epub
 
падключыць
слоўнікі

Акафіст прыпадобнае маці нашае Ефрасіньні Полацкае

КАНДАК 1
ІКАС 1
КАНДАК 2
ІКАС 2
КАНДАК 3
ІКАС 3
КАНДАК 4
ІКАС 4
КАНДАК 5
ІКАС 5
КАНДАК 6
ІКАС 6
КАНДАК 7
ІКАС 7
КАНДАК 8
ІКАС 8
КАНДАК 9
ІКАС 9
КАНДАК 10
ІКАС 10
КАНДАК 11
ІКАС 11
КАНДАК 12
ІКАС 12
КАНДАК 13
ІКАС 1
КАНДАК 1
МАЛІТВА ДА СЬВ. ЕФРАСІНЬНІ ПОЛАЦКАЙ


У гонар сьвята асьветніцы і апякункі беларускага народа сьвятой Ефрасіньні Полацкай, што ў градзе Чарнігаве пятага чэрвеня лета Боскага 2006 адзначаецца ў славе выдадзены гэты акафіст. Няхай дабраславіт Госпад працу слугаў сваіх!

 

КАНДАК 1

Абрану Хрыстову нявесту сьпевамі сёньня паднясем у славе, вернікі праваслаўныя, Ефрасіньню Полацкую; княжна гэта палац бацькоўскі пакінула і ў манастве жывучы шматлікіх скіравала да ўратаваньня; у сьветлам градзе Ерусаліме плоцьцю памершы, на нёябёса да Хрыста пайшла і побач з тронам Гасподнім малітвы за нас, грэшных, узносіць. У Ерусаліме была праслаўлена як дабраславенна. Мошчы яе сьвятыя ў Кіеў перанесяны і ад няверных паганаў уратаваныя, у Пячорах Кіеўскіх пахаваны былі побач з айцамі сьвятымі Кіева-Пячорскімі.

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

ІКАС 1

Анёльскі пажыўшы, прыпадобная, манаскім жыцьцём узрадавала Хрысту і нябёснай радасьці спадобілася прычасьціцеся па сканачаньні жыцьця зямнога. Зь нябёсаў глядзіш як цябе ўслаўляюць:

Радуйся, Беларускай зямлі Слава;

Радуйся, славы рода Рагвалодава спадкаеміца;

Радуйся сьв. Рагнеды-Анастасіі спраў пераемніца;

Радуйся княжых бацькоў дзіця богаабранае;

Радуйся Кіеўскай Царквы слава няўгасная.

Радуйся, дзева чыстая;

Радуйся, інакіням заспакаеньне;

Радуйся, да Ерусаліма нябёснага правардырка;

Радуйся, абаронца ўсіх хто да цябе кліча;

Радуйся, хвароб лекар нябачны.

Радуйся, хадатайка за нас перад Госпадам;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 2

Знак быў радасны, калі пасьля народжаньня прынеслі цябе, услаўленая, бацькі твае ў хорам Госпада: там у купелі хрысьцільнае ад першароднага грэху адмылася праз пагружэньне і мірам сьвятым памазаўшы цябе, ярэй прывёў цябе да Хрыста, і бачыў абраньне Тваё да служэньня анёльскага: Алілуя.

 

ІКАС 2

Розумом, звыше прасьвятлённым і з чыстым сэрцам, ты ад юнацтва ахвяравала сябе Хрысту. У хорам сьвяты прышедшы і ў працах богахвальных увесь час перабывала. Усхвалеваем цябе:

Радуйся, Хрыста абручніца ад хрысьцільнае купелі;

Радуйся, мірам дабрадзейным памазаная.

Радуйся, Духа Сьвятога каўчэг прычысты;

Радуйся, гэтым прымудрая ў ратаваньні.

Радуйся, да дабра зь нябёсаў узмацьнёная;

Радуйся, розум прасьвяціўшая малітвай.

Радуйся, у дабрыні сумленьне моцнае трымаючая;

Радуйся, ад юнацтва крочашчая па шляху дабрачэсьця.

Радуйся, сышэдшая з шляху гібельнага;

Радуйся, працалюбная юначка.

Радуйся, дзеў беларускіх прыгажосьць;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 3

Узмацьнённая моцью Ўсявышняга, пакахала ты, прыпадобная, навуку кніжную і належна вучылася; мудрасьць кніжную даведаўшыся, перавагу прад іншымі - боскім кнігам адала, што да мудрасьці ўратаваньня прыводзяць усякага чалавека, рупліва чытала кнігі боскія, сьпіваючы Госпаду: Алілуя!

 

ІКАС 3

У абіцель тваю прыходзілі шматлікія, прыходзілі за праведным вучэньнем кніжным і атрымлівалі. За гэта молімся цябе, усяхвальная, пабач гэта і прасьвятлі ў мудрасьці ўратаваньня цябе славім:

Радуйся, ключ мудрасьці адшукаўшая;

Радуйся, бо мастацтва кніжнае пазнала ад юнацтва.

Радуйся, гэтым адчыніўшая браму богапазнаньня;

Радуйся, шануючая Сьвятое Пісаньне.

Радуйся, пабачыўшая ад гэтага сьвету ўтварэньне;

Радуйся, замілаваная Хрыстовай любоўю да грэхоўнага роду чалавечага.

Радуйся, палюбіўшая, палюбіўшага нас Госпада;

Радуйся, Яму Адзінану сябе ахвяраваўшы.

Радуйся, у палац Славы Госпада ўзятая;

Радуйся, дзяўчына, младым дзяўчатам нябачная дапаможніца ў навуцы.

Радуйся, сьветач дабрачэсьця і ведаў;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 4

Ад сьвецкай славы ўцякла ты, прыпадобная, і адмовіўшысь ад шлюбу з жаніхамі знатнымі, пажадала дзеля адзінага Жаніха Нябёснага Хрыста жыць і працаваць, сьпяваючы Яму: Алілуя.

 

ІКАС 4

Чула ты, прыпадобная, як Апостал кажа: бязшлюбным і ўдовам - дабро ім ёсьць, калі будуць як і зараз, бо тым дагадзяць Госпаду; і тым рэўнасна ўсхвалілася. Тым жа цябе вялічаем:

Радуйся, дзявоцтва чыстае;

Радуйся, шлях жыцьця манаскага абраўшая.

Радуйся, якая жрэбій дзявоцтва прыняўшы і прыняць здолела Дабро Боскае;

Радуйся, сьвецкага тлуму пазьбегнуўшая.

Радуйся, Марыі Лазаравай спадкаеміца;

Радуйся, якая ў хораме да ног Госпада прыпадае.

Радуйся, якая да ліку пакутніц і прыпадобных жонок далучылася.

Радуйся, адкінуўшая спакусы сьвету тленнага;

Радуйся, незлічонымі дабротамі ў Госпадавам нябёснам хораме прычасьціўшаяся.

Радуйся, праведнага жыцьця ўзорніца;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 5

Бога праведнага пазнаўшы, ня спалохалася ты, Ефрасіньня, цяжкасьцей жыцьця манаскага і дом бацькоўскі пакінуўшы да манастыра прыйшла ды сьлёзна прасіла ігуменьню аб пострыгу. Сьвет грэшны адкінула і вобраз анёльскі прыняла, каб спадобіцца сьпяваць Хрысту: Алілуя.

 

ІКАС 5

Лекара Нябёснага маліла ты, усехвальная, каб скарбота бацькоў тваіх, што сыходам тваім утворана, на радасьць ператварыў, бо Хрысту служачы, за нарадзіўшых цябе малілася. За гэта хвалім Цябе дастойна:

Радуйся, абраніца Боская;

Радуйся, таемна з бацькоўскага дому сышоўшая;

Радуйся, у абіцель усё чуўшай княгіні Раманаўны;

Радуйся, усклаўшая руку на арала спраў духоўных;

Радуйся, шлюбны вянец адкінуўшая;

Радуйся, галаву пакрыўшая клабукам нязлобія.

Радуйся, замест вопратцы шлюбнай, вопратку схімы абраўшая;

Радуйся, манаства прыняўшая і Словам Боскія як мячом непераможным узброяўшаяся.

Радуйся, крыж Хрыстовы як сьцяг веры прыняўшая;

Радуйся, не пакінуў цябе Госпад у веры.

Радуйся, спадобілася ты бачыць супакой бацькоў, ад працы тваёй духоўнай.

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 6

Апостала Паўла казаньне пазнаўшая: усякі прыняўшы ад усіх утрымаецца, у послуху і посьце безперапыннам жыла ты, прыпадобная, у манастыры Полацкам. Сьпевамі псальмскімі малілася ты ў добрым выбары ўмацоўваясь, бязперапынна славіла Госпада: Алілуя.

 

ІКАС 6

Узмацьнілася ты, прыпадобная Ефрасіньня, і сышла дабрыня на цябе. Перасялілася ты ў кельлю сабору сьвятой Сафіі Полацкай, у працы бесперапыннай перабываючы, кнігі сьвятыя перакладала і перапісвала. Княства слаўнае Полацкае вучэньнем карысным напаўняла і чула ад усіх:

Радуйся, Полацкая слава;

Радуйся, дзевам сіяньне.

Радуйся, зорка дабрачэсьця;

Радуйся, смярэньнем наполненая.

Радуйся, у послуху зацьверджаная;

Радуйся, з пакорай скарботы цярпеўшая.

Радуйся, пры храме мешкаючыя, як у стражытнасьці Богаюначка жыла;

Радуйся, княжна мудрая і манашка прычыстая.

Радуйся, кветка постнічыства;

Радуйся, сьвет пакоры манаскай.

Радуйся, упаваньне праваслаўя іспавядальніца;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 7

Хоць шматлікія дзевы і жонкі былі выратаваны табой у манастве, Уладыка Хрыстос даў цябе вядзеньне: Пабачыла ты, прыпадобная Ефрасіньня, сябе перанесенаю да царквы Спаса ў Сяльцы ды Анёла, што мовіў: «Тут цябе быць велена!» Ты ж, ад сну паўстаўшы, узрадаваўшысь сьпявала: Алілуйя.

 

ІКАС 7

Адбыўся навы цуд: той жа Анёл зьявіўся да сьвяціцеля Ільлі, загадаў яму аддаць Сяльцо на жыцьцё прыпадобнае Ефрасіньні і на царкву, і на малітву. І гэтак зрабіў сьвяціцель. Памятаем усё гэта і цябе славім:

Радуйся, анёльскі жыўшая;

Радуйся, Анёла Гасподняга пабачыўшая.

Радуйся, салодкай размовы яго прычасьніца;

Радуйся, як і прад сьвяціцелям аб цябе хадатайнічаў.

Радуйся, Анёлам на ўсіх тваіх шляхах абароненая;

Радуйся, пакровам крылаў яко агароджаная.

Радуйся, не аступіўшаяся аб камень гонару;

Радуйся, вядзеньня знака анёльскага спадобіўшаяся.

Радуйся, да цябе зьявіўся той, хто бачыць твар Айца нашага Набёснага;

Радуйся, не гнявіўшая ахоўніка нічым сьвецкім ды грэхоўным.

Радуйся, дзеля гэтага радаснай весткі спадобіўшаяся;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 8

Вандроўнік, прытулак пабачыўшы, радуецца і, прышоўшы, спакой там прымае. І ты, прыпадобная, з радасьцю выканала ўсё, пры царкве ў Сяльцы жыць пачала з адною інакіняй. Заснавала абіцель і пачалі ўзносіцца зь яе сьпевы вялікія Богу: Алілуйя.

 

ІКАС 8

Усё бачыць Гасподзь, нічога таемным не застанецца. Выбярае кожны шлях жыцьця і па жыцьцю кожнага судзіць Госпад. Памянуўшы гэта, цябе хвалім:

Радуйся дабрадзейны цяжар Гасподні падняўшая;

Радуйся, па голасу анёльскаму ў пустыню сышоўшая.

Радуйся, толькі кнігі сьвятыя з сабою прынесшая;

Радуйся, у адзінай вопратцы быўшая.

Радуйся, з трымя малымі хлебамі застаўшаяся;

Радуйся, усемі пакінутая.

Радуйся, пустыні ўпрыгожаньне;

Радуйся, якая родзічамі на подвіг гэты дабраслаўлёна была.

Радуйся, уладыкай Ільлёй супакоеная;

Радуйся, бо хутка да цябе шматлікія інакіні сышліся.

Радуйся, якая і абіцьль слаўную тут пабудавала.

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 9

Усьміласьцевага Спаса хорам у абіцелі прыпадобная збудавала, сьвятымі абразамі ўпрыгожыла яго. І так дагаджала ты дабрані Боскай, што чутны былі ў тым храме галасы анёльскія і цуды шматлікія сталіся. Бачыўшы ўсё гэта з замілаваньнем сьпявала ты: Алілуя.

 

ІКАС 9

Прымудрай была ты, прыпадобная, памятавала слова Хрыстова, што калі навучыць каго запаветам Яго і ўспрыме той навуку гэту - будзе нарэчаны ў Царства Нябёснае, і, навучаючы дабрачэсьцю сёстраў сваіх, нарэкла іх да служэньня Госпаду. Таму цябе велічаем:

Радуйся, інакіням статут жыцьця манаскага;

Радуйся, каноны сьвятыя шанаваўшая;

Радуйся, скарботным дапамога ў цярпеньні;

Радуйся, бо была ўсім вобразам пакоры і дабралепнага шляху;

Радуйся, выкрывальніца асуджэньня і шматслоўя.

Радуйся, сяброўка дару празрэньня сардэц;

Радуйся, мудрая дарадца пытаючых.

Радуйся, міратворца сваріўшыхся;

Радуйся, дабрадзейным упрыгожаньне.

Радуйся, вялікая беларуская дзева;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 10

Дзеля народу свайго ўратаваньня і супакаеньня, Ефесскую ікону Ўладаркі нашае Багародзіцы выпрасіла ты з Царграда ў дабраславенны град Полацак. Абіцель іншую ўтварыўшы, гэтым абразом упрыгожыла; уласным прыкладам пакліканьне сястры і дзьвух дачок брата, Кірыяну і Вольгу разбудзіла. І абручыла з Хрыстом і ў абіцелях сваіх управіцелямі паставіла. Дзеля ўратаваньня людскага працавалі яны і сьпявалі Госпаду: Альлуйя.

 

ІКАС 10

Сьцяною моцную ад спакусаў ёсьць пакора твая; усе павяленьня зьдзейніўшы, лепш за золата і дыямантаў, пакораю і послухам упрыгожыла душу сваю. Тым жа цябе вялічаем:

Радуйся, слуга чыстая Дзевы Прычыстае;

Радуйся, упрыгожыўшая Полацак цудатворным абразом Маці Боскае.

Радуйся, найкаштоўнішы скарб зямлі Беларускае;

Радуйся, паклікань манаскіх будзіцельніца.

Радуйся, людзей на шлях выратаваньня вядучая;

Радуйся, мудрая кіраўніца ў выратаваньні.

Радуйся, дзьве абіцелі сьвятыя, як зоркі запаліўшая;

Радуйся, асьветніца зямлі Полацкай.

Радуйся, садоўніца дрэва манаскага;

Радуйся, пакорай скрыўшая веліч сваіх подвігаў.

Радуйся, дойлід Царквы Кіеўскай;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 11

Сьпевамі хвалім цябе, цярпеньню твайму дзівуемся, прыпадобная, працы свае зрабіўшы і скарботы вытрымаўшы, скіравалася на сконе жыцьця свайго да Сьвятой Зямлі. Каб, калі спадобіць Госпад, да яго там перасяліцца, подвіг часноты вытрымаўшы, зь сьпевамі: Алілуйя.

 

ІКАС 11

Сьветач зямлі Беларускае! Калі плоцьцю пакінула нас, прыпадобная, духам з намі пасьційна перабываеш. У хораме табой створанам, молімся да крыжа табой створанага, прыкланяемся, молімся цябе: прымі ад нас шчырыя пахвалы:

Радуйся, Беларусі сіяньне;

Радуйся, Царквы Кіеўскае столп нярукатворны і непахісны.

Радуйся, слава Зямлі Сьвятой з поўначы прывандраваўшая;

Радуйся, труне Хрыстовай пакланіцца спадобіўшаяся.

Радуйся, лямпаду ад зямлі Беларускае запаліўшая;

Радуйся, каля труны Хрыстовай да Хрыста адышоўшая.

Радуйся, у Крыжа Гасподняга жыьцё зямное пакінуўшая;

Радуйся, сьвятыя таемніцы пры сконе прыняўшая.

Радуйся, сьвятымі на нябёсах радасна сустрэнутая;

Радуйся, вянцом славы ад Нябёснага Жаніха ўвенчаная.

Радуйся, мудрая дзева, увашэдшая ў палац Жаніха Нябёснага з славаю;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 12

Дабрыні прычасьніца, молімся да цябе, Ефрасіньня ўсяхвальная, маліся да Ўсявышняга за зямлю Беларускую, за нашу праваслаўную Кіеўскую Царкву, за мудрасьць ды чысьціню жыцьця народнага. Як дачка абраная будзе зямля наша, і дзеці яе будуць заўсёды сьпяваць Богу: Алілуйя.

 

ІКАС 12

Сьпяваем цябе, абаронцы нашай перад Госпадам, інакіням абіцелі твае сьвятым пакровам і ўмацаваньнем, радуемся цябе, прыпадобная, малітвамі тваімі сагрэтыя, зь любоўю вялічаем цябе:

Радуйся, мошчы твае сьвятыя ў айчыну перанесяныя, квітнеюць няспарухненьнем;

Радуйся, усехвальная, сьвятой Рагнеды-Анастасіі праўнучка.

Радуйся, раўнаапостальнае сьвятой Вольгі і ўсяго дабраславеннага ліку жонак праведных суразмоўніца;

Радуйся, у лік сьвятых увашоўшая.

Радуйся, нябачная наша заступніца;

Радуйся, хворых лекаваньне дзіўнае.

Радуйся, сумных суцяшэньне праведнае;

Радуйся, радасьць скарботных.

Радуйся, апора цябе клічаўшых;

Радуйся, абаронца наша няспынная прад Хрыстом.

Радуйся, душою цудоўная ды дзіўная, шляхаўказніца да выратаваньня;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 13

Маці наша, прыпадобная Ефрасіньня! Малі за нас Госпада і Маці Ягоную Прычыстую, няхай умацуе нас у веры, скіруе да выратаваньня, юнацтва ў чысьціне захавае, праведных умацуе ў подвігу, лекуе заблажыўшых, пасьвятліць заблукаўшых, памёрлым даруе і ў палацы свае скіруе. Няхай адвечна Анёлы хвалебна сьпяваюць: Алілуйя.

 

Тройчы, а потым паўтараюцца:

 

ІКАС 1

Анёльскі пажыўшы, прыпадобная, манаскім жыцьцём узрадавала Хрысту і нябёснай радасьці спадобілася прычасьціцеся па сканачаньні жыцьця зямнога. Зь нябёсаў глядзіш як Цябе ўслаўляюць:

Радуйся, Беларускай зямлі Слава;

Радуйся, слававы рода Рагвалодава спадкаеміца;

Радуйся сьв. Рагнеды-Анастасіі спраў пераемніца;

Радуйся княжых бацькоў дзіця богаабранае;

Радуйся Кіеўскай Царквы слава няўгасная.

Радуйся, дзева чыстая;

Радуйся, інакіням заспакаеньне;

Радуйся, да Ерусаліма нябёснага правардырка;

Радуйся, абаронца ўсіх хто да цябе кліча;

Радуйся, хвароб лекар нябачны.

Радуйся, хадатайка за нас перад Госпадам;

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

КАНДАК 1

Абрану Хрыстову нявесту сьпевамі сёньня паднясем у славе, вернікі праваслаўныя, Ефрасіньню Полацкую; княжна гэта палац бацькоўскі пакінула і ў манастве жывучы шматлікіх скіравала да ўратаваньня; у сьветлам градзе Ерусаліме плоцьцю памершы, на нёябёса да Хрыста пайшла і побач з тронам Гасподнім малітвы за нас, грэшных, узносіць. У Ерусаліме была праслаўлена як дабраславенна. Мошчы яе сьвятыя ў Кіеў перанесяны і ад няверных паганаў уратаваныя, у Пячорах Кіеўскіх пахаваны былі побач з айцамі сьвятымі Кіева-Пячорскімі.

Радуйся, Ефрасіньня, нявеста Хрыстова дабраслаўленная і ўсячэсная!

 

МАЛІТВА ДА СЬВ. ЕФРАСІНЬНІ ПОЛАЦКАЙ

 

О, сьвятая й слаўная апякунка й асьветніца Беларускага народу, маці наша Ефрасіньня! Глянь ласкавым вокам сваім на братоў і сёстраў тваіх, што зь любоўю й надзеяй вочы душаў сваіх да цябе падымаюць. Ты ня асудзіла нас, што мы ў няволі сваёй доўгі час не маглі славіць у сьвятынях сваіх сьвятога імяні твайго. Бо мы ведаем, што гэта ты сьвятымі малітвамі сваймі выпрасіла нам ласку Збаўцы нашага, і мы цяпер у сьвятых цэрквах сваіх можам аддаваць хвалу Трыядзінаму Богу й цябе, апякунцы нашай. Таму і ўдзячныя сэрцы нашы, поўныя любові й падзякі да цябе, у захапленьні сьпяваюць: Радуйся!

Прымі, заступніца нашая, гэтую малітву братоў і сёстраў тваіх, як нашую нявымоўную падзяку, любоў і хвалу табе - надзея, слава й пацеха наша! Усе мы з радасьцю аддаём сябе пад сьвятую апеку тваю. Маліся й далей за шматпакутны народ наш перад пасадам Усявышняга, каб мы сталіся вернымі і набожнымі, выбраным народам Ягоным! Каб ён Духам Сваім Сьвятым узмацьняў і прасьвятляў душы і сэрцы нашых пастыраў і правадыроў, пацяшаў і радаваў нашых удоваў і сіротаў, а ўсім нам паслаў спакой і радасьць. Каб зрабілась вольнай зямелька наша і бот маскальскі прыпыніў таптаць яе. Каб усе разам там, на Беларусі, маглі славіць цябе і сьпяваць хвалу Яму, Збаўцу нашаму, ды цешыцца й радавацца ў валадарстве славы Ягонай на вякі вякой. Амінь.

 

Львоў-Чарнігаў, 2006


2006

Тэкст падаецца паводле выдання: невядомае
Крыніца: невядомая