналізм

рацыяналізм

лібералізм

цэнтралізм

натуралізм

федэралізм

універсалізм

фаталізм

капіталізм

арыенталізм

дуалізм

індывідуалізм

інтэлектуалізм

рэалізм

ідэалізм

нігілізм

ухілізм

катаклізм

меркантылізм

авіямадэлізм

філатэлізм

каланіялізм

імперыялізм

матэрыялізм

сацыялізм

эканамізм

дынамізм

атамізм

песімізм

рэфармізм

аптымізм

акадэмізм

антаганізм

арганізм

вулканізм

гуманізм

анахранізм

дальтанізм

паліфанізм

механізм

шавінізм

дарвінізм

фемінізм

дэтэрмінізм

ленінізм

альпінізм

апартунізм

камунізм

імажынізм

цынізм

рэвізіянізм

ілюзіянізм

імпрэсіянізм

эвалюцыянізм

ізаляцыянізм

утапізм

марксізм

альтруізм

ізамарфізм

пацыфізм

анархізм

хвасцізм

дэізм

фідэізм

тэізм

атэізм

мілітарызм

утылітарызм

парламентарызм

валюнтарызм

гістарызм

афарызм

планерызм

лірызм

цэнтрызм

турызм

авантурызм

футурызм

кансерватызм

эргатызм

драматызм

аўтаматызм

дагматызм

флегматызм

схематызм

рэўматызм

фанатызм

дэспатызм

дэмакратызм

бюракратызм

арыстакратызм

аскетызм

магнетызм

паразітызм

касмапалітызм

семітызм

дыдактызм

дыялектызм

педантызм

рамантызм

кансанантызм

банапартызм

чартызм

парашутызм

фаварытызм

эстэтызм

абсалютызм

патрыятызм

англіцызм

класіцызм

агнастыцызм

крытыцызм

фетышызм

энтузіязм

псеўданім

амонім

сінонім

зусім

пабрацім

найм

ом

нагбом, разм.

альбом

дом

баржом

выканком

ваенком

партком

пяшком*

паражняком

лом, зб.

крыгалом

залом

металалом

пералом

пралом

напралом

аблом

злом

узлом

аканом

метраном

ром

паром

бром

гром

пагром

веладром

касмадром

іпадром

аэрадром

хром

сом

том

камандарм

плацдарм

корм

адкорм

камбікорм

шторм

ёдаформ

штурм

рытм

надум

роздум

мемарандум

рэферэндум

лінолеум

розум

калёквіум

сімпозіум

кансіліум

опіум

унікум

тэхнікум

глум

тлум

мінімум

максімум

оптымум

пленум

кворум

дэкорум

форум

сум

ультыматум

бітум

вотум

індывідуум

вакуум

прэзідыум

акварыум

лагарыфм

дым

уздым

выжым

рэжым

затым

потым

прытым

чым

прычым

крэм

фіміям

няўцям

неўпрыцям, разм.

 

 

Н

жбан

збан

наган

ураган

арган

орган

курган

выган

цыган

чамадан

калчадан

нарзан

партызан

план

аэраплан

саман

зман

карман

гоман

банан

цюльпан

баран

аксюмаран

таран

рэстаран

дзёран

экран

шворан

уран

тыран

ветэран

сан

лаўсан

платан

капітан

стан

тытан

цэлафан

бохан

тапчан

човен

фасген

абарыген

манекен

селен

метылен

этылен

ацэтылен

экзамен

узамен

абмен

размен

кмен

феномен

рэкардсмен

бізнесмен

спартсмен

кангрэсмен

раён

легіён

дывізіён

дамініён

чэмпіён

скарпіён

шпіён

пансіён

лён

булён

стадыён

бастыён

мацыён

рацыён

атракцыён

аўкцыён

парцыён

медальён

батальён

паштальён

більён

павільён

мільён

трыльён

каньён

кампаньён

шампіньён

ласьён

какаін

бабін

лубін

удовін

загін

адзін

паладзін

бландзін

габардзін

казеін

магазін

бензін

арлекін

газалін

фармалін

адрэналін

нафталін

равелін

вазелін

анілін

ванілін

пласцілін

пеніцылін

каалін

мамін

успамін

вітамін

кармін

малдаванін

гараджанін

лютэранін

віцябчанін*

англічанін

аднапалчанін

мінчанін

хінін

стрыхнін

грамадзянін

хрысціянін

віцяблянін*

марсіянін

атрапін

таксін

апельсін

акрыхін

вацін

жэлацін

дэрманцін

сацін

асецін

паланцін

серпанцін

каранцін

кадэін

камбайн

басейн

фараон

звон

перазвон

гон

вагон

наўздагон, прысл., прыназ.

загон

перагон

прагон

жаргон

згон

плытагон

абгон

адгон

палігон

угон

кардон

хамелеон

неон

азон

дыяпазон

камбінезон

сезон

іон

закон

бекон

лексікон

балкон

балон

адэкалон

палон

эталон

шаблон

нейлон

склон

антыцыклон

перлон

угамон

гудрон

капрон

пазітрон

парасон

фасон

кесон

батон

пратон

бетон

фельетон

планктон

бадмінтон

абертон

камертон

бастон

паўтон

барытон

фаэтон

жэтон

ацэтон

фон

мегафон

плафон

марафон

магнітафон

адхон

акардэон

пантэон

горн

камінтэрн

канцэрн

кавун

плывун

багун

ілгун

чыгун

бягун

стрыгун

лізун, разм.

грызун

піскун, разм.

крыкун, разм.

апякун

весялун

гаварун

хітрун

пярун

ласун

лясун

балбатун

лапатун, разм.

шаптун

таўстун

вястун

пястун

баўтун

лепятун, разм.

маўчун, разм.

каршун

бальшун, разм.

накдаўн

клоун

недажын

нажын

джын

акын

палын

млын

маргарын

алізарын

аквамарын

гардэмарын

сахарын

фібрын

аспірын

тын

бурштын

зачын

пачын

спачын

жончын

даярчын

матчын

даччын

няньчын

ордэн

гульдэн

хрэн

метрапалітэн

уюн

пяюн

грубіян

акіян

павіян

гаалян

дурнап'ян

валяр'ян

саф'ян

мерыдыян

 

 

О

бо, злуч, часц.

або

жабо

альбо

жніво

пітво

хараство

першынство

удаўство

кумаўство

сваяўство, разм.

рамяство

шво

брыво

каго

ого

гняздо

бардо

ружжо

няўжо

лязо

малако

пісямко*

азярко*

малачко

трыко

хвалько, аг.

жарало

табло

сцябло

сядло

зло

жазло

назло

кіло

шкло

сапло

дупло

цяпло

вясло

крыло

шуло*

памяло

сяло

кляймо

ярмо

трумо

пісьмо

кімано

пано

сцягно

дно

заадно

казіно

кіно

акно

валакно

талакно

сукно

гумно

чутно

даўно

звяно

бервяно

верацяно

кашпо

дэпо

дабро

рабро

серабро

ядро

бядро

вядро

метро

сітро

нутро

бюро

пяро

крысо

лато

плато

манто

хто

ніхто

што

нішто

пісямцо*

азярцо

слаўцо*

піўцо, разм.

хлапчо, разм.

дзяўчо, разм.

крумкаччо

мужыччо

плячо

адажыо

арпеджыо

сальфеджыо

імпрэсарыо

трыо

капрычыо

 

 

П

накрап

сап

этап

накіп

паліп

усхліп

досціп

залп

тэмп

акоп

падкоп

калейдаскоп

мікраскоп

тэлескоп

салякоп

вуглякоп

землякоп

галоп

наўгалоп

сіроп

ізатоп

недахоп

захоп

карп

серп

выкуп

суп

заступ

подступ

выступ

прыступ

натоўп

лып, выкл.

грып

хрып

сып

насып

россып

тып

прататып

прынцып

стэп

прычэп

падшчэп, спец.

ляп, выкл.

 

 

Р

грабар

гарбар

выбар

сябар*

вар

грыбавар

медавар

шклавар

мылавар

навар

тавар

кашавар

адвар

буквар

антыквар

повар

бровар

варвар

твар

увар

бульвар

салявар

загар

змагар

нагар

перагар

разгар

партсігар

валадар*

уладар

гаспадар

вінаградар

жандар

бондар

каляндар

водар

удар

дудар

цяжар

базар

кабзар

лекар

свёкар

пляткар

друкар

цукар

якар

долар

камар

гумар

званар

кулінар

камінар

гонар

млынар

ветэрынар

тэнар

запар

ганарар

прафесар

агрэсар

кампрэсар

інкубатар

экскаватар

элеватар

экватар

кансерватар

культыватар

алігатар

ірыгатар

арандатар

фундатар

арганізатар

амартызатар

катар

індыкатар

аматар

азанатар

экзаменатар

губернатар

варатар

літаратар

перфаратар

генератар

аператар

кааператар

імператар

сакратар

рэгістратар

карбюратар

меліяратар

кандэнсатар

агітатар

імітатар

дэгустатар

камутатар

яфрэйтар

характар

трактар

фактар

рэактар

гектар

лектар

калектар

нектар

доктар

кандуктар

канструктар

пражэктар

дырэктар

архітэктар

бухгалтар

інвентар

бунтар

янтар

адаптар

канвертар

транзістар

майстар

клейстар

аўтар

ліхтар

экспедытар

кандытар

святар

авіятар

плагіятар

акампаніятар

ізалятар

акумулятар

гладыятар

ягуар

аксесуар

тратуар

рэпертуар

фосфар

куфар

знахар

віхар*

кухар

сухар

бляхар

вечар

пад вечар

ганчар

дыспетчар

гушчар

фельчар

абшар

калібр

тэмбр

кандэлябр

тыгр

кадр

кедр

алеандр

дэкаэдр

гексаэдр

актаэдр

паліэдр

аер

напавер

сівер

звер

чацвер

рэвальвер

камергер

веер

канвеер

лазер

гейзер

бульдозер

маўзер

клінкер

юнкер

кавалер

тралер

вадамер

замер

памер

абмер

размер

прэм'ер

касцюмер

землямер

камбайнер

кантэйнер

цэнтнер

каўнер

камердынер

інжынер

трэнер

легіянер

піянер

місіянер

пенсіянер

канцэсіянер

апазіцыянер

міліцыянер

акцыянер

калекцыянер

функцыянер

кандыцыянер

мільянер

шкіпер

ампер

джэмпер

бар'ер

кар'ер

кур'ер

інтэр'ер

бісер

глісер

крэйсер

дыспансер

грэйфер

каларыфер

шыфер

вецер

кампосцер

трыер

гандальер

мадэльер

браканьер

маёр

бабёр

гравёр

пазёр

фантазёр

грэнадзёр

гіпнатызёр

юніёр

мельхіёр

бракёр

панікёр

кіяскёр

кантралёр

гастралёр

грымёр

планёр

гувернёр

партнёр

антрэпрэнёр

баксёр

рэжысёр

шафёр

палацёр

шацёр

мушкецёр

білецёр

візіцёр

акцёр

манцёр

парламенцёр

імпарцёр

транспарцёр

ліфцёр

вахцёр

шахцёр

сеньёр

пламбір

імбір

вір

жвір

снягір

брыгадзір

камандзір

мундзір

бамбардзір

візір

факір

банкір

сувенір

гарнір

турнір

ампір

вампір

касір

буксір

эфір

зефір

кефір

сапфір

парфір

цір

пункцір

арыенцір

дэзерцір

жанр

бор

недабор

набор

перабор

разбор

чабор

адбор

падбор

збор

убор

дагавор

загавор

нагавор

угавор

прыгавор

двор

твор

наватвор

затвор

кагор

вугор

здор

калідор

памідор

мажор

стажор

дырыжор

дазор

зазор

узор

дакор

наперакор

ваенкор

каленкор

лінкор

фальклор

мухамор

запор

адпор

упор

тэрор

затор

матор

паўтор

прастор

фтор

крэдытор

фарфор

хор

віхор*

тхор

метэор

тэатр

кінатэатр

амфітэатр

гексаметр

кіламетр

дазіметр

омметр

дынамометр

арыфмометр

манометр

барометр

арэометр

амперметр

ватметр

вальтметр

каларыметр

перыметр

сантыметр

дэцыметр

дыяметр

літр

дэцылітр

цэнтр

алебастр

аркестр

семестр

рэестр

міністр

піястр

перламутр

фільтр

педыятр

абажур

канкур

мур

мармур

пурпур

тур

каптур

яшчур

дыназаўр

іхтыязаўр

бакалаўр

маўр

кентаўр

шэдэўр

шыфр

павадыр

сыр

багатыр

сатыр

нашатыр

пластыр

панцыр

дэбаркадэр

бельведэр

рэйсфедэр

лідэр

грэйдэр

ордэр

фарватэр

кільватэр

катэр

кратэр

світэр

картэр

партэр

філістэр

містэр

камп'ютэр

афіцэр

карцэр

інтэрв'юэр

бардзюр

манікюр

педыкюр

алюр

велюр

гіпюр

кіпцюр

яр

даяр

разьбяр

ліхвяр

маляр

сталяр

пчаляр

гандляр

юбіляр

капіляр

шкляр

экземпляр

гусляр

вясляр

цясляр*

футляр

перпендыкуляр

маляр

махляр

пясняр

жняяр

 

 

С

ас

бас

кантрабас

калгас

лясгас

саўгас

бекас

водгалас

сілас

волас

голас

уголас

колас

атлас

атлас

тэрмас

космас

ананас

вынас

запас

боезапас

свінапас

адпас

выпас

прыпас

адрас

верас

час

падчас

папуас

анфас

абцас

наперавес

падвес

чэркес

лес

геркулес

замес

бізнес

авёс

лёс

плёс

аазіс

базіс

генезіс

крызіс

тэзіс

антытэзіс

закіс

перакіс

вокіс

кампраміс

аніс

тэніс

жывапіс

запіс

гукапіс

рукапіс

клінапіс

машынапіс

перапіс

скорапіс

светапіс

летапіс

надпіс

подпіс

вопіс

допіс

часопіс

жыццяпіс

сінтаксіс

бенефіс

дэфіс

арахіс

рейс

комплекс

онікс

суфікс

артадокс

індэкс

кодэкс

біфштэкс

кальцэкс

аванс

сеанс

дыліжанс

рэзананс

касеканс

баланс

асананс

дысананс

рэверанс

канферанс

рэнесанс

нюанс

сэнс

фаянс

альянс

пасьянс

хаос

сенакос

перакос

адкос

наўскос

укос

абрыкос

нос

ваданос

занос

каўчуканос

качканос

перанос

знос

узнос

крос

запрос

альбатрос

матрос

пыласос

насос

стос*

начос

ваўначос

гіпс

эліпс

біцэпс

фарс

ворс

морс

курс

ракурс

конкурс

глобус

аэробус

аўтобус

вус

тунгус

казус

фокус

укус

гладыёлус

генералісімус

каптэнармус

прымус

прымус

тонус

соус

опус

гарус

беларус

брус

абрус

вірус

папірус

трус

цытрус

стус*

архіварыус

кумыс

рыс

барбарыс

відарыс

кіпарыс

каштарыс

абрыс

метыс

вальс

пульс

імпульс

інтарэс

прагрэс

кангрэс

рэгрэс

экспрэс

далікатэс

працэс

абсцэс

флюс

пояс

ішыяс

альяс

 

 

Т

набат

акрабат

робат

нават

сват

нападхват

нарасхват

агат

шпагат

сурагат

дэлегат

бразгат

гогат

рогат

скрогат

агрэгат

кандыдат

накат

перакат

наперакат

кінапракат

абкат

адкат

блёкат

пенасілікат

хімікат

упокат

строкат

сокат

лёскат*

плёскат

раскат

ляскат*

грукат

стукат

паўфабрыкат

салат*

волат

молат

аўтамат

завод-аўтамат

фармат

шмат, наз., прысл.

карбанат

канат

магнат

інтэрнат

мецэнат

чэмпіянат

пансіянат

гамеапат

навыварат

апарат

кінаапарат

вакуум-апарат

брат

гідрат

кангламерат

дэмакрат

субстрат

інфільтрат

дэнатурат

пасат

адрасат

атэстат

дэпутат

штат

варштат

фасфат

бісульфат

матрыярхат

воцат

лаўрэат

хрыбет

дэбет

запавет

савет

гарсавет

сельсавет

свет

водсвет

сусвет

пазнацвет

жаўтацвет

санцацвет

агняцвет

вельвет

багет

банкет

паркет

букет

брыкет

этыкет

балет

кардэбалет

фланелет

білет

шкілет

амлет

атлет

памфлет

вылет

навылет*

ранет

санет

загнет*

кабінет

сацінет

кларнет

парапет

афсет

ёт

лёт

недалёт

залёт

палёт

пералёт

аблёт

падлёт

узлёт

пераплёт

навылёт*

бамбалёт

мінамёт

агнямёт

патрыёт

бабіт

сейбіт

носьбіт

малацьбіт

барацьбіт

алфавіт

росквіт

кан'юнктывіт

менінгіт

ларынгіт

фарынгіт

джыгіт

полібазіт

візіт

рэквізіт

транзіт

блакіт

карбаліт

палеаліт

каліт

даламіт

дынаміт

аксаміт

ліміт

найміт

тэрміт

базаніт

граніт

тытаніт

магніт

зеніт

селеніт

сталініт

баксіт

адамсіт

езуіт

графіт

сапрафіт

сульфіт

малахіт

рахіт

трахіт

бранхіт

брандспойт

акт

пакт

антракт

экстракт

такт

факт

аб'ект

камплект

інтэлект

дыялект

аспект

праспект

афект

перфект

эфект

дэфект

пункт

інстынкт

ад'юнкт

інфаркт

накшталт

паштамт

квант

сервант

сяржант

дыскант

фабрыкант

дыпламант

момант

лямант

лейтэнант

лабарант

адрасант

дыверсант

курсант

дэсант

дылетант

дыктант

ад'ютант

яхант

інтэрвент

агент

кантынгент

рэцэнзент

брызент

кліент

талент

пергамент

рэгламент

арнамент

тэмперамент

дэпартамент

пастамент

фрагмент

сегмент

пігмент

элемент

абанемент

акампанемент

камплімент

фермент

дывертысмент

аргумент

дакумент

манумент

інструмент

асартымент

цэмент

дыямент

абанент

апанент

кампанент

абітурыент

каэфіцыент

бінт

гарызонт

рамонт

фронт

лабірынт

гіяцынт

прэзідэнт

карэспандэнт

прэтэндэнт

інцыдэнт

патэнт

асістэнт

дацэнт

працэнт

акцэнт

нашчэнт

варыянт

афіцыянт

брыльянт

бот

анекдот

азот

кот

акот

байкот

каверкот

антрэкот

намалот

умалот

паліглот

пілот

флот

санкюлот

бегемот

блакнот

кнот

кампот

рот

абарот*

заварот

наадварот

зварот

чарот

дрот

крот

факстрот

асот

семсот

васемсот

донкіхот

учот

эўкаліпт

манускрыпт

акцэпт

рэцэпт

шэпт

гарт

стандарт

жарт

азарт

імпарт

экспарт

транспарт

пашпарт

старт

мальберт

канверт

эксперт

дэсерт

флірт

спірт

борт

нацюрморт

порт

спорт

курорт

сорт

камфорт

канцэрт

баласт

пласт

нераст

кантраст

навыраст, прысл.

азбест

замест

змест

анапест

маніфест

свіст

актывіст

аб'ектывіст

сувязіст

ліст

медаліст

журналіст

ватэрпаліст

матэрыяліст

гарманіст

гуманіст

акардэаніст

букініст

камуніст

піяніст

тэнісіст

таксіст

марксіст

нарысіст

тэкст

мост

памост

пост

кампост

аванпост

рост

узрост

наўпрост*

навырост

прырост

тост

густ

дуст

куст

парадыст

бортрадыст

метадыст

веласіпедыст

рэкардыст

лейбарыст

гумарыст

матарыст

трактарыст

мемуарыст

бульдазерыст

кавалерыст

артылерыст

кар'ерыст

аферыст

белетрыст

авантурыст

наросхрыст

батыст

шахматыст

каратыст

куплетыст

памфлетыст

аметыст

кларнетыст

флейтыст

дантыст

артыст

парашутыст

партрэтыст

агрэст

раут

бут

атрыбут

джут

вісмут

ліліпут

дыспут

грэйпфрут

маршрут

статут

інстытут

накаўт

байскаўт

тайм-аўт

арганаўт

касманаўт

астранаўт

фармацэўт

гафт

ландшафт

шрыфт

за кошт, прыназ.

арышт

дабрабыт

збыт

побыт

нябыт

бандыт

перыкардыт

эрудыт

крэдыт

запыт

вопыт

допыт

попыт

барыт

габарыт

каларыт

гаймарыт

фасфарыт

метэарыт

ангідрыт

александрыт

азакерыт

ферыт

санскрыт

іпрыт

спрыт

артрыт

гастрыт

плеўрыт

дэфтэрыт

стаматыт

апатыт

петыт

апетыт

лейкацыт

антрацыт

дэфіцыт

плебісцыт

апендыцыт

кальцыт

шчыт

самшыт

альт

кобальт

базальт

асфальт

кілавольт

бюджэт

сюжэт

анахарэт

вінегрэт

берэт

сакрэт

дэкрэт

партрэт

катэт

генералітэт

нейтралітэт

камітэт

імунітэт

суверэнітэт

эпітэт

універсітэт

квартэт

кастэт

секстэт

паштэт

аўтарытэт

факультэт

дуэт

сілуэт

менуэт

піруэт

фальцэт

рыкашэт

дэбют

плагіят

восемдзесят

стыпендыят

камісарыят

сакратарыят

 

 

У

табу

напалову*

наяву

рагу

з разбегу

памногу

падоўгу

на працягу

ззаду

какаду

змоладу

да ўпаду

зроду

з ходу

урду

адразу

паблізу

данізу

знізу

да зарэзу

убаку

паасобку

злёгку

унакладку

зрэдку

давеку

адвеку

непадалёку

узацяжку

урасцяжку

навыцяжку

зблізку

змалку

без толку

упоцемку

узімку

зранку

бесперастанку

напераменку

звонку

без упынку

збоку

з наскоку

звысоку

знадворку

па-суседску

па-людску

па-кітайску

па-англійску

па-геройску

па-ленінску

па-мужчынску

па-славянску

па-гаспадарску

па-братэрску

па-майстэрску

упрыкуску

па-беларуску

па-руску

па-бацькоўску

па-сяброўску

па-філасофску

па-таварыску

па-прыяцельску

па-польску

напачатку

упачатку

улетку

на досвітку

усухамятку

усмятку

знячэўку

па-салдацку

знянацку

па-брацку

па-мастацку

па-маладзецку

па-нямецку

па-хлапецку

па-бальшавіцку

па-сіроцку

па-марксісцку

па-турэцку

па-вар'яцку

па-халасцяцку

крышачку

уперамешку

крышку

памаленьку

паціхеньку

памалу

насілу

дадому

па-вайсковаму

па-вясковаму

па-новаму

па-мядзведжаму

каму-нікаму

па-сапраўднаму

па-сур'ёзнаму

па-рознаму

па-салаўінаму

па-сямейнаму

па-партыйнаму

па-ваеннаму

па-казённаму

па-ўдарнаму

па-дзяржаўнаму

па-святочнаму

па-птушынаму

па-добраму

па-простаму

па-воўчаму

па-дзіцячаму

па-вашаму

па-нашаму

па-ранейшаму

па-даўнейшаму

па-іншаму

па-свойму

па-твойму

па-мойму

па-веснавому

па-франтавому

па-баявому

па-гарадскому

па-якому

па-старому

па-братняму

па-хатняму

па-летняму

па-старадаўняму

па-іхняму

па-дамашняму

па-ўчарашняму

па-цяперашняму

ану

повідну

напалавіну*

з разгону

увесну

пароўну

на дармаўшчыну

шоў

без разбору

кенгуру

здуру

напаўголасу

да часу

паўсвету

з налёту

дашчэнту

папросту

на ляту

з маху

з размаху

без промаху

паціху

патроху

даверху

зверху

пад раніцу

напоўніцу, разм.

наўдачу

у прыдачу

уваччу

пешшу*

увушшу

 

 

Ў

ваўкадаў

рукаў

сплаў

жораў*

нораў

востраў

паўвостраў

састаў

павеў

леў

хлеў

гнеў

запеў

напеў

перапеў

нараспеў

прыпеў

недасеў

засеў

перасеў

абсеў

адсеў

высеў

клёў

кіў

заліў

наліў

паліў

пераліў

праліў

адліў

зліў

разліў

чарнасліў

прыліў

масіў

пасіў

архіў

далоў, прысл., выкл.

недалоў

звералоў

мышалоў

вастраслоў

дзеяслоў

улоў

зноў

роў

здароў, разм., выкл.

кроў

свякроў

схоў*

камдыў

рэцыдыў

водзыў

прызыў

заплыў

наплыў

уплыў

змыў, наз.

парыў

перарыў

прарыў

абрыў

адрыў

надрыў

падрыў

зрыў

негатыў

матыў

лакаматыў

нарматыў

лейтматыў

кааператыў

штатыў

рэчытатыў

дыяпазітыў

інфінітыў

актыў

рэактыў

аб'ектыў

калектйу

акрэдытыў

падагрэў

нагрэў

перагрэў

маўляў, разм., часц.

 

 

Ф

біёграф

бібліёграф

камедыёграф

кардыёграф

гістарыёграф

географ

палеограф

лексікограф

калькограф

асцылограф

кімограф

арыфмограф

гідрограф

кінематограф

гектограф

апостраф

філосаф

рэльеф

барэльеф

гарэльеф

ростбіф

іерогліф

дрэйф

трыумф

верф

тарыф

грыф

тыф

 

 

Х

бах, выкл.

дах

жах, наз., выкл.

шолах

замах

узмах

промах

порах

шорах

страж

птах

чах, выкл.

шах, наз., выкл.

мех

смех

насмех

наспех

поспех

увасьмёх

усямёх

ушасцёх

упяцёх

звіх

вывіх

келіх

жаніх

перапалох

спалох

мох

гарох

утрох

учатырох

верх

паверх

зверх

уверх

патрыярх

бух, выкл.

галоўбух

выбух

удвух

дух

кажух

лопух

рух

зрух

катух

фартух

дых

уздых

подых

удых

выдых

слых

арэх

брэх

нюх

лях

 

 

Ц

канькабежац

запарожац

абзац

палац

аварац

баварац

ардынарац

дваяверац

венгерац

перац

багаборац

дваяборац

змеяборац

горац

матрац

алжырац

баец

малаец

акраец

кітаец

грабец

зубец

двухзубец

рубец

кадаўбец

самалюбец*

сябелюбец*

удавец

выдавец

знавец

мовазнавец

шавец

баязлівец

руплівец

зласлівец

шчаслівец

мітуслівец

зычлівец

сівец

мсцівец

вясковец

гуртковец

ядловец

літовец

плывец

сявец

індзеец

гвардзеец

каўказец

разец

абхазец

маладзец

халадзец

канадзец

галандзец

зеландзец

ірландзец

селядзец

бельгіец

аўстраліец

галец

удалец

палец

казелец

кармілец

нарадаволец

дабраволец

камсамолец

арлец

жылец

відэлец

пагарэлец

в'етнамец

самец

земец

іншаземец

незнаёмец

любімец

вальнадумец

іншадумец

гадаванец

званец

ганец

ганец

каганец

саджанец

бежанец

канец

мараканец

мексіканец

ашуканец

афрыканец

саланец

пасланец

утрыманец

выгнанец

іспанец

ранец

навабранец

памяранец

іранец

танец

паўстанец

перуанец

мяшанец

мезенец

пасяленец

украінец

свінец

кабардзінец

дзядзінец

ленінец

абісінец

кахецінец

аргенцінец

македонец

абаронец

англасаксонец

гарнец

плывунец

даўгунец

звярынец

злачынец

дабрачынец*

першынец

выраджэнец

назначэнец

апалчэнец

навучэнец

вылучэнец

вянец

сеянец

ледзянец

картэзіянец

глянец

румянец

вегетарыянец

італьянец

кітабоец

каменябоец

капец

хлапец

хлопец

купец

мінаносец

ардэнаносец

мечаносец

збраяносец

браняносец

кап'яносец

ісцец

індыец

марыец

аўстрыец

балтыец

карэец

шляхціц

шанц

кварц

герц

барэц

тварэц*

карэц

мудрэц

жрэц

курэц

нырэц

глушэц

заяц

паяц

пляц

месяц

 

 

Ч

бач, часц., разм.

лабач, разм.

побач

трубач

квач

багач

паслугач

пугач

налыгач

цягач

сцягач, разм.

барадач

глядач

крумкач

дзяркач

ткач

лаўкач, разм.

таўкач

навалач, разм.

калач

кудлач, разм.

шчолач

плач

помач

касмач, разм.

лахмач, разм.

нанач

дабранач

поўнач

капач

кірпач, разм.

роспач

скрыпач

драч

насустрач

урач

санурач

вусач

светач

чытач

ліхач

слухач

далеч

поплеч

меч

печ

карцеч

дрыгавіч

каралевіч

масквіч

крывіч

царэвіч

дзіч*

параліч

веліч

безліч

кліч

покліч

паніч

зніч

збоч, разм., прысл.

наўзбоч

ноч

потарч*

харч

потырч*

матч

сургуч

праваруч

леваруч

абруч

аберуч

плашч

лешч

хвошч

боршч

тлушч

слодыч

горыч

усутыч

рэч

прэч

дзеяч

мяч

 

 

Ш

шалаш

наводмаш

кірмаш

пусташ

кулеш

мякіш

фініш

ціш*

інакш*

рэванш

менш*

дэбош

кош

грош

лепш*

марш

фарш

верш

глуш

неруш

звыш, прын.

ландыш

кыш, выкл.

галыш

мыш

барыш

таварыш

найгрыш

пройгрыш

выйгрыш

латыш

фетыш

фальш

больш

коклюш

капялюш

лядзяш*, разм.

гуляш

 

 

Ы

даспадобы

рэдказубы

кашубы

вастрадзюбы

любы

любы

гербавы

лічбавы

легкавагавы

берагавы

мазгава

кульгавы

гадавы

паўгадавы

гнездавы

аранжавы

межавы

межавы

бэжавы

бэзавы

прызавы

мярэжкавы

танкавы

цыркавы

іскавы

кветкавы

пялёсткавы

люлькавы*

валавы

веславы

планавы

актанавы

ацэтыленавы

лёнавы

ялінавы

веснавы*

тропавы

цыліндравы

камфоравы

вохравы

масавы

фінансавы

бяссэнсавы

фіялетавы

ётавы

актавы

гонтавы

грунтавы

патэнтавы

бартавы

вартавы

батыставы

бытавы

вольтавы

верфавы

цэхавы

паржышчавы

рэчавы

ферзевы

каліевы

осміевы

алюмініевы

хвалевы

грэблевы

зяблевы

болевы

каракулевы

карычневы

аленевы

апоўзневы

ясеневы*

зерневы

латуневы

спевы

лопасцевы

лісцевы*

пачуццёвы

дэталёвы

жыллёвы

каранёвы

ясянёвы*

лісцёвы*

цеплалюбівы

працалюбівы

грэблівы

уседлівы

угодлівы

збродлівы, разм.

разважлівы

няўважлівы

дажджлівы

паблажлівы

тужлівы

настойлівы

устойлівы

маўклівы

гуллівы

чуллівы

успрыімлівы

шчымлівы

зманлівы

руплівы

кплівы

непакорлівы

шчаслівы

помслівы

няўрымслівы

куслівы

спакуслівы

карыслівы

шапатлівы*

надакучлівы

добразычлівы

няўцешлівы

напышлівы

літасцівы

бабовы

безасабовы

службовы

фланговы, прым., наз.

філянговы

чарговы

абслуговы

круглагадовы

пяцігадовы

складовы

пудовы

ружовы

лазовы

разовы

аднаразовы

шматразовы

аднабаковы

шматбаковы

двухбаковы

шчупаковы

выпадковы

радковы

надрадковы

падрадковы

абавязковы

ледніковы

тупіковы

гатунковы

гутарковы

маянтковы

абутковы

навуковы

павуковы*

гаршковы

пазыковы

мацерыковы

матыльковы

круглагаловы

безгаловы

смаловы

сцябловы

прамысловы

грамовы

зімовы

дармовы

кармовы

тэрміновы

вясновы*

палыновы

ганаровы

чарнабровы

дровы

метровы

літровы

муровы

лаўровы

каляровы

бескаляровы*

часовы

бартовы

дубальтовы

імховы

павярховы

свінцовы

кансервы

чэрствы

жывы

белагравы

краявы

палявы

шапялявы

ценявы

звеннявы

зернявы

провады

нелады

паклады

прысады

захады

веды

заўсёды*

незаўсёды*

заўжды*

назаўжды*

сульфіды

безбароды

цвёрды

куды

некуды

нікуды

куды-нікуды

жаўтагруды

сапраўды

усюды

паўбяды

каляды

дрожджы

заезджы

мядзведжы

няўсходжы

залежы

варожы

прахожы

дужы

нядужы

дасужы

зразы

нізы

цвярозы

занядбалы

цымбалы

трывалы

хаджалы

зляжалы

выгаралы

сталы

засмаглы*

палеглы

процілеглы

засмяглы*

кудлы, разм.

белы

здранцвелы

амярцвелы

ачарсцвелы

збуцвелы

пахаладзелы

набалелы

скалелы

заімглелы*

замглелы*

абамлелы

самлелы

тлелы

смелы

сатлелы

пабялелы

абмялелы

зразумелы

здзірванелы

закарчанелы

заінелы

закаснелы

адзеравянелы

пацярпелы, наз., прым.

спелы

саспелы

няспелы

вясёлы

насілы

мёрзлы

замёрзлы

намёрзлы

памёрзлы

перамёрзлы

прамёрзлы

абмёрзлы

адмёрзлы

падмёрзлы

змёрзлы

размёрзлы

прымёрзлы

умёрзлы

заскарузлы

замоклы

намоклы

прамоклы

абмоклы

падмоклы

змоклы

агорклы

згорклы

выпуклы

звыклы

нязвыклы

бляклы

пабляклы

абмяклы

змяклы

размяклы

сціплы

узнёслы

навіслы

павіслы

абвіслы

адвіслы

звіслы

кіслы

скіслы

рослы

дарослы

зарослы

дамарослы

парослы

перарослы

аброслы

канікулы

мінулы

даўномінулы

шорхлы*

шэрхлы*

затхлы

панылы

даўгакрылы

шызакрылы

срэбракрылы

парыжэлы

пасвяжэлы

гарэлы

пастарэлы

пашарэлы

здабрэлы

змакрэлы

прэлы

пашырэлы

здзічэлы

памякчэлы

змякчэлы

пацішэлы

сцішэлы

замшэлы

вылінялы

набрынялы

ініцыялы

сёмы

любімы

нелюдзімы

несудзімы

напярэймы, разм.

ядомы

вядомы

свядомы

падсвядомы

несвядомы

магчымы

немагчымы

восьмы

нямы

глуханямы

задзяўбаны

абдзяўбаны

апрабаваны

завербаваны

кансерваваны

аб'ектываваны

адрэдагаваны

інтрыгаваны

гадаваны

пагадаваны

адгадаваны

падгадаваны

узгадаваны

выгадаваны

будаваны

дабудаваны

забудаваны

пабудаваны

перабудаваны

адбудаваны

выбудаваны

прыбудаваны

імправізаваны

актывізаваны

палаталізаваны

лабіялізаваны

каланізаваны

экранізаваны

латынізаваны

матарызаваны

мілітарызаваны

аўтарызаваны

аўтаматызаваны

загіпнатызаваны

канкрэтызаваны

каваны*

закаваны

накаваны

перакаваны

атакаваны

забракаваны

адкаваны

уладкаваны

падкаваны

кваліфікаваны

атынкаваны

ацынкаваны

закаркаваны

абмеркаваны

скаваны*

адукаваны

друкаваны

дадрукаваны

надрукаваны

перадрукаваны

выкаваны

прыкаваны

заклеймаваны

асігнаваны

парафінаваны

замарынаваны

дапільнаваны

падпільнаваны

падараваны

нумараваны

выгравіраваны

газіраваны

абмундзіраваны

лакіраваны

паліраваны

завуаліраваны

сфарміраваны

грыміраваны

браніраваны

санкцыяніраваны

задрапіраваны

адбуксіраваны

дрэсіраваны

эвакуіраваны

аркестраваны

адфільтраваны

мураваны

замураваны

збрашураваны

зашыфраваны

гафрыраваны

афішыраваны

закасаваны

скасаваны

дэкласаваны

дапасаваны

адрасаваны

прасаваны

прыстасаваны

асэнсаваны

сапсаваны

абрысаваны

закітаваны

акантаваны

арнаментаваны

забінтаваны

загрунтаваны

абгрунтаваны

загартаваны

інкруставаны

атэставаны

арыштаваны

акрэдытаваны

дэкальтаваны

асфальтаваны

стэнаграфаваны

аштрафаваны

захаваны

застрахаваны

перапрацаваны

адпрацаваны

абліцаваны

кованы*

адваяваны

маляваны

дамаляваны

замаляваны

намаляваны

перамаляваны

абмаляваны

падмаляваны

размаляваны

абсталяваны

усталяваны

габляваны

кляваны

закляваны

абкляваны

скляваны

адрэгуляваны

грануляваны

праспяваны

адспяваны

адгаданы

згаданы

жаданы

пажаданы

нежаданы

складаны

закіданы

кайданы*

даважаны

паважаны

паважаны

глыбокапаважаны

шчырапаважаны

зважаны

узважаны

абеззаражаны

аснежаны

абгледжаны

асаджаны

езджаны

абгароджаны

абходжаны

асуджаны

астуджаны

застуджаны

прастуджаны

выстуджаны

апярэджаны

адцэджаны

заложаны

абложаны

зложаны

разложаны

аржаны

аказаны

даказаны

заказаны

паказаны

пераказаны

сказаны

расказаны

выказаны

падпярэзаны

закоўзаны

абавязаны

доўгачаканы

саматканы

сатканы

залататканы

вытканы

асядланы

дасланы

адасланы

падасланы

засланы

пасланы

перасланы

сасланы

высланы

прысланы

ламаны*

даламаны

заламаны*

наламаны*

паламаны*

пераламаны*

праламаны*

абламаны*

адламаны*

надламаны*

зламаны*

разламаны*

узламаны*

выламаны

ломаны*

заломаны*

наломаны*

паломаны*

пераломаны*

праломаны*

абломаны*

адломаны*

зломаны*

разломаны*

узломаны*

атрыманы

апазнаны

прызнаны

капаны

дакапаны

закапаны

накапаны*

перакапаны*

пракапаны

абкапаны

падкапаны*

раскапаны*

ускапаны*

выкапаны*

закапаны*

накапаны*

перакапаны*

пракапаны*

адкапаны*

падкапаны*

раскапаны*

ускапаны*

ашчыпаны

пашчыпаны

кляпаны

закляпаны

сярэбраны*

абыграны

западозраны

абвораны

дораны*

задораны

падораны

азораны

паветраны

беспаветраны

востраны

завостраны

навостраны

павостраны

абвостраны

падвостраны

зачасаны

начасаны

абчасаны

падчасаны

вычасаны

прычасаны

абкусаны

абматаны*

абмотаны*

затаптаны

абтаптаны

вытаптаны

пратаптаны*

прытаптаны*

завярстаны

штаны

паспытаны

паўцаны

аплачаны

пераплачаны

выплачаны

прыплачаны

адзначаны

патоўчаны

дашчаны

завешчаны

навьшчаны

загушчаны

налушчаны

патоўшчаны

насычаны

аспрэчаны

апустошаны

палепшаны

накрышаны

раз'юшаны

вабны

прывабны

зграбны

падобны

жолабападобны

амёбападобны

падковападобны

дрэвападобны

дугападобны

газападобны

іголкападобны

зоркападобны

навукападобны

парашкападобны

громападобны

верацёнападобны

парасонападобны

веерападобны

воласападобны

арэхападобны

клеепадобны

змеепадобны

дробны

непадробны

высакапробны

асобны

аднаасобны

губна-губны

губна-зубны

верхнезубны

зрэбны

срэбны*

урачэбны

вучэбны

лячэбны

ягадны

загарадны

адназарадны

шыракарадны

выхадны

паддоследны

медны

адкідны

выкідны

секундны

водны

глыбакаводны

абводны

ніводны

годны

лагодны

непагодны

верагодны

згодны

модны

родны

агародны

вадародны

высакародны

кіслародны

народны

агульнанародны

пародны

чыстапародны

даходны

паходны

мараходны

пераходны

неабходны

зыходны

акордны

рэкордны

мільярдны

будны, разм.

марудны

гарнарудны

брудны

сапраўдны

калядны

наглядны

паскубены

аскрэбены

саскрэбены

клеены

даклеены

заклеены

наклеены

паклеены

пераклеены

абклеены

адклеены

падклеены

склеены

выклеены

прыклеены

дадзены

дададзены

зададзены

нададзены

пададзены

аддадзены

здадзены

выдадзены

закладзены

пакладзены

загрызены

смалены

асмалены

абсмалены

падсмалены

запалены

абпалены

падпалены

прыпалены

аздоблены

непадроблены

зроблены

абелены

пабелены

абеззямелены

зашпілены

заземлены

азнаёмлены

пазнаёмлены

зэканомлены

заплямлены

задаволены

запаволены

зняволены

засолены

абяссолены

залеплены

налеплены

аблеплены

злеплены

вылеплены

прылеплены

выкраслены

закрэслены

ажыццёўлены

абноўлены

акрылены

ранены

апранены*

абеднены

абводнены

апарожнены

патроены

падстроены

упэўнены

зачынены

прачынены

адчынены

прычынены

загоены

занепакоены

заспакоены

затоены

сцюдзёны

салёны

замглёны*

заімглёны*

зашклёны*

адушаўлёны

адграфлёны

зялёны

пісьмёны

пранікнёны

азелянёны

памянёны

важны

разважны

аблажны

мажны

кароткаметражны

трыкатажны

мантажны

непазбежны

беласнежны

маладзёжны

асновапаложны

незаможны

парожны*

мурожны

дружны

галавакружны

гарналыжны

фюзеляжны

неабсяжны

безадказны

выразны

буржуазны

заезны

пераезны

сур'ёзны

грацыёзны

даўжэзны

зубапратэзны

шырачэзны

велічэзны

богабаязны

паязны

праязны

аб'язны

падрабязны

пад'язны

выязны

прыязны

драбіны

вераб'іны

хрэсьбіны

журавіны

абставіны

свіны

ільвіны

рэзгіны

агледзіны

паводзіны

лебядзіны

штохвіліны

паўхвіліны

жураўліны

чмяліны

імяніны

запоіны

кпіны*

адносіны

суадносіны

зносіны

салаўіны

змяіны

дбайны

нядбайны

медадайны

ураджайны

трайны

неахайны

дзейны

правадзейны

самадзейны

надзейны

чарадзейны

лінейны

ліцейны

сталеліцейны

піцейны

сесійны

прафесійны

рэлігійны

камісійны

экскурсійны

забойны

дальнабойны

бранябойны

падвойны

незагойны

дойны

буйны

парадыйны

камедыйны

каларыйны

серыйны

дызентэрыйны

партыйны

ліквідацыйны

каналізацыйны

мабілізацыйны

арганізацыйны

камунікацыйны

дэмаркацыйны

адукацыйны

камбінацыйны

кульмінацыйны

аберацыйны

аперацыйны

адміністрацыйны

дэманстрацыйны

меліярацыйны

касацыйны

эксплуатацыйны

вегетацыйны

атэстацыйны

пазіцыйны

апазіцыйны

кампазіцыйны

кааліцыйны

афіцыйны

рэакцыйны

лекцыйны

інфекцыйны

традыцыйны

рэвалюцыйны

асацыяцыйны

авіяцыйны

апеляцыйны

артыкуляцыйны

варыяцыйны

нічыйны

шыйны

зашыйны

каляшыйны

ідэйны

безыдэйны

латарэйны

галантарэйны

націскны

рэкламны

праграмны

атамны

неад'емны

прыемны

наёмны

вольнанаёмны

прыёмны

злапомны

нястомны

глыбакадумны

неабдумны

опіумны

нястрымны

нішчымны

беззаганны

ураганны

васьмігранны

санны

танны

ваенны

даваенны

дратвенны

брытвенны

клятвенны

генны

аўтагенны

абедзенны

двухкаленны

сумленны

каменны

іменны

займенны

аднайменны

пайменны

доменны

дарэформенны

гуменны

адыменны

безыменны

вогненны

песенны

летуценны

раённы

казённы

дзённы

плённы

мільённы

гадзінны

вітамінны

донны

сезонны

іонны

конны

аконны

законны

іконны

беконны

суконны

палонны

салонны

лімонны

макаронны

кухонны

айчынны

прычынны

абшчынны

карэнны

кішэнны

племянны

семянны

цемянны

імянны

чырвоны

залачоны

нарачоны

незлічоны

вучоны

дасціпны

нясцерпны

адкупны

каварны

таварны

велізарны

вялізарны

ветэрынарны

санітарны

трактарны

фосфарны

каліберны

канвеерны

бяз'ядзерны

фрэзерны

бясколерны

вадамерны

заканамерны

непамерны

палімерны

фанерны

акцыянерны

оперны

азёрны

ювелірны

мірны

разборны

надворны

дабратворны

вытворны

горны

жорны

непакорны

воданапорны

спорны

маторны

рэфлекторны

чорны

працэдурны

карыкатурны

літаратурны

культурны

мізэрны

міласэрны

палярны

канікулярны

радасны

жудасны

якасны

высакаякасны

нізкаякасны

злаякасны

дабраякасны

няякасны

класны

высакакласны

нізкакласны

першакласны

ведамасны

разнамасны

маёмасны

запасны

скарасны

даўгачасны

адначасны

злашчасны

няшчасны

першасны

нябесны

навесны

славесны

абвесны

адвесны

падвесны

доблесны

цялесны

месны

сумесны

тоесны

існы

запісны

непахісны

высакосны

ардэнаносны

залатаносны

кветаносны

невыносны

вугляносны

посны

росны

зайздросны

кросны

грубашэрсны

даўгашэрсны

гладкашэрсны

караткашэрсны

густашэрсны

вусны

градусны

спакусны

капусны

ярусны

зламысны

наўмысны

карысны

прэсны

чэсны

полюсны

адэкватны

няздатны

выдатны

прыдатны

квадратны

акуратны

штатны

запаветны

асветны

макетны

ракетны

кабінетны

залётны

аблётны

мінамётны

землябітны

блакітны

пітны

кампактны

пікантны

дэсантны

валентны

рамонтны

дывідэндны

прэцэдэнтны

беспрэцэдэнтны

індыферэнтны

працэнтны

люмінесцэнтны

добраахвотны

ільготны

умалотны

неўмалотны

самотны

цотны

плацкартны

двухбортны

курортны

высакасортны

баластны

кантрастны

кампостны

аванпостны

магутны

мутны

мінутны

двухпутны

прысутны

капытны

падыспытны

спрытны

дэфіцытны

высакавольтны

парытэтны

аўтарытэтны

дзяржаўны

плаўны

вадаплаўны

спраўны

няспраўны

упраўны

страўны

састаўны

абіўны

набіўны

наліўны

масіўны

рэфлексіўны

прагрэсіўны

дэпрэсіўны

паслядоўны

памяркоўны

рызыкоўны

шыкоўны

мнагаслоўны

галаслоўны

шматслоўны

моўны

красамоўны

умоўны

шаноўны

роўны

дароўны

чароўны

надброўны

паўнакроўны

бессэнсоўны

тактоўны

змястоўны

ахоўны

захоўны

вярхоўны

негатыўны

прэдыкатыўны

аператыўны

вегетатыўны

партатыўны

факультатыўны

рэактыўны

аб'ектыўны

рэфлектыўны

перспектыўны

дэдуктыўны

спартыўны

асімілятыўны

асацыятыўны

ініцыятыўны

пасяўны

тэлеграфны

аморфны

пульхны

моцны

правамоцны

паўнамоцны

абівачны

трэніровачны

арыенціровачны

дрэваапрацовачны

абліцовачны

разведачны

казачны

прыказачны

пагрузачны

разгрузачны

звязачны

воблачны

смачны

начны

плёначны

значны

паўзначны

двухзначны

нязначны

рачны

зварачны

марачны

зборачны

сасісачны

клетачны

фуфаечны

вечны

даўгавечны

векавечны

люлечны

лялечны

канечны

наканечны

бяспечны

мазаічны

алгебраічны

архаічны

лесвічны

педагагічны

геалагічны

генеалагічны

гнасеалагічны

антрапалагічны

аналагічны

філалагічны

астралагічны

марфалагічны

біялагічны

фізіялагічны

манафтангічны

стратэгічны

фізічны

геадэзічны

парабалічны

металічны

ваколічны

цяплічны

гідраўлічны

эканамічны

гастранамічны

дынамічны

астранамічны

анатамічны

палемічны

хімічны

тэрмічны

касмічны

сейсмічны

рытмічны

лагарыфмічны

акадэмічны

камічны

лаканічны

дэманічны

батанічны

клубнічны

гусенічны

сангвінічны

клінічны

бруснічны

сунічны

крынічны

тэхнічны

бальнічны

навальнічны

сцэнічны

акіянічны

гіграскапічны

перыскапічны

эпічны

таксічны

апаплексічны

геаграфічны

амаграфічны

дэмаграфічны

паліграфічны

біяграфічны

катастрафічны

іерагліфічны

апакрыфічны

харэічны

малочны

урочны

папярочны

гучны

мілагучны

мучны

зручны

штучны

звычны

прывычны

меладычны

метадычны

артапедычны

геральдычны

перыядычны

зычны

язычны

катэгарычны

гістарычны

гамерычны

перыферычны

геаметрычны

бараметрычны

дазіметрычны

асіметрычны

геацэнтрычны

псіхіятрычны

педыятрычны

дзесяцярычны

хаатычны

гатычны

анекдатычны

дыпламатычны

граматычны

аўтаматычны

плазматычны

аксіяматычны

сімпатычны

крытычны

дэмакратычны

бюракратычны

арыстакратычны

плутакратычны

лімфатычны

энергетычны

герметычны

касметычны

арыфметычны

генетычны

дыетычны

аналітычны

палітычны

дыдактычны

дыялектычны

антарктычны

антычны

рамантычны

семантычны

аўтэнтычны

аптычны

саркастычны

пластычны

гімнастычны

атавістычны

лінгвістычны

балістычны

кабалістычны

капіталістычны

нігілістычны

імперыялістычны

матэрыялістычны

сацыялістычны

атамістычны

антаганістычны

камуністычны

атэістычны

каўстычны

гумарыстычны

тэрарыстычны

афарыстычны

белетрыстычны

авантурыстычны

артыстычны

публіцыстычны

дыякрытычны

тэарэтычны

патэтычны

гіпатэтычны

сінтэтычны

сардэчны

дарэчны

недарэчны

спрэчны

прырэчны

папярэчны

ячны

удзячны

месячны

тысячны

увішны

вушны

велікадушны

слушны

пройгрышны

выйгрышны

павучыны*

заручыны*

плавальны

пазнавальны

непазнавальны

свідравальны

выратавальны

фехтавальны

адчувальны

заахвочаны

легальны

мадальны

медальны

сінусаідальны

ахаладжальны

агараджальны

загараджальны

папераджальны

сцвярджальны

пабуджальны

паказальны

вакальны

лакальны

пранікальны

задыякальны

пераймальны

нармальны

аптымальны

аб'яднальны

фінальны

камунальны

нацыянальны

невычарпальны

купальны

паступальны

маральны

ліберальны

генеральны

мінеральны

назіральны

цэнтральны

вымяральны

часальны

парадаксальны

фундаментальны

манументальны

інструментальны

кантынентальны

крыштальны

чытальны

патрыярхальны

вылічальны

змякчальны

знішчальны

ачышчальны

замяшчальны

насычальны

прымячальны

камфартабельны

мудрагельны

цагельны

непадзельны

глядзельны

малельны

арцельны

даільны

паільны

мабільны

аўтамабільны

плавільны

правільны

саладзільны

халадзільны

пільны

вольны

прывольны

адольны

прадольны

неадольны

аднадольны

двухдольны

здольны

раздольны

працаздольны

непрацаздольны

бяздольны

дзеяздольны

няздольны

манапольны

падпольны

кантрольны

ненатольны

утульны

пыльны

вастрыльны

лічыльны

шчыльны

сушыльны

кужэльны

агнястрэльны

чытэльны

лабіяльны

каланіяльны

прэміяльны

геніяльны

захапляльны

асвятляльны

мемарыяльны

натарыяльны

тэрытарыяльны

індустрыяльны

матэрыяльны

артэрыяльны

жарсцвяны

навеяны

правеяны

сеяны

засеяны

насеяны

пасеяны

прасеяны

падсеяны

высеяны

ледзяны

мядзяны

абстраляны

адстраляны

канапляны

саламяны

крамяны

ціхмяны

духмяны

паслухмяны

палымяны

цьмяны

заганяны

льняны

крупы

тупы

выбары

шаравары

круглатвары

драбнатвары

паўнатвары

дагары

угары

чары

кулуары

мемуары

фанфары

калібры

добры

шчодры

кудры

дзверы

шпалеры

палімеры

рэферы

бадзёры

апрыёры

зборы

шоры

журы

пануры

папуры

хаўтуры

лаўры

шэры

акуляры

боепрыпасы

выкрунтасы*

выкрутасы*

калёсы

дзівосы

доўгавалосы

чорнавалосы

проставалосы

звонкагалосы

даўганосы

вастраносы

даўгавусы

русы

балясы

дэбаты

даўгаваты

каржакаваты

нізкаваты

цяжкаваты

велікаваты

мелкаваты

караткаваты

камякаваты

круглаваты

цеплаваты

чырванаваты

драбнаваты

халаднаваты

беднаваты

зеленаваты

цемнаваты

чарнаваты

паўнаваты

слепаваты

васпаваты

шараваты

таўставаты

жаўтаваты

глухаваты

багаты

барадаты

важаты

вагонаважаты

зжаты

пукаты

рукаты

заколаты

адколаты

молаты

змолаты

калматы

касматы

лахматы

шахматы

жанаты

араты

краты

вусаты

вушаты

дахаты

адзінаццаты

каленчаты

ігольчаты

ступеньчаты

кастаньеты

завіты

звіты

развіты

літы

даліты

заліты

наліты

паліты

пераліты

праліты

абліты

адліты

падліты

зліты

выліты

медыкаменты

апладысменты

готы

вароты

шыракароты

жаўтароты

паўроты

соты

васьмісоты

сямісоты

выцерты

чацвёрты

абапёрты

падпёрты

сцёрты

круты

лабасты

заграбасты

зубасты

загінасты

рукасты

часты

зубчасты

клятчасты

пакручасты

блішчасты

ігольчасты

вушасты

асабісты

ёдзісты

сасудзісты

шыракалісты

круглалісты

драбналісты

вастралісты

мудрагелісты

кудзелісты

падзолісты

ёмісты

валакністы

зярністы

дрыгвяністы

камяністы

прамяністы

галасісты

каласісты

лясісты

балоцісты

караткахвосты

тлусты

кражысты

варысты

уварысты

задзірысты

закавырысты

чысты

урачысты

імшысты

віхлясты

славуты

куты

скуты

дзьмуты

надзьмуты

скалануты

закрануты

апрануты*

гнуты

увагнуты

загнуты

нагнуты

пагнуты

сагнуты

выгнуты

прыгнуты

зацягнуты

нацягнуты

выцягнуты

прыцягнуты

паўмінуты

зачэрпнуты

абернуты

вернуты

загорнуты

перагорнуты

адгорнуты

разгорнуты

прыгорнуты

заціснуты

націснуты

паціснуты

адціснуты

падціснуты

выціснуты

прыціснуты

жоўты

зрэшты

іспыты

нагрэты

прыгрэты

люты

дзевяты

блізняты

двайняты

дзесяты

зацяты

пласкагубцы

улегцы, прысл.

кангалезцы

аканіцы

штораніцы

нажніцы

завушніцы

часціцы

лейцы

сенцы

красёнцы

шчыпцы

дзверцы

буцы

куцы

дроўцы

вальцы

шчупальцы

служачы

ляжачы

валачы

апоўначы

гарачы

кашачы

дапамагчы

змагчы

берагчы

сцерагчы

выпрагчы

бегчы

абабегчы

дабегчы

забегчы

набегчы

перабегчы

прабегчы

адбегчы

падбегчы

выбегчы

прыбегчы

легчы

залегчы

налегчы

палегчы

адлегчы

злегчы

стрыгчы

запрэгчы

даследчы

садаводчы

баваўнаводчы

паляводчы

заечы

чалавечы

плечы

шыракаплечы

нечы

надоечы

выпечы

высечы

дрыгавічы

крывічы

радзімічы

таямнічы

нейчы

будаўнічы

чараўнічы

ваяўнічы

паляўнічы

аднойчы

секчы

паражэнчы

парэнчы*

рабочы

вочы

ахвочы

паўночы

сірочы

гаспадарчы

даверчы

вытворчы

пісчы

плывучы

пявучы

гаручы

неўміручы

лятучы

пахучы

рашучы

пазнаваўчы

таўчы

пеўчы

воўчы

аленегадоўчы

адбудоўчы

станоўчы

апрацоўчы

індычы

відушчы

завідушчы

невідушчы

дарэчы

старэчы

кашэчы

здабываючы

утвараючы

балючы

калючы

камандуючы

дзякуючы

існуючы

захапляючы

заячы

гледзячы

пячы

апячы

дапячы

запячы

напячы

папячы

перапячы

прапячы

абпячы

падпячы

спячы

прыпячы

перасячы

прасячы

абсячы

адсячы

цячы

зацячы

нацячы

пацячы

працячы

падцячы

сцячы

грошы

лепшы

горшы

 

 

Ь

мазь

намаразь

гразь

завадзь

непагадзь

кадзь

гладзь

моладзь

загарадзь*

інахадзь

заедзь

наедзь

лебедзь

запаведзь

водпаведзь

мядзведзь

ледзь

наледзь

ледзь-ледзь

медзь

самаходзь, разм.

мімаходзь

цвердзь, разм.

дзе-небудзь

што-небудзь

рэдзь, разм.

макрэдзь, разм.

роўнядзь

скрозь

дробязь

вязь

завязь

канавязь*

конавязь*

повязь

боязь

непрыязь

баль

каваль

фестываль

гогаль-могаль

вугаль

даль

воддаль

наводдаль

медаль

педаль

гандаль

міндаль

жаль

кужаль

паркаль

вертыкаль

дыяганаль

акропаль

мараль

пастараль

магістраль

вэксаль

шпіталь

удосталь

кухталь

крышталь

кефаль

куфаль

кухаль

шаль

кашаль

дырыжабль

ансамбль

бель

кабель

карабель

табель

рубель

гэбель

журавель

газель

дзель

вензель

дызель

нікель

паралель

мель

камель

карамель

адмель*

водмель*

чмель

панель

шынель

сапрапель

скальпель

кісель

дросель

партфель

абывацель

засядацель

любіцель

збавіцель

вадзіцель

крыўдзіцель

кіцель

мысліцель

аддзяліцель

карміцель

замяніцель

арцель

пасцель

круцель, разм.

мучыцель

паручыцель

вогнетушыцель

прыяцель

пасквіль

вадэвіль

профіль

кактэйль

бінокль

артыкль

боль

мазоль

моль

бемоль

кароль

пароль

кантроль

бандэроль

соль

антрэсоль

толь

столь

каніфоль

куль

пакуль

каракуль

адкуль

ніадкуль

омуль

нуль

руль

патруль

капсуль

датуль

адтуль

дагэтуль

пагэтуль

адгэтуль

джоўль

быль

небыль

кавыль

матыль

дактыль

штыль

мадэль

акварэль

прэль

атэль

матэль

капітэль

картэль

пастэль

дуэль

шніцэль

віяланчэль

кашэль

вермішэль

вестыбюль

дасюль

адсюль

адусюль

раяль

гавань

пролежань

межань

казань

рань

грань

шэрань

корань

ростань

бесцань

печань

вучань

поршань

зазубень*

клубень

грэбень

певень

упоравень

бівень

лівень

жнівень

чэрвень

дзень

авадзень

працадзень

штодзень

полудзень

брэдзень

алень

зелень

камень

прамень

цемень

промень

кетмень

струмень

духмень

глухмень

сухмень

ячмень

рэмень

крэмень

кіпень

ліпень

засень

верасень

восень

ясень

цень

заварацень

выварацень

светацень

квецень

кіпецень

берасцень

кісцень

паўцень

пляцень

просінь

агонь

конь

далонь

бронь

акунь

рунь

плынь

латынь

далячынь

удалячынь

мігрэнь

бюлетэнь

кішэнь

мішэнь

жэньшэнь

летась

залетась

прымесь

сумесь

навісь

нябось, разм., часц.

вось, наз., часц.

лось

ласось

гусь

шусь, выкл., разм.

рысь

лясь, выкл., разм.

заграбаць

падграбаць

адграбаць

зграбаць

разграбаць

выграбаць

аскрабаць

падскрабаць

дзяўбаць

прадзяўбаць

выдзяўбаць

сцябаць

насцябаць

пасцябаць

адсцябаць

пламбаваць

грэбаваць

кансерваваць

рэдагаваць

дэлегаваць

пеленгаваць

мітынгаваць

інтрыгаваць

даваць

дадаваць

задаваць

надаваць

панадаваць

падаваць

нападаваць

наперадаваць

прадаваць

напрадаваць

панапрадаваць

папрадаваць

перапрадаваць

даследаваць

абследаваць

расследаваць

ліквідаваць

кансалідаваць

карэспандаваць

арандаваць

рэкамендаваць

абнародаваць

жаваць

дажаваць

нажаваць

пажаваць

перажаваць

пражаваць

аджаваць

зжаваць

разжаваць

газаваць

імправізаваць

актывізаваць

каталагізаваць

лакалізаваць

каналізаваць

шпіталізаваць

ідэалізаваць

індустрыялізаваць

палемізаваць

вулканізаваць

іранізаваць

механізаваць

вітамінізаваць

бранзаваць

гіпнатызаваць

паэтызаваць

канкрэтызаваць

гарэзаваць

апекаваць

кінафікаваць

газіфікаваць

кваліфікаваць

дыскваліфікаваць

класіфікаваць

інтэнсіфікаваць

кадыфікаваць

атынкаваць

каркаваць

меркаваць

маскаваць

святкаваць

адукаваць

калькаваць

дзякаваць

мілаваць

мілаваць

замілаваць

памілаваць

амальгамаваць

дэкламаваць

клеймаваць

фармаваць

інфармаваць

сумаваць

засумаваць

планаваць

панаваць

перайменаваць

пазнаваць

апазнаваць

распазнаваць

камбінаваць

інкрымінаваць

дыскрымінаваць

ілюмінаваць

існаваць

каардынаваць

пільнаваць

папільнаваць

падпільнаваць

упільнаваць

выпільнаваць

прыпільнаваць

групаваць

пагрупаваць

перагрупаваць

згрупаваць

дэклараваць

хлараваць

ігнараваць

інкарпараваць

кватараваць

сябраваць

насябраваць

пасябраваць

абаграваць

іміграваць

дайграваць

выйграваць

інтэграваць

свідраваць

канваіраваць

пламбіраваць

віраваць

сервіраваць

матывіраваць

легіраваць

парадзіраваць

спарадзіраваць

лідзіраваць

зандзіраваць

камандзіраваць

прыкамандзіраваць

бліндзіраваць

бамбардзіраваць

пазіраваць

газіраваць

візіраваць

анестэзіраваць

блакіраваць

пікіраваць

маскіраваць

нівеліраваць

каагуліраваць

маніпуліраваць

мадэліраваць

фарміраваць

касцюміраваць

планіраваць

гарманіраваць

браніраваць

гудраніраваць

інтэрніраваць

трэніраваць

інсцэніраваць

раяніраваць

санкцыяніраваць

капіраваць

канспіраваць

інспіраваць

акупіраваць

вар'іраваць

плісіраваць

буксіраваць

дыскусіраваць

дрэсіраваць

ваціраваць

балаціраваць

рэпеціраваць

карэкціраваць

манціраваць

каменціраваць

кампасціраваць

кантрасціраваць

інвесціраваць

амнісціраваць

дыскуціраваць

інтэрв'юіраваць

падаграваць

салетраваць

адміністраваць

майстраваць

мураваць

манеўраваць

масажыраваць

дырыжыраваць

мігрыраваць

аперыраваць

канкурыраваць

рэстаўрыраваць

дыслацыраваць

шпацыраваць

ахвяраваць

касаваць

каласаваць

красаваць

буксаваць

авансаваць

балансаваць

дэнансаваць

кандэнсаваць

псаваць

дэбатаваць

датаваць

байкатаваць

натаваць

анатаваць

ратаваць

здратаваць

канстатаваць

кампраметаваць

агітаваць

лімітаваць

праектаваць

канспектаваць

інспектаваць

дыктаваць

прадыктаваць

рамантаваць

лямантаваць

гарантаваць

цэментаваць

імпартаваць

сартаваць

кампаставаць

пакутаваць

выпакутаваць

ампутаваць

дыспутаваць

інтэрпрэтаваць

дэбютаваць

лютаваць

гектаграфаваць

картаграфаваць

дрэйфаваць

працаваць

апрацаваць

дапрацаваць

запрацаваць

напрацаваць

папрацаваць

перапрацаваць

прапрацаваць

адпрацаваць

спрацаваць

распрацаваць

выпрацаваць

шанцаваць

глянцаваць

гарцаваць

абдзёўбваць

здзёўбваць

саслізгваць

выслізгваць

падморгваць

зашморгваць

застругваць

абстругваць

накульгваць

падкульгваць

працягваць

загадваць

адкладваць

адкідваць

пагойдваць

заглядваць

вымалеваць

адправаджваць

наладжваць

загладжваць

абгладжваць

згладжваць

разгладжваць

выгладжваць

прыгладжваць

здраджваць

засаджваць

адсаджваць

пахаджваць

панаезджваць

нахаджваць

натруджваць

прарэджваць

сцэджваць

адпоўзваць

споўзваць

вырэзваць

абіваць

абцярэбліваць

атаясамліваць

заломліваць

выкормліваць

выдумліваць

атрымліваць

затрымліваць

падтрымліваць

вытрымліваць

прытрымліваць

залепліваць

налепліваць

аблепліваць

адлепліваць

злепліваць

вылепліваць

прылепліваць

падцепліваць

акупліваць

закупліваць

начэпліваць

абчэпліваць

адчэпліваць

расчэпліваць

прычэпліваць

абумоўліваць

напайваць

перапайваць

вывейваць

абнадзейваць

даклейваць

заклейваць

наклейваць

пераклейваць

абклейваць

адклейваць

падклейваць

склейваць

расклейваць

выклейваць

прыклейваць

засейваць

абсейваць

адсейваць

падсейваць

рассейваць

высейваць

асвойваць

засвойваць

надойваць

выдойваць

закройваць

перакройваць

выкройваць

патройваць

настройваць

затойваць

настойваць

заскокваць

падскокваць

апалоскваць

патрэскваць

пастукваць

выстукваць

паколваць

пасколваць

дадумваць

задумваць

надумваць

падумваць

абдумваць

выдумваць

прыдумваць

выконваць

закапваць

закіпваць

акопваць

дакопваць

закопваць

накопваць

абкопваць

адкопваць

паскопваць

раскопваць

паскрыпваць

вычэрпваць

атаварваць

заскварваць

адарваць

нарваць

парваць

сарваць

дамерваць

недамерваць

замерваць

перамерваць

абмерваць

адмерваць

прымерваць

вымерваць

ірваць

дагаворваць

загаворваць

нагаворваць

пагаворваць

абгаворваць

падгаворваць

выгаворваць

прыгаворваць

загаворваць

заворваць

абворваць

адворваць

падворваць

прыворваць

паскорваць

закасваць

дапісваць

запісваць

перапісваць

прапісваць

спісваць

распісваць

падпісваць

выпісваць

прыпісваць

начэсваць

абчэсваць

вычэсваць

прычэсваць

абкатваць

апячатваць

запячатваць

пасмоктваць

высмоктваць

намотваць

змотваць

размотваць

натоптваць

вытоптваць

нашэптваць

агортваць

загортваць

абгортваць

адгортваць

згортваць

разгортваць

выгортваць

высвістваць

пахрумстваць

выпростваць

заглытваць

запытваць

выпытваць

пасоўваць

перасоўваць

падтасоўваць

дастасоўваць

выпырхваць

пачмыхваць

закачваць

аплачваць

адсвечваць

недалічваць

залічваць

налічваць

пералічваць

пралічваць

адлічваць

падлічваць

вылічваць

збочваць

закочваць

адкочваць

падкочваць

выкочваць

намалочваць

замочваць

намочваць

адмочваць

вымочваць

прымочваць

высочваць

абточваць

выточваць

дакопчваць

вычэрчваць

завучваць

перавучваць

адвучваць

падвучваць

перавучваць

атручваць

загрувашчваць

зморшчваць

вырошчваць

запазычваць

заквашваць

завешваць

змешваць

зменшваць

дакошваць

накошваць

перакошваць

пакошваць

папакошваць

абкошваць

адкошваць

скошваць

выкошваць

выпрошваць

завершваць

зацярушваць

нацярушваць

высушваць

дажываць

зажываць

нажываць

пажываць

перажываць

пражываць

абжываць

аджываць

зжываць

зазываць

называць

паназываць

абзываць

ззываць

задобрываць

заігрываць

наігрываць

пераігрываць

абыгрываць

западозрываць

выветрываць

захвальваць

нахвальваць

насмальваць

абсмальваць

абпальваць

забельваць

зашпільваць

абяссільваць

пабольшваць

здавольваць

запавольваць

адольваць

недасольваць

загульваць

перакульваць

замыльваць

нацэльваць

выцэльваць

пераменьваць

аб'іньваць

засіньваць

ацэньваць

ваяваць

заваяваць

паваяваць

зваяваць

авяваць

навяваць

павяваць

дзяваць

маляваць

дамаляваць

замаляваць

намаляваць

памаляваць

папамаляваць

перамаляваць

абмаляваць

падмаляваць

змаляваць

прымаляваць

кантраляваць

гастраляваць

кампіляваць

рэгуляваць

артыкуляваць

жэстыкуляваць

калькуляваць

сімуляваць

дняваць

апяваць

запяваць

спяваць

даспяваць

заспяваць

паспяваць

пераспяваць

выспяваць

засяваць

абсяваць

высяваць

падсяваць

гаць

джгаць

забразгаць

ілгаць

звяргаць

вільгаць

мільгаць

абягаць

даць

спагадаць

задаць

закладаць

выкладаць

падаць

падаць

западаць

нападаць

нападаць

пападаць

пападаць

ападаць

занепадаць

падпадаць

спадаць

выпадаць

прыпадаць

аддаць

паддаць

снедаць

дакідаць

дакідаць

закідаць

закідаць

накідаць

накідаць

пакідаць

пакідаць

перакідаць

перакідаць

абкідаць

абкідаць

адкідаць

адкідаць

падкідаць

падкідаць

скідаць

скідаць

раскідаць

раскідаць

нараскідаць

параскідаць

пагойдаць

абрыдаць, разм.

даядаць

аб'ядаць

з'ядаць

раз'ядаць

заглядаць

падглядаць

разглядаць

выглядаць

жаць

сенажаць

дагаджаць

зараджаць

саджаць

даязджаць

заязджаць

наязджаць

пераязджаць

праязджаць

аб'язджаць

ад'язджаць

з'язджаць

выязджаць

прыязджаць

асуджаць

абжаць

паджаць

залежаць

належаць

зжаць

заржаць

заіржаць

падужаць

нядужаць

загружаць

дрыжаць

ляжаць

даляжаць

паляжаць

праляжаць

адляжаць

казаць

адказаць

даказаць

наказаць

заказаць

паказаць

пераказаць

адказаць

сказаць

расказаць

выказаць

прыказаць

загразаць

падразаць

выразаць

лізаць

залізаць

апаўзаць

адпаўзаць

падпаўзаць

спаўзаць*

выпаўзаць

загрызаць

дарэзаць

зарэзаць

нарэзаць

парэзаць

папарэзаць

прарэзаць

абрэзаць

адрэзаць

зрэзаць

абавязаць

акаць

завалакаць

абвалакаць

заклікаць

выклікаць

завойкаць

локаць

запырскаць

пляскаць

ткаць

спаткаць

саткаць

выткаць

блукаць

шукаць

замаўкаць

змаўкаць

замяўкаць

вохкаць

павохкаць

запэцкаць

выпацкаць

цюкаць

мякаць

апякаць

высякаць

слаць

даслаць

адаслаць

падаслаць

заслаць

наслаць

паслаць

выслаць

прыслаць

ламаць

даламаць

заламаць

наламаць

паламаць

пераламаць

праламаць

абламаць

адламаць

падламаць

зламаць

узламаць

выламаць

драмаць

задрамаць

задзімаць

абнімаць

знімаць

узнімаць

прыўзнімаць

даймаць

займаць

наймаць

праймаць

абдымаць

здымаць

прымаць

трымаць

атрымаць

датрымаць

затрымаць

патрымаць

ператрымаць

пратрымаць

падтрымаць

стрымаць

устрымаць

вытрымаць

прытрымаць

гнаць

абагнаць

загнаць

разагнаць

дагнаць

нагнаць

перагнаць

сагнаць

выгнаць

прагнаць

аб'яднаць

загінаць

нагінаць

прагінаць

адгінаць

падгінаць

згінаць

выгінаць

лапаць

пашчапаць

выклепаць

пашчыпаць

араць

даараць

недаараць

заараць

паараць

дагараць

азараць

папараць

выараць

браць

абабраць

забраць

разабраць

дабраць

падабраць

набраць

пабраць

перабраць

сабраць

выбраць

прыбраць

іграць

дайграць

зайграць

найграць

пайграць

перайграць

прайграць

выйграць

адыграць

падыграць

драць

дадраць

выдраць

ададраць

задраць

надраць

падраць

засівераць

мераць

дамераць

замераць

намераць

памераць

перамераць

абмераць

адмераць

змераць

прымераць

заціраць

націраць

паціраць

пераціраць

абціраць

сціраць

выціраць

апрыкраць

супраць

насупраць

абветраць

дамяраць*

замяраць*

прымяраць*

абмяраць*

адмяраць*

вымяраць*

закасаць

часаць

зачасаць

счасаць

вычасаць

прычасаць

пісаць

апісаць

дапісаць

запісаць

напісаць

перапісаць

адпісаць

падпісаць

спісаць

выпісаць

прыпісаць

бэрсаць

выссаць

клекатаць

грукатаць

аблётаць

злётаць

працвітаць

смактаць

пасмактаць

абсмактаць

высмактаць

звяртаць

стаць

абрастаць

падрастаць

вырастаць

прырастаць

свістаць

засвістаць

пасвістаць

прасвістаць

абсвістаць

вярстаць

квактаць*

хрумстаць

пахрумстаць

боўтаць

квахтаць*

скавытаць

казытаць

глытаць

лятаць

далятаць

залятаць

налятаць

пералятаць

аблятаць

адлятаць

падлятаць

злятаць

узлятаць

аплятаць

заплятаць

расплятаць

вылятаць

прылятаць

памятаць

адмятаць

вымятаць

махаць

вымахаць

ехаць

даехаць

заехаць

наехаць

паехаць

пераехаць

праехаць

аб'ехаць

ад'ехаць

з'ехаць

выехаць

прыехаць

самохаць

слухаць

даслухаць

заслухаць

паслухаць

праслухаць

падслухаць

выслухаць

дзьмухаць

калыхаць

закалыхаць

пакалыхаць

дваццаць

дванаццаць

адзінаццаць

васемнаццаць

шаснаццаць

дзевятнаццаць

выбачаць

залічаць

адлічаць

яхіднічаць

важнічаць

капрызнічаць

адсутнічаць

прысутнічаць

удзельнічаць

імчаць

заімчаць

навучаць

павучаць

гучаць

загучаць

маўчаць

замаўчаць

памаўчаць

змаўчаць

насычаць

вішчаць

завішчаць

павішчаць

блішчаць

апавяшчаць

асвячаць

пасвячаць

прысвячаць

запрашаць

абвешаць

паляпшаць

пагаршаць

горшаць

завяршаць

заглушаць

павышаць

мяшаць

дамяшаць

памяшаць

намяшаць

падмяшаць

змяшаць

знелюбець

удавець

ржавець*

іржавець

павець

чарвівець

дранцвець

памярцвець

абмярцвець

чарсцвець

дзець

падзець

агледзець

дагледзець

нагледзець

перагледзець

абгледзець

падгледзець

даседзець

наседзець

пераседзець

адседзець

выседзець

ненавідзець

ірдзець

абрыдзець

глядзець

даглядзець

выглядзець

вузець

абяссілець

знясілець

клець

млець

абамлець

самлець

адолець

здолець

абяздолець

тлець

мялець

мець

займець

замець

намець

дымець

грымець

загрымець

прагрымець

шчымець

зашчымець

драбнець

здрабнець

заінець

звінець

пасінець

дзяцінець

заплеснець

мутнець

пасмутнець

зарунець

парахнець

задзервянець

вадзянець

ледзянець

прамянець

ап'янець

пець

апець

дапець

запець

напець

папець

перапець

кіпець

кіпець, разм.

закіпець

накіпець

пакіпець

ускіпець

выкіпець

прыкіпець

спець

даспець

паспець

выспець

рупець

вісець

заслізгацець

шапацець

трымцець

гусцець

тлусцець

апусцець

ляцець

даляцець

заляцець

наляцець

паляцець

пераляцець

абляцець

адляцець

падляцець

зляцець

вар'яцець

баіць

дваіць

гаіць

загаіць

даіць

надаіць

падаіць

выдаіць

паіць

напаіць

папаіць

адпаіць

спаіць

раіць

параіць

біць

абабіць

вабіць

забіць

набіць

пабіць

рабіць

дарабіць

зарабіць

нарабіць

перарабіць

адрабіць

падрабіць

церабіць

зрабіць

вырабіць

адбіць

падбіць

збіць

бамбіць

разбамбіць

губіць

згубіць

прыгубіць

выдубіць

рубіць

выбіць

паглыбіць

ганьбіць

любіць

недалюбіць

палюбіць

знелюбіць

разлюбіць

віць

бавіць

славіць

уславіць

вымавіць

абнавіць

аднавіць

паднавіць

абвіць

звіць

дзівіць

ашчаслівіць

зласловіць

вастрасловіць

абумовіць

пасвіць

выпасвіць

напасвіць

вывіць

жывіць

ажывіць

ажыццявіць

вадзіць

вадзіць

павадзіць

адвадзіць

ладзіць

наладзіць

паладзіць

гладзіць

загладзіць

пагладзіць

згладзіць

выгладзіць

прыгладзіць

адгладзіць

падладзіць

прыладзіць

пладзіць

напладзіць

гарадзіць

загарадзіць

нагарадзіць

абгарадзіць

адгарадзіць

выгарадзіць

зарадзіць

нарадзіць

парадзіць

цадзіць

сцадзіць

ездзіць

заездзіць

наездзіць

паездзіць

ад'ездзіць

з'ездзіць

раз'ездзіць

выездзіць

вэндзіць

заскародзіць

уваходзіць

знаходзіць

праходзіць

выходзіць

адыходзіць

падыходзіць

зыходзіць

узыходзіць

прыходзіць

абскардзіць

пацвердзіць

будзіць

разбудзіць

вудзіць

вывудзіць

блудзіць

заблудзіць

прыблудзіць

выпудзіць

марудзіць

прамарудзіць

брудзіць

спудзіць

студзіць

выстудзіць

вярэдзіць

апярэдзіць

абнадзеіць

клеіць

даклеіць

заклеіць

наклеіць

паклеіць

пераклеіць

абклеіць

адклеіць

падклеіць

склеіць

расклеіць

выклеіць

прыклеіць

лінеіць

разлінеіць

вазіць

навазіць

павазіць

звазіць

лазіць

залазіць

пералазіць

аблазіць

злазіць

заразіць

абеззаразіць

абразіць

ацверазіць

выцверазіць

выразіць

заводзіць

праводзіць

адводзіць

падводзіць

зводзіць

наводзіць

вузіць

павузіць

звузіць

грузіць

дагрузіць

загрузіць

нагрузіць

пагрузіць

перагрузіць

адгрузіць

згрузіць

узгрузіць

выгрузіць

валтузіць

капрызіць

ліць

закабаліць

валіць

заваліць

наваліць

паваліць

абваліць

галіць

заліць

маліць

вымаліць

смаліць

наліць

паліць

пераліць

праліць

абліць

замгліць

імгліць

закругліць

адліць

падліць

зліць

знясіліць

зазямліць

абяздоліць

крэсліць

закрэсліць

акрэсліць

падкрэсліць

высветліць

асвятліць

абагуліць

атуліць

валіць

весяліць

паведаміць

ашаламіць

атаясаміць

зашчаміць

прышчаміць

эканоміць

зглуміць

дыміць

задыміць

надыміць

падыміць

пляміць

запляміць

ганіць

маніць

гаманіць

абвадніць

апаражніць

помніць

запомніць

напомніць

успомніць

прыпомніць

засупоніць

рассупоніць

сніць

прысніць

здзейсніць

адцясніць

запэўніць

натхніць

зачыніць

прачыніць

адчыніць

расчыніць

прычыніць

абагульніць

зеляніць

азеляніць

замяніць

адмяніць

непакоіць

супакоіць

узброіць

абяззброіць

піць

дапіць

запіць

напіць

папіць

перапіць

прапіць

патрапіць

адчапіць

падчапіць

адпіць

падпіць

вылепіць

кпіць

пакпіць

падкупіць

раскупіць

выпіць

ляпіць

заляпіць

абляпіць

сляпіць

асляпіць

гасіць

касіць

дакасіць

закасіць

накасіць

пакасіць

абкасіць

адкасіць

скасіць

выкасіць

галасіць

загаласіць

насіць

данасіць

знасіць

панасіць

абнасіць

занасіць

вынасіць

прасіць

запрасіць

напрасіць

перапрасіць

выпрасіць

вымесіць

абяссэнсіць

пладаносіць

мусіць

змусіць

вымусіць

завысіць

гаціць

абагаціць

загаціць

каціць

закаціць

накаціць

пакаціць

перакаціць

выкаціць

прыкаціць

малаціць

дамалаціць

намалаціць

абмалаціць

змалаціць

плаціць

аплаціць

даплаціць

заплаціць

пераплаціць

выплаціць

прыплаціць

заахвоціць

чарніць

начарніць

вычарніць

абяссмерціць

грувасціць

гасціць

загасціць

засціць

пашчасціць

песціць

выпесціць

помсціць

адпомсціць

зайздросціць

згусціць

пусціць

апусціць

дапусціць

запусціць

напусціць

папусціць

адпусціць

падпусціць

прыпусціць

выпусціць

бэсціць

запярэсціць

абвясціць

памясціць

змясціць

баламуціць

скаламуціць

засакрэціць

асвяціць

закіпяціць

борць

чвэрць

грубасць

адзінкавасць

аднолькавасць

абыякавасць

кашчавасць

ашчадлівасць

знаходлівасць

беражлівасць

тужлівасць

маўклівасць

кплівасць

руплівасць

непакорлівасць

труслівасць

ветлівасць

паваротлівасць

палахлівасць

зычлівасць

добразычлівасць

прамысловасць

лжывасць*

ілжывасць*

млявасць

гордасць

жудасць

вадкасць

гладкасць

важкасць

палкасць

звонкасць

тонкасць

жорсткасць

шорсткасць

дзявоцкасць

жаноцкасць

злаякасць

трываласць

дасканаласць

вобласць

здранцвеласць

закаснеласць

закасцянеласць

міласць

воласць

узнёсласць

затхласць

масць

маёмасць

магчымасць

знерваванасць

абмежаванасць

падпарадкаванасць

упарадкаванасць

замілаванасць

зачараванасць

прыстасаванасць

асэнсаванасць

згуртаванасць

ізаляванасць

адданасць

засяроджанасць

адчужанасць

збянтэжанасць

звязанасць

абвостранасць

манеўранасць

дасведчанасць

засмечанасць

змучанасць

засмучанасць

насычанасць

ашчаднасць

еднасць

праведнасць

праводнасць

годнасць

народнасць

ленасць

аддаленасць

населенасць

знясіленасць

здаволенасць

абумоўленасць

натхнёнасць

важнасць

асцярожнасць

садружнасць

акружнасць

адказнасць

доказнасць

вобразнасць

адыёзнасць

дробязнасць

звязнасць

прыязнасць

дбайнасць

бяскрайнасць

неахайнасць

самадзейнасць

чарадзейнасць

дабрадзейнасць

удойнасць

аварыйнасць

ілюстрацыйнасць

пераемнасць

аб'ёмнасць

інтымнасць

гуманнасць

шматграннасць

пісьменнасць

пісьменнасць

злабадзённасць

павіннасць

нявіннасць

гасціннасць

безабароннасць

дабрачыннасць

паўнацэннасць

дасціпнасць

ізатропнасць

каварнасць

бесхарактарнасць

вернасць

неймавернасць

заканамернасць

ілюзорнасць

бездакорнасць

пакорнасць

непакорнасць

міласэрнасць

снасць

існасць

рэчаіснасць

непахіснасць

млоснасць*

наўмыснасць

здатнасць

знатнасць

акуратнасць

самотнасць

інтэлігентнасць

кампетэнтнасць

вільготнасць

бесклапотнасць

бессмяротнасць

істотнасць

інертнасць

магутнасць

раўнапраўнасць

нястраўнасць

інтэнсіўнасць

імпульсіўнасць

шаноўнасць

захоўнасць

павярхоўнасць

аператыўнасць

імператыўнасць

канспіратыўнасць

наяўнасць

бачнасць

казачнасць

воблачнасць

гарачнасць

вечнасць

даўгавечнасць

акалічнасць

велічнасць

кананічнасць

іранічнасць

гучнасць

дарэчнасць

недарэчнасць

меладычнасць

гістарычнасць

ідэнтычнасць

артыстычнасць

палягальнасць

мадальнасць

іншасказальнасць

казуальнасць

актуальнасць

паглынальнасць

знамянальнасць

рацыянальнасць

актуальнасць

абарачальнасць

змяшчальнасць

ідэальнасць

рэальнасць

вольнасць

павольнасць

здольнасць

утульнасць

меркантыльнасць

лаяльнасць

нарасць

шчодрасць

бадзёрасць

страсць

зухаватасць

літасць

вартасць

ёмістасць

квяцістасць

таямнічасць

доблесць

млосць*

абуць

покуць

муць

дзьмуць

шыбануць

скалануць

апрануць

баўтануць

гнуць

падагнуць

перагнуць

сагнуць

засмагнуць*

сасмагнуць*

абвергнуць

звергнуць

прамільгнуць

засмягнуць*

сасмягнуць*

дасягнуць

загразнуць

выслізнуць

мерзнуць

замерзнуць

намерзнуць

памерзнуць

папамерзнуць

перамерзнуць

абмерзнуць

адмерзнуць

падмерзнуць

змерзнуць

вымерзнуць

прымерзнуць

грузнуць

кінуць

акінуць

дакінуць

закінуць

пакінуць

перакінуць

падкінуць

скінуць

выкінуць

абмінуць

адхінуць

прыхінуць

адамкнуць

замкнуць

прымкнуць

горкнуць

агоркнуць

жоўкнуць

адвыкнуць

прывыкнуць

блякнуць

адапнуць

капнуць

капнуць

зірнуць

зазірнуць

гаснуць

згаснуць

пахнуць

адапхнуць

сапхнуць

выпхнуць

штурхнуць

выпырхнуць

падшэрхнуць

глухнуць

заглухнуць

дзьмухнуць

выдзьмухнуць

дыхнуць

выдыхнуць

глынуць

заглынуць

праглынуць

павянуць

глянуць

заглянуць

выглянуць

чуць

недачуць

пачуць

нічуць

жоўць

мабыць

выць

завыць

узвыць

жыць

важыць

заважыць

пераважыць

адважыць

зважыць

зняважыць

зажыць

пералажыць

адлажыць

вылажыць

нажыць

пажыць

варажыць

даражыць

перажыць

аджыць

зжыць

выжыць

дружыць

падружыць

удружыць

кружыць

абкружыць

тужыць

асвяжыць

плыць

даплыць

заплыць

пераплыць

выплыць

дарыць

надарыць

абдарыць

раздарыць

азарыць

задобрыць

крыць

закрыць

накрыць

пакрыць

перакрыць

адкрыць

скрыць

раскрыць

выкрыць

прыкрыць

іскрыць

вастрыць

завастрыць

навастрыць

абвастрыць

падвастрыць

охрыць*

вохрыць*

цяслярыць

астыць

застыць

настыць

выстыць

бачыць

зазначыць

адзначыць

вызначыць

перайначыць

адпачыць

сачыць

прасачыць

высачыць

забяспечыць

лічыць

залічыць

налічыць

адлічыць

падлічыць

разлічыць

вылічыць

кленчыць

укленчыць

закончыць

дакончыць

адскочыць

вучыць

навучыць

павучыць

перавучыць

абвучыць

адвучыць

падвучыць

развучыць

вавучыць

надакучыць

вашчыць

моршчыць

няньчыць

лячыць

залячыць

палячыць

падлячыць

вылечыць

шыць

зашыць

рашыць

грашыць

перашыць

патрашыць

вырашыць

абшыць

падшыць

імшыць

абымшыць

варушыць

падварушыць

рушыць

церушыць

расцерушыць

сушыць

засушыць

перасушыць

падсушыць

тушыць

затушыць

натушыць

патушыць

крышыць

накрышыць

раскрышыць

вакрышыць

блажэць

падаражэць

паніжэць

замжэць

імжэць

дужэць

падужэць

даўжэць

падаўжэць

пасвяжэць

загарэць

адгарэць

пастарэць

састарэць

вечарэць

пашарэць

пашырэць

падабрэць

павастрэць

пасырэць

адзічэць

памякчэць

згарчэць

мяльчэць

сцішэць

замшэць

абымшэць

дзевяць

веяць

сеяць

дасеяць

засеяць

насеяць

пасеяць

перасеяць

высеяць

зяць

ззяць

заззяць

зарабляць

падрабляць

вырабляць

паведамляць

афармляць

выдумляць*

купляць

высвятляць

гуляць

дагуляць

загуляць

згуляць

пагуляць

прагуляць

муляць

абмуляць

аб'яўляць

мяць

замяць

памяць

памяць

абмяць

падмяць

паганяць

адганяць

даняць

заняць

наняць

пераняць

праняць

падняць

выменяць

апаражняць

зняць

разняць

узняць

выліняць

здзяйсняць

выняць

прыняць

задавальняць

здавальняць

мяняць

замяняць

намяняць

памяняць

абмяняць

адмяняць

падмяняць

размяняць

пяць

падпяць

дзесяць

перацяць

адцяць

выцяць

акрыяць

засмяяць

абсмяяць

 

 

Э

падэдэ

пратэжэ

шымпанзэ

кайнэ

турнэ

пенснэ

кашнэ

каноэ

купэ

карэ

дэ-юрэ

фрыкасэ

плісэ

каратэ

андантэ

фортэ

дэкальтэ

кафэ

галіфэ

яшчэ

пап'е-машэ

аташэ

клішэ

 

 

Ю

інтэрв'ю

рэвю

вобземлю

уволю

углыбіню

парвеню

меню

удалечыню

упершыню

увышыню

наўдалую

напрапалую

напрамую

уцёмную

урассыпную

уручную

ушчыльную

усляпую

ухаластую

упустую

начыстую

падчыстую

учыстую

укрутую

унічыю

 

 

Я

любая, наз., прым.

міравая, наз., прым.

удвая

бялявая, наз., прым.

чарнявая, наз., прым.

маладая, наз., прым.

малая, наз., прым.

мілая, наз., прым.

незнаёмая, наз., прым.

каханая, наз., прым.

накладная, наз., прым.

падсудная, наз., прым.

палонная, наз., прым.

нарачоная, наз., прым.

закусачная, наз., прым.

малочная, наз., прым.

падручная, наз., прым.

зграя

утрая

жэрабя

надзея

падзея

алея

асамблея

прывілея

партупея

загадзя

ладдзя

пападдзя

дзядзя

пядзя

калегія

дэмагогія

заалогія

метадалогія

геалогія

генеалогія

гнасеалогія

археалогія

анкалогія

храналогія

антрапалогія

метэаралогія

астралогія

дыялекталогія

анталогія

міфалогія

марфалогія

ідэалогія

біялогія

бактэрыялогія

фантазія

буржуазія

дывізія

калізія

гартэнзія

прэтэнзія

ліцэнзія

дыфузія

анестэзія

ілюзія

манаполія

метраполія

меланхолія

ідылія

флатылія

ізагамія

палігамія

аманімія

хімія

эканомія

агранамія

астраномія

аўтаномія

армія

акадэмія

манія

кампанія

лінія

агонія

гегемонія

цырымонія

бронхаскапія

тэрапія

алатропія

арфаэпія

сесія

прафесія

флексія

іерархія

хваля

здаля

каля, прыназ.

паля

шаля

шабля

паўрубля

дзеля, прыназ.

пакля

піскля, разм.

ткалля

ралля

пралля

келля

камарылля

эскадрылля

мямля, аг., разм.

воля

няволя

нядоля

таполя

роля

патоля

кропля

купля

марля

пасля

цесля

наўмысля

цыбуля

капрызуля, аг., разм.

кукуля, разм.

матуля, разм.

татуля, разм.

кашуля

лоўля

кадрыля

кафля

пілюля

саляварня

кнігарня

такарня

сячкарня

пякарня

губерня

зборня

майстэрня

кавярня

смалярня

шасцярня

пяцярня

песня

калатня, разм.

сотня

крутня, разм.

сумятня

прыгажуня

пуня

красуня

раўня

нераўня

лядоўня

роўня*, разм.

харчэўня

парахня

брахня

паверхня

кухня

яечня

пешня

яешня*

вішня

сушня

чарэшня

канюшня

гаспадыня

цвярдыня

даўжыня

яблыня

цеплыня

дабрыня

вастрыня

быстрыня

шырыня

пустыня

гарачыня

далечыня

велічыня

будучыня

гушчыня

старшыня

вяршыня

вышыня

гатавальня

капальня

спальня

пральня

матальня

чытальня

цагельня

кельня*

малельня

пільня

гульня

цырульня

марыльня

курыльня

сушыльня

патэльня

мяльня

кішэня

вераб'яня*

савяня*

львяня*

ільвяня*

медзведзяня*

сабаляня*

сакаляня*

піскляня*

арляня*

бусляня*

вараняня*

аленяня*

ласяня*

лісяня*

гусяня*

рысяня*

чарцяня*

зброя

мроя

абаперціся

абкласціся

аб'есціся

абзавесціся

ад'есціся

абысціся

зарачыся

адрачыся

знемагчыся

збруя

паўтраця

нехаця

трагедыя

камедыя

інтэрмедыя

стыпендыя

латыфундыя

мелодыя

пародыя

прасодыя

рапсодыя

гвардыя

студыя

прэлюдыя

сеткакрылыя, наз.

земнаводныя, наз.

пазваночныя, наз.

арыя

аварыя

артылерыя

серыя

алегорыя

катэгорыя

інфузорыя

цыкорыя

калорыя

абсерваторыя

кансерваторыя

траекторыя

гісторыя

аўдыторыя

тэрыторыя

геаметрыя

дазіметрыя

індустрыя

матэрыя

бухгалтэрыя

інфантэрыя

дызентэрыя

артэрыя

істэрыя

малярыя

хрэстаматыя

апатыя

дэмакратыя

перыпетыя

гарантыя

партыя

дынастыя

амністыя

пературбацыя

авацыя

культывацыя

навігацыя

аблігацыя

пеленгацыя

акамадацыя

дэградацыя

дэгазацыя

імправізацыя

бальшавізацыя

актывізацыя

аб'ектывізацыя

еўрапеізацыя

лакалізацыя

мабілізацыя

дэмабілізацыя

цывілізацыя

лабіялізацыя

індустрыялізацыя

сацыялізацыя

арганізацыя

іанізацыя

механізацыя

мадэрнізацыя

цыянізацыя

савецізацыя

гібрыдызацыя

мілітарызацыя

інвентарызацыя

канвеерызацыя

пастэрызацыя

папулярызацыя

пашпартызацыя

паэтызацыя

аплікацыя

мультыплікацыя

інтаксікацыя

газіфікацыя

кваліфікацыя

інтэнсіфікацыя

фальсіфікацыя

мадыфікацыя

тарыфікацыя

электрыфікацыя

адукацыя

эскалацыя

дэкламацыя

інфармацыя

дэтанацыя

ілюмінацыя

каардынацыя

галюцынацыя

дэкарацыя

нумарацыя

карпарацыя

вібрацыя

міграцыя

аберацыя

генерацыя

аперацыя

кааперацыя

інспірацыя

дэманстрацыя

ілюстрацыя

федэрацыя

канфедэрацыя

алітэрацыя

меліярацыя

інкасацыя

кампенсацыя

кандэнсацыя

анатацыя

ратацыя

кампраметацыя

імітацыя

кантрактацыя

рэпрэзентацыя

пігментацыя

арыентацыя

кааптацыя

адаптацыя

дысертацыя

маніфестацыя

інкрустацыя

дыскрэдытацыя

інтэрпрэтацыя

эвакуацыя

інсінуацыя

пазіцыя

дыспазіцыя

рэквізіцыя

інтуіцыя

фракцыя

селекцыя

камплекцыя

ін'екцыя

інтраспекцыя

інспекцыя

інфекцыя

дэзінфекцыя

функцыя

інтрадукцыя

індукцыя

канструкцыя

дыкцыя

станцыя

інстанцыя

дыстанцыя

квінтэсенцыя

аўдыенцыя

рэзідэнцыя

карэспандэнцыя

кампетэнцыя

сентэнцыя

кансістэнцыя

люмінісцэнцыя

карупцыя

канцэпцыя

перцэпцыя

дыспрапорцыя

кантрыбуцыя

кандыцыя

петыцыя

рэпетыцыя

інвестыцыя

юстыцыя

сакрэцыя

рэвалюцыя

рэзалюцыя

авіяцыя

інгаляцыя

дысіміляцыя

цыркуляцыя

маніпуляцыя

інфляцыя

вентыляцыя

радыяцыя

варыяцыя

рэпатрыяцыя

асацыяцыя

дыферэнцыяцыя

нічыя

млекакормячыя, наз.

шыя

батарэя

каляя

шляя

жняя

непаўналетняя, наз.


1994

Тэкст падаецца паводле выдання: Л. М. Вардамацкі, В. І. Несцяровіч. Адваротны слоўнік беларускай мовы. -- Минск: Народная асвета, 1994. - 144 с.
Крыніца: скан